Jestem z dziada pradziada mieszkańcem osiedla Przetakówka w części prastarych Roszkowic (Nowy Sącz).

  • Rocznik: 4 XII 1971 r.
  • Wykształcenie: magister zarządzania i marketingu (WSB-NLU),
  • Od 1994 r. pracuję w Totalizatorze Sportowym, pracowałem również w SZNS, TP SA, w ubezpieczeniach oraz prowadziłem własną działalność,
  • Z żoną Anetą, mamy czwórkę dzieci: Magdalenę, Stanisława, Katarzynę i Piotra,
  • Od początku lat 90-tych działałem jako wolontariusz i członek Zarządu Osiedla Przetakówka do 2012 r.
  • Od 2010 r. jestem radnym naszego miasta,
  • Aktywnie wspieram inicjatywy społeczne i charytatywne na rzecz mieszkańców Sądecczyzny,
  • Byłem inicjatorem i organizatorem cyklu turniejów ekumenicznych, które budowały i do dziś wzmacniają więzi międzyludzkie  poprzez sport, zabawę i kulturę.