Rada Miasta NS

Źródło: Natalia Sekuła DTS

Nowy Sącz. To oni będą rządzić w poszczególnych komisjach. Radni wybrali

Radni Nowego Sącza wybrali przewodniczących komisji i ich członków. Decyzje zapadły podczas II sesji VIII kadencji Rady Miasta Nowego Sącza.

Komisja Finansów
Przewodniczący – Grzegorz Fecko
Członkowie: Jakub Prokopowicz, Michał Kądziołka, Aleksander Rybski

Komisja Infrastruktury
Przewodniczący – Jakub Prokopowicz
Członkowie: Krzysztof Ziaja, Kamil Olesiak, Leszek Gieniec, Ewa Stasiak-Kubacka

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
Przewodniczący – Maciej Rogóż
Członkowie: Kamil Olesiak, Leszek Gieniec, Miłosz Drożdż

Komisja Edukacji
Przewodniczący – Grzegorz Ledziński
Członkowie: Aleksander Rybski, Błażej Targosz, Dawid Dumana, Tadeusz Gajdosz

Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej
Przewodniczący – Leszek Gieniec
Członkowie: Mieczysław Kaczwiński, Ilona Orzeł, Artur Czernecki

Komisja Sportu
Przewodniczący – Dawid Dumana
Członkowie: Tomasz Dyda, Miłosz Drożdż, Grzegorz Ledziński, Antoni Rączkowski

Komisja Kultury, Sztuki i Współpracy z Miastami Partnerskimi
Przewodniczący – Mieczysław Kaczwiński
Członkowie: Artur Czernecki, Krzysztof Dyrek, Krzysztof Głuc

Komisja Środowiska
Przewodnicząca – Iwona Mularczyk
Członkowie: Ewa Stasiak-Kubacka, Krzysztof Ziaja, Grzegorz Fecko

Komisja Turystyki
Przewodniczący – Antoni Rączkowski
Członkowie: Krzysztof Ziaja, Wojciech Piech, Tomasz Dyda

Komisja Statutowo-Prawna
Przewodniczący – Wojciech Piech
Członkowie: Tadeusz Gajdosz, Maciej Rogóż, Krzysztof Głuc

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Przewodniczący – Aleksander Rybski
Członkowie: Leszek Gieniec, Ilona Orzeł, Grzegorz Fecko

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Tomasz Dyda
Członkowie: Mieczysław Kaczwiński, Błażej Targosz, Leszek Gieniec, Michał Kądziołka

Czytaj także: ORLEN Wyścig Narodów przejedzie przez region. Utrudnienia na drodze [harmonogram]