LISTA SPRAW I INTERWENCJI

 

  

 

Wnioski do Budżetu Miasta na rok 2024

  W imieniu swoim, zgłaszających samorządowców jak i obywateli zgłaszających sprawy przedstawiam następujące istotne problemy do rozwiązania poprzez ujęcie ich w planach realizacji w projekcie budżetu Miasta Nowego Sącza na rok 2024:

 1. Strategiczną sprawą dla Nowego Sącza i Sądecczyzny winno być podjęcie zdecydowanych działań w celu zamknięcia obecnego składowiska odpadów komunalnych w Nowym Sączu. Priorytet to: znalezienie na poziomie subregionalnym alternatywy w postaci innego regionalnego składowiska, zwiększenia nacisku na uzyskanie maksymalnego udziału recyklingu minimum 60% oraz rozważenia inwestycji spalarni odpadów komunalnych w miejscu znacznie oddalonym od siedzib ludzkich z naciskiem na realizację zadania poprzez samorząd.
 2. Dalsze skomunikowanie obecnych ścieżek rowerowych z centrum miasta poprzez budowę systemu ścieżek oraz wydzielanie specjalnych pasów dla rowerów, oznakowanie poziome oraz pionowe tak, żeby zachęcić Sądeczan do korzystania z rowerów nie tylko rekreacyjnie ale również „na co dzień”.
 3. Proponuje się wykonanie rozłożonych proporcjonalnie względem topografii i gęstości zamieszkania naszego miasta około pięciu profesjonalnych placów zabaw (takich jak na ul. Nadbrzeżnej) tak, aby wszystkie rodziny w mieście mogły mieć łatwą dostępność, przy tych miejscach proponuje się również organizację siłowni pod chmurką oraz proponuje się połączenie tych miejsc ścieżkami pieszo-rowerowymi,
 4. Budowa masztu z flagą biało-czerwoną na Górze Zabełeckiej.
 5. Budowa co najmniej czterech orlików na terenie naszego miasta,
 6. Wykup terenów pod obejście „wąskiego gardła” kapryśnego potoku Łubinka pomiędzy mostem na Lwowskiej a mostem na Nowochruślicjkiej.
 7. Rozważenie tworzenia połączonych świetlic dla seniorów oraz dla dzieci (integracja między pokoleniowa) tak, aby były dostępne w każdej części miasta,
 8. Oraz:
 • Budowa chodnika od stacji paliwowej Orlen przy ulicy Witosa110 w kierunku góry Zabełeckiej do drogi wjazdowej prowadzącej na wysypisko śmieci Spółki NOVA ,
 • Wykonanie przejść dla pieszych na ulicy Witosa na wysokości siedziby Państwowej Straży Pożarnej i osady Aleksandrówka oraz przy rondzie św. JP II,
 • Rozbudowa i kontynuacja budowy ścieżek rekreacyjnych w parku powyżej Orła na skale (Sądecka Orla Perć), oraz przygotowanie i montaż tablic z opisem historii tego miejsca oraz o lokalnej przyrodzie i geografii,
 • Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego przejazdów rowerowych przez ulicę Witosa na wysokości ulicy Zdrojowej i Barskiej,
 • Kontynuacja budowy ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż ulicy Pieczkowskiego oraz Nowochruślickiej,
 • Budowy chodnika wzdłuż ulicy Tarnowskiej od nr. posesji 32 do nr.66,
 • Remont chodnika przy ulicy Tarnowskiej począwszy od marketu Media Markt do nowo wybudowanego chodnika obwodnicy północnej (przed nowym rondem) zniszczenia chodnika jeszcze popowodziowe,
 • Remont nawierzchni ulicy Głowackiego począwszy od ulicy Zdrojowej w kierunku bazaru nad Łubinką oraz od bazaru do ulicy Tarnowskiej,
 • Budowa chodnika na ulicy Głowackiego począwszy od ulicy Tarnowskiej w kierunku bazaru nad Łubinką,
 • Remont nawierzchni ulicy Flisaków od Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w stronę wałów Dunajca,
 • Budowa ścieżki pieszo rowerowej od mostu rowerowego na Kamienicy przy Rybackiej pod mostem na Tarnowskiej, dalej poprzez bulwar i wał nad Kamienicą, dalej pod mostem na Krańcowej do mostu wiszącego przy MOSiR,
 • Kontynuacja i budowa ścieżki pieszo rowerowej na bulwarze Narviku od mostu na Tarnowskiej na Kamienicy do ronda „pod szpitalem” i dalej do ronda Solidarności,
 • Budowa chodniki na ulicy Dunajcowej od pętli autobusowej do Jagodowej,
 • Remont nawierzchni drogi ulicy Stefana Jarosza,
 • Odtworzenie przejazdu rowerowego ze ścieżki rowerowej Dunajec EuroVelo w kierunku Starego Miasta na wysokości hotelu Panorama,
 • Budowa chodnika przy ulicy Bandurskiego od ulicy Paderewskiego w kierunku pólnocnym,
 • Remont nawierzchni drogi oraz budowa chodnika na ulicy Moniuszki od ulicy Paderewskiego do ulicy Zaleskiego (brak chodnika po obu stronach drogi),
 • Remont ulicy Różanej oraz budowa chodnika (brak chodnika po obu stronach drogi),
 • Wykonanie zatoki autobusowej przy ulicy Tarnowskiej obok posesji nr.28,
 • Budowa drogi dojazdowej do obiektu sportowego Przetakówka (około 45 mb drogi dojazdowej) gdyż działka o nr. ewidencyjnym 20/7 w obrębie 8 będąca własnością miasta, na której to działce znajduje się obiekt sportowy, który nie posiada własnego dojazdu (istnieje wykonany zjazd z ulicy Witosa),
 • Kapitalny remont pękniętego muru oporowego na rzece Kamienica poniżej mostu Sybiraków na rzece Kamienica,
 • Po uzgodnieniu z zarządca Polskich Wód stałe koszenie i pielęgnacja międzywala Dunajca, Kamienicy i Łubinki, tereny te powinny być naturalnymi terenami rekreacyjnymi dla Sądeczan,
 • Eliminacja uciążliwego odoru emitowanego ze składowiska odpadów komunalnych,
 • Dalsza modernizacja systemu odprowadzenia wód deszczowych z ulicy Zdrojowej na odcinku od jej najwyższego punktu n. p. m. do ulicy Witosa, obecnie większość wód z dużego zlewiska spływa jezdnią co powoduje stałe niszczenie nawierzchni i poboczy,
 • Badania i monitorowanie osuwiska tzw. góry Aleksandrówki. Osuwiska zagrażają mieszkańcom oraz istnieje zagrożenie przeniknięcia wód z wysypiska w stronę posesji przy ulicy Witosa,
 • Remont chodnika przy ulicy Tarnowskiej począwszy od marketu Media Markt do 4.
 • Remont nawierzchni drogi i chodnika ulicy Głowackiego od ulic Paderewskiego do ulicy Kraszewskiego ,
 • Remont chodnika ulicy Zdrojowa od posesji nr.2 do 12 po lewej stronie w kierunku ulicy Tarnowskiej,
 • Remont krótkiego odcinka drogi dojazdowej do firmy Farbol i Kier ulicy Głowackiego.
 • Remont nawierzchni ulicy Tarnowskiej (stara Tarnowska- dojazd do posesji 108, 110, 114, 116, 118) oraz montaż lampy oświetleniowej na istniejącym słupie energetycznym,
 • Przystosowanie istniejących pomieszczeń w budynku będącego własnością UM przy ulicy Zdrojowej (obok basenu), na potrzeby świetlicy dla dzieci i młodzieży, seniorów Osiedla Przetakówka oraz na siedzibę dla zarządu Osiedla i Klubu Sportowego Przetakówka, lub przekazanie innego alternatywnego pomieszczenia,
 • Dalsza modernizacja ulicy Zdrojowej na odcinku osiedla Zabełcze (Kwieciszowa),
 • Kontynuacja budowy chodnika przy ulicy Zdrojowej (Roszkowice),
 • Budowa chodnika (ścieżki pieszo-rowerowej ) na odcinku barskiej do granicy miasta,
 • przygotowanie alternatywnej drogi dla osiedla domów jednorodzinnych pomiędzy ulicami: Głowackiego a Zdrojową (za tzw. bazarem),
 • budowa lekkoatletycznego kompleksu sportowego przy ul. Piramowicza (przy szkole),
 • budowa rekreacyjnego parku wodnego w okolicach „Skałek” nad rzeką Kamienicą,
 • Budowa łącznika ulicy Widok z ulicą Dunajcową.

Z wyrazami szacunku

Grzegorz Fecko

 

Wnioski do Budżetu Miasta na rok 2023

 W imieniu swoim, zgłaszających samorządowców jak i obywateli zgłaszających sprawy przedstawiam następujące istotne problemy do rozwiązania poprzez ujęcie ich w planach realizacji w projekcie budżetu Miasta Nowego Sącza na rok 2023:

 1. Strategiczną sprawą dla Nowego Sącza i Sądecczyzny winno być podjęcie zdecydowanych działań w celu zamknięcia obecnego składowiska odpadów komunalnych w Nowym Sączu. Priorytet to: znalezienie na poziomie subregionalnym alternatywy w postaci innego regionalnego składowiska, zwiększenia nacisku na uzyskanie maksymalnego udziału recyklingu oraz rozważenia inwestycji spalarni odpadów komunalnych w miejscu znacznie oddalonym od siedzib ludzkich.
 2. Dalsze skomunikowanie obecnych ścieżek rowerowych z centrum miasta poprzez budowę systemu ścieżek oraz wydzielanie specjalnych pasów dla rowerów, oznakowanie poziome oraz pionowe tak, żeby zachęcić Sądeczan do korzystania z rowerów nie tylko rekreacyjnie ale również „na co dzień”.
 3. Proponuje się wykonanie rozłożonych proporcjonalnie względem topografii i gęstości zamieszkania naszego miasta około pięciu profesjonalnych placów zabaw (takich jak na ul. Nadbrzeżnej) tak, aby wszystkie rodziny w mieście mogły mieć łatwą dostępność, przy tych miejscach proponuje się również organizację siłowni pod chmurką oraz proponuje się połączenie tych miejsc ścieżkami pieszo-rowerowymi,
 4. Budowa masztu z flagą biało-czerwoną na Górze Zabełeckiej.
 5. Budowa co najmniej czterech orlików na terenie naszego miasta,
 6. Wykup terenów pod obejście „wąskiego gardła” kapryśnego potoku Łubinka pomiędzy mostem na Lwowskiej a mostem na Nowochruślicjkiej.
 7. Rozważenie tworzenia połączonych świetlic dla seniorów oraz dla dzieci (integracja między pokoleniowa) tak, aby były dostępne w każdej części miasta,
 8. Oraz:
 • Budowa chodnika od stacji paliwowej Orlen przy ulicy Witosa110 w kierunku góry Zabełeckiej do drogi wjazdowej prowadzącej na wysypisko śmieci Spółki NOVA ,
 • Wykonanie przejść dla pieszych na ulicy Witosa na wysokości siedziby Państwowej Straży Pożarnej i osady Aleksandrówka oraz przy rondzie św. JP II,
 • Rozbudowa i kontynuacja budowy ścieżek rekreacyjnych w parku powyżej Orła na skale (Sądecka Orla Perć), oraz przygotowanie i montaż tablic z opisem historii tego miejsca oraz o lokalnej przyrodzie i geografii,
 • Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego przejazdów rowerowych przez ulicę Witosa na wysokości ulicy Zdrojowej i Barskiej,
 • Kontynuacja budowy ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż ulicy Pieczkowskiego oraz Nowochruślickiej,
 • Budowy chodnika wzdłuż ulicy Tarnowskiej od nr. posesji 32 do nr.66,
 • Remont chodnika przy ulicy Tarnowskiej począwszy od marketu Media Markt do nowo wybudowanego chodnika obwodnicy północnej (przed nowym rondem) zniszczenia chodnika jeszcze popowodziowe,
 • Remont nawierzchni ulicy Głowackiego począwszy od ulicy Zdrojowej w kierunku bazaru nad Łubinką oraz od bazaru do ulicy Tarnowskiej,
 • Budowa chodnika na ulicy Głowackiego począwszy od ulicy Tarnowskiej w kierunku bazaru nad Łubinką,
 • Remont nawierzchni ulicy Flisaków od Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w stronę wałów Dunajca,
 • Budowa ścieżki pieszo rowerowej od mostu rowerowego na Kamienicy przy Rybackiej pod mostem na Tarnowskiej, dalej poprzez bulwar i wał nad Kamienicą, dalej pod mostem na Krańcowej do mostu wiszącego przy MOSiR,
 • Kontynuacja i budowa ścieżki pieszo rowerowej na bulwarze Narviku od przystanku pod wiaduktem do ronda „pod szpitalem” i dalej do ronda Solidarności,
 • Budowa chodniki na ulicy Dunajcowej od pętli autobusowej do Jagodowej,
 • Remont nawierzchni drogi ulicy Stefana Jarosza,
 • Odtworzenie przejazdu rowerowego ze ścieżki rowerowej Dunajec EuroVelo w kierunku Starego Miasta na wysokości hotelu Panorama, obecnie brak jest takiej możliwości po remoncie parkingu,
 • Budowa chodnika ulicy Bandurskiego od ulicy Paderewskiego w kierunku piekarni Zdrój,
 • Remont nawierzchni drogi oraz budowa chodnika na ulicy Moniuszki od ulicy Paderewskiego do ulicy Zaleskiego (brak chodnika po obu stronach drogi),
 • Remont ulicy Różanej oraz budowa chodnika (brak chodnika po obu stronach drogi),
 • Wykonanie zatoki autobusowej przy ulicy Tarnowskiej obok posesji nr.28,
 • Budowa drogi dojazdowej do obiektu sportowego Przetakówka (około 45 mb drogi dojazdowej) gdyż działka o nr. ewidencyjnym 20/7 w obrębie 8 będąca własnością miasta, na której to działce znajduje się obiekt sportowy, który nie posiada własnego dojazdu (istnieje wykonany zjazd z ulicy Witosa),
 • Kapitalny remont pękniętego muru oporowego na rzece Kamienica poniżej mostu Sybiraków na rzece Kamienica,
 • Po uzgodnieniu z zarządca Polskich Wód stałe koszenie i pielęgnacja międzywala Dunajca, Kamienicy i Łubinki, tereny te powinny być naturalnymi terenami rekreacyjnymi dla Sądeczan,
 • Eliminacja uciążliwego odoru emitowanego ze składowiska odpadów komunalnych i z oczyszczali ścieków,
 • Dalsza modernizacja systemu odprowadzenia wód deszczowych z ulicy Zdrojowej na odcinku od jej najwyższego punktu n. p. m. do ulicy Witosa, obecnie większość wód z dużego zlewiska spływa jezdnią co powoduje stałe niszczenie nawierzchni i poboczy,
 • Badania i monitorowanie osuwiska tzw. góry Aleksandrówki. Osuwiska zagrażają mieszkańcom oraz istnieje zagrożenie przeniknięcia wód z wysypiska w stronę posesji przy ulicy Witosa,
 • Remont chodnika przy ulicy Tarnowskiej począwszy od marketu Media Markt do 4.
 • Remont nawierzchni drogi i chodnika ulicy Głowackiego od ulic Paderewskiego do ulicy Kraszewskiego ,
 • Remont chodnika ulicy Zdrojowa od posesji nr.2 do 12 po lewej stronie w kierunku ulicy Tarnowskiej,
 • Remont krótkiego odcinka drogi dojazdowej do firmy Farbol i Kier ulicy Głowackiego.
 • Remont nawierzchni ulicy Inwalidów Wojennych od ulicy Stefana Jarosza do ulicy Michała Ogińskiego,
 • Remont nawierzchni ulicy Tarnowskiej (stara Tarnowska- dojazd do posesji 108, 110, 114, 116, 118) oraz montaż lampy oświetleniowej na istniejącym słupie energetycznym,
 • Usuniecie naniesionych drzew podczas błyskawicznych powodzi z koryta potoku Łubinka, usuniecie namulenia występujące w korycie potoku, które wykorzystać na podniesienie i umocnienie brzegu potoku oraz remont murów oporowych potoku, które w kilku miejscach zostały podmyte i leża w korycie potoku Łubinka,
 • Przystosowanie istniejących pomieszczeń w budynku będącego własnością UM przy ulicy Zdrojowej (obok basenu), na potrzeby świetlicy dla dzieci i młodzieży, seniorów Osiedla Przetakówka oraz na siedzibę dla zarządu Osiedla i Klubu Sportowego Przetakówka, lub przekazanie in nego alternatywnego pomieszczenia,
 • Dalsza modernizacja ulicy Zdrojowej na odcinku osiedla Zabełcze (Kwieciszowa),
 • Kontynuacja budowy chodnika przy ulicy Zdrojowej (Roszkowice),
 • Budowa chodnika (ścieżki pieszo-rowerowej ) na odcinku barskiej do granicy miasta,
 • przygotowanie alternatywnej drogi dla osiedla domów jednorodzinnych pomiędzy ulicami: Głowackiego a Zdrojową (za tzw. bazarem),
 • budowa lekkoatletycznego kompleksu sportowego przy ul. Piramowicza (przy szkole),
 • budowa rekreacyjnego parku wodnego w okolicach „Skałek” nad rzeką Kamienicą,
 • Budowa łącznika ulicy Widok z ulicą Dunajcową.

Grzegorz Fecko

 

Nowy Sącz 26 lipca 2022 r.

Szanowny Pan,  Ludomir Handzel, Prezydent Miasta, Nowego Sącza

 Interpelacje

 W imieniu swoim jak i obywateli zgłaszających  sprawy  przedstawiam następujące istotne problemy:

 1. Proszę, aby po sezonie wakacyjnym przywrócić od 1 września br. godziny otwarcia basenu MOSiR od 6:00 do 22:00. Obecne godziny wyraźnie ograniczają możliwość dostępności miejsca rekreacji jakim jest pływalnia na obiekcie MOSiR przy ulicy Nadbrzeżnej w Nowym Sączy.
 2. Proszę o zmianę zapisu Instrukcji korzystania z sauny w obiekcie MOSiR przy ulicy Nadbrzeżnej w Nowym Sączu, która nie będzie ograniczała możliwości korzystania tylko przez osoby pełnoletnie. Dla bezpieczeństwa, proszę w zamian umożliwić młodzieży niepełnoletniej korzystanie z sauny pod nadzorem opiekunów.

Proszę o interwencję i rozwiązanie problemów w wyżej wymienionych tematach,

Z wyrazami szacunku, Grzegorz Fecko

 

Wnioski do Budżetu Miasta na rok 2022

 W imieniu swoim, zgłaszających samorządowców jak i obywateli zgłaszających sprawy przedstawiam następujące istotne problemy do rozwiązania poprzez ujęcie ich w planach realizacji w projekcie budżetu Miasta Nowego Sącza na rok 2022:

 1. Strategiczną sprawą dla Nowego Sącza i Sądecczyzny winno być podjęcie zdecydowanych działań w celu zamknięcia obecnego składowiska odpadów komunalnych w Nowym Sączu i znalezienie na poziomie subregionalnym alternatywy w postaci innego regionalnego składowiska, recyklingu bądź analizy słuszności inwestycji w spalarnię odpadów komunalnych w miejscu znacznie oddalonym od siedzib ludzkich.
 2. Skomunikowanie obecnych ścieżek rowerowych z centrum miasta poprzez budowę systemu ścieżek oraz wydzielanie specjalnych pasów dla rowerów, oznakowanie poziome oraz pionowe tak, żeby zachęcić Sądeczan do korzystania z rowerów nie tylko rekreacyjnie ale również „na co dzień”.
 3. Proponuje się wykonanie rozłożonych proporcjonalnie względem topografii i gęstości zamieszkania naszego miasta około pięciu profesjonalnych placów zabaw (takich jak na ul. Nadbrzeżnej) tak, aby wszystkie rodziny w mieście mogły mieć łatwą dostępność, przy tych miejscach proponuje się również organizację siłowni pod chmurką oraz proponuje się połączenie tych miejsc ścieżkami pieszo-rowerowymi,
 4. Budowa masztu z flagą Białoczerwoną na górze Zabełeckiej.
 5. Budowa co najmniej czterech Orlików na terenie naszego miasta,
 6. Wykup terenów pod obejście „wąskiego gardła” kapryśnego podołku Łubinka pomiędzy mostem na Lwowskiej a mostem na Nowochruślicjkiej.
 7. Oraz:
 • Budowa chodnika od CPN Orlen przy ulicy Witosa110 w kierunku góry Zabełeckiej do drogi wjazdowej prowadzącej na wysypisko śmieci Spółki NOVA ,
 • Wykonanie przejść dla pieszych na ulicy Witosa na wysokości siedziby Państwowej Straży Pożarnej i osady Aleksandrówka oraz przy rondzie św. JP II,
 • Rozbudowa i kontynuacja budowy ścieżek rekreacyjnych w parku powyżej Orła na skale (Sądecka Orla Perć), oraz przygotowanie i montaż tablic z opisem historii tego miejsca oraz o lokalnej przyrodzie i geografii,
 • Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego przejazdów rowerowych przez ulicę Witosa na wysokości ulicy Zdrojowej i Barskiej,
 • Kontynuacja budowy ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż ulicy Pieczkowskiego oraz Nowochruślickiej,
 • Budowy chodnika wzdłuż ulicy Tarnowskiej od nr. posesji 32 do nr.66,
 • Remont chodnika przy ulicy Tarnowskiej począwszy od marketu Media Markt do nowo wybudowanego chodnika obwodnicy północnej (przed nowym rondem) zniszczenia chodnika jeszcze popowodziowe,
 • Remont nawierzchni ulicy Głowackiego począwszy od ulicy Zdrojowej w kierunku bazaru nad Łubinką oraz od bazaru do ulicy Tarnowskiej,
 • Budowa chodnika na ulicy Głowackiego począwszy od ulicy Tarnowskiej w kierunku bazaru nad Łubinką,
 • Remont nawierzchni ulicy Flisaków od Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w stronę wałów Dunajca,
 • Budowa ścieżki pieszo rowerowej od mostu rowerowego na Kamienicy przy Rybackiej pod mostem na Tarnowskiej, dalej poprzez bulwar i wał nad Kamienicą, dalej pod mostem na Krańcowej do mostu wiszącego przy MOSiR,
 • Kontynuacja i budowa ścieżki pieszo rowerowej na bulwarze Narviku od przystanku pod wiaduktem do ronda „pod szpitalem” i dalej do ronda Solidarności,
 • Budowa chodniki na ulicy Dunajcowej od pętli autobusowej do Jagodowej,
 • Remont nawierzchni drogi ulicy Stefana Jarosza,
 • Odtworzenie przejazdu rowerowego ze ścieżki rowerowej Dunajec EuroVelo w kierunku Starego Miasta na wysokości hotelu Panorama, obecnie brak jest takiej możliwości po remoncie parkingu,
 • Budowa chodnika ulicy Bandurskiego od ulicy Paderewskiego w kierunku piekarni Zdrój,
 • Remont nawierzchni drogi oraz budowa chodnika na ulicy Moniuszki od ulicy Paderewskiego do ulicy Zaleskiego (brak chodnika po obu stronach drogi),
 • Remont ulicy Różanej oraz budowa chodnika (brak chodnika po obu stronach drogi),
 • Wykonanie zatoki autobusowej przy ulicy Tarnowskiej obok posesji nr.28,
 • Wykonanie oświetlenia obiektu sportowego przy ulicy Witosa ( obok PSP w Nowym Sączu) kosztem likwidacji trzech słupów oświetleniowych oświetlających chaszcze za bazarem nad Łubinką,
 • Budowa drogi dojazdowej oraz jej oświetlenia do obiektu sportowego Przetakówka (około 45 mb drogi dojazdowej) gdyż działka o nr. ewidencyjnym 20/7 w obrębie 8 będąca własnością miasta, na której to działce znajduje się obiekt sportowy, który nie posiada własnego dojazdu (istnieje wykonany zjazd z ulicy Witosa),
 • Kapitalny remont pękniętego muru oporowego na rzece Kamienica poniżej mostu Sybiraków na rzece Kamienica,
 • Po uzgodnieniu z zarządca Polskich Wód stałe koszenie i pielęgnacja międzywala Dunajca, Kamienicy i Łubinki, tereny te powinny być naturalnymi terenami rekreacyjnymi dla Sądeczan,
 • Eliminacja uciążliwego odoru emitowanego ze składowiska odpadów komunalnych i z oczyszczali ścieków,
 • Dalsza modernizacja systemu odprowadzenia wód deszczowych z ulicy Zdrojowej na odcinku od jej najwyższego punktu n. p. m. do ulicy Witosa, obecnie większość wód z dużego zlewiska spływa jezdnią co powoduje stałe niszczenie nawierzchni i poboczy,
 • Dalsze monitorowanie i badanie osuwiska tzw. góry Aleksandrówki. Osuwiska zagrażają mieszkańcom oraz istnieje zagrożenie przeniknięcia wód z wysypiska w stronę posesji przy ulicy Witosa,
 • Montaż wiaty przystankowych na ulicy Paderewskiego na przystanku autobusowym Paderewskiego – Romera naprzeciw przedszkola,
 • Remont chodnika przy ulicy Tarnowskiej począwszy od marketu Media Markt do 4.
 • Remont nawierzchni drogi i chodnika ulicy Głowackiego od ulic Paderewskiego do ulicy Kraszewskiego ,
 • Remont chodnika ulicy Zdrojowa od posesji nr.2 do 12 po lewej stronie w kierunku ulicy Tarnowskiej,
 • Remont krótkiego odcinka drogi dojazdowej do firmy Farbol i Kier ulicy Głowackiego.
 • Remont nawierzchni ulicy Inwalidów Wojennych od ulicy Stefana Jarosza do ulicy Michała Ogińskiego,
 • Remont nawierzchni ulicy Tarnowskiej (stara Tarnowska- dojazd do posesji 108, 110, 114, 116, 118) oraz montaż lampy oświetleniowej na istniejącym słupie energetycznym,
 • Usuniecie naniesionych drzew podczas błyskawicznych powodzi z koryta potoku Łubinka, usuniecie namulenia występujące w korycie potoku, które wykorzystać na podniesienie i umocnienie brzegu potoku oraz remont murów oporowych potoku, które w kilku miejscach zostały podmyte i leża w korycie potoku Łubinka,
 • Przystosowanie istniejących pomieszczeń w budynku będącego własnością UM przy ulicy Zdrojowej (obok basenu), na potrzeby świetlicy dla dzieci i młodzieży, seniorów Osiedla Przetakówka oraz na siedzibę dla zarządu Osiedla i Klubu Sportowego Przetakówka,
 • Dalsza modernizacja ulicy Zdrojowej na odcinku osiedla Zabełcze (Kwieciszowa),
 • Kontynuacja budowy chodnika przy ulicy Zdrojowej (Roszkowice),
 • Budowa chodnika (ścieżki pieszo-rowerowej ) na odcinku barskiej do granicy miasta,
 • przygotowanie alternatywnej drogi dla osiedla domów jednorodzinnych pomiędzy ulicami: Głowackiego a Zdrojową (za tzw. bazarem),
 • budowa lekkoatletycznego kompleksu sportowego przy ul. Piramowicza (przy szkole),
 • budowa rekreacyjnego parku wodnego w okolicach „Skałek” nad rzeką Kamienicą,
 • Budowa parkingu przy przedszkolu na ulicy Inwalidów Wojennych,

Budowa łącznika ulicy Widok z Dunajcową.

 

 

Interpelacje   RM NS 1  XII 2020r.

 1. W związku z kończącym się okresem funkcjonowania Uchwały nr XXXVIII.373/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych, w których zastosowano niskoemisyjne źródła ogrzewania proszę o informację jakie podjęto działania w celu określenia źródeł finansowania i tym samym przygotowania projektu umożliwiającego korzystanie z ulg podatkowych w dalszym ciągu?  Obecna jakość powietrza w naszym Mieście w budzi wiele zastrzeżeń i wymaga dalszych intensywnych starań ze strony władz miasta. Przy tej okazji proszę o informację, w jakim stopniu było dotychczas zainteresowanie wymienioną ulgą podatkową? Każdy rok bez poprawy jakości powietrza potęguje straty w zdrowiu mieszkańców. Promowanie i zachęcanie mieszkańców do wymiany kotłów oraz do podejmowania działań w zakresie zmniejszania zużycia energii na ciepło poprzez termoizolację winno być jednym z priorytetów władz miasta.
 2. Niemal od dwóch lat zawieszony jest temat zorganizowanego odbioru ściegów od gospodarstw, które nie posiadają przyłącza do instalacji kanalizacji sanitarnej. 26 lutego 2019 roku na sesji Rady Miasta Nowego Sącza Uchwałą NR IX/76/2019 uchylono ważną uchwałę Nr XLI/408/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 maja 2017 r., w sprawie powierzenia Spółce NOVA zadania w zakresie pozbywania się zebranych od mieszkańców miasta z terenu ich nieruchomości nieczystości ciekłych.   Mimo interwencji do dziś sytuacja nie uległa zmianie. Taki stan naraża finansowo spółkę Nova, która w tym zakresie wcześniej nabyła kosztowne urządzenia oraz sprzyja degradacji środowiska poprzez niekontrolowany (w wielu przypadkach) odbiór bądź też pozbywanie się nieczystości ciekłych. Uchylona uchwała wymagała korekty a nie całkowitej jej likwidacji. Istotą było, nie czy w sposób bezpieczny i zorganizowany organizować odbiór i transport ścieków do oczyszczalni, a w jaki sposób sprawiedliwie naliczać opłaty zgodnie z potencjałem danego gospodarstwa i liczbą osób w nim bytujących. Proszę o informację w jakim terminie Urząd Miasta jest w stanie przygotować stosowny projekt zmiany uchwały?

Interpelacje   RM NS 12  VII 2020r.

1. W związku ze zbliżającym się uruchomieniem nowobudowanego kąpieliska letniego przy ulicy Zdrojowej, proszę o przygotowanie, uporządkowanie i oznakowanie parkingu przy tejże ulicy naprzeciw basenu. Ponadto proszę o oznakowanie ulicy tak, aby w czasie dużego natężenia ilości pojazdów parkujących ulica nadal mogła być bezpiecznie drożna dla pozostałych pieszych, rowerzystów i zmotoryzowanych użytkowników ruchu drogowego. Również proszę o rozważenie przygotowania na ten czas przejścia dla pieszych z parkingu przez jezdnię w kierunku furtki i schodów z nasypu drogowego na basen.

2. Po raz kolejny  zwracam się poprzez interpelację (i przypominam) o podwyższenie piłkochwytu na boisku szkolnym w Szkole Podstawowej numer 3, które mieści się pomiędzy obiektami szkolnymi a ulicą na Rurach i boczną ulicy Szkolnej. Obecny stan jest taki, że przelatująca piłka ponad dość niskim płotem z jednej strony dewastuje budynek szkoły a z drugiej „ląduje” na prywatnej posesji po drugiej stronie ulicy Na Rurach. W pierwszym przypadku od kilku lat na zachodniej części dachu sali gimnastycznej zerwane są rynny co powoduje stałą dewastację elewacji i ewidentne niegospodarstwo. W drugim przytoczonym przypadku zmusza to młodzież do ryzykownego przechodzenia przez prywatne płoty za utraconą piłką, a to tworzy niepotrzebne ryzyko i konflikt z sąsiadami. 

3. Proszę o wykonanie przejść dla pieszych (przynajmniej jednego z nich) na ulicy Witosa na wysokości siedziby Państwowej Straży Pożarnej i osady Aleksandrówka oraz/lub przy rondzie św. JP II. 

4. Proszę o wykonanie oznakowania poziomego i pionowego przejazdów rowerowych przez ulicę Witosa na wysokości ulicy Zdrojowej i ulicy Barskiej, nadmieniam, że przy ulicy Zdrowej nawierzchnia chodnika jest już przygotowana i potrzebne jest oznakowanie poziome i pionowe na jezdni ulicy Witosa.  Oznakowanie jest potrzebne na tych skrzyżowaniach, bowiem wzdłuż ulicy Witosa biegnie ruchliwa ścieżka rowerowa i wielu rowerzystów kontynuuje trasę ulicą Barską i ulicą Zdrojową (którą dodatkowo wiedzie turystyczny oznakowany szlak rowerowy).  

5. Zgodnie z dokonaną wcześniej wizją lokalną z Panem Prezydentem Arturem Bochenkiem i Dyrektorem MZD,  proszę o przygotowanie projektu a w konsekwencji  realizacji poszerzenia jezdni ulicy Zdrojowej na odcinku około 900 m licząc do granicy dzielnicy Przetakówka z Zabełczem w kierunku północnym do pętli autobusowej na Kwieciszowej. Poszerzenie jezdni znacznie zwiększy bezpieczeństwo i drożność ulicy oraz pozwoli na ekonomiczne wydłużeni linii autobusowej nr 18 z pętli na Roszkowicach do pętli na Kwieciszowej.

Wnioski RM NS 31 VII 2019 r. do projektu budżetu miasta  Nowego Sącza na rok 2020:

 W imieniu swoim, zgłaszających samorządowców jak i obywateli zgłaszających sprawy przedstawiam następujące istotne problemy do rozwiązania poprzez ujęcie ich w planach realizacji w projekcie budżetu Miasta Nowego Sącza na rok 2020:

 • Budowa chodnika od CPN Orlen przy ulicy Witosa110 w kierunku góry Zabełeckiej do drogi wjazdowej prowadzącej na wysypisko śmieci Spółki NOVA ,
 • Wykonanie przejść dla pieszych na ulicy Witosa na wysokości siedziby Państwowej Straży Pożarnej i osady Aleksandrówka oraz przy rondzie św. JP II,
 • Rozbudowa i kontynuacja budowy ścieżek rekreacyjnych w parku powyżej Orła na skale (Sądecka Orla Perć), oraz przygotowanie i montaż tablic z opisem historii tego miejsca oraz o lokalnej przyrodzie i geografii,
 • Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego przejazdów rowerowych przez ulicę Witosa na wysokości ulicy Zdrojowej i Barskiej,
 • Kontynuacja budowy ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż ulicy Pieczkowskiego oraz Nowochruślickiej,
 • Budowy chodnika wzdłuż ulicy Tarnowskiej od nr. posesji 32 do nr.66,
 • Remont chodnika przy ulicy Tarnowskiej począwszy od marketu Media Markt do nowo wybudowanego chodnika obwodnicy północnej (przed nowym rondem) zniszczenia chodnika jeszcze popowodziowe,
 • Remont nawierzchni i budowa chodnika na ulicy Ogińskiego (brak chodnika po obu stronach),
 • Remont nawierzchni drogi i chodnika ulicy Głowackiego od ulic Paderewskiego do ulicy Kraszewskiego oraz budowa chodnika po prawej stronie tego odcinka gdyż jest to dojście do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (droga i chodnik tego odcinka jest w opłakanym stanie),
 • Dokończenie budowy chodnika ulicy Warzywnej wzdłuż posesji nr. 12 ( około 40mb)
 • Remont nawierzchni ulicy Głowackiego począwszy od ulicy Zdrojowej w kierunku bazaru nad Łubinką oraz od bazaru do ulicy Tarnowskiej,
 • Remont chodnika ulicy Głowackiego począwszy od ulicy Dojazdowej do ulicy Zdrojowej oraz budowa nowego chodnika po drugiej stronie ulicy,
 • Budowa chodnika ulicy Głowackiego począwszy od ulicy Tarnowskiej w kierunku bazaru nad Łubinką,
 • Remont chodnika ulicy Szkolnej od ulicy Kraszewskiego do ulicy Zalewskiego (około 45mb),
 • Remont krótkiego odcinka drogi dojazdowej do firmy Farbol i Kier ulicy Głowackiego,
 • Remont nawierzchni ulicy Flisaków od Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w stronę wałów Dunajca,
 • Budowa ścieżki pieszo rowerowej od mostu rowerowego na Kamienicy przy Rybackiej pod mostem na Tarnowskiej, dalej poprzez bulwar i wał nad Kamienicą, dalej pod mostem na Krańcowej do mostu wiszącego przy MOSiR,
 • Kontynuacja i budowa ścieżki pieszo rowerowej na bulwarze Narviku od przystanku pod wiaduktem do ronda „pod szpitalem” i dalej do ronda Solidarności,
 • Budowa chodniki na ulicy Dunajcowej od pętli autobusowej do Jagodowej,
 • Remont nawierzchni drogi i budowa chodnika ulicy Stefana Jarosza,
 • Odtworzenie przejazdu rowerowego ze ścieżki rowerowej Dunajec EuroVelo w kierunku Starego Miasta na wysokości hotelu Panorama, obecnie brak jest takiej możliwości po remoncie parkingu,
 • Remont nawierzchni drogi i budowa chodnika ulicy Bogdana Zaleskiego od ulicy Romera do ulicy Moniuszki,
 • Remont nawierzchni drogi i budowa chodnika ulicy Inwalidów Wojennych od ulicy Stefana Jarosza do ulicy Michała Ogińskiego,
 • Budowa chodnika ulicy Racławickiej od ulicy Na Rurach do bloków mieszkalnych (brak chodnika po obu stronach drogi),
 • Instalacja barier energochłonnych na ulicy Librantowskiej odcinek przed szkołą w Januszowej (droga uczęszczana przez dzieci do szkoły!),
 • Podniesienie siatek piłkochwytów na boisku szkolnym przy ulicy Szkolnej, obecnie zniszczone są rynny i poszycie dachu,
 • Remont nawierzchni ulicy Tarnowskiej (stara Tarnowska- dojazd do posesji 108, 110, 114, 116, 118) oraz montaż lampy oświetleniowej na istniejącym słupie energetycznym.
 • Budowa chodnika ulicy Bandurskiego od ulicy Paderewskiego w kierunku piekarni Zdrój,
 • Remont nawierzchni drogi oraz budowa chodnika na ulicy Moniuszki od ulicy Paderewskiego do ulicy Zaleskiego(brak chodnika po obu stronach drogi),
 • Remont ulicy Młodzieżowej i budowa chodnika gdyż po prawej stronie ulicy w kierunku ulicy Paderewskiego rośnie szpaler wysokich tui a po lewej stronie parkują samochody a mieszkańcy osiedla Hallera poruszają się bardzo wąską niebezpieczną ulicą. Odcinek tej drogi został zniszczony podczas remontu ulicy Paderewskiego (gdyż był objazdem podczas remontu),
 • Remont ulicy Różanej oraz budowa chodnika(brak chodnika po obu stronach drogi).

 

 • Wykonanie zatoki autobusowej przy ulicy Tarnowskiej obok posesji nr.28,
 • Wykonanie oświetlenia obiektu sportowego przy ulicy Witosa ( obok PSP w Nowym Sączu) kosztem likwidacji trzech słupów oświetleniowych oświetlających chaszcze za bazarem nad Łubinką,
 • Budowa drogi dojazdowej oraz jej oświetlenia do obiektu sportowego Przetakówka (około 45 mb drogi dojazdowej) gdyż działka o nr. ewidencyjnym 20/7 w obrębie 8 będąca własnością miasta, na której to działce znajduje się obiekt sportowy, który nie posiada własnego dojazdu (istnieje wykonany zjazd z ulicy Witosa),
 • Kapitalny remont pękniętego muru oporowego na rzece Kamienica poniżej mostu Sybiraków na rzece Kamienica,
 • Po uzgodnieniu z zarządca Polskich Wód stałe koszenie i pielęgnacja międzywala Dunajca, kamienicy i Łubinki, tereny te powinny być naturalnymi terenami rekreacyjnymi dla Sądeczan,

 

 • Eliminacja uciążliwego odoru emitowanego ze składowiska odpadów komunalnych i z oczyszczali ścieków,
 • Budowa systemu odprowadzenia wód deszczowych z ulicy Zdrojowej na odcinku od jej najwyższego punktu n. p. m. do ulicy Witosa, obecnie większość wód z dużego zlewiska spływa jezdnią co powoduje stałe niszczenie nawierzchni i poboczy,
 • Dalsze monitorowanie i badanie osuwiska tzw. góry Aleksandrówki. Osuwiska zagrażają mieszkańcom oraz istnieje zagrożenie przeniknięcia wód z wysypiska w stronę posesji przy ulicy Witosa,
 • Montaż wiat przystankowych na ulicy Paderewskiego na przystanku autobusowym Paderewskiego – Romera naprzeciw przedszkola oraz na pętli autobusowej linii 18 na ulicy Zdrojowej,
 • Przystosowanie istniejących pomieszczeń w jednym z wymienionych adresów: Tarnowska 28, Powstańców Śląskich 8 lub Zdrojowa 71 na potrzeby świetlicy dla dzieci i młodzieży, seniorów Osiedla Przetakówka oraz na siedzibę dla zarządu Osiedla i Klubu Sportowego Przetakówka,

 

 • Dalsza modernizacja ulicy Zdrojowej na odcinku osiedla Zabełcze (Kwieciszowa),
 • Skomunikowanie obecnych ścieżek rowerowych z centrum miasta poprzez budowę systemu ścieżek oraz wydzielanie specjalnych pasów dla rowerów, oznakowanie poziome oraz pionowe tak, żeby zachęcić Sądeczan do korzystania z rowerów nie tylko rekreacyjnie ale również „na co dzień”,
 • Budowa chodnika przy ulicy Zdrojowej (Roszkowice),
 • Budowa chodnika (ścieżki pieszo-rowerowej ) na odcinku barskiej do granicy miasta,
 • remont basenu nad Łubinką, w celu wykorzystania go zgodnie z przeznaczeniem,
 • przygotowanie alternatywnej drogi dla osiedla domów jednorodzinnych pomiędzy ulicami: Głowackiego a Zdrojową (za tzw. bazarem),
 • proponuje się wykonanie rozłożonych proporcjonalnie względem topografii i gęstości zamieszkania naszego miasta około pięciu profesjonalnych placów zabaw (takich jak na nadbrzeżnej) tak, aby wszystkie rodziny w mieście mogły mieć łatwą dostępność, przy tych miejscach proponuje się również organizację siłowni pod chmurką oraz proponuje się połączenie tych miejsc ścieżkami pieszo-rowerowymi,
 • budowa lekkoatletycznego kompleksu sportowego przy ul. Piramowicza (przy szkole),
 • Zaplanowanie budowy co najmniej czterech Orlików na terenie naszego miasta,
 • budowa rekreacyjnego parku wodnego w okolicach „Skałek” nad rzeką Kamienicą,
 • Budowa parkingu przy przedszkolu na ulicy Inwalidów Wojennych,
 • Budowa łącznika ulicy Widok z Dunajcową,
 • Budowa masztu z flagą Białoczerwoną na górze Zabełeckiej.

Proszę o przychylne rozpatrzenie powyższych punktów i ujęcie ich w procesie realizacji w roku budżetowym 2020,

Interpelacje   RM NS 28 IV 2019r.

 1. W związku z informacja od klientów MOSiR, że od 1 maja br. wejście na saunę będzie wyłącznie przez szatnie tym samym przez teren pływalni, proszę o pilne przeanalizowanie sensowności tej decyzji i o cofnięcie jej! Według opinii zainteresowanych władze MOSiR nie wzięły pod uwagę faktu, że większość użytkowników sauny nie korzysta z pływalni i taka sytuacja doprowadzi do tego, że wielu klientów przejdzie do konkurencji. Już dzisiaj cennik nie jest konkurencyjny wśród takich usług porównując inne tego typu placówki w Nowym Sączu i gminie Chełmiec. Ponadto likwidacja punktu obsługi sauny spowoduje możliwość wypowiedzeń umów i redukcje zatrudnienia. Proszę również o informację jak władze MOSiR planują nadzór bezpieczeństwa nad osobami korzystającymi z sauny? Obecnie osoba odpowiedzialna za tą usługę co kilka minut sprawdza pomieszczenia,
 2. Powracam ponownie z wnioskiem o utworzenie na terenie naszego miasta punktów z darmową łaźnią dla potrzebujących. Wcześniejsze moje interpelacje w tej materii były odrzucane jako bezzasadne. Jak się okazuje nie dawno władze MOSiR zlikwidowały darmową możliwość korzystania z basenu dla seniorów. Podawano różne skrajne przykłady dla czego nie będzie już darmowych wejść. Z obserwacji wielu klientów MOSiR potwierdza się, że wielu starszych klientów przychodziło po prostu skorzystać choćby z natrysków. Taka sytuacja jest niezwykle delikatna i pokazuje, że są mieszkańcy, którzy nie mają dostępu do normalnych warunków sanitarnych, lub ich po prostu na to nie stać. Zważywszy na delikatność sprawy raz jeszcze proszę o przygotowanie w naszym mieście punktów gdzie potrzebujący bez względu na wiek w uzasadnionych przypadkach będą mogli skorzystać z darmowych pryszniców oraz będą mieli gdzie zrobić pranie swojej odzieży.
 3. W związku z kontynuowaną inwestycją budowy ścieżki rowerowej EuroVelo na odcinku wzdłuż rzeki Dunajec od potoku Łubinka na północ w kierunku j. Rożnowskiego proszę o wyłożenie nawierzchni asfaltowej na brakującym odcinku ulicy Gajowej, która łączy się bezpośrednio z tą nową ścieżką. Brakujący odcinek bez asfaltu to około 150 metrów uliczki utwardzonej grząskim klińcem. Ulica Gajowa w sposób naturalny tworzy łącznik ruchu rowerowego dla osiedla Zabełcze. Uzupełnieni brakującego odcinka nawierzchnią asfaltową zwiększy komfort rowerzystów, pieszych oraz mieszkańców tej części osiedla. Asfalt zabezpieczy również podbudowę oraz warstwę kruszywa przed szybką erozją spowodowana wodami opadowymi.

Interpelacje   RM NS 3 III 2019r.

Interpelacje   RM NS 26 II 2019r.

Interpelacje   RM NS 5 II 2019r.

Interpelacja pisemna   RM NS 28 XII 2018r.

Interpelacja pisemna   RM NS  24 XII 2018r.

Interpelacja pisemna   RM NS  20 XII 2018r.

Interpelacja pisemna   RM NS  4 XII 2018r.

 

Interpelacja pisemna   RM NS  28 XI 2018r.

Interpelacje zgłoszone na sesji   RM NS  6 XI 2018r.

Interpelacje zgłoszone na sesji   RM NS  16 X 2018r.

Propozycje inwestycji do budżetu Miasta Nowy Sącz na 2019r.

Grzegorz Fecko ,  Nowy Sącz, dnia 21.09.2018r. Rada Miasta Nowego Sącza,

 Prezydent Miasta Nowego Sącza,    Pan Ryszard Nowak

 (Na wniosek Osiedla Przetakówka oraz innych inicjatyw)

 Remont chodnika i nawierzchni drogi ulicy Tarnowskiej od posesji nr. 85A w stronę nowego ronda im. św. Jana Pawła II przy górze Zabełeckiej.,

 • Budowa chodnika od CPN Orlen przy ulicy Witosa110 w kierunku góry Zabełeckiej do drogi wjazdowej prowadzącej na wysypisko śmieci Spółki NOVA (brak bezpiecznego dojścia do posesji Nr. 88, 90 rodziny Zięcina i Matyjaszek. Rozwiązanie od kilkunastu lat problemu budowy chodnika wzdłuż ulicy Tarnowskiej od nr. posesji 32 do nr.66.
 • Remont chodnika przy ulicy Tarnowskiej począwszy od marketu Media Markt do nowo wybudowanego chodnika obwodnicy północnej (przed nowym rondem) zniszczenia chodnika jeszcze popowodziowe.
 • Remont nawierzchni i budowa chodnika na ulicy Ogińskiego (brak chodnika po obu stronach).
 • Remont nawierzchni drogi i chodnika ulicy Głowackiego od ulic Paderewskiego do ulicy Kraszewskiego oraz budowa chodnika po prawej stronie tego odcinka gdyż jest to dojście do Agencji Restruktyzacji i Modernizacji Rolnictwa (droga i chodnik tego odcinka jest w opłakanym stanie).
 • Remont – modernizacja ulicy zdrojowe na odcinku osiedla Zabełcze,
 • Dokończenie budowy chodnika ulicy Warzywnej wzdłuż posesji nr. 12 ( około 40mb)
 • Remont nawierzchni ulicy Głowackiego począwszy od ulicy Zdrojowej w kierunku bazaru nad Łubinką oraz od bazaru do ulicy Tarnowskiej.
 • Remont chodnika ulicy Głowackiego począwszy od ulicy Dojazdowej do ulicy Zdrojowej oraz budowa nowego chodnika po drugiej stronie ulicy.
 • Budowa chodnika ulicy Głowackiego począwszy od ulicy Tarnowskiej w kierunku bazaru nad Łubinką.
 • Remont krótkiego odcinka drogi dojazdowej do firmy Farbol i Kier ulicy Głowackiego.
 • Remont nawierzchni ulicy Flisaków od Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w stronę wałów Dunajca.
 • Remont nawierzchni drogi i budowa chodnika ulicy Stefana Jarosza.
 • Remont nawierzchni drogi i budowa chodnika ulicy Bogdana Zaleskiego od ulicy Romera do ulicy Moniuszki.
 • Remont nawierzchni drogi i budowa chodnika ulicy Inwalidów Wojennych od ulicy Stefana Jarosza do ulicy Michała Ogińskiego.
 • Budowa chodnika ulicy Racławickiej od ulicy Na Rurach do bloków mieszkalnych (brak chodnika po obu stronach drogi).
 • Budowa chodnika przy ulicy Zdrojowej (Roszkowice),
 • Budowa chodnika na ulicy Dunajcowej (odcinek od pętli autobusowej w kierunku północnym),
 • Budowa chodnika (ścieżki pieszo-rowerowej ) na odcinku barskiej do granicy miasta,
 • Remont nawierzchni ulicy Tarnowskiej (stara Tarnowska- dojazd do posesji 108, 110, 114, 116, 118) oraz montaż lampy oświetleniowej na istniejącym słupie energetycznym.
 • Budowa chodnika ulicy Bandurskiego od ulicy Paderewskiego w kierunku piekarni Zdrój.
 • Remont nawierzchni drogi oraz budowa chodnika na ulicy Moniuszki od ulicy Paderewskiego do ulicy Zaleskiego(brak chodnika po obu stronach drogi).
 • Budowa chodnika ulicy Młodzieżowej gdyż po prawej stronie ulicy w kierunku ulicy Paderewskiego rośnie szpaler wysokich tui a po lewej stronie parkują samochody a mieszkańcy osiedla Hallera poruszają się bardzo wąską niebezpieczną ulicą.
 • Położenie masy bitumicznej na odcinku drogi ulicy Młodzieżowej łączącej się z ulicą Racławicką( naprzeciw garaży) gdyż ten odcinek drogi został zniszczony podczas remontu ulicy Paderewskiego ( był objazdem podczas remontu).
 • Remont ulicy Różanej oraz budowa chodnika(brak chodnika po obu stronach drogi).
 • Wykonanie zatoki autobusowej przy ulicy Tarnowskiej obok posesji nr.28.
 • Wykonanie oświetlenia obiektu sportowego przy ulicy Witosa ( obok PSP w Nowym Sączu) kosztem likwidacji trzech słupów oświetleniowych oświetlających chaszcze za bazarem nad Łubinką.
 • Budowa drogi dojazdowej oraz jej oświetlenia do obiektu sportowego Przetakówka (około 45 mb drogi dojazdowej) gdyż działka o nr. ewidencyjnym 20/7 w obrębie 8 będąca własnością miasta, na której to działce znajduje się obiekt sportowy, który nie posiada własnego dojazdu (istnieje wykonany zjazd z ulicy Witosa).
 • Montaż wiaty przystankowej na ulicy Paderewskiego na przystanku autobusowym Paderewskiego – Romera naprzeciw przedszkola.
 • Kapitalny remont pękniętego muru oporowego na rzece Kamienica poniżej mostu Sybiraków na rzece Kamienica.
 • Wdrożenie systemu dezodoryzacji odorów na składowisku odpadów komunalnych w Nowym Sączu przy ulicy Tarnowskiej 120.
 • Konserwacja urządzeń regulujących swobodny spływ wody potokiem Łubinka oraz koszenie brzegów potoku, co najmniej trzy razy w roku (w bieżącym roku wykonano jedno koszenie).
 • Dalsze monitorowanie i badanie osuwiska tzw. góry Aleksandrówki. Osuwiska zagrażają mieszkańcom oraz istnieje zagrożenie przeniknięcia wód z wysypiska w stronę posesji przy ulicy Witosa.
 • budowa nowego połączenia miast Nowy Sącz – Stary Sącz (tzw. Węgierska Bis),
 • drugi etap budowy połączenia ulicy Kusocińskiego z ulicą Nawojowską,
 • wykonanie nawierzchni na parkingu (ul. Śniadeckich przy cmentarzu) oraz na cmentarzu „Gołąbkowice”),
 • wykonanie parkingu pod lokalem „Panorama”,
 • wykonanie ciągu rowerowo – pieszego wzdłuż obwodnicy (ulice Pieczkowskiego, Jamnicka i Nowochruślicka z przedłużeniem do tzw. „Skałek” nad rzeką Kamienicą),
 • remont basenu nad rzeką Łubinką, w celu wykorzystania go zgodnie z przeznaczeniem,
 • przygotowanie alternatywnej drogi dla osiedla domów jednorodzinnych pomiędzy ulicami: Głowackiego a Zdrojową (za tzw. bazarem),
 • proponuje się wykonanie rozłożonych proporcjonalnie względem topografii i gęstości zamieszkania naszego miasta około pięciu profesjonalnych placów zabaw (takich jak na nadbrzeżnej) tak, aby wszystkie rodziny w mieście mogły mieć łatwą dostępność, przy tych miejscach proponuje się również organizację siłowni pod chmurką oraz proponuje się połączenie tych miejsc ścieżkami pieszo-rowerowymi,
 • budowa lekkoatletycznego kompleksu sportowego przy ul. Piramowicza (przy szkole),
 • Zaplanowanie budowy co najmniej czterech Orlików na terenie naszego miasta,
 • regulacja przepływu wód opadowych na ulicy Zdrojowej (Kwieciszowa),
 • budowa rekreacyjnego parku wodnego w okolicach „Skałek” nad rzeką Kamienicą,
 • zagospodarowanie brzegów rzek na cele rekreacyjne.

 

Interpelacje zgłoszone na sesji   RM NS  11 IX 2018r.

Interpelacje zgłoszone na sesji   RM NS  24 VII 2018r.

 

Interpelacje zgłoszone na sesji   RM NS  26 VI 2018r.

Interpelacje zgłoszone na sesji   RM NS  29 V 2018r.

Interpelacja zgłoszona w trybie międzysesyjnym  RM NS  26 IV 2018r. :
W imieniu wnioskujących mieszkańców, zwracam się z prośbą i apelem o ukończenie zakresu czynności związanych z oddaniem do użytku pod koniec 2017 r. ścieżki pieszo – rowerowej przy ulicy Witosa. Mieszkańcy słusznie zwracają uwagę, że nie dokończono pasa zieleni dzielącego jezdnię ulicy od trasy wybudowanej ścieżki. Brakuje nawiezienia żyznej ziemi, plantacji terenu oraz posiania trawy. Obecny okres wiosenny sprzyja takim czynnością więc nie ma na co czekać.

Interpelacje zgłoszone na sesji   RM NS  20 III 2018r. :

 

Interpelacje zgłoszone na sesji   RM NS  23 I 2018r. :

Interpelacje zgłoszone na sesji   RM NS  28 XII 2017r. :


Interpelacje zgłoszone na sesji   RM NS  21 i 29 XI 2017r. :

Interpelacje zgłoszone na sesji   RM NS  17 X 2017r. :

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej w Radzie Miasta Nowego Sącza

 

 

Nowy Sącz, dnia 25 września 2017 r. Znak sprawy: KRPO -1/2017

 

w związku z prowadzeniem przez służby Pana Prezydenta prac związanych                                z przygotowaniem projektu Budżetu Miasta Nowego Sącza na 2018 r. działając w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP w Radzie Miasta Nowego Sącza zwracam się z prośbą o ujęcie w projekcie budżetu następujących zadań:

(Inwestycje)

 • budowa nowego połączenia miast Nowy Sącz – Stary Sącz (tzw. Węgierska Bis),
 • budowa hali sportowej przy ZS Podstwowo – Gimnazjalnych nr 1 przy ul. 29 listopada i przy Zespole Szkół Ekonomicznych,
 • drugi etap budowy połączenia ulicy Kusocińskiego z ulicą Nawojowską,
 • wykonanie chodnika przy ulicach: Kamiennej, Zawiszy Czarnego, Grunwaldzkiej, Brzeziny,     1 Brygady (wzdłuż bloku 10-14), tzw. wylotowej części ulicy Lwowskiej i Barskiej,  Jarosza, Ogińskiego, Inwalidów Wojennych, Moniuszki, B. Prusa (kolejna część), Witosa (od stacji Orlen przez Górę Zabełecką do MMC Branville), Warzywnej (brakujący odcinek), Głowackiego (odcinek od Tarnowskiej do bazaru handlowego), Tarnowskiej (od nr 32 do 66), Bandurskiego (brakujący odcinek), Kusocińskiego, Młodzieżowej i brakujący odcinek Moniuszki,
 • wykonanie nawierzchni na parkingu (ul. Śniadeckich przy cmentarzu) oraz na cmentarzu „Gołąbkowice” (ciąg dalszy),
 • wykonanie parkingu pod lokalem „Panorama”,
 • wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicach Bielowickiej,Głowackiego (od u;. Dojazdowej do tzw. Nowego Bazaru) Tartacznej, Wypoczynkowej  oraz pozostałych 250 m na ulicy Łącznik (z nabyciem terenu),
 • wykonanie ciągu rowerowo – pieszego wzdłuż obwodnicy (ulice Pieczkowskiego, Jamnicka i Nowochruślicka z przesłużeniem do tzw. „Skałek” nad rzeką Kamienicą),
 • remont basenu nad rzeką Łubinką, w celu wykorzystania go zgodnie z przeznaczeniem,
 • przygotowanie alternatywnej drogi dla osiedla domów jednorodzinnych pomiędzy ulicami: Głowackiego a Zdrojową (za tzw. bazarem),
 • proponuje się wykonanie lub rozbudowę wielofunkcyjnych placów zabaw dla dzieci w następujących lokalizacjach przy ulicach: Kusocińskiego, Sienkiewicza, Batalionów Chłopskich, Al. Piłsudskiego (przy tzw. pumptracku) na Plantach Miejskich (rozbudowa),       1 Brygady (rozbudowa), Starowiejskiej, Flisaków,  oraz na osiedlach, Barskie, Kaduk i w okolicach  tzw. „Skałek” nad rzeką Kamienicą,
 • wykonanie skateparku przy pumptracku,
 • wykonanie tzw. „SOKOLIKA” na końcu ul. Głowackiego (pomiędzy potokiem Łubinka, bazarem a firmą Olma) oraz przy szkole podstawowej w Porębie Małej,
 • budowa lekkoatletycznego kompleksu sportowego przy ul. Piramowicza (przy szkole),
 • wykonanie siłowni na wolnym powietrzu na osiedlach, które ich nie posiadają,
 • odprowadzenie wód opadowych ze skarpy (osuwiska czynnego) pomiędzy Składowiskiem Odpadów Komunalnych a osadą Aleksandrówka,
 • regulacja przepływu wód opadowych na ulicy Zdrojowej (Kwieciszowa),
 • modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8,
 • utworzenie świetlic środowiskowych na Osiedlach Przydworcowym, Przetakówka, Nawojowska, Barskie (w pełnym wymiarze godzin),
 • utworzenie Klubów Seniora przy osiedlach,
 • opracowanie projektu dostarczenia energii cieplnej na ulice „Starej Kolonii” – likwidacja niskiej emisji,
 • budowa boiska do piłki siatkowej przy boisku wielofunkcyjnym na Osiedlu Wojska Polskiego oraz odwodnienie terenu i stworzenie małej infrastruktury towarzyszącej,
 • wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia obiektu Klubu Sportowego Przetekówka,
 • wykonanie prac inżynieryjnych związanych z poprawą płynności i bezpieczeństwa przejazdu na Rondzie Solidarności,
 • wykonanie ronda na ulicy Nawojowskiej (przy Al. Piłsudskiego) oraz przy ul. Kamiennej,
 • zlecenie opracowania projektu pomnika Adama Mickiewicza, wzorowanego na projekcie pomnika zniszczonego przez okupanta w czasie II wojny światowej,
 • budowa rekreacyjnego parku wodnego w okolicach  tzw. „Skałek” nad rzeką Kamienicą,
 • zagospodarowanie brzegów rzek na cele rekreacyjne,
 • budowa schroniska dla bezdomnych psów,
 • wykonanie kanalizacji opadowej i nawierzchni przy ul.Gurgacza.

(Wydatki remontowe)

 • wykonanie remontu elewacji Ratusza i jego otoczenia,
 • remont chodnika przy ulicach: Różanej, Podhalańskiej, Szujskiego (w tym wewnątrz osiedla), Sienkiewicza, 1 Maja, Kunegundy, Barbackiego, Wyspiańskiego,Grunwaldzkiej, Grota-Roweckiego, Śniadeckich, Broniewskiego (od nr 20 do nr 30), 29 Listopada, Tarnowskiej (od sklepu Media Markt do Ronda Jana Pawła II), Głowackiego (między Paderewskiego a Kraszewskiego oraz od Zdrojowej w kierunku tzw. bazaru nad rzeką Łubinką),
 • remont nawierzchni ulic „Starej Kolonii”, ul. Broniewskiego, Al. Sucharskiego oraz parkingów pomiędzy ul. Broniewskiego nr 20 -30, Kunegundy, Grodzkiej, Węgierskiej, Wiśniowieckiego, Głowackiego, Flisaków, 29 listopada, Tarnowską (tzw. stara Tarnowska od nr 108 do nr 118), Moniuszki (zniszczonego odcinka), Młodzieżowej, Nawojowskiej, Wieniawskiego, Jana Pawła II,
 • remont kładki pieszej przy ul. Nawojowskiej,
 • remont schodów łączących ul. Rokitniańczyków z ul. I Brygady (przy bloku nr 14).

Stosownie do wcześniejszych oświadczeń Pana Prezydenta wnioskujemy o zarezerwowanie                      w projekcie Budżetu Miasta Nowego Sącza na 2018 r. stosownych środków finansowych na tzw.  dopłaty do cen wody i ścieków (utrzymanie dotychczasowych cen).

Interpelacje zgłoszone na sesji   RM NS  12 IX 2017r. :

Interpelacje zgłoszone na sesji   RM NS  25 VII 2017r. :


Interpelacje zgłoszone na sesji   RM NS  23 V 2017r. :


Interpelacje zgłoszone na sesji   RM NS  25 IV 2017r. :


 

 

Interpelacje zgłoszone na sesji   RM NS  21  III 2017r. :

Interpelacje zgłoszone na sesji   RM NS  21  II 2017r. :

Interpelacje zgłoszone na sesji   RM NS  24  I 2017r. :


Interpelacje zgłoszone na sesji   RM NS  29  XII 2016r. :


Interpelacje zgłoszone na sesji   RM NS  6  XII 2016r. :


Klubu Radnych PO RP w Radzie Miasta Nowego Sącza zwracam się z prośbą o ujęcie w projekcie budżetu następujących zadań:

(Inwestycje)

 • budowa nowego połączenia miast Nowy Sącz – Stary Sącz (tzw. Węgierska Bis),
 • budowa hali sportowej przy ZS Podstwowo – Gimnazjalnych nr 1 przy ul. 29 listopada i przy Zespole Szkół Ekonomicznych,
 • drugi etap budowy połączenia ulicy Kusocińskiego z ulicą Nawojowską,
 • wykonanie chodnika przy ulicach: Kamiennej, Zawiszy Czarnego, Grunwaldzkiej (odcinek od sklepu Centrum do skrzyżowania z ul. Brzeziny), Brzeziny, 1 Brygady (wzdłuż bloku 10-14), Stolarskiej (była boczna), Fabrycznej, tzw. wylotowej części ulicy Lwowskiej i Barskiej,  Jarosza, Ogińskiego, Inwalidów Wojennych, Moniuszki, B. Prusa (kolejna część), Witosa (od stacji Orlen przez Górę Zabełecką do MMC Branville), Warzywnej (brakujący odcinek), Głowackiego (odcinek od Tarnowskiej do bazaru handlowego), Zaleskiego, Tarnowskiej (od nr 32 do 66), Bandurskiego (brakujący odcinek), Kusocińskiego, Młodzieżowej i brakujący odcinek Moniuszki.
 • wykonanie nawierzchni na parkingu (ul. Śniadeckich przy cmentarzu) oraz na cmentarzu „Gołąbkowice”,
 • wykonanie parkingu pod lokalem „Panorama”,
 • wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicach Bielowickiej, Tartacznej, Wypoczynkowej i Dąbrówka (w stronę Dunajca) oraz pozostałych 250 m na ulicy Łącznik (z nabyciem terenu),
 • wykonanie ciągu rowerowo – pieszego wzdłuż obwodnicy (ulice Witosa, Pieczkowskiego, Jamnicka i Nowochruślicka z przesłużeniem do tzw. „Skałek” nad rzeką Kamienicą),
 • remont basenu nad rzeką Łubinką, w celu wykorzystania go zgodnie z przeznaczeniem,
 • modernizacja nawierzchni ulicy Zdrojowej około 200 metrów przed pętlą i 200 metrów za pętlą linii 28 (w tym modernizacja pętli autobusowej),
 • przygotowanie alternatywnej drogi dla osiedla domów jednorodzinnych pomiędzy ulicami: Głowackiego a Zdrojową (za tzw. bazarem),
 • proponuje się wykonanie lub rozbudowę wielofunkcyjnych placów zabaw dla dzieci w następujących lokalizacjach przy ulicach: Kusocińskiego, Sienkiewicza, Batalionów Chłopskich, Al. Piłsudskiego (przy tzw. pumptracku) na Plantach Miejskich (rozbudowa),       1 Brygady (rozbudowa), Starowiejskiej, Orła Białego, Flisaków, Zabełeckiej,  oraz na osiedlach, Dąbrówka, Barskie, Kaduk i w okolicach  tzw. „Skałek” nad rzeką Kamienicą,
 • wykonanie skateparku przy pumptracku,
 • wykonanie tzw. „SOKOLIKA” na końcu ul. Głowackiego (pomiędzy potokiem Łubinka, bazarem a firmą Olma) oraz przy szkole podstawowej w Porębie Małej,
 • budowa lekkoatletycznego kompleksu sportowego przy ul. Piramowicza (przy szkole),
 • wykonanie na każdym osiedlu tzw. siłowni na wolnym powietrzu,
 • odprowadzenie wód opadowych ze skarpy (osuwiska czynnego) pomiędzy Składowiskiem Odpadów Komunalnych a osadą Aleksandrówka,
 • regulacja przepływu wód opadowych na ulicy Zdrojowej (Kwieciszowa),
 • modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8,
 • utworzenie świetlic środowiskowych na Osiedlach Przydworcowym, Przetakówka, Nawojowka, Barskie (w pełnym wymiarze godzin),
 • utworzenie Klubów Seniora przy osiedlach,
 • opracowanie projektu dostarczenia energii cieplnej na ulice „Starej Kolonii” – likwidacja niskiej emisji,
 • poszerzenie zatoki parkingowej przy ul. Poniatowskiego,
 • budowa boiska do piłki siatkowej przy boisku wielofunkcyjnym na Osiedlu Wojska Polskiego,
 • wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia obiektu Klubu Sportowego Przetekówka,
 • wykonanie prac inżynieryjnych związanych z poprawą płynności i bezpieczeństwa przejazdu na Rondzie Solidarności,
 • zlecenie opracowania projektu pomnika Adama Mickiewicza, wzorowanego na projekcie pomnika zniszczonego przez okupanta w czasie II wojny światowej.

 

(Wydatki remontowe)

 • wykonanie remontu elewacji Ratusza i jego otoczenia,
 • remont chodnika przy ulicach: Różanej, Podhalańskiej, Szujskiego (w tym wewnątrz osiedla), Sienkiewicza, 1 Maja, Kunegundy, Barbackiego, Wyspiańskiego, Grota-Roweckiego, Śniadeckich, Broniewskiego (od nr 20 do nr 30), 29 Listopada, Tarnowskiej (od sklepu Media Markt do Ronda Jana Pawła II), Głowackiego (między Paderewskiego a Kraszewskiego oraz od Zdrojowej w kierunku tzw. bazaru nad rzeką Łubinką),
 • remont nawierzchni ulic „Starej Kolonii”, ul. Broniewskiego, dojazdu do Komendy Miejskiej Policji od ul. Grottgera (w przypadku rezygnacji ze sprzedaży terenu) oraz parkingów pomiędzy ul. Broniewskiego nr 20 -30, Kunegundy, Grodzkiej, Węgierskiej, Dąbrówki, Wiśniowieckiego, Głowackiego, Flisaków, 29 listopada, Tarnowską ( tzw. stara Tarnowska od nr 108 do nr 118), Moniuszki (zniszczonego odcinka), Młodzieżowej, Nawojowskiej,
 • remont kładki pieszej przy ul. Nawojowskiej,
 • remont schodów łączących ul. Rokitniańczyków z ul. I Brygady (przy bloku nr 14).

 

Stosownie do wcześniejszych oświadczeń Pana Prezydenta wnioskujemy o zarezerwowanie                      w projekcie Budżetu Miasta Nowego Sącza na 2017 r. stosownych środków finansowych na tzw.  dopłaty do cen wody i ścieków (utrzymanie dotychczasowych cen).

Interpelacje zgłoszone na sesji   RM NS  13  IX 2016r. :


Interpelacje zgłoszone na sesji   RM NS    VII 2016r. :


Interpelacje zgłoszone na sesji   RM NS  21  VI 2016r. :


Interpelacje międzysesyjna  RM NS  17  V  2016r. :


Interpelacje międzysesyjna  RM NS  17  IV  2016r. :

Szanowny Pan Ryszard Nowak
Prezydent Miasta Nowego Sącza

Szanowny Panie Prezydencie,

Już wcześniej  do Pana interweniowałem w sprawie muru oporowego na Kamienicy. Niestety, póki co otrzymuje w tej sprawie niekoniecznie jasną korespondencję pomiędzy instytucjami.  I tak, po niedawnej kolejnej interwencji mieszkańców ulicy Rybackiej zjawiłem się na miejscu gdzie bez urządzeń pomiarowych widać, że szczelina powiększa się w oczach. Wybrzuszenie muru narasta a ziemia po jego stronie wewnętrznej  zapada się na skutek ustępującej zapory betonowej. Wniosek nasuwa się taki, że skoro mimo relatywnie suchej aury degradacja konstrukcji betonowej  postępuje tak szybko, to przy nieprzewidywalnych letnich wezbraniach rzeki sytuacja może być tragiczna. Mam nadzieję, że tym razem Pan bardziej zdecydowanie podejmie działania zabezpieczające byt obywateli oraz ich mienia.

W załączniku ślę materiał zdjęciowy,

Interpelacje z Sesji RM NS  III 2016r. :

 

Interpelacje z Sesji RM NS  II 2016r. :

Interpelacje z Sesji RM NS  XII 2015 r. :

Interpelacje z Sesji RM NS  I7 X 2015 r. :

Interpelacja z Sesji RM NS  27 X 2015 r. :

28 IX 2015 r. Klub Radnych PO RP w Radzie Miasta Nowego Sącza

Prośba o ujęcie w projekcie budżetu miasta Nowego Sącza na 2016 r.

 

 

 

 

Do:   Pan, Ryszard Nowak, Prezydent Miasta Nowego Sącza

 

w związku z prowadzeniem przez służby Pana Prezydenta prac związanych                                z przygotowaniem projektu Budżetu Miasta Nowego Sącza na 2016 r. działając w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP w Radzie Miasta Nowego Sącza zwracam się z prośbą o ujęcie w projekcie budżetu następujących zadań:

 • budowa nowego połączenia miast Nowy Sącz – Stary Sącz (tzw. Węgierska Bis),
 • budowa hali sportowej przy ZS Podstwowo – Gimnazjalnych nr 1 przy ul. 29 listopada i przy Zespole Szkół Ekonomicznych,
 • drugi etap budowy połączenia ulicy Kusocińskiego z ulicą Nawojowską,
 • wykonanie chodnika przy ulicach Kamiennej, Zawiszy Czarnego, Grunwaldzkiej (odcinek od sklepu Centrum do skrzyżowania z ul. Brzeziny), Brzeziny, 1 Brygady (wzdłuż bloku 10-14), Stolarskiej (była boczna), Fabrycznej,  wylotowej części ulicy Lwowskiej i Barskiej,  Jarosza, Ogińskiego, Inwalidów Wojennych i Moniuszki,
 • wykonanie nawierzchni na parkingu (ul. Śniadeckich przy cmentarzu) oraz na cmentarzu „Gołąbkowice”,
 • wykonanie pozostałych 250 m nawierzchni bitumicznej na ulicy Łącznik (z nabyciem terenu),
 • wykonanie parkingu pod lokalem „Panorama”,
 • wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicach Hasiora, Bielowickiej i Tartacznej,
 • wykonanie ciągu rowerowo-pieszego wzdłuż obwodnicy (ulice Witosa, Pieczkowskiego i Nowochruślicka z przesłużeniem do tzw. „Skałek” nad rzeką Kamienicą),
 • remont basenu nad rzeką Łubinką, w celu wykorzystania go zgodnie z przeznaczeniem,
 • modernizacja nawierzchni ulicy Zdrojowej około 200 metrów przed pętlą i 200 metrów za pętlą linii 28 (w tym modernizacja pętli autobusowej),
 • przygotowanie alternatywnej drogi dla osiedla domów jednorodzinnych pomiędzy ulicami: Głowackiego a Zdrojową (za bazarem),
 • proponuje się wykonanie lub rozbudowę wielofunkcyjnych placów zabaw dla dzieci w następujących lokalizacjach: przy ulicach Kusocińskiego, Sienkiewicza, Batalionów Chłopskich, Al. Piłsudskiego (przy tzw. pumptracku) na Plantach Miejskich (rozbudowa), 1 Brygady (rozbudowa), Starowiejskiej, Orła Białego, Flisaków, Zabełeckiej,  oraz na osiedlach Poręba Mała, Dąbrówka, Kaduk i w okolicach  tzw. „Skałek” nad rzeką Kamienicą,
 • wykonanie skateparku przy pumptracku,
 • wykonanie tzw. „SOKOLIKA” na końcu ul. Głowackiego (pomiędzy potokiem Łubinka, bazarem a firmą Olma) oraz przy szkole podstawowej w Porębie Małej,
 • budowa lekkoatletycznego kompleksu sportowego przy ul. Piramowicza (przy szkole),
 • wykonanie na każdym osiedlu tzw. siłowni na wolnym powietrzu,
 • odprowadzenie wód opadowych ze skarpy (osuwiska czynnego) pomiędzy Składowiskiem Odpadów Komunalnych a osadą Aleksandrówka,
 • regulacja przepływu wód opadowych na ulicy Zdrojowej (Kwieciszowa),
 • modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 i na Os. Wojska Polskiego,
 • utworzenie świetlicy środowiskowej na Osiedlu Przydworcowym,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej od budynku przy ul. Jagiellońskiej 50a,
 • opracowanie projektu dostarczenie energii cieplnej na ulice „Starej Kolonii” – likwidacja niskiej emisji,
 • zlecenie opracowania projektu pomnika Adama Mickiewicza, wzorowanego na projekcie pomnika zniszczonego przez okupanta w czasie II wojny światowej.
 • wykonanie remontu elewacji Ratusza,
 • remont chodnika przy ulicach Kochanowskiego, Różanej, Podhalańskiej, Szujskiego (w tym wewnątrz osiedla), Sienkiewicza, 1 Maja, Kunegundy, Barbackiego, Wyspiańskiego, Grota-Roweckiego, Śniadeckich, Broniewskiego (od nr 20 do nr 30),
 • remont nawierzchni ulic „Starej Kolonii”, ul. Kolejowej, ul. Broniewskiego, dojazdu do Komendy Miejskiej Policji od ul. Grottgera oraz parkingów pomiędzy ul. Broniewskiego nr 20 -30,
 • remont mostu na ulicy Zdrojowej nad Łubinką.
 • remont schodów łączących ul. Rokitniańczyków z ul. I Brygady (przy bloku nr 14).

Stosownie do możliwości ustawowych wnioskujemy o zarezerwowanie w projekcie Budżetu Miasta Nowego Sącza na 2016 r. środków finansowych w wysokości 3 milionów złotych na tzw.  dopłaty do cen wody i ścieków.

Interpelacje w trybie międzysesyjnym 15 IX 2015 r. :


Interpelacje w trybie międzysesyjnym 16 VIII 2015 r. :

 1. Przejście dla pieszych na nowym rondzie na moście im. Masiora – na wniosek mieszkańców bardzo proszę o pilne przywrócenie przejścia dla pieszych na rondzie (u zbiegu ulic Tarnowskiej i Witosa) na drugą stronę jezdni ulicy Witosa! Dotychczas przez lata takie przejście było! Obecnie piesi którzy mieszkają po drugiej stronie nie mają możliwości bezpiecznego przejścia na drugą stronę! Przypominam, że po otwarciu obwodnicy ulica Witosa przejmie ruch dwóch Dróg Krajowych 75 oraz 28. Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych mieszkańców proszę o pilne przywrócenie tegoż przejścia.
 2. Chodnik / ścieżka dla pieszych po północnej stronie ronda na moście Masiora –  na wniosek mieszkańców bardzo proszę o przywrócenie możliwości pieszego przejścia po północnej stronie ronda na moście im. Masiora i północnowschodniej stronie ulicy Tarnowskiej w kierunku osiedla Zabełcze i budowę chodnika od ronda  do oś. Zabełcze. Obecnie po przebudowie skrzyżowania radykalnie zwężono pobocze (nawet 50 cm) tak nasypując ziemię, że pomiędzy murem oporowym a barierami energochłonnymi nie da się przejść bezpiecznie, lub nawet wcale! Przypominam, że tym przejściem – ścieżką mogli dostać się z centrum do domów mieszkańcy bliskich domostw mieszkający przed G. Zabełecką! Obecnie po inwestycji mieszkańcy Ci praktycznie pieszo są odcięci od otoczenia! Taka sytuacja może doprowadzić do nieszczęścia! Niestety, przy nowej inwestycji zapomniano o ludziach.
 3. Chodnik i przejście dla pieszych przy ulicy Witosa do osady Aleksandrówka – na wniosek mieszkańców przyjęty w trakcie zebrania osiedlowego proszę o utworzenie przejścia dla pieszych na ulicy Witosa na wysokości jednostki Straży Pożarnej i Aleksandrówki. Obecnie kilkadziesiąt rodzin nie ma dostępnego bezpiecznego do przejścia przez DK 75 (docelowo przybędzie ruch z  DK 28). Owa osada nie ma również wzdłuż tej ulicy chodnika. Proponuję zatem, aby albo wybudować chodnik po stronie północnej przy stacji paliwowej i dalej na rondo gdzie konieczne jest utworzenie przejścia dla pieszych (inna interpelacja), albo utworzyć wspomniane na początku przejście dla pieszych przy Straży Pożarnej i dalej dobudować około 100 m chodnika w kierunku ulicy Tarnowskiej. Obecna sytuacja może doprowadzić do nieszczęścia, proszę o rychłą decyzję i wykonanie niezbędnej infrastruktury dla tych mieszkańców.
 4. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ulicy Witosa (składam w tym temacie interpelację po raz kolejny od kilku lat!) – w związku z tym, że obwodnica północna jest już na ukończeniu proszę o budowę wzdłuż ulicy Witosa ścieżki pieszo – rowerowej po południowej stronie. Ta inwestycja pozwoli nie tylko poprawić znacznie bezpieczeństwo mieszkańców osiedla ale również co też jest ważne, wpiszę się w ostatnio demonstrowaną przez Pana Prezydenta czułość do rowerzystów. Otóż, dzięki tej inwestycji pozwoli rowerzystom, piechurom i biegaczom pokonać bezpiecznie całe miasto od Heleny przez Przetakówkę, Kochanowskiego , Gołąbkowice, Westerplatte, Wojska Polskiego, Gorzków aż po Zawadę! Panie Prezydencie, myślę że ta inwestycja pozwoli spiąć komunikację rowerową w mieście i pozwoli nam się zacząć chwalić, że jesteśmy miastem przyjaznym (przynajmniej trochę) dla jednośladów – a to jest tak ważne w promocji naszego miasta.
 5. Obiecana inspekcja zgłoszonej do pilnego remontu (odbudowy) ulicy Dąbrówka –odcinek na zachód od wiaduktu na ul. Węgierskiej –  w związku z kolejną skargą  i okazywanym uzasadnionym niepokojem mieszkańców bytujących przy owej ulicy proszę o niezwłoczne wyznaczenie terminu obiecanej inspekcji w terenie i o poinformowanie nas o tym tak, abyśmy z zainteresowanymi mieszkańcami mogli w tym uczestniczyć. Zważywszy na fakt, że sprawa ciągnie się już lata, proszę o  poważne potraktowanie sprawy.
 6. Dotyczy obiecanej wizji lokalnej w sprawie ewentualnego wykupu i wysiedlenia z domu przy ulicy Tarnowskiej – w związku z deklaracją jaka padła na spotkaniu u Pana Prezydenta z zainteresowanymi oraz przedstawicielem samorządu o wykonaniu wizji lokalnej w czerwcu (mamy połowę sierpnia) proszę o realizację tego zamierzenia. Zainteresowani mieszkają w domu usytuowanym 1 m od jezdni ulicy Tarnowskiej jednej z najruchliwszych w mieście dróg wylotowych. Sprawa dotyczy budynku na działce numer 391. Obecnie po pracach budowlanych przy skrzyżowaniu na Witosa i Tarnowskiej według mieszkańców pogorszyła się sytuacja z wyjazdem z działki i jest bardzo niebezpieczna.
 7. Zgłoszenie potrzeby umieszczenia znaku drogowego ograniczającego prędkość do 30 km /godz. i znaku ograniczającego tonaż do 3,5 tony. – mieszkańcy proszą o umieszczenie znaku ograniczającego dopuszczalny tonaż do 3,5 tony oraz ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę na ulicy Warzywnej na  odcinku od ulicy Ariańskiej do przejazdu i parkingu znanej marki marketu z AGD i elektroniką . Obecnie, w sytuacji kiedy pojawiają się często korki na ulicy Tarnowskiej samochody ciężarowe traktują tą osiedlową wąską uliczkę jako objazd co doprowadza do zagrożenia bezpieczeństwa oraz dewastacji nieprzygotowanej pod takie obciążenia jezdni.
 8. Prośba o interwencję służb mundurowych i o aktywność policjanta „dzielnicowego” na Przetakówce – mieszkańcy Przetakówki zwrócili uwagę na fakt, że obecny Pan „Dzielnicowy” – funkcjonariusz policji nie jest częstym gościem i według zgłaszających w porównaniu z jego poprzednikiem nie angażuje się w sprawy osiedla. Mieszkańcy proszą również o dodatkową aktywność służb mundurowych wieczorami (piątek, sobota, niedziela) w godzinach od 21 do 24 na parkingu przy znanej marki markecie z AGD i elektroniką przy ulicy Tarnowskiej, o tych porach szczególnie dają się we znaki hałaśliwe i rozrabiające grupki osób.  Panie Prezydencie, proszę o wystąpienie z tymi problemami do Sądeckiej Policji, reakcję na zgłoszone problemy i o odpowiedź.
 9. Prośba o utworzenie przejścia dla pieszych na ulicy Tarnowskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Keeberga – w imieniu mieszkańców proszę o utworzenie przejścia dla pieszych na ulicy Tarnowskiej po południowej stronie z przecięciem się z ulicą Kleeberga. Po jednej stronie ulicy jest sklep spożywczy a większość mieszkańców tego terenu zamieszkuje na osiedlu po drugiej stronie tejże ulicy. Niemal 100 metrów w kierunku północnym jest przejście dla pieszych na przystanek autobusowy jednak po tej stronie brakuje chodnika dla pieszych. W związku z obiektywnymi argumentami obywateli proszę o realizacje przejścia dla pieszych w tym miejscu a docelowo dla poprawienia bezpieczeństwa  i komfortu mieszkańców wybudować chodnik po drugiej stronie jedni.

10.  Dotyczy braku odpowiedzi w odpowiedzi na złożoną przez mnie interpelację BPM.0003.1.151.2015 – Panie Prezydencie dziękuję za odpowiedź, w której nie odpowiada mi Pan na złożoną przeze mnie interpelację tylko tłumaczy mi Pan do czego służą materiały marketingowe jakimi są gadżety, – informuję, że to ja wiemy i o to nie zawracałbym Panu głowy. Zatem powtórzę jeszcze raz tą interpelację z prośbą o udzielenie mi odpowiedzi:

Na czerwcowej Sesji RM NS jeden z radnych zachwalając marketingowy kunszt Urzędu Miasta pochwalił się publicznie, że Radni korzystają na imprezach z różnych gadżetów promocyjnych otrzymanych z Urzędu Miasta. W związku z tą wypowiedzą serdecznie proszę o wskazanie listy wydanych gadżetów radnym  i radnych, którzy otrzymywali owe gadżety przez ostatnie dwie kadencję oraz niecały rok obecnej kadencji. Raz jeszcze proszę o odpowiedź na temat związany z treścią niniejszej  interpelacji.

Interpelacje zgłoszone na sesji RM NS  , 21 VII 2015

Interpelacje zgłoszone na sesji RM NS  , 23 VI 2015

Interpelacje zgłoszone na sesji RM NS  , 19 V 2015

Interpelacja zgłoszona na piśmie – tryb międzysesyjny   29 III 2015

W imieniu interweniujących mieszkańców naszego miasta, proszę o informację co jest powodem zatrzymania prac budowlanych na budowanym moście na rzece Dunajec na obwodnicy północnej? Zatroskani mieszkańcy o zaplanowany termin oddania tak dużej inwestycji zwracają uwagę na to, że od około trzech tygodni zatrzymano główne w tym miejscu!   Proszę o szczegółową  odpowiedź w tej sprawie co jest powodem takiej sytuacji.

Interpelacje zgłoszone na sesji RM NS  , 17 III 2015

Interpelacje zgłoszone na sesji RM NS  , 24 II 2015

Interpelacje zgłoszone na sesji RM NS  , 20 I 2015


Interpelacje zgłoszone na sesji RM NS  , 21 X 2014

Interpelacje zgłoszone na sesji RM NS  , 22 IX 2014

Interpelacje zgłoszone na sesji RM NS  , 8 IX 2014

Interpelacje zgłoszone pisemnie – międzysesyjnie  , 24 VIII 2014

1.    Na wniosek mieszkańców osiedli Przetakówka i Kochanowskiego proszę o
montaż dodatkowego oznakowania przejścia dla pieszych na ulicy Witosa przy
skrzyżowaniu z ulicą Zdrojową. Proszę dodatkowo o oznakowanie świetlne
tego miejsca oraz proszę również o instalację na owym przejściu
sygnalizacji świetlnej na żądanie dla pieszych na czas budowy
„obwodnicy północnej”. Obecnie ulicą Witosa przebiegają dwa
główne ciągi komunikacyjne, dotychczasowy oraz ten z zamkniętej ulicy
Tarnowskiej. Wymienione skrzyżowanie stało się jednym z ruchliwszych w
naszym mieście. Rodzice dwóch dzielnic martwią się zbliżającym się nowym
rokiem szkolonym, od tego czasu ich dzieci będą musiały pieszo pokonywać
to newralgiczne i niebezpieczne miejsce. Proszę o pilną reakcję.
2.    Mieszkańcy osiedla Wólki zgłosili się z prośbą o utworzenie
niewielkiego placu zabaw przy filii szkoły podstawowej na ulicy
Barbackiego. Pomiędzy budynkiem szkoły a chodnikiem ulicy Barbackiego
znajduje się ogrodzony ogródek należący do owej szkoły. Wstępny wywiad
wśród pracowników szkoły potwierdza wolę takiej inicjatywy. Plac zabaw
służyłby dzieciom szkolnym a także wszystkim dzieciom osiedla. Atutem jest
ogrodzenie oraz bezpieczna lokalizacja. Proszę o realizacje tej mało
kosztownej i pożytecznej inwestycji.
3.    Na osiedlu Przetakówka 15 sierpnia 2014 roku razem z mieszkańcami
uczciliśmy miejsce przy skale gdzie odrestaurowany i zabezpieczony został
orzeł w koronie wykuty w skale. Na trzy moje prośby do Pani rzecznik Pana
Prezydenta o umieszczenie tych informacji na portalu www.mowysacz.pl
uzyskałem odpowiedź negatywną. Po pierwszym razie dostałem warunek
przesłania materiałów e-mailem – co uczyniłem. Po tym Pani rzecznik
odmówiła mi mówiąc, zasłaniając się to rusz innymi wymówkami. Po pierwsze,
proszę o zamieszczenie tych informacji i traktowanie wszystkich inicjatyw
społecznych, patriotycznych i historycznych oraz wszystkich radnych
przewodniczących osiedli i społeczników w ten sam sposób! Po drugie,
proszę o wyjaśnienie dlaczego dochodzi do takich sytuacji, które mają
wybitne cechy relatywizmu!
4.    Na pisemny wniosek mieszkanki naszego miasta proszę o ustalenie i
odpowiedź w ilu obecnie obiektach (punktach) w mieście swoją siedzibę
mają różne Wydziały Urzędu Miejskiego i innych - pokrewnych urzędów i ile
kosztują roczne czynsze (+ koszty towarzyszące!) od tych najmowanych
obiektów/lokali (chodzi o lokale nie będące własnością UM). Wnioskująca
mieszkanka uzasadniała: „kilka dni wstecz miałam w spotkanie z
młodymi ludźmi. Podczas spotkania jeden z młodych mężczyzn sformułował
taką myśl, że być może dla miasta korzystne byłoby zakupienie obiektu
(budynek A) oferowanego do sprzedaży przez WSB-NLU i w tym obiekcie
skoncentrowanie różnych administracyjnych organów aby zwykły śmiertelnik
nie musiał latać po mieście od jednego do drugiego "biurka" tylko
przynajmniej od drzwi-do drzwi w jednym obiekcie, (a do prezydenta n. na
najwyższym piętrze) Poza tym uzasadnieniem dla Jego wniosku
było...odkorkowanie centrum z urzędniczych samochodów. (przy obiekcie
WSB-NLU parking jest!).”  Proszę o odpowiedz na powyższe pytania
oraz o analizę efektów ekonomicznych ewentualnej zamiany.
5.    Na wniosek Przewodniczącego Osiedla Szujskie proszę o naprawę chodnika
osiedlowego będącego na terenie miejskim, który się zapadł. Ów chodnik
jest przy ulicy Pierwszego Pułku Strzelców Podhalańskich 4. Obecny stan
techniczny – zapadająca się dziura zagraża bezpieczeństwu pieszych.
Dotychczasowe interwencje Przewodniczącego Osiedla nie znalazły reakcji
UM. Proszę o niezwłoczną interwencję w tej sprawie.

Interpelacje zgłoszone na sesji RM NS  , 21 VII 2014


Interpelacje zgłoszone na sesji RM NS  , 24 VI 2014

Interpelacje zgłoszone na sesji RM NS  , 20 V 2014

Interpelacje zgłoszone na sesji RM NS  , 22 IV 2014


Interpelacje zgłoszone na sesji RM NS  , 18 III 2014

Interpelacje zgłoszone na sesji RM NS  , 18 II 2014

Interpelacje zgłoszone na sesji RM NS  , 21 I 2014

Interpelacje zgłoszone na sesji RM NS  , 30 XII 2013

2 XII 2013 r. INTERPELACJA  GRUPY RADNYCH w/s

 

nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej za lata 2010 – 2011 w szkołach, dla których Miasto Nowy Sącz jest organem prowadzącym i konieczności zwrotu do budżetu państwa kwoty 4,8 mln zł.

 

Z kontroli przeprowadzonych przez Urząd Kontroli Skarbowej w Krakowie w 2013 r. wynika, że nieprawidłowości dotyczyły placówek oświatowych, które zajmowały się kształceniem specjalnym dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy na podstawie orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne. Kształcenie specjalne w Nowym Sączu odbywało się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Broniewskiego, Zespole Szkół Nr 5 Specjalnych przy ul. Magazynowej oraz Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych Nr 3 przy ul. Lwowskiej. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości ustalono, iż część oświatowej subwencji ogólnej na 2010 rok została zawyżona o kwotę ok. 3,6 mln złotych, natomiast na rok 2011 zawyżona o kwotę ok. 1,2 mln złotych. Do zwrotu kwoty 4,8 mln zł do Ministerstwa Finansów Miasto Nowy Sącz będzie zobowiązane w okresie najbliższych lat. W związku z powyższym wyrażamy obawę, czy skutki zwrotu tak znacznej kwoty, nie wpłyną na obniżenie jakości kształcenia w sądeckich szkołach.

Mając na uwadze powyższe zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Kto w imieniu Prezydenta Miasta odpowiadał za nadzór nad w/w jednostkami w Nowym Sączu ?

2. Na czym polegał i w jaki sposób był wykonywany nadzór przez Zastępcę Prezydenta  nad w/w szkołami ?

3. Kto ponosi odpowiedzialność za uchybienia w kwestii nadzoru ?

4. Czy Prezydent przewiduje jakiekolwiek konsekwencje dla odpowiedzialnych za nadzór nad przedmiotowymi jednostkami ze strony Urzędzie Miasta ?

5. Czy w którejś z wymienionych placówek, a w szczególności w ZSP-G nr. 3 pracowały osoby związane więzami rodzinnym lub powinowactwa z osobami nadzorującymi wskazane placówki w imieniu Prezydenta  ?

6. Czy wszyscy uczniowie w czasie podjętej nauki w latach 2009 i wcześniejszych posiadali wymaganych orzeczenia niezbędne dla uczniów szkoły specjalnej ?

Stosownie do postanowień § 34 Statutu Miasta Nowego Sącza oraz art. 2, art. 4 ust. 1 pkt 1, art.6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia  6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej                       ( Dz. U. Nr 112, poz. 119 z późn. zm.) prosimy o przekazanie odpowiedzi na pytania zadane                   w treści niniejszej interpelacji.

 

Interpelacje zgłoszone na sesji RM NS  , 26 XI 2013


Interpelacje zgłoszone na sesji RM NS  , 29 X 2013

 

 

Propozycje do projektu budżetu Miasta Nowego Sącza na rok 2014

 • Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Kamiennej,
 • Wykonanie ciągu rowerowo pieszego wzdłuż  obwodnicy/ulicy Witosa (przy Łubince) na odcinku Tarnowska – Barska,
 • Modernizacja ulicy Zdrojowej około 200 metrów przed pętlą i 200150 metrów za pętlą linii 28 w tym owej modernizacja pętli autobusowej,
 • Wykonać przebicie pomiędzy ulicami Kusocińskiego a Nawojowską,
 • Remont mosty na ulicy Zdrojowej nad Łubinką,
 • Wykonanie chodników na ulicach: Jarosza, Ogińskiego, Inwalidów Wojennych i Moniuszki oraz  remont chodnika na ulicy Zapolskiej i Paderewskiego,
 • Udrożnienie  i utwardzenie nawierzchni przy ulicy Galicy,
 • Remont nawierzchni ulicy Krańcowej,
 • Przygotowanie alternatywnej drogi dla osiedla domów jednorodzinnych pomiędzy ulicami: Głowackiego a Zdrojową (za bazarem),
 • Remont ulicy Paderewskiego,
 • Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicach: Hasiora ,    Wykonanie Chodnika przy ulicy Fabrycznej i stolarskiej
 • Utworzenie parku w Zabełczu w tym  placu zabaw,
 • Kontynuacja działań przy budowie boiska dla KS Przetakówka (ogrodzenie, boisko plażowe),
 • Proponuje się wyznaczyć  i zabezpieczyć  teren (strefę), na którym użytkownicy quadów i motocykli terenowych będą mogli  uprawiać swój sport ekstremalny, jednocześnie wprowadzając restrykcje za brawurę w miejscach do tego nie wyznaczonych,
 • Doprowadzenie do udostępnienia hal, boisk i urządzeń rekreacyjno-sportowych przy szkołach dla potrzeb dzieci, młodzieży i wszystkich mieszkańców,
 • Proponuje się , aby w każdym okręgu wyborczym (cztery okręgi) wykonać modelowy wszechstronny plac zabaw. Lokalizacja owych placów zabaw winna być wskazana jako kompromis i wynik konsultacji radnych , Zarządów Osiedli oraz mieszkańców danego okręgu,
 • Istnieje potrzeba zinwentaryzowania potencjalnych miejsc pod parkingi i ich budowa jako „zielone parkingi” tak, aby rozładować problem braku miejsc parkingowych unikając przy tym zmniejszania przestrzeni zielonej oraz utrzymanie waloru retencji wód opadowych, np. Ulica Korzeniowskiego i Ulica Lwowska, nad Dunajcem pod zamkiem i restauracją.
 • Dopilnowanie w RZGW  ciągłego  oczyszczania  koryt rzecznych z zatorów, rumoszu, zarośli i namulisk z potoku Łubinka na odcinku ulica barska do ujścia do Dunajca,
 • Po przeprowadzeniu badania geologicznego na skarpie pod Składowiskiem Odpadów Komunalnych a nad osadą Aleksandrówka zabezpieczyć  tą skarpę z regulacją systemu odprowadzania wód opadowych,
 • Uregulowanie przepływu wód burzowych na ulicy Zdrojowej (Kwieciszowa)- nad i poniżej feralnego osuwiska oraz w dalszej części Zdrojowej gdzie ponad kilometrowy odcinek jezdni (niszczony jest rwącymi potokami) służy jako rynsztok.
 • W ramach przywrócenia i udostępnienia rzek i potoków w naszym mieście proponuje się oczyszczenie z chaszczy, dzikich zarośli oraz śmieci. Tereny zalewowe Dunajca, Kamienicy i Łubinki mogą i powinny być  naturalnym i dostępnym miejscem rekreacji.,
 • Zagospodarowanie  akwenów wodnych (takie jak stawy) pod rekreację letnią.
 • Współdziałanie i pomoc (na odcinku na terenie miasta) z organizacjami, których celem jest budowa ścieżek rowerowych wzdłuż lewego brzegu Dunajca  z Nowego Sącza do Gołkowic.

Proszę, aby przedstawione  problemy znalazły  poparcie Pana Prezydenta oraz Rady Miasta w kształtującymi się projekcie Budżetu Miasta na rok 2014.

Interpelacja pisemna , 11 IX 2013

Szanowny Panie Prezydencie,
W związku z ogłoszeniem przetargu na wykonanie „obwodnicy północnej” na odcinku od  skrzyżowania ulic Tarnowskiej i Witosa do ulicy Marcinkowickiej wraz z  budową chodników i ciągów pieszo-rowerowych zwracam się z prośbą o budowę w ramach kontynuacji i połączenia szlaku nowej obwodnicy ze szlakiem chodników i ciągów pieszorowerowych, wzdłuż ulicy Pieczkowskiego a dalej Nowochruślickiej i Piłsudskiego. Brakujący wówczas odcinek to około 1,1 km na ulicy Witosa (ruchliwa obwodnica). Budowa takiego szlaku chodników i ciągów pieszorowerowych pozwoli skomunikować rowerowo i pieszo Chełmiec, osiedlę Helenę z osiedlami Barskie, Kochanowskiego, Przetakówka, Zabełcze, Westerplatte , Gołąbkowice aż po Millenium, Wojska Polskiego i Zawadę. Budowa takiego szlaku pozwoli też bezpiecznie poruszać się pieszym , którzy dotychczas nie mają chodnika i codziennie na tym odcinku ulicy Witosa narażają swe zdrowie i życie!
Panie Prezydencie, proszę o pozytywne podejście do tak ważkiej sprawy.
Z poważaniem

Interpelacje  , 10 IX 2013


Interpelacja, 17 VIII 2013
Szanowny Panie Prezydencie
W imieniu jednego z mieszkańców Nowego Sącza (jego prośba poniżej) proszę o interwencję na ulicy Jagiellońskiej na wysokości nr 64 o pilne załatanie niebezpiecznej dziury w jezdni. Jednocześnie proszę o wzięcie pod uwagę propozycji mieszkańca (imię i nazwisko do mojej wiadomości) jak monitorować miejskie drogi. Jeszcze raz proszę o rychłą interwencję. Z poważaniem, Grzegorz Fecko , Radny  Urząd Miasta Nowego Sącza

Materiał foto w załączniku.
Treść listu od mieszkańca:
„Panie Grzegorzu,  Jak rozmawialiśmy  przesyłam kolejny obrazek z naszych ulic . Tym razem  dotyczy to  miejsca  szczególnie niebezpiecznego  bo na samym zakręcie  jagiellońskiej ( nr 64). Przy okazji  widoczna jest  nieskuteczność napraw punktowych wykonanych parę miesięcy temu. Odnosi się to także  do załatania   sygnalizowanej wcześniej  dziury na ul Strzelców Podhalańskich  – pojawiła się następna  ok 1 m  od załatanej. Może zamiast  czekać na  sygnały  taniej byłoby  zatrudnić dróżnika  który  spacerował by po mieście i wskazywał  co trzeba zrobić . A może  wzorem „dnia wewnętrznego” – nie przyjmowania  petentów ,  urzędnicy  mieliby  jeden „dzień zewnętrzny”  na kontakty z mieszkańcami i  na spacer po swoim rewirze Pozdrawiam …….”

Interpelacje, 4 VIII 2013

Szanowny Panie Prezydenci, Minął niemal rok od próśb, które skierowałem do Pana w interpelacji w imieniu mieszkańców ulicy Zapolskiej. Stan chodnika na owej ulicy jest nie tyle niesatysfakcjonujący i nie estetyczny, z tym można by żyć, jednak jest o wiele gorzej, chodnik w tym stanie technicznym zagraża bezpośrednio pieszym , którzy z niego korzystają.   Panie Prezydencie, raz jeszcze proszę wziąć pod uwagę bezpieczeństwo mieszkańców i zlecić niezbędne prace, które pozwolą wyeliminować stałe ryzyko wypadku.

Interpelacje, 1 VIII 2013

W imieniu mieszkańców osiedla Szujskiego oraz w imieniu Zarządu Osiedla Szujskiego zwracam się z prośbą:
1.     O uporządkowanie terenu na tak zwanych „kocich plantach” w otoczeniu wyremontowanego przejścia skarpą w kierunku osiedla Wólki. Obecnie stan w terenie wymaga pilnego działania.
2.    Po spotkaniu mieszkańców osiedla Szujskiego z Miejskim Zarządem Dróg oraz z przedstawicielem Komendy Policji w Nowym Sączu w dniu 22 maja br. do tej pory mieszkańcy nie otrzymali (obiecanych) żadnych odpowiedzi na w sprawach, które zgłosili do rozpatrzenia. Prosimy o pilne ustosunkowanie się i informację zwrotną w w sprawach podjętych w trakcie owego spotkania.

Grzegorz Fecko

Interpelacja, 1 VIII 2013

Szanowny Panie Prezydencie, już nie raz interweniowałem u Pana w sprawie dotyczącej dziurawego mostu na Potoku Łubinka. Mosty w Nowym Sączu wydają się być „przekleństwem” tym bardziej, że miasto chce wybudować most i zapewne wybuduje jeszcze przed wyborami, bo przecież taki jest cel i byłoby bardzo dobrze gdyby tak się stało. Oczywiście cieszył bym się gdyby Panu Prezydentowi udało się to zadanie zrealizować. Dziś znów chodzi o most na potoku Łubinka na ulicy Zdrojowej,  przypominam, że kilka razy zwracałem uwagę na to, że są w nim dziury, a przecież chodzą po nim mieszkańcy. Po jednej z moich wcześniejszych interwencji było tam zabezpieczenie, którego w tej chwili nie ma. Przypominam, że opinia Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności była w tym temacie jednoznaczna, czyli że coś z tym trzeba zrobić i natychmiast działać. Obecny stan techniczny jest taki, pomijając już fakt, iż w tym momencie jest tam bardzo niebezpiecznie dla pieszych i rowerzystów. W  konstrukcji technicznej do łączeń elementów przepływa woda (zgodnie z opinią WZK), przez co most coraz bardziej niszczeje i zachowuje się tak jak skała na wolnej przestrzeni, czyli po prostu eroduje. Nie wie czy miasto Nowy Sącz stać na to żeby stracić kolejną przeprawę, tym bardziej, że nie jest łatwo i dobrze z mostami w Nowym Sączu. Mosty są słabą stroną komunikacyjną naszego miasta. Wnioskuję i apeluję, aby coś z tą sprawą zrobić tym bardziej, że jest tam bezpośredni dojazd do miejsc targowych, do potężnej bazy z tirami a także jest to alternatywa dla kierowców, kiedy ulica Tarnowska jest zakorkowana. Zwracam się zatem raz jeszcze do Pana Prezydenta i wnioskuję, aby podjąć działania, czyli na początku zabezpieczyć dziury i dokonać niezbędnego remontu. Na wspomnianym moście są rozległe dziury od ponad roku i jedyna reakcja miasta to jest zabezpieczenie na zasadzie „zakaz przejścia”, a przecież wiadomo, jak dzieci nie zawsze zwrócą na zakaz uwagę  i tak tamtędy pójdą, tym bardziej, że obok jest basen i mnóstwo rodzin tam przechodzi. Reasumując, nie wiem czy stać nasze miasto na takie ryzyko kosztem czyjegoś bezpieczeństwa…
Grzegorz Fecko

Interpelacje, Sesja – 30 VII 2013


Interpelacje, Sesja – 25 VI 2013

Interpelacje, Sesja – 28 V 2013


Interwencja   - 20 V 2013
Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu

Szanowny Panie Komendancie,
Dzisiaj odebrałem pisemne zgłoszenie mieszkańców Osiedla Helena z prośbą o
interwencję Policji na ulicy Widok. W dni robocze w godzinach
(szczególnie) pomiędzy 7 a 8 wiele samochodów chcąc ominąć korek na
zatłoczonej ulicy Krakowskiej decyduje się na niebezpieczny manewr pod
prąd mimo właściwego oznakowania ulicy. Taka sytuacja stwarza bardzo duże
niebezpieczeństwo w tym miejscu szczególnie dla pieszych. Ulica Widok jest
bardzo wąska i takie manewry codziennie doprowadzają do zagrażających
życia i zdrowia.
W imieniu mieszkańców Osiedla Helena proszę o kontrolę owego stanu
pomiędzy godzinami 7 a 8 przez patrol policyjny.
Z poważaniem

Grzegorz Fecko
Radny
Urząd Miasta Nowego Sącza

Interpelacja  – 23 IV 2013

Nowy Sącz 19 maj 2013 r.  Tomasz Basta, Grzegorz Fecko,  Rada Miasta, Nowy Sącz

Szanowany Pan Ryszard Nowak, Prezydent Miasta Nowego Sącza, Nowy Sącz,  Rynek 1

 

Nawiązując do wyniku przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów w Nowym Sączu oraz do faktu, że zadeklarowana cena za tę usługę będzie niższa o około 30% proponujemy, aby przygotował Pan na najbliższą sesję projekt uchwały  zmniejszającej opłatę na jedną osobę za śmieci segregowane. Proponujemy zmianę z 10 złotych na 6 złotych, ale jeśli uzna Pan że opłata może być jeszcze niższa jesteśmy otwarci na dyskusję.  Przy tym rozwiązaniu proponujemy utrzymać dotychczasową cenę za śmieci niesegregowane.

Jesteśmy przekonani że zaproponowana przez nas cena za odbiór śmieci segregowanych jest uczciwa i odpowiadająca wynikowi realnego przetargu na wolnym rynku a nie teoretycznej kalkulacji.      Nowa cena zwiększy wymaganą rozpiętość pomiędzy opłatą za odbiór śmieci segregowanych a śmieci niesegregowanych co stanie się konkretnym argumentem i oczekiwanym bodźcem do segregacji przez mieszkańców oraz do zachowania świadomości ekologicznej.    Zmiana tylko wariantu z segregacją zobowiąże do zmiany deklaracji tylko te osoby, które chcą segregować, ci zaś, którzy nie deklarują segregacji nie będą musieli ponownie przedkładać deklaracji.

Panie Prezydencie, mając na uwadze fakt, że dla mieszkańców każda złotówka jest ważna i nie ma powodu, aby niepotrzebnie na wyrost nie przeciążać budżetów domowych zbędnymi opłatami proponujemy raz jeszcze, aby podjął Pan inicjatywę uchwałodawczą zmniejszającą opłatę na jedną osobę za śmieci segregowane  z 10 złotych na 6 złotych. W związku z faktem, iż zgodnie ze statutem miasta podmiot inny niż Prezydent musi złożyć projekt uchwały na 11 dni przed sesją składając gotowy projekt nie zdążylibyśmy dochować terminu i uchwała mogłaby nie być wprowadzona do porządku obrad. Taki stan rzeczy znacznie wpłynąłby na zasadność podjęcia uchwały w kontekście krótkiego czasu do wejścia w życie nowego systemu.

Z wyrazami szacunku

Tomasz Basta                         Grzegorz Fecko

Interwencja   – 9 V 2013

Urząd Miasta Nowy Sącz

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY LUDNOŚCI
Nowy Sącz
Rynek 21,
33-300 Nowy Sącz

Po interwencji mieszkańców przy potoku Łubinka dotyczącej wykonywania prac
ziemnych przy grobli owego potoku zgłaszam potrzebę pilnej inspekcji w
terenie. Przy grobli południowej na potoku Łubinka w połowie odległości
pomiędzy mostami na ulicy Zdrojowej i Tarnowskiej prowadzone są prace
ziemne, które mogą naruszyć konstrukcję zabezpieczeń przeciwpowodziowych.
Materiał foto w załączniku. Proszę o niezwłoczną wizję lokalną i ocenę
bezpieczeństwa technicznego umocnień oraz sprawdzenie bezpieczeństwa
zamieszkujących tam obywateli.

Interpelacja  – 8 V 2013

Interpelacja złożona na piśmie, 8 maj 2013
Szanowny Pan Ryszard Nowak,
Prezydent Miasta Nowego Sącza

W związku z pisemną interwencją mieszkańców z w pełni uzasadnionymi
argumentami zwracam się do Pana Prezydenta o pilną modernizację placu
zabaw na płycie Rynku pod ratuszem.
Dla poprawy bezpieczeństwa proponuje się zastosowanie pod mostkiem
bezpiecznej maty na wypadek upadku dziecka.
W związku z tym, że plac zabaw jest w bezpośrednim kontakcie z ruchliwą
jezdnią proszę o montaż płotku z jednym wejściem od strony północnej,
takie rozwiązanie ograniczy do minimum nagłego wybiegnięcia dziecka na
jezdnię i ułatwi rodzicom i opiekunom opiekę nad swymi pociechami.
Proszę o pozytywną i rychłą reakcję.

Wolne wnioski – 23 IV 2013

W nawiązaniu do propozycji radnego Artura Czerneckiego o nadanie nazwy dla zaplanowanego ronda przy Lwowskiej i Barskiej imieniem św p. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, zaproponowałem, aby rozważyć nazwę uwzględniającą wszystkie ofiary: Rondo Ofiar Katastrofy Smoleńskiej”. Liczę na szerokie porozumienie Rady Miasta  w tej sprawie.

Interpelacja  – 23 IV 2013

W związku z katastrofalnym stanem nawierzchni ulicy Zdrojowej na odcinkach od ulicy Hallera do Głowackiego i na odcinku 200 metrów przed i 200 metrów powyżej pętli autobusowej linii 28 (w tym plac pętli) proszę o wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej. Wymienione odcinki nie nadają się do dalszego prowizorycznego „łatania dziur w jezdni.

Interpelacja złożona na piśmie – 27 II 2013

Interpelacja złożona na piśmie,  27 luty 2013, Szanowny Pan Ryszard Nowak, Prezydent Miasta Nowego Sącza

Wracając kolejny raz do potrzeby przywrócenia parkingu na ulicy Piotra Skargi (przynajmniej w godzinach od 8.00 do 15.00), zwracam się do Pana Prezydenta Ryszarda Nowaka, aby przychylił się do uprzejmej prośby (pismo z dnia 22 II 2013)   kilkudziesięciu przedsiębiorców skierowanej na   Pańskie ręce a do wiadomości Rady Miasta.

Szanowny Panie Prezydencie, przytoczone w piśmie  przez przedsiębiorców argumenty nie można  ignorować. Wiele lokali po likwidacji parkingu świeci pustkami  i to jest faktem. Za tymi lokalami kryją się zlikwidowane firmy i utrata pracy dla wielu pracowników. Proces ubożenia handlu, usług i działalności trwa nadal. Przed  wieloma firmami i wieloma ludźmi mającymi tam pracę stoi widmo bankructwa i utraty pracy. Czy w tak trudnym okresie globalnego kryzysu stać nas na taką znieczulice  i łatwość w przyczynianiu  się poprzez likwidację parkingu do dławienia przedsiębiorczości i likwidacji tym samym miejsc pracy? Wiem, na globalną koniunkturę nie mamy wpływu, jednak Pan Prezydent swoją decyzją może przywrócić odebraną szansę do rozwoju przedsiębiorczości i chronienia miejsc pracy w części Starego Miasta w naszym mieście.  Zaproponowane godziny (do 15.00) funkcjonowania parkingu  nie będą przeszkadzały w rozładowywaniu szczytu komunikacyjnego, który występuje po godzinie piętnastej.

Z poważaniem, Grzegorz Fecko

Wpis  z 26 II 2013   INTERPELACJA z sesji – 27 II 2013

1. W związku z  kolejną  podwyżką wody i ścieków przez Sądeckie Wodociągi  zwracam się  z propozycją wykorzystania z nadwyżki budżetowej zaplanowanej w budżecie miasta na rok 2013.  Wskazana wartość nie zniweluje negatywnych skutków podwyżki całkowicie ale przeniesie jej ciężar z gospodarstw domowych również na budżet miasta,

2. W związku z kolejnymi interwencjami mieszkańców w sprawie dramatycznego stanu części ulicy Matejki na odcinku od ulicy Młyńskiej do ulicy Długosza, zgłaszam potrzebę poleżenia na tym odcinku warstwy asfaltowej. Wskazany odcinek jest w centrum miasta w sąsiedztwie dworca autobusowego i stanowi negatywną „wizytówkę” naszego miasta,

3. W związku z brakiem dostępu do bieżącej wody oraz w związku z uciążliwą potrzebą wywozu ścieków z posesji zwracam się z prośbą o zaplanowanie inwestycji wodnokanalizacyjnej na ulicy Grabowej na  osiedlu Kochanowskiego.

Wpis  z 29 I 2013   INTERPELACJA z sesji – 29 I 2013

 1. W związku z likwidacją możliwości parkowania w godzinach roboczych w dni powszednie na ulicy Piotra Skargi proszę o rozważenie zainstalowania parkingu na jednym pasie na ulicy Kazimierza Wielkiego. Parking ten mógłby funkcjonować do czasu budowy większego parkingu na rynku maślanym i na terenie byłej siedziby straży pożarnej. Obecnie po likwidacji parkingu na ulicy Piotra Skargi widać wyraźnie jak opustoszały lokale handlowe i usługowe w tej części. Taka sytuacja doprowadziła do znacznego spadku klientów doprowadzając wielu drobnych przedsiębiorców do likwidacji działalności. Wielu, którzy prowadzą działalność  nadal maja poważny problem z dalszym funkcjonowaniem. Szansą na poprawę takiej sytuacji powinno być zwiększenie miejsc parkingowych.
 2. W związku z brakiem dostępu do bieżącej wody oraz z uciążliwą potrzebą wywozu ścieków z posesji zwracam się z prośbą o zaplanowanie inwestycji wodnokanalizacyjnej na ulicy Librantowskiej na  osiedlu Kochanowskiego. Podobnie w związku z uciążliwościami wywozu ścieków z posesji, zwracam się zapotrzebowaniem na budowę instalacji kanalizacyjnej na ulicach Słowackiej i Olszewskiego na osiedlu Biegonice.
 3. Panie prezydencie, kilka miesięcy temu złożyłem interpelację w sprawie trzech  bilbordów przysłaniających widok jadącym ulicą Tarnowską z Góry Zabełeckiej do centrum miasta. Proszę mi odpowiedzieć, co zamierza Pan w tej sprawie uczynić, aby rozwiązać ten problem?

Wpis  z 1 XI 2012   INTERPELACJA z sesji – 27 XI 2012

Szanowny Pan Ryszard Nowak
Prezydent Miasta Nowego Sącza

Interpelacja z Sesji RM w Nowym Sączu z dnia 27 listopada 2012 r.

Na osiedlu Kwieciszowa (Zabełcze) przy ulicy Zdrojowej na wysokości pętli
autobusowej linii 31 mieszkańcy zgłosili potrzebę udrożnienia kanału
przepływowego dla wód opadowych. Ów kanał od dawna jest niedrożny,
przypuszcza się, że ta sytuacja mogła być przyczyną nieszczęśliwego
osuwiska skutkującego wysiedleniu całej rodziny kilka lat temu. Obecnie
woda opadowa z rozległego terenu nie jest odprowadzana z ulicy niszcząc ją
oraz przydrożne posesje prywatne. Należy pamiętać, że w najbliższym
otoczeniu jest wybitnie duża różnica wzniesień co sprzyja erozji terenu.
W związku z tym proszę o udrożnienie rury spustowej a od jej wylotu w
kierunku ulicy Barskiej na całym odcinku proszę o wykonanie korytka
betonowego lub dna kamiennego tak, aby jar na całej długości nie erodował
i tym samym nie podcinał kolejnych osuwisk! Nadmieniam, że półtorej roku
temu uczestniczyłem w komisji oddelegowanej z Urzędu Miasta i już wówczas
widać było szkody popowodziowe i poosuwiskowe. Niestety, wniosek nasuną
się ten sam co w zawartej przeze mnie obecnej interpelacji.
W załączniku zamieszczam mapkę sytuacyjną dla zobrazowania problemu.
Proszę o pozytywną interwencję!
Z poważaniem

Grzegorz Fecko
Radny
Urząd Miasta Nowego Sącza

Wpis  z 2 XI 2012   INTERPELACJA z sesji – 30 X 2012

W nawiązaniu do estetyzacji miasta zgłaszam następujące interpelację:

 1. Panie Prezydencie, wiemy, że problem chaotycznie rozmieszczonych reklam o dużych wymiarach w Nowym Sączu powraca przez lata i do dziś jest nie rozwiązany. Zdaję sobie z tego sprawę, że i w tym momencie pewnie nic się nie zmieni. Jednak proszę o interwencję w sprawie trzech dużych reklam widzianych przez podróżujących ulica Tarnowską z Góry Zabełeckiej w kierunku centrum. Otóż, owe reklamy przysłaniają piękną panoramę starej części naszego miasta i szpecą przez to otoczenie. Proszę o ustalenie czy te reklamy umieszczone są legalnie, jeśli legalnie to kto wydał na to zgodę. Docelowo proszę o doprowadzenie do likwidacji z tego widokowego miejsca takich instalacji. W załączniku przesyłam dokumentację zdjęciową.
 2. Kilka miesięcy temu złożyłem interpelację w sprawie potrzeby uporządkowania otoczenia nowopowstałej siedzimy Straży Pożarnej przy ulicy Witosa. Cieszę się, że niedawno uporządkowano otoczenie straży po stronie zachodniej (za co dziękuję). Widać jaki to przyniosło pozytywny efekt. Pozostała jeszcze część od strony rozdzielni energetycznej, tam w pobliżu ruchliwej ulicy uczęszczanej przez turystów jadących do Krynicy panuje obraz bałaganu i zaniedbania. Zgłaszam potrzebę kontynuacji działań porządkujący ten teren, które wpłyną pozytywnie na opinie podróżnych o naszym mieście.

Grzegorz Fecko

Wpis  4 X 2012; Propozycje do Budżetu Nowego Sącza na rok 2013

 

 

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej w Radzie Miasta Nowego Sącza

 

 

 

 

Nowy Sącz, dnia 4 października 2012 r., Znak sprawy: KRPO-2/2012

Pan, Ryszard Nowak, Prezydent Miasta Nowego Sącza

 

 

 

W związku z prowadzeniem przez służby Pana Prezydenta prac związanych                                z przygotowaniem projektu Budżetu Miasta Nowego Sącza na 2013 r. działając w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP w Radzie Miasta Nowego Sącza zwracam się              z prośbą o ujęcie w projekcie budżetu następujących zadań:

 • remont ulicy Górgacza (pozostałych 100 metrów)  wraz z budową chodnika i kanału opadowego,
 • dokończenie remontu ulicy Barskiej do końca granicy miasta,
 • budowa ulicy na osiedlu STBS łączącej ulice Nawojowską i Kusocińskiego,
 • budowa chodnika na ulicy Kamiennej,
 • budowa dojazdu do Komendy Miejskiej Policji od ulicy Grottgera lub Grunwaldzkiej,
 • budowa kanału opadowego odwadniającego ulicę Mizgałów (dla inwestycji opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę),
 • modernizacja obiektów przekazanych po zakończeniu budowy Komendy PSP (w tym budowa parkingu dwupoziomowego),
 • budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 15  (ulica 29 Listopada),
 • budowa kanału opadowego przy ulicy Zdrojowej (na odcinku od granicy z Zabełczem do ulicy Witosa),
 • remontu mostu heleńskiego im. Józefa Piłsudskiego,

Wnioskujemy o zarezerwowanie w projekcie Budżetu Miasta Nowego Sącza na 2013 r. środków finansowych w wysokości 3 milionów złotych na tzw.  dopłaty do cen wody i ścieków oraz środków                 w wysokości ustalonej przez służby Pana Prezydenta koniecznych do rozpoczęcia realizacji planowanych od wielu lat inwestycji drogowych.

Radni: Piotr Lachowicz, J. Antoni Wiktor, Józef Gryźlak, Jan Opiło, Tadeusz Gajdosz, Grzegorz Fecko, Tomasz Basta

Wpis  28 IX 2012; Propozycje do Budżetu Miasta Nowego Sącza na rok 2013

 

Drogi  i ciągi pieszo – rowerowe

 • Dla całego miasta zinwentaryzować przejścia dla pieszych pod kontem osób niepełnosprawnych,
 • Zabezpieczenie przejść dla pieszych zlokalizowanych przy szkołach oraz przy budynkach instytucji publicznych pod kontem bezpieczeństwa pieszych
  (w szczególności dzieci),
 • Wykonanie ciągu rowerowo pieszego wzdłuż  obwodnicy/ulicy Witosa (przy Łubince) na odcinku Tarnowska – Barska, odnowienie nawierzchni oraz dokończenie ciągu rowerowo pieszego wzdłuż Al Piłsudskiego od Ronda Solidarności do Nawojowskiej,
 • Wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Kamiennej,
 • Dokończenie deptaka wzdłuż Kamienicy od miasteczka rowerowego popod most na Krańcowej i spięcie z bulwarem przy kamienicy na Piekle koło karczmy, oraz od kładki na Kamienicy do mostu 700-lecia,
 • Modernizacja ulicy Zdrojowej 150 metrów przed pętlą i 150 metrów za pętlą linii 28 w tym owej modernizacja pętli autobusowej,
 • Wykonać przebicie pomiędzy ulicami Kusocińskiego a Nawojowską,
 • Wykonanie chodników na ulicach: Borelowskiego, Traugutta, Jarosza, Ogińskiego, Inwalidów Wojennych i Moniuszki i Dębińskiego, Nawojowskiej wzdłuż muru NEWAG, remont chodnika na ulicy Zapolskiej,
 • Remont ulicy Konopnickiej wraz z wykonaniem nowego przebicia do gimnazjum,
 • Rozwiązanie problemu niedrożności ulicy Galicy,
 • Przygotowanie alternatywnej drogi dla osiedla domów jednorodzinnych pomiędzy ulicami: Głowackiego a Zdrojową (za bazarem),
 • Remont nawierzchni dojazdu do żłobka miejskiego przy ulicy Klasztornej 46 przy współpracy z Grodzką Spółdzielczą mieszkaniową,
 • Umieszczenie nawierzchni asfaltowej na zniszczonym odcinku po osuwiskach 2010 na ulicy Librantowskiej,
 • Remont ulicy Paderewskiego,
 • Remont ulicy Klasztornej oraz dokończenie remontu ulic Emilii Plater  (wraz z bocznej),
 • Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicach: Hasiora , Rzemieślniczej
 • Wykonanie Chodnika przy ulicy Fabrycznej i stolarskiej
 • Rewitalizacja tak zwanych „kocich plant” wraz z zejściem w kierunku Wólek,
 • Dokonanie modernizacji i doświetlenia kładki nad kamienicą (obok MOSiR),
 • Remont kładki nad ulicą Nawojowską.
 • Remont skrzyżowania Nawojowska – Rejtana – Długosza,
 • Wykonanie oświetlenie na Dojazdowej,
 • Położenie asfaltu na drugiej części ulicy Łącznik,

Sport, rekreacja i place zabaw

 • Utworzenie parku w Zabełczu w tym  placu zabaw,
 • Utworzenie placu zabaw na Flisaków,
 • Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw na I Brygady
 • Kontynuacja działań pod miejsce dla młodzieży za wałem przy Warzywnej (ławki, słupki do siatki, koszenie),
 • Remont i rozbudowa boisk na terenie Gimnazjum nr 3 (dla potrzeb uczniów i mieszkańców osiedla Millenium,
 • Budowa hali sportowej przy zespole szkół na ulicy 29 Listopada,
 • Kontynuacja działań przy budowie boiska dla KS Przetakówka,
 • Remont oraz doposażenie i ogrodzenie (rozbudowa) boiska na osiedlu Wojska Polskiego,
 • Proponujemy wyznaczyć  i zabezpieczyć  teren (strefę), na którym użytkownicy quadów i motocykli terenowych będą mogli  uprawiać swój sport ekstremalny, jednocześnie wprowadzając restrykcje za brawurę w miejscach do tego nie wyznaczonych,
 • Doprowadzenie do udostępnienia hal, boisk i urządzeń rekreacyjno-sportowych przy szkołach dla potrzeb dzieci, młodzieży i wszystkich mieszkańców,
 • Proponujemy , aby w każdym okręgu wyborczym (cztery okręgi) wykonać modelowy wszechstronny plac zabaw. Lokalizacja owych placów zabaw winna być wskazana jako kompromis i wynik konsultacji radnych , Zarządów Osiedli oraz mieszkańców danego okręgu,
 • Istnieje potrzeba zinwentaryzowania potencjalnych miejsc pod parkingi i ich budowa jako „zielone parkingi” tak, aby rozładować problem braku miejsc parkingowych unikając przy tym zmniejszania przestrzeni zielonej oraz utrzymanie waloru retencji wód opadowych, np. Ulica Korzeniowskiego i Ulica Lwowska.

Stosunki wodne

 • Inwentaryzacja i konserwacja wylotów kanałów burzowych do rzek na terenie miasta,
 • Dopilnowanie w RZGW  ciągłego  oczyszczania  koryt rzecznych z zatorów, rumoszu, zarośli i namulisk,
 • Przeprowadzenie badania geologicznego na skarpie pod Składowiskiem Odpadów Komunalnych a nad osadą Aleksandrówka oraz zabezpieczenie tej skarpy z regulacją systemu odprowadzania wód opadowych,
 • Remont i dokończenie kanału cieku wodnego pod skarpą cmentarną  przy ulicy Stolarskiej,
 • Uregulowanie przepływu wód burzowych na ulicy Zdrojowej (Kwieciszowa)- nad i poniżej feralnego osuwiska oraz w dalszej części Zdrojowej gdzie ponad kilometrowy odcinek jezdni (niszczony rwącymi potokami) służy jako rynsztok.

Inne

 • Opracowanie analizy potrzeb i ewentualnych kosztów związanych z utworzeniem kolejnego (drugiego) w mieście miejskiego  żłobka,
 • Dla całego miasta zoptymalizowanie sieci  miejskich tablic informacyjnych w porozumieniu z radnymi i Zarządami Osiedli.

`              Wyżej  wskazane potrzebne inwestycje i problemy są naszym zadaniem niewątpliwie najistotniej z punktu widzenia mieszkańców i rozwoju miasta z jakimi w pierwszym roku obecnej kadencji spotkaliśmy się zbierając informację.  Źródłem przyjmowania owych potrzeb były spotkania bezpośrednie z mieszkańcami, listy, E-maile, telefony oraz nasza wiedza ze wcześniejszej działalności  w Zarządach Osiedli i z pracy na rzecz innych instytucji.

Prosimy, aby przedstawione  problemy znajdą  poparcie Pana Prezydenta oraz Rady Miasta w kształtującymi się projekcie Budżetu Miasta na rok 2012.    Grzegorz Fecko, Tadeusz Gajdosz

 

Wpis  25 IX 2012   INTERPELACJA

Panie Prezydencie, proszę o przygotowanie środków i podjęcie działań w kierunku remontu całego mostu na potoku Łubinka na