SESJE RADY MIASTA
Kadencja 2014 – 2018

Szanowni Państwo,   zapraszam Państwa do zapoznanie się z moimi wypowiedziami na Sesjach Rady Miasta Nowego Sącza w VII kadencji 2014-2018 r. Niech te wypowiedzi zaczerpnięte z rejestrów oficjalnych protokołów oddadzą atmosferę pracy dla miasta. Myślę, że nic tak nie odda moich poglądów na nasze miasto jak i na otaczające nas procesy w samorządzie lokalnym.  Zapraszam do owej lektury (teksty – wyciąg z protokołów nie zawierają składanych przeze mnie interpelacji, które na bieżąco publikowałem na łamach mojej strony oraz na forach lokalnych, można je odnaleźć na zakładce Ratusz). Życzę wszystkim miłej lektury, Grzegorz Fecko

 SESJE RADY MIASTA_VII Kadencja

Wyciąg z protokołu Nr III/2014 z posiedzenia III Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu
11 grudnia 2014 r.

 Radny G. Fecko zwrócił się z zapytaniem, jaka jest różnica brutto pomiędzy Uchwałą sprzed
czterech lat. Zapytał także o zapis w § 1. pkt. 4, w którym jest mowa o dodatku za wieloletnią pracę
w wysokości 15% wynagrodzenia. Stwierdził, że przyglądają się z troską temu punktowi, gdyż niepokoi ich fakt, dlaczego jest to 15 lat, a jak wiadomo Prezydent Miasta jest dojrzałym człowiekiem i trochę tych lat mógł już przepracować a z arytmetyki wychodzi, że powinien mieć trochę więcej tego stażu pracy i w związku z tym poprosił o wyjaśnienie tej kwestii.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta
Nowego Sącza – druk nr 24
).

 

 •  

Wyciąg z protokołu Nr V/2014 z posiedzenia V Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu
30 grudnia 2014 r.

 

Radny G. Fecko stwierdził, że dobrze, iż Pani Przewodnicząca zwróciła na to uwagę, bo dyskusja nad wieloletnią prognozą finansową i projektem budżetu na rok 2015 to nie są pytania zadawane poszczególnym radnym tylko to są pytania skierowane do Pana Prezydenta. Stwierdził, że
radny P. Wicher wykorzystał ten moment żeby zrobić sobie autopromocję. Przypomniał, że jeśli dyskutuje się o budżecie to mówi się o tym, co jest tam zapisane bądź nie. Stwierdził, że szkoda,
iż środków, co do budżetu obywatelskiego nie ma przeznaczonych, nie ma zaplanowanych
w budżecie. Natomiast stwierdził, że pozostał mu z dyskusji tej przedwyborczej temat środków, który nie wymaga specjalnych projektów uchwał, a chodzi o to, iż dużo mówiono tzn. Pan Prezydent
a przynajmniej jego służby mówiły o tym, że zostaną przeznaczone środki, które będą mogły bezpośrednio wykorzystywać Zarządy Osiedli łącznie z mieszkańcami tych osiedli na spotkaniach. Dodał, że te środki można by było rozdysponować na drobne inwestycje, na te najważniejsze zadania żeby to nie było tak, że trzeba jakieś petycje pisać o to gdzie powstanie wiata czy plac zabaw
i tego właśnie mu zabrakło w projekcie budżetu na 2015 rok.   

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta
Nowego Sącza).

 

Radny G. Fecko stwierdził, że Pani Przewodnicząca nie pamięta, bo w poprzedniej kadencji nie była radną tylko Z-cą Prezydenta, że przez dziewięć miesięcy radny P. Gawłowski swoimi
wnioskami formalnymi kneblował usta radnym, stąd ta fiesta i radni chcą się wypowiedzieć. Stwierdził zwracając się do Prezydenta Miasta, że serce się raduje, iż jest Pan taki rozanielony po świętach, czyli życzenia przedświąteczne były szczere i to dobrze, że Pan z radnymi po ludzku rozmawia. Stwierdził, że Pan Prezydent cytuje Marszałka, redaktorów niepotrzebnie gdyż parę miesięcy wcześniej na Sesji obecna była Pani Kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, oddział w Nowym Sączu, która przedstawiała sprawozdanie o tym, że przykładowo
w 2013 r., poprawiła się sytuacja, jeśli chodzi o ten najgorszy pył w Nowym Sączu. Oznajmił, że informacja jest taka, iż sytuacja powietrza w Nowym Sączu się poprawia i sam
Pan Prezydent zauważył, że to być może, iż urządzenie badające jest koło Kamiennicy może być korzystne, bo jeśli będzie ono na tzw. obrzeżach miasta to tam właśnie pali się węglem.
Zmierzając „do rzeczy” jakby to powiedziała Pani Przewodnicząca oznajmił, iż w projekcie „KAWKA” dobrze by było przyjąć rozwiązanie takie, w którym wymienia się kocioł, palenisko węglowe na palenisko węglowe, ale wysokowydajne, chodzi o to, aby to się opłacało rodzinie,
która użytkuje piec. Oznajmił, iż Rada Miasta teoretycznie mogłaby poprzez projekt uchwały coś takiego zafundować mieszkańcom, ale dobrze wiemy, że Prezydent ma większość. Dodał, że jeśli chodzi o węgiel jest to zasób, który mamy w Polsce, dlatego warto się nad tym zastanowić.
Stwierdził też, że z tego, co się orientuje, rozmawia z mieszkańcami przedmieści, obrzeży miasta Nowego Sącza, chodzi o to, aby tym mieszkańcom, którzy mają kotły węglowe opłacało się przechodzić na drogie systemy palenisk węglowych, ale wydajne, czyli mniej zużycia paliwa oraz mniejsza emisja złych gazów i toksycznych elementów. Stwierdził, iż na tym polega jego wniosek.

(Wolne wnioski radnych).

 

 •  

Wyciąg z protokołu Nr VI/2015 z posiedzenia VI Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu
20 stycznia 2015 r.

 

Radny G. Fecko zaproponował, aby te skromne punkty, tych kilka punktów poszerzyć o dodatkowe. Przypomniał pewien problem „urzędniczy” dotyczący ulicy Gurgacza gdzie „urząd” na wniosek jednego z mieszkańców właściwie próbował już podzielić teren asfaltu. Przypomniał, że udało się na ostatniej Komisji Infrastruktury i Środowiska wycofać tą sprawę i zażegnać natomiast sama sytuacja jest jego zdaniem naganna, konfliktogenna, jeśli chodzi o społeczeństwo. Dodał, że sprawa trwa,
co najmniej trzy lata i dlatego zaproponował, aby uwzględniono ją w planie pracy Komisji.
Stwierdził, że należy skontrolować „urząd” w tej kwestii, skąd się ta sprawa wzięła, dlaczego doszło
do sytuacji, że właściwe prawie podjęto decyzję, iż asfalt będzie dzielony geodezyjnie,
gdzie od początku mówiono, że tak nie powinno być. Poprosił Pana Przewodniczącego Komisji
o akceptację tej propozycji.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r.
– druk nr 48).

 

Radny G. Fecko stwierdził, że w poprzedniej wypowiedzi zaznaczył, iż warunkuje swój wniosek tym, że Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaakceptuje przedstawiony przez niego punkt.
Oznajmił, że jeżeli Pan Przewodniczący mówi, iż ta sprawa nie powinna się obecnie znaleźć to on
to akceptuje i wycofuje się, ale do tematu jak rozumie Komisja powróci. 

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 r.
– druk nr 48).

 

 • Radny Fecko stwierdził, że nasuwa się proste rozwiązanie i poprosił o informowanie wszystkich radnych o tego typu spotkaniach, kto będzie mógł to przyjdzie, a znając życie Pani Przewodnicząca
  z tego, co się orientuje organizuje tego typu spotkania w godzinach pracy, na które nie ma formalnego zaproszenia wynikającego z ustawy samorządowej w związku z tym pewnie nie każdy przyjdzie
  i będzie problem rozwiązany.

(Dyskusja – przedstawienie Planu Pracy Rady Miasta Nowego Sącza na rok 2015).

 

 •  

Wyciąg z protokołu Nr VII/2015 z posiedzenia VII Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu
3 lutego2015 r.

 

Radny G. Fecko stwierdził, że Z-ca Prezydenta Miasta J. Gwiżdż, jako znany w ostatnim czasie felietonista zaczął się śmiać i krytykować to, że ktoś proponuje, iż stawki od odpadów komunalnych mogą być niższe. Przypomniał, że kilka lat temu, kiedy pracowano w poprzedniej kadencji nad pierwszym pilotażowym projektem uchwały to wówczas Klub Radnych PO proponował
projekt uchwały o możliwości o wiele tańszej opłaty od osoby za odpady komunalne,
a Z-ca Prezydenta Miasta wówczas tak samo drwił a Prezydent Miasta wręcz krzyczał podczas Sesji Rady Miasta. Dodał, że po kilku latach tak naprawdę przedstawionym obecnie projektem uchwały udowodniono na piśmie, że to opozycja miała rację. Oznajmił, że przez te kilkadziesiąt miesięcy mieszkańcy przepłacali za odpady komunalne, pomimo, iż mogłyby być one tańsze i oczywiście Prezydent Miasta może wmawiać mieszkańcom, że są zadowoleni, ale on nie zna mieszkańca,
który gdyby wiedział, że ma możliwość zapłacić mniej a płaci więcej byłby zadowolony. Poinformował, iż opozycja kilka lat temu mówiła, że może być taniej a nadwyżka finansowa
z zebranego quasi „podatku śmieciowego” pokazuje, że mieli rację, tak więc teraz, kiedy
radny T. Basta proponuje obniżkę to bardzo prosi aby z tego nie drwić tylko aby wziąć kalkulator
i to policzyć.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta
Nowego Sącza – druk nr 49).

 

Radny G. Fecko stwierdził, że powtarza się sytuacja z poprzedniej kadencji, że jeżeli w większości prezydenccy radni zabierają głos to nie po to, żeby merytorycznie się wypowiadać
o projektach uchwał tylko po to żeby rozliczać opozycyjnych radnych. Zwrócił się z zapytaniem,
czy w swojej wcześniejszej wypowiedzi powtarzał po kolegach, po czym zwrócił uwagę na to, że
z przedstawionych wyliczeń wynika wprost, że mieszkańcy Nowego Sącza dotychczas dopłacali,
gdyż więcej zostało wziętych pieniędzy niż to kosztowało. Stwierdził, że ma prawo na to zwrócić uwagę, tym bardziej, że wypowiada się również w imieniu mieszkańców i sala obrad Rady Miasta
nie jest po to, aby wmawiać ludziom, że jest im dobrze, tym bardziej, że im dobrze od samego mówienia nie będzie. Oznajmił, że to, co zrobiła Przewodnicząca E. Chowaniec to jest skandal, gdyż, jako radna zamiast dyskutować na temat projektu uchwały, czego również nie słyszał podczas posiedzenia Komisji, słowem nie odezwała się merytorycznie. Dodał, że to nie jest tak, że tam ciężko harowała a obecnie milczy jak trusia tylko teraz się wykazuje, bo trzeba się przypodobać i radna będzie postponować radnych tylko dlatego, że dobrze przygotowali się do Sesji. Oznajmił, że
nie życzy sobie tego tym bardziej, jeżeli radna wymienia jego nazwisko, gdyż to jest jego sprawa czy zabiera czy nie głos podczas Sesji lub Komisji. Poinformował, że dwie największe w strukturze
Rady Miasta Komisje tj. Finansów Publicznych oraz Infrastruktury i Środowiska zostały zwołane na pół godziny przed Sesją Rady Miasta. Dodał, że prawie całe pół godziny posiedzenia Komisji zabrała radna M. Piprek zadając pytania i za to wyraża dla niej swój szacunek. Oznajmił, iż radni przysłuchiwali się jej wypowiedziom i to nie jest tak, że jak radna zadaje pytanie to oni będą po niej powtarzać. Dodał, że jest zwolennikiem, żeby w Polsce były polskie firmy i żeby dobrze się im wiodło, natomiast wywód ekonomiczny radnej powinien być dokładnie prześledzony gdyż firma, która jest firmą zagraniczną, ale jest zarejestrowana w Polsce, podatki opłaca w Polsce, natomiast zyski idą do właściciela. Odnośnie wpływu na cenę oznajmił, iż jest to bardzo ważne i też tego
nie lekceważyłby poprzez przede wszystkim specyfikację, która powoduje, że koszty są większe,
a po drugie Z-ca Prezydenta Miasta J. Gwiżdż zapomniał sobie, że Prezydent Miasta w grudniu kilka lat temu szybką decyzją o ponad połowę podniósł opłatę za śmieci przyjmowane na składowisku odpadów komunalnych, którego właścicielem jest Prezydent Miasta i jest to dowód na wyciąganie ludziom pieniędzy z kieszeni.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta
Nowego Sącza – druk nr 49).

 

 •  

Wyciąg z protokołu Nr VIII/2015 z posiedzenia VIII Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu
24 lutego2015 r.

 

Radny G. Fecko stwierdził, że w przedstawionym projekcie uchwały jest kwota 2 mln zł., na minus, gdyż okazało się, że w grudniu ubiegłego roku należało zrobić zwrot nienależnie pobranej subwencji
i o ile dobrze pamięta to była ogólnie kwota 5 mln zł., roszczeniowo. Zwrócił się z prośbą do Prezydenta Miasta, aby poinformował, co z pozostałą kwotą a także przy okazji przedstawił jak wygląda spór prawny, sądowy, jeżeli chodzi o przedszkola niepubliczne, gdyż obawia się, że może to też wpłynąć w ciągu roku budżetowego na zmiany budżetu. Oznajmił, iż co do przedstawionego przez dyrektora MZD projektu chciałby zwrócić się z prośbą do Prezydenta Miasta, aby w tym kompleksie za 1,5 mln zł., w którym jest dużo miejsca rezerwy, dodać także skatepark, o który młodzież prosi już od wielu lat. Przypomniał, że młodzież kilka lat temu protestowała, prosiła obecnie ci ludzie pracują już gdzieś poza Nowym Sączem, starzeją się, mają swoje dzieci i w związku z tym poprosił, aby Prezydent Miasta wziął to pod uwagę i aby spełnił te marzenia ludzi, którzy przez tyle lat o to proszą, dodając, że Pan Prezydent jest już trzecią kadencję Prezydentem Miasta Nowego Sącza.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015 – druk nr 64).

Radny G. Fecko odnosząc się do wypowiedzi Prezydenta Miasta, że miasto skorzystałoby, gdyby było miastem powyżej 100 tys. mieszkańców stwierdził, że jak najbardziej zgadza się z tym, ale jak widać prędko z własnej woli do tego nie dojdzie, natomiast można spróbować z gminą Stary Sącz, która również jest bardzo liczna, wydaje się nieźle zurbanizowana a jak zostanie skomunikowana „Węgierską bis” to będzie szansa i wówczas Stary i Nowy Sącz będzie mógł być jedną aglomeracją. Odnośnie aglomeracji stwierdził, że komunikacja, która nie za bardzo funkcjonuje wspólnie
z gminą Chełmiec, tak jak teraz ochrona środowiska poprzez system wodno – kanalizacyjny pokazuje, że są problemy. Zwrócił się z zapytaniem czy Prezydent Miasta próbował spotkać się, przekonywać
i czy są jakieś dokumenty na to, iż występował, że warto razem działać, gdyż wydaje się logiczne, że to planowanie choćby oczyszczalni ścieków czy systemu wodno – kanalizacyjnego, systemu komunikacji zbiorowej później przekłada się na zapylenie i szeroko rozumiany system ochrony środowiska i czy w związku z tym Prezydent Miasta występował i czynił głębsze starania, aby przekonać wójta B. Stawiarskiego do współpracy.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: wyrażenia opinii na temat projektu aglomeracji Nowy Sącz
– druk nr 52).

 

Radny G. Fecko oznajmił, iż w uzasadnieniu do projektu uchwały można przeczytać po raz pierwszy od kilku lat, iż jest przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf na okres
9 miesięcy, czyli aby rozpocząć pracę nad następnymi taryfami Spółka będzie musiała to zrobić już
w listopadzie, a nie wydaje się to przypadkowe gdyż będzie zaraz po wyborach parlamentarnych
w 2015 r. Zwrócił się kolejno z zapytaniem ile gospodarstw przy tej nowej, wielkiej inwestycji wodno – kanalizacyjnej już dokonało wpięcia i funkcjonuje, jaki to jest procent, ile brakuje do osiągnięcia efektu ekologicznego i przede wszystkim czy zostanie spełniony warunek uzyskania tego efektu.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – druk nr 53).

 

Radny G. Fecko oznajmił, iż cieszy się, że w miłym nastroju i pozytywnym dialogu, a to jest ważne, toczy się dyskusja i nie trzeba zdejmować z porządku obrad projektów uchwał, można rozmawiać, odpowiadać na pytania i nie kłócić się. Odnośnie wypowiedzi Z-cy Prezydenta Miasta J. Gwiżdża, który mówił, iż wypowiedział się on jakoby ceny miały się zmienić. Dodał, ze gdyby ceny miały się zmienić to wówczas radny P. Gawłowski tak jak przez cztery lata złożyłby wniosek formalny,
jak zwykle nieuzasadniony, aby na ten temat nie dyskutować. Stwierdził, że Prezydent Miasta
R. Nowak powiedział, że można się liczyć z tym, iż ceny mogą kiedyś wzrosnąć, ponieważ inflacja,
natomiast chciałby poinformować, że ekonomiści mówią o deflacji, a jeżeli deflacja to można podyskutować czy te ceny mogą się zmniejszyć. Zwrócił się z prośbą, aby Prezes Zarządu
Sądeckich Wodociągów poinformował, w jakim stopniu procentowym, ile to jest gospodarstw
i czy idzie się w kierunku spełnienia efektu ekologicznego, gdyż jest to bardzo ważna strategiczna informacja dla miasta Nowego Sącza, ponieważ gdyby nie udało się tego efektu osiągnąć to nie uda się również Prezydentowi Miasta i jego znanej dyplomacji przesunąć terminu, a wtedy
budżet najpierw wodociągów, a następnie budżet miasta i mieszkańców będzie miał
poważne problemy.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – druk nr 53).

 

Radny G. Fecko w imieniu Klubu Radnych PO stwierdził, że ponownie tak jak to miało miejsce miesiąc temu radni z tzw. większości prezydenckiej, jeżeli się już wypowiadają to nie na temat ciekawej uchwały tylko na temat tego, co myślą o innych radnych. Dodał, że wie, iż za miesiąc
czy dwa odbędzie się spotkanie ze Spółką, tylko chciałby przypomnieć, że za chwilę odbędzie się głosowanie w sprawie cen wody oraz ścieków i to nie będzie za miesiąc tylko w dniu dzisiejszym. Oznajmił, iż podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Finansów Publicznych oczywiście byli merytoryczni dyrektorzy jak również Prezes Spółki, ale nie był obecny Prezydent Miasta, z którym bardzo ceni sobie rozmowę i wymiana informacji z nim jest bardzo dobra i ważna. Zaznaczył, iż
na przykładzie głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian do budżetu na 2015 r.,
dyrektor MZD przedstawiał te same projekty i slajdy podczas posiedzeń Komisji Infrastruktury
i Środowiska oraz Komisji Finansów Publicznych i nikomu to nie przeszkadzało, aby również na Sesji powtórzyć to samo i nikt nie ma do niego o to pretensji i bardzo dobrze, że to pokazuje.
Przypomniał, iż w poprzedniej kadencji również był w Sądeckich Wodociągach, zwiedzał nowe inwestycyjne miejsca, filtry, jest zapoznany z tym, ale to w dniu dzisiejszym odbywa się głosowanie nad „stawkami”. Dodał, że radni nie przychodzą na Sesję, aby upominać siebie nawzajem tylko porozmawiać z Prezydentem Miasta, za co dziękuje, gdyż to Prezydent Miasta jest wnioskodawcą projektu uchwały.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków – druk nr 53).

 

Radny G. Fecko podziękował dyrektorowi WED za przygotowaną analizę, która będzie bardzo dobra do dyskusji, przedstawione są w niej ogólne bilanse od 2009 r. Stwierdził, że jak widać po dochodach, świadczą one o liczbie korzystających z tego typu ośrodka. Oznajmił, że nie ma, co dyskutować czy tego typu schronisko jest potrzebne czy nie, bo jego zdaniem jest. Zwrócił się z zapytaniem do Prezydenta Miasta, co zrobił już w tej sprawie oprócz tego, że sprawnie znaleziono miejsce na zdeponowanie jego wyposażenia, co zrobił, aby znaleźć takie miejsce, jak również chciałby usłyszeć deklarację, że chce kontynuować poważnie tego typu przedsięwzięcie. Stwierdził, że Nowy Sącz
nie jest oczywiście jakimś największym zagłębiem turystycznym, ale na pewno jest miejscem węzłowym i docelowo wydaje się, iż powinno się iść w tym kierunku. Dodał, że jeżeli chodzi o tańsze usługi noclegowe to wiążą się one z tym, że przyjeżdża młodzież, która później kreuje rzeczywistość,
jest to inwestycja na przyszłość, aby ta młodzież chciała później wracać do Nowego Sącza
z większymi portfelami już, jako klienci i turyści. Zwrócił się z zapytaniem gdzie Prezydent Miasta widzi takie miejsce, czy już szukał takiego miejsca a jeżeli nie to, dlaczego.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
w Nowym Sączu – druk nr 60).

 

 •  

Wyciąg z protokołu Nr IX/2015 z posiedzenia IX Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu
17 marca 2015 r.

 

Radny G. Fecko zwrócił się z zapytaniem stwierdzając, że gdyby hipotetycznie Urząd Miasta uchwalił środki na to, aby wesprzeć działalność Policji w mieście to, jaki wówczas byłby dzienny koszt utrzymania patrolu dwuosobowego przez osiem godzin i jak to się przekłada na pieniądze, gdyby chcieli to przeliczyć na dodatkowe środki w kwestii bezpieczeństwa. Dodał, że nie mówi o tych akcjach związanych z pracą operacyjną, ale chodzi o prewencję w niebezpiecznych miejscach.

(Dyskusja – Roczne sprawozdanie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego w 2014 roku).

 

Radny G. Fecko stwierdził, że jak widać najbardziej kontrowersyjnym punktem przedstawionego projektu uchwały jest kwota 550 tys. zł., a przy budżecie w ostatnich latach wiadomo jak niewiele przeznaczano na inwestycje i w chwili obecnej mieszkańcy interweniują do radnych, że ta kwota to wyrzucanie pieniędzy w błoto albo przynajmniej w błoto w dziurawych ulicach, po których kolarze będą jeździć. Zaznaczył, iż nikt nie jest przeciwko temu wydarzeniu, tej imprezie. Zwrócił się
z zapytaniem czy ktoś wcześniej negocjował, że w Nowym Sączu odbędzie się ten wyścig, a jeżeli negocjował to czy zobowiązał się do takiego wydatku zapominając, że do Rady Miasta należy podjęcie decyzji w tym temacie chyba, że ten ktoś z góry wiedział, że i tak ma większość w Radzie, czyli tak naprawdę zlekceważył Radę Miasta. Zapytał, czy te pieniądze w ogóle są potrzebne, bo może się okazać, że bez tych środków Tour de Pologne „przejedzie” przez Nowy Sącz. Oznajmił, iż
Pan koordynator mówił o promocji miasta, która za cenę ponad pół miliona jest bardzo droga,
mówił również o korzyściach dla Nowego Sącza, dla przedsiębiorców, że zostaną w mieście pieniądze, ale to będą te nasze pieniądze, a o zyskach można byłoby mówić wówczas, kiedy
nie inwestowano by aż tak dużych środków, natomiast ten Tour de Pologne odbyłby się
w Nowym Sączu. Stwierdził, że jest wiele niepokojących pytań i wydaje mu się, że należałoby się
nad tym zastanowić i to, co zaproponował radny T. Basta, czyli kompleks lekkoatletyczny jak najbardziej jest do poparcia, gdyż zostanie na lata i młodzież oraz dorośli będą mogli z tego korzystać. Oznajmił, że ktoś może powiedzieć, że trzeba wydać ponad pół miliona, a on nie przypadkowo spytał Pana Komendanta Policji ile kosztuje jedna osoba w patrolu i jest to kwota 200 zł., czyli łatwo można policzyć, że 3 na dobę takie dwuosobowe patrole razy 365 dni to kwota dalej nie wynosi pół miliona złotych tylko 438 tys. zł. Stwierdził, że lekką ręką wydaje się nie swoje pieniądze tylko mieszkańców na to, co się wydarzy w jeden dzień, przedstawia się wizje, parametry, wskaźniki oglądalności, że jest to sport z największą oglądalnością, ale jest to nieco przesadzone, gdyż w kanałach sportowych widać, które wydarzenia są najbardziej oblegane i reklamowo i też, jeżeli chodzi o publiczność. Dodał, że sprawa nie wygląda tak jak np. w Zakopanym, gdzie znajduje się skocznia i w czasie pucharu świata są dziesiątki tysięcy ludzi, którzy na tą okoliczność zostawiają dużo pieniędzy. Oznajmił, że
na przykładzie wydatków chociażby na patrole, które radykalnie zmieniłyby bezpieczeństwo to zewnętrzne, byłoby stać Miasto dzień w dzień przez cały rok za te pieniądze i jeszcze zostałoby ich na wiele innych rzeczy. Stwierdził, iż radni z większości Prezydenta Miasta proszą się
o wiaty autobusowe, w związku z tym zaproponował, aby policzyli sobie ile może być wiat
w Nowym Sączu a oni będą przez całą kadencję prosić się i dostaną po jednej wiacie na pół roku czy na rok. Oznajmił, iż są to ciężko zapracowane pieniądze mieszkańców Nowego Sącza, to są ich podatki i należy zastanowić się i oglądać złotówkę z każdej strony zanim się ją wyda lekką ręką. Dodał, że jest bardzo zdziwiony, że ktoś podjął taką decyzję.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015 – druk nr 81).

 

Radny G. Fecko zgłosił wniosek przeciwny, stwierdzając, że historią tej Rady Miasta i nie dotyczy to tylko tej kadencji, jest to, że jak rozmawia się o wydatkowaniu publicznych pieniędzy, o narażaniu budżetu Miasta na koszty to wówczas radny zgłasza wniosek formalny o zamknięciu dyskusji.
Przypomniał, że radny jest Przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
i właśnie chciałby się odnieść do tego jak radnemu nie zależy na dobru Policji, na dobru
i bezpieczeństwie mieszkańców i to są te pieniądze, o których jest dyskusja a radny niestety zachowuje się jak dyżurny w tych sprawach, żeby nie powiedzieć woźny.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015 – druk nr 81).

 

Radny G. Fecko odnosząc się do wypowiedzi radnego P. Gawłowskiego oznajmił, iż dyskusja dotyczy zmiany uchwały budżetowej miasta Nowego Sącza na rok 2015 i to nie jest nie na temat
i poprosił, aby radny nie wprowadzał opinii publicznej w błąd. Dodał, że radny wypowiedział się, iż zadanie Policji to jest zadanie państwa, natomiast jego zdaniem zadanie bezpieczeństwa mieszkańców Nowego Sącza to jest również zadanie i odpowiedzialność Rady Miasta oraz Prezydenta Miasta. Stwierdził, że radny przedkłada bezpieczeństwo mieszkańców Nowego Sącza nad przedsięwzięcie komercyjne. Następnie, przypomniał radnemu J. Gryźlakowi jak w 2012 r., odnosił się do działań Platformy Obywatelskiej i że wówczas był zapalczywym członkiem oraz działaczem Klubu
Radnych PO. Stwierdził, że radny P. Wicher raczył wyliczyć ewentualne zyski przedstawiając się, jako marketingowiec. Dodał, że nie widzi firmy, która chciałaby zatrudnić takiego marketingowca, który wydałby pięć złotych a zysk wyniósłby złotówkę. Przypomniał, iż radny wyliczył zyski
w wysokości 100 tys. złotych, natomiast wydatek jest w wysokości 500 tys. złotych. Dodał, że
w marketingu jest coś takiego jak badanie i rozwój, w którym, żeby wydać złotówkę trzeba policzyć ile z tej złotówki będzie złotówka plus zysk. Oznajmił, iż nie chce przyłączać się do wyborczego głosu Prezydenta Miasta odnośnie stanu uczelni w Nowym Sączu, bo niestety radny może przynosić niekoniecznie chwałę tej uczelni. Odnośnie Burmistrza Krynicy, który powiedział, że wydaje pieniądze oznajmił, że akurat, jeżeli chodzi o Forum Ekonomiczne to jest to tak duże przedsięwzięcie, że tak naprawdę żyje z tego cała Sądecczyzna z Nowym Sączem na czele, natomiast wypowiedź
Pana Burmistrza o ile dobrze pamięta dotyczyła goszczenia serialu „Prawo Agaty”. Dodał, że
w związku z tym dalej podtrzymuje pogląd, że nie powinno się wydawać ponad pół miliona złotych na przedsięwzięcie komercyjne, które nie jest wyliczone jak się przełoży na zysk. Oznajmił, że obecnie mówi się, że chce się promować miasto Nowy Sącz, natomiast podczas poprzedniej Sesji Rady Miasta Prezydent Miasta mówił, że nie jest mu potrzebne Schronisko Młodzieżowe, gdyż Nowy Sącz nie ma takiej potrzeby, czyli jest taka sytuacja, że miesiąc wcześniej nie promuje się Miasta, gdyż tylko studenci wieczorowi przyjeżdżają a w chwili obecnej promuje się Miasto. Zwrócił się z zapytaniem czy w tym finansowaniu wezmą również udział spółki komunalne, na które Prezydent Miasta ma wpływ, jako właściciel lub główny właściciel.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015 – druk nr 81).

 

 •  

Wyciąg z protokołu Nr XI/2015 z posiedzenia XI Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu
19 maja 2015 r.

 

Radny G. Fecko stwierdził, że to co podnosi radny J. Hojnor na temat Skawiny to widać, że są ugrupowania i są ludzie, którzy stosują co najmniej relatywizm w stosunku do rzeczywistości,
w stosunku do oceny moralnej, oceny etycznej i warunków pracy. Zwracając się do
Z-cy Prezydenta Miasta oznajmił, iż obruszył się on, że przedstawicielka grupy nauczycieli miała wątpliwości, co do Pana Dyrektora, co do urzędników i jak to jest, że Z-ca Prezydenta Miasta w ciągu kilkudziesięciu minut jest w stanie zweryfikować ewentualne zarzuty, przecież nikt nie jest prorokiem
i nie wiadomo jak tam mogło być, ale przedstawicielka ZNP w sposób grzeczny i stanowczy przedstawiła profesjonalnie problemy, a Z-ca Prezydenta Miasta od razu wie, że to co ona mówiła to nie jest tak. Oznajmił, że wydaje się słusznym i do tego zachęca Z-cę Prezydenta Miasta,
aby skontrolował tą sytuację i nic więcej. Dodał, że radny P. Lachowicz w imieniu Klubu Radnych PO zawnioskował o zdjęcie z porządku obrad Sesji RM projektu uchwały dotyczącego „pensum”
nie tylko, dlatego co jest oczywiście bardzo ważne, że jest grupa osób, które są skrzywdzone,
które tygodniowo muszą więcej pracować o cztery godziny za te same pieniądze, czyli w miesiącu wychodzi tak naprawdę tydzień i to nie jest bagatela gdyż jest to dodatkowe obciążenie.
Następnie, zwrócił się z prośbą, aby spojrzeć na uzasadnienie projektu uchwały do druku nr 93, gdzie można odnieść wrażenie, że mogłoby ono wprowadzać w błąd czytelnika gdyż nie łatwo jest w nim dostrzec, że ta grupa zawodowa będzie miała zwiększoną ilość pracy za te same pieniądze w ciągu tygodnia o cztery godziny. Oznajmił, iż posiadają przytoczoną przez radnego J. Hojnora uchwałę
z miasta Skawina, którą chętnie udostępni Z-cy Prezydenta Miasta, aby zobaczył jak wygląda jej uzasadnienie. Stwierdził, że nie można obrażać się na obywateli, których warto słuchać i bardzo się cieszą, że w tak ważnym tygodniu dla ojczyzny, Prezydent Miasta poszedł po rozum do głowy
i zreflektował się w tej sprawie. Wyraził nadzieję, że uchwała ze Skawiny będzie wzorem, aby poważnie traktować Radę Miasta i po przeczytaniu uzasadnienia każdy radny będzie mógł świadomie podnosić rękę „za”, „przeciw” lub też „wstrzymać się” od głosu.

(Oświadczenia radnych i Prezydenta).

 

 •  

Wyciąg z protokołu Nr XIII/2015 z posiedzenia XIII Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu
23 czerwca 2015 r.

 

Radny G. Fecko przypomniał, że kiedy w poprzednim miesiącu dyskutowano na temat tekstu
i zawartości przedmiotowego projektu uchwały to był jedną z osób, które sugerowały, że jest to tydzień wyborczy i dlatego radni tak skwapliwie zgodzili się na zdjęcie tego projektu uchwały
z porządku obrad Sesji RM i też wspominał, że po wyborach będzie do niego powrót i niestety tak się stało. Stwierdził, iż szkoda, że jeżeli już nastąpił powrót do przedmiotowego projektu uchwały to Prezydent Miasta nie wsłuchiwał się w ich uwagi odnośnie tego projektu uchwały. Dodał, że zwracali uwagę na staranność uzasadnienia w kwestii informacji w nim zapisanych na temat tego, nad czym głosują i niestety nadal w nim nie widzi poprawy. Stwierdził też, że nadal wnioskodawca
projektu tj. Prezydent Miasta informuje w uzasadnieniu, że sześć etatów punktu 10 w tabeli, będzie zmniejszona z 26 do 22 godzin, natomiast nie widać informacji ilu nauczycieli współorganizujących będzie dotyczyła zmiana, nie napisano analogicznie jak w stosunku do pedagogów będzie to wyglądało, że będzie to zwiększenie ilości godzin z 18 do 22 i w związku z tym dziwi się, że
autorzy projektu nie wykorzystali miesiąca na dokonanie tych zmian, a jego zdaniem dla uczciwości
i rzetelności powinno tak się stać. Stwierdził również, że nie można porównać zaangażowania czy wyczerpywania energii pracy, bo inaczej wygląda praca wspomagająca, gdzie tak naprawdę jest nauczyciel i rozróżnianie na nauczyciela i nauczyciela współorganizującego jest niepotrzebne.
Dodał, że zupełnie inaczej wygląda praca tej pierwszej grupy, której zmniejsza się godziny.
Zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie ilu etatów dotyczy zwiększenie ilości godzin z 18 na 22, a dokładnie chodzi mu o nauczyciela współorganizującego.    

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVIII/472/2013 Rady Miasta
Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r., w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela,
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych – druk nr 93).

 

Radny G. Fecko zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytanie, ile tak naprawdę Miasto zaoszczędzi na przedmiotowych czterech godzinach, a także skąd w Wydziale Edukacji jest taka rozbieżność, że są wychowawcy, którzy mają 22, 24 czy 26 godzin, kto to nadzoruje i czy dyrektor może pozwolić sobie, że jeżeli pensum jest 18 godzin to czy może wskazywać takie godziny, albo
czy to nie jest tak, że te godziny, które dyrektor wskazał to są godziny dodatkowo płatne. Dodał, że sprawa ta budzi wiele kontrowersji, ale tak naprawdę nie rozwiązuje żadnego poważnego problemu
w oświacie. Stwierdził, że ubolewa, iż dyrektor WED nie zajmuje się poważnymi problemami
w oświacie tylko zaczyna od najdrobniejszych spraw i czy nie lepiej w takim przypadku zostawić
18 godzin i zatrudnić kolejną osobę, która te zadania by realizowała. Stwierdził też, że dyrektor WED tak bardzo troszczy się wypowiadając się z mównicy o to, że jest bałagan, iż zastał bałagan
w Wydziale, który trwa już trzy lata, a nie słyszał w wypowiedzi dyrektora troski tak naprawdę tej docelowej, czyli troski o dzieci, które wymagają większego zaangażowania, większej pracy, gdzie trudniej przychodzą efekty i dlatego tym bardziej te etaty należy uszanować, bo to jest bardzo trudna praca. Dodał, że dyrektor WED powinien zacząć mówić o dzieciach, o ich potrzebach a nie o tym, że w Wydziale jest bałagan i być może kosztem tych dzieci dyrektor chce jednym pociągnięciem długopisu rozwiązać problem w tak prosty sposób.  

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XLVIII/472/2013 Rady Miasta
Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 r., w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela,
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych – druk nr 93).

 

Radny G. Fecko stwierdził, że jest opóźniana procedura formalnej likwidacji schroniska, które
nie działa i w związku z tym zwrócił się z prośbą o wyliczenie, jakie zostaną poniesione w związku
z tym koszty. Dodał, że chciałby się odnieść do Sesji RM z miesiąca lutego, gdzie pamięta kiedy było mówione podczas dyskusji o potrzebie kontynuowania idei taniego schroniska młodzieżowego. Przypomniał, iż wówczas Prezydent Miasta mówił, że jest ono niepotrzebne, aby później,
za miesiąc lekką ręką większość radnych koalicyjnego klubu zadeklarowała się na wydatek
w wysokości 500 tys. zł., na wyścig kolarski. Stwierdził, że wówczas zmieniła się retoryka
Prezydenta Miasta i mówiono o potrzebie promocji Miasta, umożliwienia zarobienia Miastu,
kiedy nagle okazało się, że tego schroniska nie będzie. Oznajmił, iż przedstawił tą sytuację na przewrotność filozofii, ale także poinformował, że radni słuchają wnikliwie wypowiedzi
Prezydenta Miasta i również z chęcią gorąco je komentują.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
w Nowym Sączu – druk nr 110)
.

 

Radny G. Fecko stwierdził, że są konkretne pytania, mówi się o konkretnych kosztach i konkretnych zaniedbaniach gdzie, jeżeli chodzi o nauczycieli ciężko pracujących grzmi się z ambony, mówi się,
że chodzi o dzieci czy wręcz grozi się palcem, natomiast w przypadku, kiedy jest mowa o kosztach,

czego należy się spodziewać i tu chciałby usłyszeć, jakie straty zostaną poniesione przez Miasto,
to można zaobserwować jak Prezydent Miasta zakazał dyrektorowi WED wypowiadania się w tej sprawie. Następnie, zaapelował do dyrektora WED, aby udzielił odpowiedzi na to merytoryczne pytanie.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
w Nowym Sączu – druk nr 110)
.

 

Radny G. Fecko zwracając się do radnej M. Piprek stwierdził, że chyba nie słuchała wypowiedzi radnych, gdyż przecież to oni zwracali uwagę, że opóźnienie o pół roku formalnej likwidacji schroniska wynika z opieszałości i to oni właśnie zwracają uwagę na koszty, o które rzetelnie pytają. Dodał, że zgadzają się z radną, że nie powinna mieć miejsca taka sytuacja, a Miasto utraciło prawo
do tego lokalu już dawno. Przypomniał, że dopiero w lutym br. zajęto się formalną likwidacją, gdzie etat „idzie” i z tego jak dobrze pamiętają, etat menedżera dla tej lokalizacji, która nie funkcjonuje jest wysoce nieproporcjonalny do uzyskiwanych efektów. Dodał, że jeżeli manager jest już dobrze opłacany to przede wszystkim powinien znaleźć nową lokalizację, wspólnie z Prezydentem Miasta lub
jego służbami i takie schronisko miałoby prawo bytu. Zapytał jak to jest, że inne tego typu przedsięwzięcia radzą sobie a coś, co jest dotowane, dofinansowane nie potrafi sobie poradzić a tak jest, dlatego, że to nie funkcjonuje i uwagi w tej sprawie powinny być kierowane do Prezydenta.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
w Nowym Sączu – druk nr 110)
.

 

Radny G. Fecko stwierdził, że oczywiście, kto pracuje ten się myli i popełnia błędy, ale w tym przypadku można zobaczyć jakąś serię błędów. Dodał, że chce skierować uwagę w stronę
dyrektora Wydział Edukacji, że wolałby, aby dyrektor pilnował staranności podległego mu Wydziału, co będą rozliczać, ale oczywiście nie oczekują kar, gdyż nie o to chodzi. Następnie oznajmił, iż chciałby, aby zaangażowanie dyrektora Wydziału Edukacji szło w tym kierunku, aby Wydział właściwie pracował, natomiast aby było mniej takiej negatywnej energii jeżeli chodzi o relacje
z nauczycielami chociażby w kontekście uchwały, która przed chwilą byłą podejmowana. Zwrócił się z prośbą o udzielenie wyjaśnień jak to się dzieje, że w Wydziale Edukacji seryjnie popełniane
są błędy.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 12 wchodzącej
w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej, mającego siedzibę w Nowym Sączu przy ul. Broniewskiego 1
– druk nr 111).

 

Radny G. Fecko oznajmił, iż w dalszym ciągu będzie kontynuował przedmiotowy wątek, a także dodał, że ten temat był już przedyskutowany z dyrektor WGK podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury i Środowiska jak również Komisji Finansów Publicznych, ale żałuje, że zarówno
Pani dyrektor jak i radni nie dali się przekonać do składanych przez niego propozycji. Stwierdził, że jeżeli przedmiotowy projekt uchwały zostanie przyjęty, który z założenia nie jest zły, ponieważ chodzi
w nim nie tylko o ten wycinek, który jest wadliwy i niesprawiedliwy, to jeżeli jest tak, że np. mieszkaniec bloku płaci już podatek od ilości mieszkańców mieszkających w gospodarstwie domowym to dlaczego jeżeli ma działkę, która jest nieduża i wygeneruje na niej odpady będzie musiał jeszcze raz zapłacić ekstra podczas gdy już raz zapłacił podatek. Następnie, podał przykład, że bardzo dużo mieszkańców zamieszkuje w prywatnych domach, gdzie działki są większe i tam również są generowane odpady w tym również zielone i w tym przypadku nikt nie pyta czy ta działka ma mniej czy więcej arów, tylko dane gospodarstwo domowe płaci podatek od ilości mieszkańców i nikt nie żąda osobnej umowy za to, że generuje tam dodatkowe odpady. Oznajmił, że jeżeli przedmiotowa uchwała zostanie podjęta, to należy przyjąć do wiadomości, że mieszkańcy szczególnie bloków, którzy posiadają jakieś działki, jedyne enklawy zieleni zostaną w ten sposób opodatkowani po raz drugi w porównaniu z mieszkańcami domów jednorodzinnych i wówczas będzie można powiedzieć, że dopuszcza się niesprawiedliwości społecznej. Dodał, że sprawa szczególnie dotyczy ludzi mieszkających w blokach i tak naprawdę firmy, które podpisały z Miastem umowę mają o wiele niższy koszt odwozu i obróbki odpadów w ramach recyklingu czy sortowania, gdyż jest to skala masy a samochód nie jeździ od domu do domu, tylko jest to prosta sprawa gdyż setki osób gromadzą odpady w jednym miejscu. Następnie, zwrócił się z prośbą aby nie patrzeć na to kto jest w opozycji tylko patrzeć na sprawiedliwość społeczną, która w tym przypadku będzie złamana.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza – druk nr 114).

 

Radny G. Fecko oznajmił, iż Z-ca Prezydenta Miasta mówił o działkach rekreacyjnych, ale z tego,
co tłumaczy, to jeżeli działka rekreacyjna jest w oddaleniu od domostwa w którym mieszka podatnik to według jego wypowiedzi powinien być objęty tym przepisem, że musi na podstawie umowy cywilno – prawnej pozbywać się śmieci w porozumieniu z daną firmą, natomiast jeżeli jest nieruchomość i do niej przylega działka również rekreacyjna i w takim przypadku, że jest jedna obok drugiej to będzie jeden podatek a jeżeli będzie w oddaleniu niezależnie od jej wielkości to wówczas właściciel musi dodatkowo zapłacić. Odnośnie swojej tezy dotyczącej sprawiedliwości społecznej stwierdził, że takie rozwiązanie ma się od tego daleko, czego przykładem jest to, że jeżeli działka jest przy domu wówczas jest jeden podatek natomiast, jeżeli jest w oddaleniu od domu wówczas są
dwa podatki.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowego Sącza – druk nr 114).

 

Radny G. Fecko odnosząc się do radnej M. Piprek stwierdził, że jest takie powiedzenie „zły to ptak, który we własne gniazdo…”, bo wie, że Pani radna wywodzi się z bloków. Oznajmił, że oni są od tego żeby mieszkańców bronić a nie postponować ich, donosić być może na nich, co nie ma sensu. Zwracając się do Pana Prezydenta stwierdził, że mówi się o dzikich wysypiskach, przypomniał, że przerobili ten temat z Panią dyrektor na Komisji i dobrze wiedzą, że dzikie wysypiska to kwestia mentalności. Oznajmił, że jako jeden z nielicznych w tej Radzie dość głośno broni Straży Miejskiej, więc czas najwyższy, aby Straż Miejska, a ma do tego narzędzia takich rzeczy pilnowała i jest to realne. Zwracając się do radnego G. Mądrego oznajmił, że nie zdążył mu pogratulować wielkiego powrotu do Rady Miasta i stwierdził, że cieszy się, bo jak widać z dzisiejszym dniem dyskusja zaczyna być barwna na Sesjach RM, co sobie bardzo ceni w przypadku dyskusji z Panem radnym. Natomiast mówi Pan radny, że jeśli obniżymy stawkę za odbiór śmieci o 50 groszy od jednej osoby
to trzeba znaleźć gdzieś pieniądze i zapewnił, że bardzo chętnie pomoże wskazać te pieniądze.
I tak, przy wstępnym wyliczeniu, przy założeniu, że 80 tysięcy opłacałoby tzw. podatek śmieciowy
i jeszcze trochę trzeba by obniżyć, bo ta spłacalność nie jest stuprocentowa to rocznie wyjdzie około 360 tysięcy, a dwa miesiące temu pół miliona wydano lekką ręką na imprezę, która rozpłynie się
w ciągu dwóch dni. Stwierdził, że przed chwilą, jeszcze dzisiaj rozmawiali o zaniechaniach, o błędach, które skutkują w tysiącach. Przypomniał, że podobnie w tamtym roku musieli zwrócić pieniądze idące w miliony przez błędy w oświacie i teraz pochyla się Pan radny nad tymi w zaokrągleniu
360 tysiącami, a to nie są duże pieniądze natomiast należy pochylić się nad gospodarstwami domowymi, pochylić się nad mieszkańcami, dla których 5 zł., miesięcznie to nie jest mało.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności – druk nr 116).

 

Radny G. Fecko zwracając się do radnego G. Mądrego stwierdził, że mówi Pan, iż Prezydent, miasto, gmina, powiat nie ma możliwości wpływu na przetarg, a po Panu radnym spodziewał się bardziej precyzyjnej wypowiedzi. Stwierdził, że owszem ma wpływ gdyż jest coś takiego jak specyfikacja istotnych warunków zamówienia i poprzez to, co już było przerabiane wtedy w „Sokole” na czas remontu sali ratuszowej i on o tym mówił, że właśnie przy tych warunkach specyficznych można określić a tak naprawdę zdeterminować maksymalną cenę, oczywiście wiadomo ona jest wynikiem przetargu, czyli złożenia w tym przypadku właściwej najniższej oferty i wcale wyniku organu, który orzekł o tym, kto wygrał nie podważa. Natomiast miasto ma bardzo duży wpływ, bo to nie jest tak jak za każdym razem, kiedy jest coś niewygodnego, bo jak jest przykładowo otwarcie ulicy to każdy łopatę podpisuje i wtedy warto sobie fotkę strzelić i oczywiście to jest przyjemna cześć bycia
w samorządzie natomiast trzeba przyjąć też ten trudny element, czyli, że radni poprzez to jak funkcjonują, jak określają warunki wpływają na zachowanie się oferentów. Ponadto stwierdził, że nie przypomina sobie żeby w grudniu 2012 r., a wtedy właściwie wszystko się decydowało, wyraził nadzieję, że daty nie pomylił, ale chodzi o fakt, który był i jest historycznym faktem, że Pan Prezydent swoja decyzją podniósł opłaty za przyjmowane odpady na składowisku odpadów komunalnych,
na własności mieszkańców, bo to nie Prezydent jest właścicielem składowiska, przed przetargiem podniósł kwotę o ponad 50% czy 60% o ile dobrze pamięta, bo mówi z głowy, ale to nie zmienia sytuacji i kontekstu a jedynie zmienia to, że Pan Prezydent jednym pociągnięciem długopisu podniósł warunki tak naprawdę i przez to dzisiaj te śmieci są tak kosztowne. Oznajmił odnosząc się do radnego G. Mądrego, że pamięta jak „ryczał” z ambony, iż to ustawa nie radni powoduje, że będzie drożej, a to Pan Prezydent się do tego przyczynił będąc jak on to obserwuje, jako radny tak naprawdę szefem połączonego klubu, którym „trzęsie”.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności – druk nr 116).

 

Radny G. Fecko zwrócił się z prośbą o przekazanie Prezydentowi Miasta harmonogramu Sesji RM, gdyż można zauważyć, że Prezydentowi Miasta nie tyle, że nie chce się przeczytać Informacji o pracy Prezydenta w okresie od poprzedniej Sesji, która jest stałym punktem porządku obrad, ale chodzi
o rozwinięcie wątków, gdyż tyle rzeczy dzieje się w Mieście w chwili obecnej. Stwierdził, że na początku Sesji RM, Prezydent Miasta nie jest aktywny, natomiast później radni składają interpelacje do kamer i w związku z tym wydaje się mu, że taki haromonogram przydałby się Prezydentowi Miasta, aby mógł spokojnie i rzetelnie pracować. Dodał, że kolejno wnioskuje, apeluje, ale też jednocześnie oczekuje, że odpowiedzi na interpelacje będą uczciwe i jeżeli ktoś odpowiada, że
„jeżeli będą zabezpieczone środki” to niech odpisze, że na chwilę obecną zadanie nie będzie wykonane. Oznajmił, iż kolejna odpowiedź na interpelację, na którą zwrócił uwagę, była wymijająca, gdyż nie udzielono odpowiedzi na konkretnie sprecyzowane pytania, przyznał, że dyrektor WGK
D. Goławska zadzwoniła do niego i potwierdził, o co mu chodziło, ale z zapisu Biura Prezydenta Miasta wynikało, iż wszystko było jasne i czytelne. Zwrócił się do Wiceprzewodniczącego
Rady Miasta czy jako grupa radnych nie powinni zaapelować do Prezydenta Miasta z wnioskiem, aby odpowiedzi na interpelacje były uczciwe, przecież wszyscy są radnymi i rozliczają się w ramach
art. 23 Ustawy o samorządzie gminnym zgodnie, z którym radni muszą komunikować się
z mieszkańcami i rozliczać ze swojej pracy. Dodał, że nie chce cytować komentarzy, jeżeli chodzi
o udzielone odpowiedzi, które większość z radnych przedstawia na spotkaniach z mieszkańcami
i publikuje, i nie chodzi mu o niecenzuralność tylko o to, że przede wszystkim uderzają one w dobre imię Prezydenta Miasta. Stwierdził, że takie lakoniczne odpowiedzi obniżają prestiż i w związku
z tym po co wydawać pieniądze na marketing skoro w ten sposób poniża się własną funkcję.
Wracając do przedstawionego projektu uchwały – druk nr 110 oznajmił, iż Prezydent Miasta nie był łaskaw poinformować jak również zabronił dyrektorowi Wydziału Edukacji wypowiadać się w tej sprawie i w związku z tym zawnioskował, aby Prezydent Miasta przedstawił precyzyjne ile przez cztery miesiące, poprzez błąd, że dopiero te cztery miesiące później formalnie likwiduje się Schronisko Młodzieżowe, ile to opóźnienie kosztuje budżet Miasta. Stwierdził, że kiedy odbywała się dyskusja, aby o 50 groszy obniżyć ludziom stawki za odbiór odpadów, którzy ciężko pracują albo
w ogóle nie mają pracy to wówczas wszyscy troszczyli się o budżet jak zostanie on dopięty,
a w kontekście projektu uchwały – druk nr 110 nie wyrażano troski o budżet miasta.

(Wolne wnioski radnych).

 

 •  

Wyciąg z protokołu Nr XIV/2015 z posiedzenia XIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu
21 lipca 2015 r.

 

Radny G. Fecko stwierdzając, iż dyrektor Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej przygotował przedstawiony projekt uchwały na okres 2015 – 2018, zapytał, co się działo przez siedem miesięcy 2015 r., gdyż Program również obejmuje 2015 r. Zwrócił się także z prośbą o udzielenie odpowiedzi, co dyrektor WZO czynił w tak ważnej sprawie jak dopalacze, gdyż jak wiadomo tematyka dopalaczy wchodzi również w zakres narkotyków i na takim przykładzie wiadomo, iż okres sześciu miesięcy to jest bardzo dużo czasu. Oznajmił, iż przygotowany projekt uchwały obejmuje działania na cztery lata, natomiast powoływane są w nim dane i badania m.in. z 2010 r., czy 2009 r. Dodał, iż w chwili obecnej jest dyskusja, co będzie się działo w 2015 r., który i tak jest już spóźniony o pół roku, w 2016 r.,
2017 r., oraz w 2018 r., a dyrektor w dniu dzisiejszym zadecyduje o działalności na podstawie badań, które będą miały ważność dziesięć lat. Stwierdził, że na przykładzie dopalaczy wiadomo, że sytuacja zmienia się z dnia na dzień. Zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi jak sprawa wyglądała przez sześć miesięcy bieżącego roku a także, jaki sens ma korzystanie z badań, które mają cztery, pięć czy nawet sześć lat.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowego Sącza na lata 2015 – 2018 – druk nr 136).

 

Radny G. Fecko stwierdził, że dyrektor zarzucił mu, iż mówił inaczej niż jest to przedstawione
w Programie, natomiast mówiąc dziewięć czy dziesięć lat nie twierdził, że Program jest na tyle lat tylko chodziło mu, że na przykładzie badań dostępnych tak to wygląda. Stwierdził, że jeżeli korzysta się z danych przykładowo z 2009 r., to znaczy, że jeżeli działania robione są do 2018 r., to oznacza, że takie badania skutkują swoją działalnością za dziewięć lat i właśnie o to mu chodziło. Dodał, że przykładowo badania, które mają pięć lat, i jeżeli pod ich kątem była badana młodzież w gimnazjum czy liceum to dzisiaj jest już ona dorosła i jak gdyby, jeżeli chodzi o problemy z narkomanią to można powiedzieć, że jest ona w innej sferze. Stwierdził, że jeżeli jest mowa o młodzieży to jest to już nowa generacja i nie można powiedzieć, że okres pięciu lat na badania jest aktualny, gdyż jeżeli chodzi
o badania młodzieży to są one wybitnie nieaktualne.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowego Sącza na lata 2015 – 2018 – druk nr 136).

 

Radny G. Fecko oznajmił, iż chce skierować swoje słowa do wszystkich radnych, ponieważ spółdzielnia to jest taka dość duża wspólnota i jak to wygląda, kiedy wyciąga się rzeczy tego typu,
że np. ktoś się na kogoś krzywo popatrzy. Dodał, aby dać możliwość rozwoju młodym radnym,
a wystąpienie radnego J. Gryźlaka było w jego odczuciu próbą wręcz zahukania. Stwierdził, że jeżeli jest tak, iż sprawę można rozwiązać prawnie to radny na pewno, jako emerytowany, doświadczony funkcjonariusz wie dobrze jak się je rozwiązuje i tak niech zrobi a nie zajmuje Radę Miasta swoimi problemami. Oznajmił, iż szanuje radnego, ale jego wystąpienie było niepotrzebne tak samo jak
i mieszanie do sprawy szyldu Platformy Obywatelskiej. Dodał, że radny zrobił politykę na oświadczeniach, czego już dawno nie było, natomiast przypomniał, że w poprzedniej kadencji był przewodniczący, który rozkręcał początek Sesji a później było już tylko gorzej. Stwierdził, że każdy ma jakiś sąsiadów, z którymi może mieć problemy, ale nie wyobraża sobie, aby przychodzić na Sesję
i żalić się z tego powodu.

(Oświadczenia radnych i Prezydenta).

 

 •  

Wyciąg z protokołu Nr XV/2015 z posiedzenia XV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu
15 września 2015 r.

 

Radny G. Fecko stwierdził, że skoro Schwerte nie posiada odpowiednika proponowanego wyróżnienia to wówczas mogą nie zrozumieć dobrej sądeckiej intencji. Następnie, zwrócił się
z zapytaniem, jak Z-ca Prezydenta Miasta wyobraża sobie formułę uroczystości, czyli jak i gdzie się ona odbędzie.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta
Nowego Sącza” Panu Ernestowi D. Schmerbeckowi ze Schwerte”- druk nr 155).

 

Radny G. Fecko stwierdził, że wygląda na to, iż jeszcze nie jest przegłosowany przedmiotowy
projekt uchwały, a już w Niemczech przygotowywana jest ta uroczystość. Zaproponował, aby możliwość delegacji była otwarta tzn., aby nawet pojechała cała Rada Miasta, goście i dyrektorzy
pod warunkiem samo sfinansowania wyjazdu.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta
Nowego Sącza” Panu Ernestowi D. Schmerbeckowi ze Schwerte”- druk nr 155).

 

Radny G. Fecko w imieniu Klubu Radnych PO oznajmił, iż nie potrzebnie w toku dyskusji radni odnoszą wrażenie jakoby Klub Radnych PO był przeciwny nadaniu tak zaszczytnego tytułu osobie zza Odry. Dodał, że nic nie stało na przeszkodzie, aby to co przytoczyła Przewodnicząca Rady Miasta, zostało zawarte w uzasadnieniu do przedstawionego projektu uchwały. Stwierdził też, że jeżeli dana organizacja przekazała środki to jeżeli miałby to być argument, to wówczas taka organizacja mogłaby się poszczycić dominacją do otrzymania Tarczy Herbowej. Następnie zwrócił się z prośbą, aby
nie odbierać ich zapytań i troski o to nad czym pochylają się podczas głosowania, jako sprzeciwu. Poprosił również, aby Przewodnicząca Rady Miasta nie budowała takiej narracji, gdyż takie właśnie odniósł wrażenia a ma zamiar głosować za podjęciem przedmiotowego projektu uchwały.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta
Nowego Sącza” Panu Ernestowi D. Schmerbeckowi ze Schwerte”- druk nr 155).

 

Radny G. Fecko złożył propozycję w celu uniknięcia zgłaszania poprawki, aby rozważyć zmianę zapisu tzn., aby Tarczę Herbową nie nadawać instytucji tylko „braciom Popielom” lub
„rodzinie Popielów”. Stwierdził, że całe uzasadnienie odnosi się nie do instytucji takiej przykładowo, jaką jest muzeum, które jest ponadczasowe, gdzie dyrektorzy się zmieniają a muzeum pozostaje. Dodał, że wszystkie przymioty rodziny Państwa Popielów, które zostały wymienione odnoszą się do zachowań ludzi, którzy stworzyli tą firmę. Oznajmił, że już nowe pokolenia angażują się w to jak wygląda Nowy Sącz i dlatego proponuje, aby rozważyć możliwość nie nadawania firmie CENTRUM tego odznaczenia, a zacnym mieszkańcom Nowego Sącza, jakimi są Państwo Popielowie.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta
Nowego Sącza” Przedsiębiorstwu Produkcyjno Handlowo Usługowemu „CENTRUM”
w Nowym Sączu – druk nr 156).

 

Radny G. Fecko wyraził nadzieję, że Prezydent Miasta celowo spłycił zagadnienie, gdyż nie tak dawno nazwano Bulwar nad Kamienicą imieniem rodzeństwa Rysiów, a w obecnej dyskusji była mowa nie o poszczególnych braciach, tylko o rodzinie Popielów, którzy już wpisują się
w historię miasta Nowego Sącza i co jest miłe to już następne pokolenie bardzo dobrze realizuje misję człowieka, który jest świadomy, który tworzy i kreuje rzeczywistość w Nowym Sączu. Dodał, że
w czasie dyskusji nad tym się pochylają a nie nad tym ile osób odznaczyć. 

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta
Nowego Sącza” Przedsiębiorstwu Produkcyjno Handlowo Usługowemu „CENTRUM”
w Nowym Sączu – druk nr 156).

 

Radny G. Fecko oznajmił, iż ma wątpliwości odnośnie działu 600 „Transport i łączność”,
a mianowicie czy w obecnej sytuacji jest zasadne, aby wydawać 500 tys. zł na modernizację parkingu przy Pumptracku, ponieważ jeżeli on już jest to można byłoby go uporządkować, a te środki wydać na infrastrukturę w miejscach gdzie jej nie ma. Zapytał czy nie lepiej i bardziej gospodarczo można byłoby wykorzystać te środki, gdyż należy pamiętać, że są dzielnice gdzie takich rzeczy jak chodniki czy ścieżki pieszo-rowerowe po prostu nie ma.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015

– druk nr 159).

 

Radny G. Fecko stwierdził, że czym innym jest wydawanie pieniędzy na remont parkingu, który istnieje i może służyć nadal, jako parking, natomiast czym innym jest kwestia bezpieczeństwa, usprawnienia dojścia czy przejścia przez skrzyżowanie i są to zupełnie inne środki i z tym zupełnie
nie chce dyskutować tylko rozważa taką możliwość. Dodał, że jeżeli Prezydent Miasta nie zmieni decyzji to nie jest to zły projekt, za którym również będzie głosował, tylko chodzi o to, aby inwestycje przeprowadzać w ten sposób, aby miasto rozwijało się po kolei, a nie żeby ściągać kostkę w miejscach gdzie ona już jest po to aby kłaść nową. Przypomniał, że w Nowym Sączu są nadal ulice, gdzie nigdy jeszcze nie było chodnika czy bezpiecznego przejścia dla pieszych.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015

– druk nr 159).

 

Radny G. Fecko oznajmił, iż chciałby nieco polemizować z panią Pełnomocnik Miasta, gdyż program Nowosądecka Karta Rodziny powstał z inicjatywy Prezydenta, ale nie Nowego Sącza tylko Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Ponadto przypomniał, że jeżeli chodzi o samorząd
Nowego Sącza, to ponad rok temu z inicjatywą wystąpił w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej radny T. Basta. Dodał, że rok temu Klub Radnych PO też już mówił, iż kalkuluje się
i że warto stawiać na rodzinę, a co za tym idzie, aby wprowadzono model Karty Rodziny 3+.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVIII/470/2013 Rady Miasta
Nowego Sącza z dnia 28 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia w życie programu
Nowosądecka Karta Rodziny – druk nr 144).

 

Radny G. Fecko stwierdził, iż bardzo dobrze, że Prezydent Miasta nie jest skory do rozdawnictwa, aczkolwiek świadome alokowanie środków jest bardzo dobre i przykład, który przedstawił
Prezydent Miasta, jeżeli tylko będzie miał zastosowanie i będzie w postaci projektu uchwały to tylko będzie należało głosować „za” i będzie bardzo dobrym rozwiązaniem. Zwrócił uwagę, odnosząc się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta T. Cisonia, jak to dobrze jest nie przerywać rozmowy, gdyż wiele ciekawych rzeczy można przez to wnieść, także ze strony radnych „prezydenckich”. Zwrócił się z prośbą, aby na przyszłość powstrzymać się od swoich komentarzy czy coś jest polityką czy nie jest, gdyż teoretycznie wszystko podczas obrad jest polityką i jeżeli Wiceprzewodniczący chce już zdejmować dyskusję z porządku obrad to niech to robi pod każdym innym pozorem, wyzbywając się opiniowania radnych.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/313/2012 Rady Miasta
Nowego Sącza z dnia 31 lipca 2012 r., w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów
oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym
na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych
z miastem Nowy Sącz – druk nr 157).

 

Radny G. Fecko zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi, co takiego stało się podczas Sesji
Rady Miasta w lipcu, że Prezydent Miasta z dużą dozą dramaturgii zdjął z porządku obrad przedmiotowy projekt uchwały.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 29 Śródmieście” – druk nr 134).

 

Radny G. Fecko stwierdził, że wielkie cuda dzieją się przy przedmiotowym projekcie uchwały. Przypomniał, że podczas Sesji Rady Miasta w lipcu Prezydent Miasta powiedział, iż zdejmuje przedmiotowy projektu uchwały, nie uzasadniając tego sensownie a jedynie twierdząc, aby nie był posądzany, że coś próbuje przepychać. Zwrócił uwagę, aby zobaczyć jak zachowały się w tej sytuacji poszczególne Komisje Rady Miasta, w których większość stanowią radni grupy prezydenckiej
i tak, w lipcu Komisja Infrastruktury i Środowiska odesłała przedmiotowy projekt uchwały natomiast Komisja Finansów Publicznych głosami większości była „przeciw” przy jednej osobie „wstrzymującej się”. Oznajmił, iż osobiście będzie głosował za przedmiotowym projektem uchwały. Zwrócił się
z zapytaniem czy coś uległo zmianie od lipca w projekcie uchwały, czy uzasadnienie zostało uzupełnione.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 132).

 

Radny G. Fecko zwracając się do Prezydenta Miasta oznajmił, że jeżeli chodzi o meritum sprawy
to pogląd mają ten sam. Wyraził radość, że Prezydent Miasta zauważa potrzebę przywileju radnego
tj. „radny ma prawo zmieniać zdanie”, „radny ma prawo pytać”, ale dziwnym trafem denerwuje się, kiedy opozycja pyta, docieka czy jak głosuje nie tak jak chce Prezydent Miasta, bo jego radni głosują przecież inaczej. Przypomniał, że kiedy podczas obecnej Sesji dociekali i zadawali pytania debatując nad projektem uchwały dotyczącym PFRONU-u to wówczas Wiceprzewodniczący Rady Miasta
T. Cisoń doszedł do wniosku, że on już zakończy dyskusję i zgłosił wniosek o jej zamknięcie. Zaproponował, aby Prezydent Miasta symetrycznie stosował swoje poglądy, bo skoro radni mają prawo dociekać, zmieniać zdanie i pytać to wyraził nadzieję, że chodzi również o radnych opozycyjnych.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 132).

 

Radny G. Fecko oświadczył, iż w swojej wypowiedzi zaproponuje coś zupełnie innego. Dodał, że dobrze się stało, iż Prezydent Miasta podczas dyskusji o parkingu znajdującym się pod restauracją Panorama oznajmił, że parking będzie powiększony. Stwierdził, że ta sytuacja pokazuje, iż
w Nowym Sączu w centrum miasta brakuje miejsc parkingowych i po co kombinować skoro samemu można utworzyć parking, z którego będzie można czerpać korzyści zwłaszcza, kiedy już system jest jasny, czytelny, sprawdzony i jego zdaniem działania powinny iść właśnie w tym kierunku.
Zapytał alternatywnie czy jest przygotowana inwentaryzacja, czyli jak na dzień dzisiejszy wygląda ten teren. Zaapelował, aby zaniechać przedmiotowego projektu uchwały i tym samym żeby miasto samo przygotowało parking, z którego na bieżąco będzie mogło czerpać korzyści do budżetu miasta.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat
– druk nr 139).

 

Radny G. Fecko stwierdził, że Prezydent Miasta żali się, iż żyją w dziwnym kraju, natomiast można pomyśleć, iż żyją w dziwnym mieście w związku z tym, co mówi Prezydent Miasta, gdyż został zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego, poszerzony zostanie parking, natomiast
Prezydent Miasta chce powiedzieć, że lepiej jest zainwestować miejskie pieniądze w parking znajdujący się 100 m dalej od centrum, niż w ten znajdujące się 100 m bliżej od centrum miasta. Dodał, iż Prezydent Miasta utyskuje, że na przedmiotowej działce są chwasty, ale przecież jest on Prezydentem Miasta już 9 rok i już chyba najwyższy czas, aby wziąć odpowiedzialność za to, iż
w centrum miasta znajduje się pole z chwastami. Oznajmił, iż wsłuchuje się w to, co mówi
Prezydent Miasta i ma wrażenie, że nie jest to dość spójne, choć przyznaje, iż sam często zgadza się
z Prezydentem Miasta co do idei. Dodał, że argumenty Prezydenta Miasta rozchodzą się gdyż
po pierwsze chce on inwestować w parking, który znajduje się 100 m dalej od centrum, co jest istotną rzeczą, a po drugie narzeka na chwasty na terenie, o którym jest mowa, który jest 100 m bliżej od centrum, podczas gdy jest gospodarzem miasta.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat
– druk nr 139).

 

Radny G. Fecko stwierdził, iż często mówi się, aby skończyć dyskusję, ale należy też zauważyć, że podczas dyskusji radni dochodzą do wniosku, że lubią i kochają to miasto i chcą dobrze
dla jego mieszkańców. Dodał, że radny wspominał o abstrakcyjnym pomyśle i nie chodzi tutaj
o stawy, ale radny G. Mądry może nie wiedzieć, że są zarezerwowane miejsca na ten cel. Oznajmił, iż taki pomysł jest w dniu dzisiejszym abstrakcją, ale wszystko zaczyna się od marzeń. Poinformował, że miał kontakt z przedsiębiorcami z Nowego Sącza, którzy byliby chętni wyłożyć na taką inwestycję pieniądze i zapewne chętnie spotkają się w tej sprawie z Prezydentem Miasta i być może jedynym wkładem miasta będzie tylko teren. Zaproponował, aby nie negować pomysłów i aby dla każdego
z nich było zielone światło w Radzie Miasta. Dodał, iż cieszy się również z tego, że radny pośrednio popiera to, o co on prosi, interpeluje od kilku lat, czyli uporządkowanie terenów nad Dunajcem, Kamienicą i Łubinką, gdzie wówczas utworzą się tereny pod rekreację.    

(Wolne wnioski radnych).

 

 •  

Wyciąg z protokołu Nr XVI/2015 z posiedzenia XVI Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu
27 października 2015 r.

 

Radny G. Fecko oznajmił, iż podczas dzisiejszego posiedzenia dowiedzieli się, że aby przenieść dwadzieścia osób, gdyż tak zakładają wnioskodawcy, iż większość z tych osób jest już zatrudniona
w różnych jednostkach administracyjnych Urzędu Miasta, to żeby tymi osobami zarządzać, realizować niewygórowane zadania zapisane w Statucie, utworzy się do trzech członków zarządu,
trzech członków rady nadzorczej. Dodał, że w związku z tym powstaje pytanie czy Miasto na to stać, czy jest sens budować taką strukturę do zarządzania dwudziestoma osobami, które będą realizowały zadania zlecone przez Miasto. Zwrócił uwagę na to, że większość z tych zadań spokojnie mogą przejąć takie jednostki administracyjne jak MZD, którego Dyrektor G. Mirek znany jest z sprawnej organizacji wielu imprez o randze międzynarodowej jak chociażby ostatnio Tour de Pologne. Oznajmił, iż jest przekonany, że wyznaczona przez wspomnianego Dyrektora osoba na stanowisku koordynatora spokojnie może realizować takie zadania właśnie tymi dwudziestoma czy więcej osobami, a im więcej zostanie zatrudnionych tym lepiej. Stwierdził, że pomija fakt, że są spółki czy instytucje, jak chociażby Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego, która też mogłaby przejąć pewne zadania do realizacji. Reasumując oświadczył, że wygląda to na tworzenie lukratywnych stanowisk
i wydaje się to niepotrzebne, zbędne i kosztowne. Dodał, że przy tym projekcie uchwały wiadomo, dlaczego Sesja Rady Miasta została przesunięta z „przed wyborów” na „po wyborach”.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie jednoosobowej spółki Sądecka Infrastruktura Miejska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – druk nr 162).

 

Radny G. Fecko zwracając się do Prezydenta Miasta stwierdził, że odnośnie dziur i kostek wystarczy wybrać się na ul. Wąską i można zobaczyć dziurę, do której można wpaść całym samochodem
i Prezydent Miasta nie musi zasłaniać się jedną kostką, jako symbolem zaniedbań w centrum Miasta, gdzie często były robione kosztowne remonty a kostka nadal się sypie. Oznajmił, iż Prezydent Miasta chce się zająć poprzez Urząd i Spółkę, rzeczami, a on nie wie czy do końca będzie się na tym znał,
czego najlepszym przykładem jest to, że często ekspertyzy, które wykorzystuje Prezydent Miasta
do różnych inicjatyw w Urzędzie Miasta, przedstawiając je Radzie Miasta są wykonywane przez
firmy prywatne, które przyjeżdżają z innych miast i już w tym zakresie Prezydent Miasta sobie
nie radzi. Dodał, że co z tego, że są merytoryczne Wydziały, które są kompetentne skoro
Prezydent Miasta nie daje się im wykazać a być może lepiej byłoby zatrudnić do
poszczególnych Wydziałów dodatkowe osoby, które zajmą się sprawami a nie płacić grube pieniądze obcym firmom. Stwierdził, że z jednej strony Prezydent Miasta chce nacjonalizować usługi a z drugiej strony i tak daje zarobić firmom zewnętrznym. Oznajmił, że przedstawiona Spółka będzie miała taki wachlarz obowiązków, że za chwilę Prezydent Miasta dojdzie do wniosku, że nie będzie zajmować się tymi dwoma toaletami tylko Prezydent Miasta zdecyduje się powołać następną spółkę. Dodał, że
ta argumentacja nie przekonuje go i niepotrzebnie Prezydent Miasta bierze to osobiście do siebie. Zwrócił się z zapytaniem do Prezydenta Miasta, jaki przewiduje koszt uruchomienia Spółki na sam początek, ile to będzie kosztowało, oprócz tego, jakie są koszty osobowe tylko poprosił, aby je rozbić. Stwierdził, że radni, którzy są za, zamiast skoncentrować się na temacie to koncentrują się
na wypowiedziach innych radnych zupełnie niepotrzebnie. Następnie, zwrócił się z prośbą
o przedstawienie kosztów tzn. ile to będzie kosztowało, w jakim zakresie i czy nie łatwiej byłoby, aby
nie robić eksperymentu na Spółce tak jak sam Prezydent Miasta mówi, która jest czasochłonna do uruchomienia i zapytał, czy nie lepiej, aby ten eksperyment zrobić na przykładzie wspominanego MZD czy innych spółek, które już istnieją i jeżeli wówczas nie wyjdzie to wtedy Prezydent Miasta przekona radnych, że trzeba powołać przedmiotową Spółkę.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie jednoosobowej spółki Sądecka Infrastruktura Miejska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – druk nr 162).

 

Radny G. Fecko zwrócił się z prośbą do radnego J. Gryźlaka, że jeżeli używa on już jakiś
figur retorycznych, aby próbować dezawuować rozmówców to, aby nie chował się za autorytetem innych osób. Dodał, że jest daleki od tego, aby personalnie komentować, natomiast radny J. Gryźlak skomentował jego wypowiedź i w związku z tym ma prawo do repliki. Oznajmił, iż radny wypowiedział się, że nie czytają projektów uchwał a on, jako Przewodniczący, jako osoba,
która rekomenduje projekty uchwał w imieniu najważniejszej Komisji myli kapitał zakładowy Spółki
i sugeruje, że radni nie wiedzą o co pytają, a oni pytają o koszty. Stwierdził, że radni nie po to pracują nad projektami uchwał, aby ktoś lekką ręką zarzucał im, że ich nie doczytali, jednocześnie informując radnego J. Gryźlaka, że to on się pomylił, jako osoba prowadząca.                            

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
w drodze darowizny własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
– druk nr 172,
projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie
do Spółki Sądeckie Wodociągi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Sączu nieruchomości i innych składników majątkowych celem pokrycia nabywanych udziałów
w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki – druk nr 173).

 

Radny G. Fecko oznajmił, iż usłyszeli takie sformułowanie „nie było wyjścia” i w związku z tym zwrócił się z zapytaniem czy nie jest to zaniechanie, że przedmiotowy projekt uchwały pojawia się na dwa miesiące przed tym, że rzeczywiście nie ma wyjścia. Dodał, iż przedstawianie takiego
projektu uchwały na dwa miesiące przed końcem umowy tak naprawdę stawia Radę Miasta pod ścianą, gdzie zapewne „większość prezydencka” nie ma wyjścia, gdyż należy za tym głosować. Zwrócił uwagę, iż wydaje się zasadnym, że aby można było tak naprawdę uczciwie podjąć decyzję, gdzie wynajmować, czy wynajmować, czy budować czy korzystać z własnych zasobów infrastruktury, to taka decyzja powinna zostać podjęta co najmniej rok wcześniej. W związku z powyższym zwrócił się z zapytaniem, wiedząc, że rzeczywiście nie ma wyjścia na dzień dzisiejszy, czy to nie jest tak, że lepiej byłoby korzystać z własnych zasobów. Stwierdził, że na chwilę obecną jest tak, że jedne powierzchnie wynajmuje się komercyjnie a w innych Miasto jest dzierżawcą co zapewne ma jakiś sens głębszy i nieodkryty. Zapytał, dlaczego Miasto nie korzysta z własnych zasobów, gdzie zapewne przez dziesięć lat spłacono by już tego typu budynek, ale przede wszystkim przedstawianie projektu uchwały na dwa miesiące przed wygaśnięciem takiej umowy to tak naprawdę jest prowokacja
i lekceważenie radnych Miasta Nowego Sącza.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Nowy Sącz
umowy najmu części nieruchomości przy ul. Żywieckiej 13 w Nowym Sączu z przeznaczeniem
na pomieszczenia dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu i Urzędu Miasta Nowego Sącza – druk nr 174).

 

Radny G. Fecko oznajmił, iż mieszkańcy Osiedla „Przetakówka” zwracają się z zapytaniem czy wniosek, który został złożony do Prezydenta Miasta w sprawie nadania nazwy nowemu rondu
im. Dra Jerzego Masiora zostanie zrealizowany. Stwierdził, że ta inicjatywa ma sens, aby była kontynuacja gdyż wcześniej most nosił taką właśnie nazwę.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr LXX/876/2006 Rady Miasta
Nowego Sącza z dnia 26 września 2006 r., w sprawie nadania nazwy mostowi w ciągu
ulicy Tarnowskiej w Nowym Sączu
– druk nr 175).

 

Radny G. Fecko oznajmił, iż nie zwracał się z prośbą aby w dniu dzisiejszym nadawano nazwę rondu, tylko zapytał czy dotarł wniosek i czy zostanie rozpatrzony pozytywnie.    

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr LXX/876/2006 Rady Miasta
Nowego Sącza z dnia 26 września 2006 r., w sprawie nadania nazwy mostowi w ciągu
ulicy Tarnowskiej w Nowym Sączu
– druk nr 175).

 

Radny G. Fecko zwracając się do radnego D. Dumany oznajmił, iż ponad miesiąc temu podczas ostatniej Sesji Rady Miasta, radny zawnioskował i obiecał nadzwyczajną Sesję Rady Miasta dotyczącą bezpieczeństwa publicznego połączoną ze spotkaniem z Zarządami Osiedla i w związku z tym wnioskuje do radnego, aby dotrzymał w tej kwestii słowa. 

(Wolne wnioski radnych).

 

 •  

Wyciąg z protokołu Nr XVII/2015 z posiedzenia XVII Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej
w dniu 17 listopada 2015 r.

 

Radny G. Fecko zwrócił się z zapytaniem, dlaczego decydują się na podwyżki w sytuacji, kiedy
na szczęście woda nie podrożeje do końca kadencji, a jeżeli chodzi o ceny gazu czy prądu, które są oczywiście cenami zewnętrznymi ale należy zauważyć, że one nie ulegają zmianie od wielu lat. Dodał, że jeżeli chodzi o inflację to właściwie jest nieodczuwalna, natomiast zostaje podniesiony podatek. Stwierdził, iż rozumie, że jeżeli zmienia się sytuacja w gospodarstwach domowych,
jest inflacja, pieniądz traci na wartości to wówczas podwyżka podatku jest uzasadniona, natomiast
w obecnej sytuacji nic się właściwie nie zmieniło od ośmiu lat jeżeli chodzi o makroekonomie w skali dochodów i wszystkie wcześniej wymienione elementy są albo na tym samym poziomie albo maleją czyli tak naprawdę korzystniej wpływają w stosunku do siły nabywczej jednego gospodarstwa domowego. Dodał, że dyrektor Wydziału przedstawiła w uzasadnieniu do projektu uchwały porównanie z gminami i zakreślił sobie gminę Chełmiec, gdyż przede wszystkim otula ona cały
Nowy Sącz i w związku z tym warunki są porównywalne, i w tych wszystkich elementach, które

 porównała dyrektor Wydziału w czterech przypadkach Chełmiec jest o wiele tańszy dla swoich mieszkańców, w jednym przypadku jest droższy i w jednym taki sam jak miasto Nowy Sącz. Zaapelował, aby przedmiotowe kwoty zmienić a najlepiej pozostać przy stałych stawkach biorąc pod uwagę, że w makroekonomii nic się nie zmieniło.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
– druk nr 194).

 

Radny G. Fecko odnośnie wypowiedzi radnego G. Mądrego poinformował, iż zadaje pytania Prezydentowi Miasta, ewentualnie Pani dyrektor, która przedstawiła projekt uchwały i pyta skąd wzięła się podwyżka. Dodał, że chodzi mu bardziej o zewnętrzne elementy i być może radny ma rację, że ten załącznik będący uzasadnieniem do projektu uchwały nie jest w ogóle potrzebny. Oznajmił, iż
z wypowiedzi radnego zrozumiał, że podwyżka to w ogóle jest przez gminę Stary Sącz, gdyż tam jest drożej a to nie jest uzasadnienie. Wyjaśnił, że rozumie to tak, że Prezydent Miasta lub dyrektor Wydziału przedstawi skąd pochodzą wyliczenia skoro wyniki makroekonomiczne od ośmiu lat są dokładnie przeciwne łącznie z inflacją.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
– druk nr 194).

 

Radny G. Fecko zwracając się do Prezydenta Miasta stwierdził, że przez ostatni rok jest wysyp próśb o wiaty przystankowe, a w chwili obecnej doszły do tego siłownie pod chmurką i w związku z tym zaproponował, aby spisać listę docelową tych próśb, gdzie można byłoby coś takiego logistycznie wykonać tak, aby w miarę możliwości wszyscy mieszkańcy mieli do tego dostęp i mogli z tego korzystać. Dodał, że te przedsięwzięcia wydają się dość logiczne, gdyż tak naprawdę każde osiedle chce mieć tego typu siłownię i na każdym przystanku autobusowym przydałaby się wiata.
Następnie, zwracając się do Przewodniczącej Rady Miasta stwierdził, że chciałby przedstawić dwie sprawy, które są już dość monotematyczne. Poinformował, iż na złożoną interpelację podczas ostatniej Sesji Rady Miasta, Prezydent Miasta udzielił mu odpowiedzi, a dotyczyła ona korespondencji, którą prowadziła Przewodnicząca Rady Miasta w imieniu Rady Miasta z Prezydentem Miasta i odpowiedzi w temacie, jakie Prezydent Miasta ma plany, co do ewentualnych spraw związanych z firmą, która wnioskowała o zakup działki. Oznajmił, iż Przewodnicząca Rady Miasta otrzymała przedmiotową informację 18 maja 2015 r., natomiast radni dowiedzieli się o tym dopiero po odpowiedzi
Prezydenta Miasta na jego interpelację. W związku z powyższym zawnioskował do Przewodniczącej Rady Miasta, aby reprezentowała radnych w ten sposób, że informacje będą otrzymywać na bieżąco. Oznajmił, iż radni zauważają po korespondencji, która trafia do ich skrzynek, że otrzymują ją
z opóźnieniem w stosunku do tego, kiedy jest ona przyjmowana na dzienniku podawczym i chociażby ostatnie pismo jakie ma jest im przekazane z opóźnieniem około tygodnia. Dodał, iż zwrócili na to uwagę podczas akcji nie poinformowania ich o odpowiedzi Prezydenta Miasta i w związku z tym ponawia wniosek o to, aby na bieżąco informować radnych i nie zwlekać z przekazywaniem korespondencji, gdyż nie ma żadnego powodu, aby wstrzymywać pisma i nie przekazywać ich do skrzynek radnych na bieżąco tym bardziej, że później w odpowiedziach zewnętrznych
do mieszkańców wydaje mu się, iż nie jest to najlepsze świadectwo, że nie wiedzą, o co chodzi, skoro pismo nie jest jeszcze w ich skrzynkach. Zwracając się do Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przypomniał, iż dwa miesiące temu radny D. Dumana zaproponował zorganizowanie Komisji dotyczącej bezpieczeństwa i te dwa ostatnie miesiące pokazują, że przedmiotowa Komisja jest jak najbardziej potrzebna. Dodał, iż podejrzewa, że Przewodniczący Komisji powie, iż nie spieszy mu się ze względu na to, że został powołany nowy Komendant Miejski Policji ale to, iż są dokonywane zmiany na poszczególnych stanowiskach nie oznacza tego, że
o bezpieczeństwie nie należy rozmawiać. Przypomniał, że w sytuacji, kiedy radny zgłaszał taką propozycję, Przewodniczący Komisji od razu to przejął i zadeklarował, że takie posiedzenie zorganizuje. Zawnioskował do Przewodniczącego Komisji zarówno o to, aby dotrzymał słowa jak
i o to, aby nie zabijał inicjatyw młodych radnych, które są cenne i należy je popierać.

(Wolne wnioski radnych).

 

 

 

 

Radny G. Fecko podziękował, iż radny G. Mądry deklaruje, że jest wielkim katolikiem i będzie bronił katolicyzmu, chrześcijaństwa zwłaszcza, że teraz są takie czasy, iż taka deklaracja może być potrzebna
i wyraził nadzieję, że radny nie będzie musiał dawać świadectwa tym deklaracjom. Poinformował, że po jego interwencji, niezwłocznie artykuł został zdjęty a to o czymś świadczy. Dodał, że podejmie kolejne kroki w tej sprawie i tyle na ten temat, podkreślając raz jeszcze, iż artykuł został zdjęty
z portalu „Sądeczanin”. Stwierdził, że wrażliwość i empatia radnego w tej sprawie będzie pogłębiona tym, że Prezydent Miasta R. Nowak, nie mówiąc już o Z-cy Prezydenta J. Gwiżdżu niejednokrotnie
„wieszali siekiery” na tym portalu i na tekstach w nim umieszczonych. Podziękował za troskę
i wyraził radość, że jego jako chrześcijanina, katolika taki heros i hero jak Pan radny będzie bronił.

(Oświadczenia radnych i Prezydenta).

 

Radny G. Fecko stwierdził, że uczciwość i życie w cnocie radnego nie ulega wątpliwości, natomiast skoro radny został już poinformowany, że artykuł został zdjęty to powinno mu to dać dużo
do myślenia. Zwrócił się z prośbą, aby radny nie używał sformułowania cytaty jego wypowiedzi tylko był precyzyjny i mówił, że cytuje informacje zamieszczone na tym portalu i to będzie bardziej precyzyjne i wówczas radny będzie mógł zasłaniać się uczciwością i walką o nią.

(Oświadczenia radnych i Prezydenta).

 

 •  

Wyciąg z protokołu Nr XVIII/2015 z posiedzenia XVIII Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej
w dniu 15 grudnia 2015 r.

 

Radny G. Fecko stwierdził, że doszli do takiego etapu w Nowym Sączu, że zaczęto sprzedawać ulice miejskie ale myśli, że jest to zwykły przypadek i zwykłe przeoczenie organizacyjne. Zwrócił się
z zapytaniem czy Prezydent Miasta dysponuje opinią przede wszystkim Zarządu Osiedla właściwego dla miejsca, opinią Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, gdyż od tego należało zacząć. Zapytał także czy w tej sprawie nie powinno się zrobić spotkania informacyjnego, żeby zebrać informacje od mieszkańców, gdyż łatwo jest zagłosować „za” i sprzedać działkę nie myśląc
o konsekwencjach. Następnie, przytoczył przykład ul. Kościuszki, która zaczynała się przy wale na Dunajcu, Miasto przekazało część ulicy publicznej PWSZ-ej w czym nie było nic zdrożnego,
ale jedyną bolączką jaka jest to to, że na odcinku ponad kilometra nie ma jak dostać się do terenu rekreacyjnego jakim jest naturalnie rzeka Dunajec. Dodał, że z tego co pamięta miała być możliwość przejścia, natomiast na chwilę obecną ciężko jest coś takiego osiągnąć żeby dojechać tam samochodem, zaparkować i wyjść w stronę rzeki Dunajec. Oznajmił, iż nie podoba mu się przedstawiony projekt, jest niebezpieczny i w ogóle otwiera się wtedy taką przykrą tradycję, że będą sprzedawane ulice, co jest bardzo złym postępowaniem.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 210).

 

Radny G. Fecko stwierdził, że dobrze, iż Prezydent Miasta informuje radnych o takich rzeczach, gdyż często zwracają uwagę na to jak są przygotowywane projekty uchwał i ewentualne załączniki lub ich brak do projektów uchwał. Dodał, że to co mówił Prezydent Miasta to radni oczywiście mogli się tego domyślać hipotetycznie tylko szkoda, że tego nie ma w uzasadnieniu do projektu uchwały.
Oznajmił, iż jest kilkanaście wierszy, które w ogóle nie mówią o tym, że troską Prezydenta Miasta jest troska o przedsiębiorczość, co zmienia kontekst sprawy, troska o miejsca pracy, gdyż rzeczywiście spotkali się na wspólnym posiedzeniu dwóch najważniejszych komisji w Radzie Miasta i jest pełna zgoda jeśli chodzi o wspieranie przedsiębiorców, natomiast szkoda że skoro jest to tak ważne i tak istotne, że nie jest zawarte w uzasadnieniu. Stwierdził, że byłoby zupełnie inaczej gdyby wszystko było opisane, a i radni mogliby się przygotować do dyskusji nad tym projektem uchwały. W związku
z tym, aby wokół ewentualnego biznesu nie rodzić jakiś napięć, co pokazał przykład wspólnego posiedzenia komisji, że warto rozmawiać i to nie na zasadzie gotowych tez, złożył wniosek formalny
o zdjęcie przedmiotowego projektu uchwały z porządku obrad. Zaproponował, aby przygotować się do tej sprawy, konkretnie określić, kiedy zostanie przygotowana droga zastępcza i wówczas będą
w porządku wobec mieszkańców. Stwierdził, że Prezydent Miasta wypowiedział się, iż jest przygotowany i o tym rozmyślał, ale oni o tym nie wiedzieli, natomiast nie ma choćby opinii mieszkańców a na przykładzie Węgierskiej Bis widać jak to jest ważne, gdzie ludzie dowiedzieli się
o pewnych sprawach na zebraniu osiedlowym i okazało się, że jest więcej wątpliwości. Przypomniał, iż Prezydent Miasta wspominał o Komendzie Policji, co nie było powoływaniem się na opinię Komendanta Policji tylko było to stwierdzenie, że są dojazdy, co było stwierdzeniem topograficznym, natomiast podczas ostatniego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, która zebrała się z inicjatywy radnego D. Dumany Komendant Miejski Policji wypowiedział się, że to nie jest w jego gestii, że droga mogłaby być lepsza, ale powiedział też, że jest za tym, aby przedmiotowa droga była przejezdna. Oznajmił, że argumenty Prezydenta Miasta są ważne tylko szkoda, że zostawia się je na koniec a uzasadnienie do projektu uchwały w ogóle nie odpowiada temu, co mówi
Prezydent Miasta, gdyż nie ma w nim mowy o przedsiębiorczości, o miejscach pracy co jest ważną sprawą, bo jeżeli poświęca się już komfort możliwości skrótu dla mieszkańców to ważne jest żeby było wiadome za co się go poświęca.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 210).

 

Radny G. Fecko oznajmił, iż to miał na myśli, gdyż chodzi o to, aby można było przedyskutować sprawę na spokojnie, a jeżeli mieszkańcy zostaną przekonani to wówczas będzie inna dyskusja.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 210).

 

 •  

Wyciąg z protokołu Nr XIX/2015 z posiedzenia XIX Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej
w dniu 29 grudnia 2015 r.

 

Radny G. Fecko przypomniał, że jeżeli chodzi o przebudowę tzw. „mostu helleńskiego” sugerował już niejednokrotnie w swoich interpelacjach i wypowiedziach, aby nie odbywało się to na zasadzie straty, że most będzie wyburzany i w związku z tym będą tworzyć się korki tylko, aby powrócić do starego przedwojennego miejsca, co przy okazji rozwiązałoby kolejny problem tzn. ul. Krakowska zostałaby wreszcie wyprostowana. Zwrócił się z zapytaniem czy jest sens, aby dalej iść z wydatkami w kierunku projektowania odbudowy mostu poprzez remont i czy nie lepiej byłoby go wybudować
w nowym miejscu. Dodał, że w tym samym czasie pozostałby most dotychczasowy, na którym odbywałaby się nadal komunikacja i mieszkańcy w ogóle by tego nie odczuli, a zapewne kosztowo też nic nie uległoby zmianie. Zaapelował do Prezydenta Miasta, aby zastanowił się poważnie nad tą ważną dla mieszkańców sprawą.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego – druk nr 214).

 

Radny G. Fecko zwrócił się z prośbą o sprecyzowanie utrudnień oraz powód, dla którego nie można powrócić do miejsca przedwojennego mostu, tym bardziej, że zysk byłby taki, że Miasto w ogóle
nie odczułoby remontu i komunikacyjnie nie byłoby powrotu do tego, co mieszkańcy przeżywali podczas budowy obwodnicy północnej. Zwrócił się z prośbą o podanie powodu, który decyduje o tym, że najpierw będzie rozbiórka mostu a następnie w starym miejscu będzie budowany nowy most.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego – druk nr 214).

 

Radny G. Fecko oznajmił, iż niepokojący jest niski poziom wydatków na zaplanowane inwestycje,
jak również niepokojąca jest recydywa, która wskazuje na to, że przychodami ze sprzedaży majątku miejskiego reguluje się i dopina budżet. Dodał, iż chciałby się posłużyć świeżo uchwaloną
Strategią Rozwoju Miasta Nowego Sącza 2020+ i w związku z tym zwrócił się z zapytaniem czy jest sens wydawać pieniądze, gdyż w tym roku planuje się już milionowe wydatki, jeżeli chodzi
o inwestycje pn. „Wenecja Sądecka”. Oznajmił, iż przedmiotowa Strategia będzie bardzo dobrym azymutem dla radnych, aby mogli rozliczać Prezydenta Miasta z kierunków, jakie wyznaczył. Stwierdził, iż na stronie 183 tego dokumentu jest zapis dotyczący badania opinii mieszkańców Nowego Sącza, co dla nich jest priorytetem i z tego zapisu wynika, że ok. 70 % respondentów wskazało potrzeby dotyczące obwodnic, dróg, ulic osiedlowych, ścieżek pieszo – rowerowych czy parkingów, natomiast ok. 2,5 – 3 % respondentów wypowiedziało się, że dla nich bardzo ważna jest „Wenecja Sądecka”. W związku z powyższym zwrócił się z zapytaniem czy w ogóle poważnie traktuje się dokument Strategii nie stosując się do zawartych w niej zapisów. Zwrócił uwagę, że
Prezydent Miasta jak i dr K. Głuc potwierdzili, że Strategia to będzie dokument pozwalający na pilnowanie kierunku, w jakim idzie Miasto. Następnie w oparciu o dokument Strategii i w nawiązaniu do projektu budżetu zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi dotyczącej wydatku organizacji
Tour de Pologne, gdyż już w dokumentach zewnętrznych można znaleźć informację, iż w 2016 roku Nowy Sącz będzie gościł kolarzy. Zwrócił się z zapytaniem czy Prezydent Miasta podjął taką decyzję, czy planuje i czy wie, jakie to będą wydatki.              

(Dyskusja – projekt uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016).

 

 •  

Wyciąg z protokołu Nr XXI/2016 z posiedzenia XXI Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej
w dniu 23 lutego 2016 r.

 

Radny G. Fecko stwierdził, że obecnie w Polsce mówienie o pomocy socjalnej w kontekście wspierania ludzi, którzy nie zawsze ze swojej winy wpadli w strefę ubóstwa, że jest to demoralizacja to jest dalece niefortunne sformułowanie. Dodał, iż poniekąd chwaląc inicjatywę Urzędu Miasta chciałby powrócić do sytuacji bezdomnego mężczyzny, którzy mieszkał w kontenerze przy
ul. Warzywnej i jedna rzecz w tej sprawie była dobra tzn., że temu bezdomnemu zagwarantował Urząd Miasta mieszkanie podnajęte w prywatnym domu. Stwierdził, że skutkowało to tym w sposób pozytywny, iż takie podnajęcie jest o wiele tańsze niż pozyskiwanie specjalnego mieszkania komunalnego. Oznajmił, iż oprócz tego, że ta osoba miała dach nad głową, ciepło i wodę bieżącą
to jeszcze dla osób, które czasami wydaje się, iż wymagają dodatkowej opieki, choć niekoniecznie formalnej, to wówczas właściciel takiego domu, który podnajmuje Urzędowi Miasta dla celów komunalnych, staje się też dodatkowo taką życzliwą osobą, która pomoże czy przypilnuje.
Stwierdził, że jest to relatywnie tanie i jego zdaniem w Nowym Sączu tego typu miejsc mogłoby być więcej i zapewne nie byłoby potrzeby dłuższej dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały, który jest ważny a ludzie czekają na te mieszkania.                 

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Nowego Sącza oraz pomieszczeń tymczasowych – druk nr 229).

 •  

Radny G. Fecko zwrócił się z zapytaniem czy w tej sprawie jest opinia na piśmie branżowych związków zawodowych w zakresie oświaty lub czy były przeprowadzane konsultacje.

 • (Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2
  w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 32
  – druk nr 231).

 

Radny G. Fecko stwierdził, że Przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury dał do zrozumienia, że
na posiedzeniu były obecne związki zawodowe, co nie oznacza, że nie byli również obecni przedstawiciele rodziców i w związku z tym chciałby poznać, jaka była nawet wstępna opinia, gdyż jest to istotna sprawa przy procedowaniu przedmiotowej uchwały. Dodał, że skoro byli obecni przedstawiciele związków zawodowych to znaczy, że są oni zainteresowani tematem i że jest to istotna sprawa. 

 • (Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2
  w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 32
  – druk nr 231).
 •  

Radny G. Fecko zwracając się do dyrektora Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej stwierdził, że jedną z obiektywnych przyczyn alkoholizmu czy ułatwienia popadania w alkoholizm jest nasycenie punktów sprzedaży z alkoholem i w związku z powyższym zwrócił się z zapytaniem czy Wydział opracował mapę zmniejszenia punktów sprzedaży z alkoholem, czy dyrektor widzi w tym jakąś oręż
i narzędzie, którym można zapobiegać przede wszystkim w stosunku do osób najbardziej narażonym tj. młodych i nieletnich, którzy jeżeli zbyt wcześnie podejmują inicjację kontaktu z alkoholem to różnie się to kończy, a niejednokrotnie odbija się piętnem na całe życie. Odnośnie przedstawionego opracowania za 2015 r., oznajmił, iż jest ono pomocne. Następnie, zwrócił się z zapytaniem czy są robione prowokacje tzn. poprzez podstawienie kogoś, kto wygląda na osobę nieletnią, czy są robione takie badania i czy one dotyczą wszystkich punktów sprzedaży alkoholu, ponieważ z punktu widzenia skali w mieście nie jest ich aż tak dużo, ale z punktu widzenia bezpieczeństwa szczególnie dla młodzieży jest ich zbyt dużo. Dodał, iż zgodnie z opinią zawartą w opracowaniu ponad połowa gimnazjalistów samoczynnie deklaruje, że na własną rękę kupuje alkohol, co oznacza, że gimnazjalista ponad wszelką wątpliwość jest osobą niepełnoletnią, a jeżeli co drugi zainteresowany dokonuje zakupu to jest to sygnał, aby zaproponować jakieś rozwiązania w tym kierunku.
Stwierdził, że w tym przypadku należy przeprowadzać kontrole na takiej zasadzie jak są fotoradary, badanie prędkości czy też trzeźwości u kierowców, tak również należy badać jak zachowuje się sprzedawca tzn. czy zachowuje się uczciwie. Wracając do początku opracowania stwierdził, że niepotrzebne są tabele, gdyż przykładowo w jednej z nich pt. „Częstotliwość picia alkoholu w czasie ostatnich 12 miesięcy” w źródle podaje się: Kraków rok 2010 i właśnie te tabele wprowadzają
w błąd a wystarczyłoby samo opracowanie z Nowego Sącza.           

 • (Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2016 – druk nr 234).
 •  

Radny G. Fecko oznajmił, iż przed Sesją Rady Miasta obiecał, iż odniesie się do pomysłu radnego
M. Gwiżdża dotyczącego zakupu urządzeń potrzebnych do instalacji lodowiska, którymi mogłoby dysponować miasto a nie corocznego jej wynajmowania i płacenia dużych kwot i jego zdaniem jak również zdaniem innych radnych jest to bardzo dobry pomysł. Podkreślił, że jest to merytoryczny
i ważny pomysł, iż jeżeli okaże się, że będzie to tańsze i instalacja zwróci się w przeciągu kilku lat
to lepiej byłoby ją zakupić i własnym sumptem obsługiwać.

(Wolne wnioski radnych).

 

 •  

Wyciąg z protokołu Nr XXV/2016 z posiedzenia XXV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej
w dniu 21 czerwca 2016 r.

 

Radny G. Fecko oznajmił, iż to, o czym chce powiedzieć poruszał już podczas posiedzeń Komisji
i nad tym problemem można byłoby zastanowić się już w tym momencie na przyszłość. Dodał, że sprawa dotyczy tego, iż granice zaznaczonej strefy pokrywają się mniej więcej z historyczną osią komunikacyjną „Rynek – Stare Miasto – Dworzec PKP” i to jest w porządku, ale brakuje mu pewnych elementów w tym obszarze gdzie można by było dopiąć granice czy też teren miejskiej zabudowy
z okresu powojennego czy też przedwojennego. Oznajmił, iż brakuje przede wszystkim Starej Kolonii, a także trzech przedmieść i nie chodzi o całe dzielnice, a są to tzw. Piekło, przedmieścia na osiedlu Przetakówka pomiędzy rzeką Kamienica a ul. Rybacką, ul. Paderewskiego i ul. Dojazdową, a także brakuje starego historycznego przedmieścia jakim jest dzielnica Św. Heleny i chodzi tu głównie
o starą infrastrukturę. Stwierdził, że rozumie, iż branie pod uwagę granic według podziału administracyjnego dzielnic było ułatwieniem statystycznym i analitycznym, natomiast jego zdaniem cel jest głębszy, dalszy i dlatego warto to rozważyć, aby objąć teren który naprawdę wymaga rewitalizacji w dosłownym tego słowa znaczeniu.        

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Nowego Sącza – druk nr 278).

 

Radny G. Fecko stwierdził, że z tego co zrozumiał z wypowiedzi Z-cy Prezydenta Miasta, to jest
to, że ustawa ogranicza zdefiniowanie obszarów zdegradowanych ale też daje możliwości i właśnie
w tym przypadku taka argumentacja nie jest trafna. Dodał, że należy się zastanowić, gdyż ogólnie cały projekt uchwały jest do przyjęcia, natomiast chodzi mu o znaczenie bardziej strategiczny rozwój zdegradowanej części dzielnic Miasta. 

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Nowego Sącza – druk nr 278).

 

Radny G. Fecko oznajmił, iż zgadza się z wypowiedzią poprzednika, że nie są potrzebne limity czasowe tym bardziej, że nie są one nadużywane. Dodał, iż nie do końca będzie polemizował z tym,
że radni nie oceniają tak naprawdę opinii ekonomicznej, gdyż wiadomo iż tym skrupulatnie zajmują się zawodowcy. Przypomniał rok 2014, kiedy pracowali nad budżetem na rok 2015, który obecnie jest podsumowywany i rozliczany gdyż wówczas dyskutowali na tego typu tematy, czy będzie nadwyżka czy będzie deficyt i właśnie wówczas miała być nadwyżka a zakończyło się deficytem i właśnie o tym jest dyskusja i nikt nie krytykuje ciężkiego wysiłku Prezydenta Miasta i jego służb zmierzających
w kierunku tego aby w mieście żyło się lepiej. Oznajmił, iż oprócz analizy ekonomicznej poleca radnym rozmowę z mieszkańcami gdyż kiedy się z nimi rozmawia można usłyszeć, że rzeczywistość skrzeczy i tylko na to zwracają uwagę.         

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2015 rok – druk nr 277).

 

 •  

Wyciąg z protokołu Nr XXVI/2016 z posiedzenia XXVI Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej
w dniu 19 lipca 2016 r.

 

Radny G. Fecko stwierdził, że rzeczywiście radni stawili się na wczorajszym spotkaniu na osiedlu „Przydworcowe” dotyczącym sporządzenia Programu Rewitalizacji, ale niepokojącym jest fakt, że radni stanowili na nim większość, tzn. oczywiście byli również mieszkańcy, ale jednak wszystkie osoby, które uczestniczyły w tym spotkaniu to były osoby funkcyjne, czyli Zarząd Osiedla, Przewodniczący Zarządu Osiedla, Przewodnicząca Rady Miasta, Radni, Prezes Spółdzielni czy Dyrektor Szkoły. Dodał, że nie wie czy tak ważny proces, tak ważny projekt w kontekście spotkania
o godzinie 1900 można nazwać konsultacją społeczną, on by się bał go tak nazywać, bo jednak oni, jako radni są obywatelami, ale przede wszystkim patrzą globalnie na to tak jak i Zarząd Osiedla. Następnie, zaapelował do Dyrektor Wydziału oraz władz Miasta o to aby zrobić wszystko, żeby mieszkańcy byli obecni na tych spotkaniach i aby radni mogli też poznać ich opinie,
bo będąc wyrywkowo na tych spotkaniach nie mieli okazji dowiedzieć się co oni myślą na ten temat. Zwrócił się również z prośbą o zorganizowanie ogólnego spotkania, aby porozmawiać o całym projekcie i co ważne jego zdaniem należy wrócić do tematu granic, gdyż podczas spotkania znajdowali się po jednej stronie Al. Batorego natomiast po ich drugiej stronie znajduje się
Stara Kolonia i można by pochylić się nad tą zabytkową dzielnicą miasta, gdzie można by oprowadzać turystów, aby im pokazać jak wyglądało podejście socjalne za czasów cesarza Franciszka Józefa. Ponadto zaproponował, aby rozważyć przyłączenie do obszaru zawartego w projekcie uchwały również tzw. Piekła tj. starego, historycznego przedmieścia Przetakówki, Starej Kolonii oraz także starej historycznej dzielnicy do torów kolejowych św. Heleny. 

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Nowego Sącza – druk nr 283).

 

Radny G. Fecko stwierdził, że jak widać, jeżeli chodzi o bycie bohaterem i żeby mieć odwagę to są tego różne konteksty. Po pierwsze, Przewodnicząca Rady Miasta mówiła o wywieszeniu flagi
i mówiła, aby mieć odwagę, natomiast jego zdaniem nie trzeba mieć odwagi, ponieważ dzisiaj są takie czasy, że wywieszenie flagi narodowej czy też papieskiej nie przypomina sobie, aby to był problem. Po drugie stwierdził, że radny J. Hojnor ma rację odnośnie banneru, który został wywieszony na
wieży ratuszowej, gdyż zdjęcie niekoniecznie jest najlepiej dobrane, a także graficzna niestaranność wydruku wydaje mu się, iż jest bardzo niewyraźna, natomiast jeżeli chodzi o św. Jana Pawła II to istnieje wizerunek oficjalny i jego zdaniem jest jeszcze kilka dni aby można było to zdjęcie wymienić.
Dodał, że takie zamówienie jest łatwe, każdy kto startuje w wyborach wie że jeden baner nie będzie aż tak drogi. Zwracając się do radnego K. Sasa stwierdził, że nie ma się, co denerwować, gdyż jego zdaniem to nie jest tak jak jego przedmówca starał się tłumaczyć, że ktoś był w pracy i nie przyszedł, gdyż, kto chciał to był, kto nie chciał to nie był na uroczystości uhonorowania tytułem Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza śp. J. Oleksego. Dodał, że on sam osobiście nie chciał i nie był na tym spotkaniu. Oznajmił, iż dziwi się, że radny pilotując od początku całą sprawę nie dopilnował tego, aby zwołano na tą okoliczność uroczystą Sesję Rady Miasta, zapytał czy ktoś się wstydził.
Stwierdził, że nie jest sztuką mówienie, że ten Prezydent bardziej odpowiada czy też nie,
a on sam nie ocenia Prezydenta Miasta R. Nowaka za jego przymioty i nie zdarzyło mu się takie ocenianie kiedykolwiek, gdyż, jako radny ocenia i rozlicza Prezydenta Miasta za to, co robi w Mieście dla mieszkańców. Zaproponował, aby posłuchać dzisiejszej interpelacji, podczas której radni
R. Nowaka „grzmią”, i ma tu na myśli wypowiedź radnego M. Gwiżdża i warto zaznaczyć w tym momencie, że radni z opozycji już nie wiedzą jak interpelować żeby nie było, że są niegrzeczni
i wiecznie im się coś nie podoba. Dodał, iż będzie czekał na formalny zapis interpelacji gdyż będzie to dla niego bardzo dobre źródło i pogratulował radnemu M. Gwiżdżowi odwagi. Zwracając się do radnego K. Sasa odnośnie Koalicji stwierdził, że nie ma się czego wstydzić, gdyż większość jego wypowiedzi była owacyjnie przyjmowana przez koalicyjną większość w Radzie Miasta
i niejednokrotnie był nagradzany brawami. Oznajmił, że szkoda, jeżeli już radny pilotował sprawę, chociaż on sam nie ma pretensji do niego za to, że mają różnice poglądowe i nigdy w ten sposób nie rozmawiają, szanują się, gdyż radny jest dla niego jak każdy inny człowiek na świecie bliźnim.
Dodał, że radny nie dopilnował tego i zastanawia się też, czy w tym momencie nie złamano zasad formalnych, nawet Statutu Miasta Nowego Sącza, bo jeżeli już to powinna być uroczysta Sesja Rady Miasta, gdyż tyko na niej nadaje się honorowe obywatelstwo i wówczas okazałoby się czy Ci radni, co nie przyszli to nie chcieli pomimo diet i wówczas byłoby to bardziej wymowne. Poinformował, że sam nie przyszedł na tą uroczystość świadomie oświadczając jednocześnie, iż nie ma zamiaru pastwić się nad osobą śp. Premiera.  

(Wolne wnioski radnych).

 

Radny G. Fecko zwracając się do radnego K. Sasa oznajmił, iż nie jest on pierwszą osobą po radnym, której nie udało się zostać Prezydentem Miasta i zapewne można z tym żyć. Stwierdził, że dziwi się radnemu, iż odnosi się do jego wypowiedzi, tym bardziej, że to przecież radny nieprowokowany
w ogóle przez niego, bo milczał miał pretensje do radnych, że nie przyszli na przedmiotową uroczystość. Dodał, że jeżeli radny grzmi i ma pretensje to on ma prawo odezwać się, bo żyje
w wolnym kraju.

(Wolne wnioski radnych).

 

 •  

Wyciąg z protokołu Nr XXVII/2016 z posiedzenia XXVII Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej
w dniu 13 września 2016 r.

 

Radny G. Fecko zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad Sesji RM punktu
pn. „Dyskusja na temat przebiegu głosowania przy budżecie obywatelskim na rok 2017”.

(Wnioski o zmianę porządku obrad).

 

Radny G. Fecko w odpowiedzi oznajmił, iż oczywiście, że dyskusja mogłaby być w wolnych wnioskach o ile obecni będą Prezydenci Miasta jak również ich służby gdyż chodzi o to, aby mogli
w sposób formalny podejść do tego poważnego tematu. Dodał, że zupełnie inaczej wygląda dyskusja w wolnych wnioskach czy oświadczeniach, a zupełnie inaczej wygląda osobny punkt, tym bardziej,
że sprawa jest bardzo poważna i dotyczy budżetu o wartości 2 mln zł.

(Wnioski o zmianę porządku obrad).

 

Radny G. Fecko stwierdził, że w związku z faktem, iż Prezydent Miasta zgłosił projekt uchwały
w sprawie nadania nazwy rondu imieniem tak zacnej osoby to on zwraca się z prośbą do Przewodniczącej Rady Miasta, aby poprosiła obecnego na sali J. Kaczmarczyka, który od 1,5 roku zabiega o nazwę ronda im. śp. dra Jerzego Masiora, aby ustosunkował się do tych kwestii.

(Wnioski o zmianę porządku obrad).

 

Radny G. Fecko podziękował wszystkim radnym, którzy głosowali za tym, aby mogli dyskutować
w osobnym punkcie o sposobie liczenia głosów przy budżecie obywatelskim na rok 2017, tak się jednak nie stało, ale szanuje decyzje radnych. Stwierdził, że z doświadczenia wie, iż podczas punktów Wolne wnioski radnych oraz Oświadczenia radnych i Prezydenta z reguły Państwa Prezydentów
nie ma i urzędnicy również opuszczają wówczas salę obrad. Następnie, zaapelował
do Prezydentów Miasta oraz ewentualnych urzędników o to, aby mogli jednak na ten temat podyskutować. Dodał, że poruszy sprawę w ramach Interpelacji i zapytań radnych i poprosił
o szczegółowe ustosunkowanie się do niej.

(Wnioski o zmianę porządku obrad).

 

 

 

 

 

Radny G. Fecko zgłosił wniosek do Pana Prezydenta jak stwierdził nieco okołobudżetowy, a chodzi
najogólniej sprawę ujmując o budżet obywatelski i budżet miasta Nowego Sącza. Przypomniał, że
w poprzednim roku w budżecie obywatelskim jednym z projektów był projekt dotyczący ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ulicy Witosa jak również ulicy Pieczkowkiego, który uzyskał dość sporą liczbę głosów mieszkańców miasta. Dodał, że ten projekt, ta inwestycja jest bardzo logiczna
i potrzebna ponieważ połączy kilka pięknych kilometrów nowej obwodnicy ścieżki pieszo – rowerowej z kontynuacją następnie na ulicę Prażmowskiego i dalej na ul. Piłsudskiego. Zaznaczył, że ten projekt nie wszedł do zadań w ramach budżetu obywatelskiego ale wszedł do puli zadań
budżetu miasta na rok 2016 po czym, okazało się że z przyczyn proceduralnych, przetargowych „spadł” z tego budżetu, a do tegorocznego budżetu obywatelskiego mieszkańcy nie mieli szans go przedłożyć i w tym roku zapewne już nie będzie wykonany pomimo, iż był w budżecie miasta na ten rok. Następnie poprosił, aby Pan Prezydent określił co z tą ścieżką pieszo – rowerową dalej będzie, tym bardziej że miasto wydaje dość duże pieniądze choćby przez Tour de Pologne na promocję zdrowego trybu życia, na promocję korzystania z rowerów na mieście natomiast ewidentnie konieczne jest połączenie tych ciągów. Zapytał, co Pan Prezydent o wspomnianej inwestycji myśli. Dodał, że to też będzie pewna strategia tych osiedli przyległych Zabełcza, Przetakówki czy Kochanowskiego aż po Sucharskiego.

(Wolne wnioski radnych).

 

Radny G. Fecko stwierdził, iż tak się złożyło, że kilkanaście minut temu pojawił się wątek i temat tzw. wersja pouczająca pt. jak składać interpelacje, czy ma się to odbywać pisemnie czy ustnie,
co oczywiście można robić dwojako, gdyż zapewne każdy radny zna Statut Miasta Nowego Sącza, natomiast pomyślał sobie jak ktoś mógł na ten pomysł wpaść mówiąc o szanowaniu czasu. Dodał, że przez dwa miesiące nie było Sesji Rady Miasta, choć oczywiście radni wykonywali swoją pracę
w terenie i ciekawostką jest, że Sesja która odbywa się po dwóch miesiącach trwa cztery godziny
i zaraz się skończy. Poprosił, aby nie bać się rozmawiać o tych sprawach, już nie mówiąc o tym, że radni często popierają ten sam projekt i razem mogą się wspierać aby Prezydent Miasta widział, że coś jest ważne nie dla radnych ale dla mieszkańców, których oni reprezentują.         

(Oświadczenia radnych i Prezydenta).

 

 •  

Wyciąg z protokołu Nr XXVIII/2016 z posiedzenia XXVIII Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej
w dniu 11 października 2016 r.

 

Radny G. Fecko zawnioskował w poparciu dla radnej E. Chowaniec, aby zająć się ulicą Zabełecką. Poinformował, że był ostatnio na wyborach do Zarządu Osiedla Zabełcze, gdzie wsłuchiwał się
w bardzo długie sprawozdanie i z przykrością stwierdził, że z tzw. twardych projektów, czyli czegoś infrastrukturalnego co zostanie na stałe został zbudowany jedynie kawałek chodnika w Zabełczu, czyli dalej osiedle Zabełcze jest osiedlem wykluczonym. Dodał, że z uwagi na to popiera
radną E. Chowaniec i należy się przyłożyć żeby jeszcze przez te dwa lata kadencji w Zabełczu się coś więcej działo oprócz tego, że się nic nie dzieje jeśli chodzi o infrastrukturę, bo pozostałe rzeczy są na piątkę. Poparł raz jeszcze wniosek radnej stwierdzając, że myśli, iż Pan Prezydent weźmie sobie to do serca, bo rzeczywiście uliczki w Zabełczu oprócz głównej trasy przelotowej 75 ulicy Tarnowskiej pozostawiają wiele do życzenia. 

Następnie zawnioskował do Pana Prezydenta i Pani Przewodniczącej przy czym zaznaczył, że do
Pani Przewodniczącej wnioskuje z racji zamiłowania, ale też dlatego, że działa w KIK-u. Poinformował, że dostał od środowisk prawicowych w Nowym Sączu niemalże kompletne opracowanie tzw. kserówkę dokumentacji dotyczącej różnych wydawnictw w prasie, propagandowych również za komuny, a dotyczących spraw ojca Władysława Gurgacza, to jest wybitnej osoby, można powiedzieć męczennika związanego z miastem Nowy Sącz, z klasztorem Ojców Jezuitów.
Poprosił aby powołać zespół, zaznaczając, że taki zespół będzie gotowy oczywiście jak
Pani Przewodnicząca czy Pan Prezydent by zechcieli to chętnie wskaże kto jest chętny, ale przecież wszyscy znają środowiska historyczne, patriotyczne. Oznajmił, że ten zespół miał by za zadanie przygotować opracowanie na temat wspomnianego Ojca tym bardziej, że Nowy Sącz jest znany
z tego, że wydaje wiele książek o ważnych osobach. Dodał, że wydaje mu się, iż za tą osobą
nie będzie miał się kto wypowiedzieć, ten człowiek zginął za ojczyznę i myśli że to jest dobry moment aby przeznaczyć nie duże środki na to żeby wspomniany zespół mógł poskładać te dokumenty,
a Pan Prezydent pod nadzorem Pani Przewodniczącej, która czuje ten temat wydał książkę i wyraził nadzieję, że będzie można się tym wydawnictwem cieszyć już w przyszłym roku, o co bardzo prosi.   

(Wolne wnioski radnych).

 •  

Wyciąg z protokołu Nr XXXI/2016 z posiedzenia XXXI Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej
w dniu 15 listopada 2016 r.

 

Radny G. Fecko stwierdził, iż dobrze jest że radni są chętni do dyskusji i dobrze by było aby
w poprzedniej kadencji też była możliwość dyskusji wtedy kiedy Rada Miasta podejmowała uchwałę w sprawie obligacji, co jest zadłużeniem dla Miasta, natomiast o ile sobie dobrze przypomina jeden
z Przewodniczących Klubu wystąpił wówczas z wnioskiem o to aby dyskusje zamknąć nad tym tematem. Przypomniał, że radni nie mogli na ten temat w ogóle dyskutować i przedstawić swoich poglądów. Oznajmił, iż druga sprawa to są koszty „wodociągów”, gdyż zapewne wiecznie nie da się ciągnąć z dopłatami albo z tak dużymi dopłatami, czyli powinno się szukać rozwiązań, które można by im zaproponować. Dodał, iż pamięta kiedy rozmawiano o projekcie zadłużenia Spółki, o trybie wzięcia kredytu to zwracał cały czas uwagę na to, że horyzont czasowy na jaki pobierany jest kredyt
i podpisywana jest umowa jest w jego przekonaniu ekonomicznym zbyt krótki. Stwierdził, że oczywiście ktoś może powiedzieć, że jeżeli jest dłuższy trzeba więcej zapłacić, ale dotyczy to Sądeckich Wodociągów jako Spółki, choć rozumie również, że Spółka chce jak najszybciej wyjść na prostą finansową ale odbywa się to kosztem mieszkańców, gdyż nawet jeżeli nie zostanie to zapłacone przez gospodarstwa domowe to zostanie to zapłacone w podatkach. Dodał, że dyskusja
o przedsiębiorcach jest bardzo istotna, ponieważ kiedy zarówno państwo jak i samorząd robią wszystko aby wesprzeć rodziny to jest to bardzo słuszne ale ktoś musi za to zapłacić i na końcu będzie to przedsiębiorca. Stwierdził, że z drugiej strony mówi się „ustrzelimy podatki” i za każdym razem
ten przedsiębiorca, gdzie jest mowa o średnich i małych przedsiębiorcach, których nie stać na drogie kancelarie, które by pomogły unikać płacenia podatków, czy szukania furtek i tak naprawdę
ten podatnik przedsiębiorca w Nowym Sączu skazany jest ostatecznie na utrzymywanie
wszelkich pomysłów pro społecznych i dlatego wydaje mu się że ruch może być po stronie
Sądeckich Wodociągów. Stwierdził też, że jego zdaniem tak jak gospodarstwa domowe zawierają kredyt na budowę domu na wiele dekad to podobnie w tej sytuacji można to rozważyć i oczywiste jest, że jest to obciążenie, iż należy spłacić więcej ale właśnie na tej zasadzie działa kredyt. Oznajmił, iż wadą umowy mieszkańców z Sądeckimi Wodociągami jest to, że wodociągi jest to taka usługa, która w zasadzie powoduje monopol. Nadmienił, iż warto szukać rozwiązań, a on sam proponuje to rozwiązanie o którym mówił, czyli w obsłudze kredytu dlatego że wie, iż nie wiadomo jak bardzo by oszczędzano i tak nie uzyska się tyle oszczędności na które by liczyli.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Nowego Sącza
– druk nr 324).

 

Radny G. Fecko skierował podziękowania do Dyrektora K. Kurzeji, za to iż podczas wczorajszego posiedzenia Komisji uwzględnił jego wniosek o to aby pamiętać o tym, żeby na przedmiotowym terenie było miasteczko rowerowe, najlepiej zmodernizowane. Odnośnie rozdziału terenu na część usługowo – gastronomiczną jak również na cel na jaki to miasteczko było przeznaczone stwierdził, iż jest to bardzo dobry krok i takiego kroku właśnie zabrakło przy letnim basenie przy ul. Zdrojowej. Oznajmił, iż w chwili obecnej nie musieliby się prosić o to aby ten basen był czynny, a rodziny
w Nowym Sączu nie musiałyby się wybierać na basen do ościennych gmin. Dodał, że w chwili obecnej jest tak, że przedsiębiorca płaci czynsz i robi z terenem co chce. Stwierdził, że jego zdanie
w tym temacie powinno się na przyszłość uwzględnić, jeżeli nawet zostanie tam gastronomia i usługi hotelowe to jest to rola przedsiębiorców aby na tym zarabiali, natomiast rolą gminy jest przede wszystkim zapewnienie rekreacji dla mieszkańców swojego Miasta. Następnie, zwrócił się z prośbą aby wziąć to wszystko pod uwagę i aby takich sytuacji więcej nie było tzn. tak jak stało się na
basenie letnim.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat 
– druk nr 326).

 

Radny G. Fecko poinformował, iż w ostatnim czasie ma tak ułożony harmonogram pracy,
a spóźnianie się na tak ważną Komisję byłoby nieeleganckie i w związku z tym musiał podjąć taką decyzję. Podziękował radnej E. Chowaniec za wypowiedź, gdyż miło jest z tzw. drugiej strony stołu usłyszeć taką opinię. Dodał, że on również o Komisji Infrastruktury i Środowiska ma bardzo dobre zdanie, cenił sobie tą pracę i zapewne nieraz jeszcze weźmie udział w posiedzeniu Komisji.
Oznajmił, iż dopóki w tej Komisji jest radna M. Piprek to on o tą Komisję jest spokojny.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: przyjęcia rezygnacji z pracy w stałej Komisji  Rady Miasta Nowego Sącza – druk nr 331).

 •  

Wyciąg z protokołu Nr XXXII/2016 z posiedzenia XXXII Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej
w dniu 29 grudnia 2016 r.

 

Radny G. Fecko stwierdził, że radny K. Sas przedstawił formuły dotyczące zadłużenia i rzeczywiście jego wypowiedzi były interesujące, gdyż jest w nich sto procent racji, ale jego wniosek będzie zupełnie inny i nie będzie głosował za tym projektem tylko, dlatego że jest on poprawnie sformułowany przez Skarbnika Miasta i rzeczywiście formuła prawna jest bardzo dobra, natomiast prawda jest taka, że w czasie dziesięciolecia kadencji, które minęło 6 grudnia, Prezydent Miasta miał dużo czasu żeby skorzystać z tej dźwigni finansowej, jaką jest kredyt, ale oczywiście,
jako współfinansowanie inwestycji przede wszystkim głównie ze środków zewnętrznych i tego właśnie Prezydent Miasta nie zrobił. Dodał, że tak naprawdę radny K. Sas przedstawił dziesięciolecie marzeń i złudzeń i w związku z tym trudno byłoby z entuzjazmem podchodzić do tej formuły, co się
w Nowym Sączu dzieje, gdyż jak można zobaczyć specjalnie efektów nie ma. Nadmienił, że jego zdaniem w przedstawionej wieloletniej prognozie finansowej sami się ograniczają. Stwierdził, że Poseł na Sejm RP J. Duda też zwrócił uwagę, że mają możliwości kredytowe, mają potencjał, ale jeżeli nie będą przygotowywane wnioski, jeżeli Miejski Zarząd Dróg będzie zajmował się np. pumptruckiem czy imprezami sportowymi zamiast przygotowaniem projektów, dzięki którym będą mogli pozyskać środki unijne to nigdy nie skorzystają z dźwigni finansowej i co gorsze kredyt będzie przeznaczany na konsumpcję. Zwracając się do radnego K. Sasa stwierdził, że wspomniany wskaźnik spadł, ale między innymi dzięki temu, że zwiększyły się środki spowodowane ustawą Programu Rodzina 500 Plus.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta
Nowego Sącza)
.

 

Radny G. Fecko stwierdził, że wypowiedź Prezydenta Miasta potwierdza to, co chciał powiedzieć
w odpowiedzi czy też w komentarzu do wypowiedzi radnego K. Sasa, kiedy użył sformułowania
nie kłóćmy się politycznie czy pretensje do PiS-u w Nowym Sączu, zapytał o jaką pretensję chodzi
i poprosił aby wskazać w ciągu dwóch lat obecnej, kiedy się kłócili. Dodał, że po pierwsze to się
nie kłócą tylko deliberują, czasami dyskutują, zwracają na wiele rzeczy uwagę, gdyż uważają, że powinni informować Prezydenta Miasta, opinię i radnych o tym, czego dowiadują się od mieszkańców lub też o ich spostrzeżeniach. Odnośnie wypowiedzi radnego K. Sasa oznajmił, iż Przewodniczący Klubu Radnych PO nie wypowiadał się w kontekście podatku lokalnego tylko w kontekście podatku PIT i CIT. Natomiast odnośnie spraw lokalnych stwierdził, że to, co mówi Prezydent Miasta to jest miód na jego serce, gdyż w takim razie będą mogli wrócić z tematem pt. „budżet obywatelski”, gdyż nie zawsze muszą się zajmować przysłowiową ławeczką i można zostawić te środki, nie za duże
Zarządom Osiedli i wówczas nie będzie problemu i nie będzie musiał grzmieć radny P. Gawłowski do swojego politycznego przełożonego. Dodał, że oczywiście gratuluje odwagi. Oznajmił, iż sam zapisał sobie osiem wiat przystankowych i nie dlatego żeby je chciał, ale dlatego, że tak jest zapisane
w budżecie na rok 2017 ale tych wiat jest potrzebnych o wiele więcej, a to są dość tanie przedsięwzięcia i dlatego też warto się zastanowić nad ich realizacją. Dodał, że kolejna sprawa dotyczy tego, iż w 2015 r., pracowali nad pierwszym budżetem obywatelskim i wówczas był taki projekt, który dostał dość dużą ilość głosów pn. ścieżka pieszo – rowerowa, ale nie załapał się on gdyż konkurencja była dość duża, ale co warte zaznaczenia w budżecie na rok 2017 ta inwestycja się znalazła. Przypomniał, iż jest ona bardzo ważna gdyż łączy ciąg obwodnicy północnej, która w tej chwili jest słabo wykorzystana, z kontynuacją już na ul. Nowochruślickiej i właściwie całe miasto można byłoby wówczas przejechać rowerem. Oznajmił, iż w roku bieżącym podczas jednej z Sesji, Prezydent Miasta dał słowo, że zostanie zrobiona przedmiotowa ścieżka pieszo – rowerowa
i z niepokojem mówi o tym, gdyż nie znalazł tego w projekcie budżetu Miasta na 2017 r., i będzie się o to upominał. Stwierdził, iż wie, że Prezydenta Miasta jest słowny i uda się to zrobić, jak również wie, że nie jest to najtańsze zadanie aczkolwiek skoro nie zostało wykonane w roku bieżącym to środki mogłyby się gdzieś znaleźć. Dodał, że kontestuje te ok. 0,5 mln zł., na Tour de Pologne, gdyż wie, że są też korzyści płynące ze współorganizowania tej imprezy, chociaż sam ma inny pomysł na te pieniądze, ale uważa, że skoro już promuje się rowery i zdrowy styl życia, to jego zdaniem ta ścieżka jest potrzebna po to, aby Nowy Sącz można było na wskroś przejechać rowerem. Stwierdził, że Prezydent Miasta ma rację, iż ta ścieżka będzie nie tylko dla nas ale też dla naszych sąsiadów, choć głównie jednak dla Nowego Sącza gdyż jest największą miejscowością na Sądecczyźnie i cokolwiek nie zostanie zrobione to i tak mieszkańcy Miasta to wykorzystają. Następnie poinformował, iż
w projekcie budżetu jest dział „Ochrona powietrza, atmosfery i klimatu”, na które jest przeznaczone
10 tys. zł., i zapewne Prezydent Miasta zauważył, że go chwali w mediach, iż dostrzegł potrzebę
po pierwsze, monitoringu stanu powietrza, natomiast niepokoją go zbyt małe środki, zbyt mało pomysłów na to jak ten problem rozwiązać, chociaż zdaje sobie sprawę, że w rok tych problemów się nie rozwiąże. Oznajmił, iż kolejna sprawa to układ komunikacyjny Bulwar Narwiku – most
na Helenie i właśnie w dniu wczorajszym otrzymał telefon od mieszkańców i w związku z tym ma wrażenie, że planowana inwestycja, gdzie po stronie Heleny będzie również rondo, czyli cokolwiek byłoby robione, zmieni się tam sytuacja i mieszkańcy czują się niepoinformowani o tych zmianach.
W związku z powyższym zwrócił się z zapytaniem, czy była już jakaś informacja społeczna, jakaś komunikacja w tym temacie. Jeżeli chodzi o drugą sprawę to stwierdził, iż wraca ponownie kolejny rok z rzędu do tego, aby się zastanowić nad tym, że o wiele racjonalniejszym rozwiązaniem byłoby nie burzenie obecnego mostu i w międzyczasie budowa zastępczej przeprawy lub też korkując miasto, ale zbudowanie mostu w miejscu starej przeprawy. Stwierdził, że jeżeli chodzi o tzw. wykluczone osiedla
to należy zauważyć, że w Piątkowej czy na Helenie coraz częściej mówi się, że gmina Chełmiec bardzo chętnie przejmie te dzielnice. Dodał, że jego zdaniem jest to żart, taka prowokacja intelektualna, aby pobudzić do myślenia, ale też warto zastanowić się nad tym, czy że rzeczywiście mieszkańcy ościennych dzielnic Nowego Sącza tych peryferyjnych czują się mniej doinwestowani przez Miasto i mają poczucie, że władze Miasta się nimi mniej interesują niż wójt B. Stawiarski. Stwierdził, że można rywalizować z Chełmcem, ale nie koniecznie być w cieniu Chełmca, a chodzi
o to, że mieszkańcy osiedli peryferyjnych Nowego Sącza czują, że ich dzielnice są mniej doinwestowane niż alternatywne, graniczne wioski gminy Chełmiec i chodzi o to, aby to wykluczenie niwelować. Dodał, że wcześniej padło hasło „weźmy się do pracy”, ale radni robią, co mogą, a reszta będzie zależała od pracy służb Prezydenta Miasta. Oznajmił, iż życzą sobie tego, aby z nowym rokiem wszyscy wzięli się do pracy, ale też, aby zrobiły to służby, które bezpośrednio odpowiadają za projekty, ponieważ jeżeli nie będzie projektów to też nie będzie, nad czym głosować i będzie można wówczas powiedzieć, że do zreferowania jest łatwy budżet.          

(Dyskusja – projekt uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017).

 

Radny G. Fecko stwierdził, że nie widzi Pana Prezydenta R. Nowaka, ale wyraził nadzieję, że wróci, bo chciał go poprosić żeby wskazał projekt, który przeszedł tzw. opinię merytoryczną, a został odrzucony z powodów innych niż merytoryczne. Dodał, że kilka lat temu również pytał o to samo
Pana Prezydenta i nie był w stanie mu precyzyjnie odpowiedzieć, o jaki to projekt chodziło, a jest ciekawy. Zwracając się do Z-cy Prezydenta W. Piecha poprosił, aby się nie martwił gdyż zapewne
nie będzie problemu z poparciem tego projektu, ale też chyba nie o to chodzi ile głosów będzie za tym projektem. Stwierdził, że też do końca chyba nie o to chodzi, że będziemy zadowoleni, iż wszystko dobrze poszło tzn. „operacja się udała a pacjent umarł”, wydaje mu się, że trzeba zawalczyć o te wszystkie projekty, i jak się będzie walczyć o wszystkie to pewnie cześć z nich będzie realizowana. Dodał, że nie dzieliłby instytucji, kto przygotowywał te projekty, kto za tym stoi, bo tak naprawdę chodzi o miasto Nowy Sącz, więc czy to jest jedna czy druga instytucja dla niego to z punktu mieszkańca Nowego Sącza czy radnego nie ma znaczenia. Następna sprawa jak stwierdził, że nie do końca chodzi tutaj o to, żeby sztucznie angażować mieszkańców tzn. czy przyjdą na zebranie czy też nie, bo tak naprawdę mniej więcej mają już spozycjonowane, jako radni to, czego mieszkańcy potrzebują w kontekście tego Programu. Stwierdził, że tak naprawdę jak popatrzy się na te 22 projekty widzi się, iż za nimi stoją instytucje, czyli to nie jest poszczególny mieszkaniec tylko instytucje, które są zdolne do tego żeby przygotować taki projekt, partycypować w tego typu przedsięwzięciach.
Dodał, że rzecz jasna media są bardzo ważne i dobrze, iż Pan Prezydent je chwali, tym bardziej, że były takie czasy, że były w tym miejscu ganione media natomiast tak jak Z-ca Prezydenta powiedział ważny jest ten kontakt bezpośredni to „stawianie na głowie” i to przyniosło i przyniesie w przyszłości największy skutek. Odnosząc się do tego, jaka cześć środków zostanie przeznaczona na Miasta projekty oznajmił, że o ty by się nie martwił, wiadomo, iż Miasto nie dostanie najwięcej, a przy założeniu, że wszystkie projekty przejdą to najlepszym kryterium jest ilość mieszkańców, i nie będzie odkrycia, kiedy dowiemy się, iż Kraków będzie miał tych projektów najwięcej, bo jest to duża aglomeracja. Dodał, że cieszy się, iż Z-ca Prezydenta mówi, że za trzy lata będzie można wrócić do dyskusji na temat tego projektu, bo zabrakło mu w tym projekcie w granicach Starej Kolonii, przedmieść historycznych starych tzw. piekła, starej Przetakówki, starej dzielnicy św. Heleny chodzi
o tą najstarszą cześć i wydaje mu się patrząc na te projekty, że spokojnie mogły się wpisywać w te przedsięwzięcia, wiadomo, że one nie są łatwe i muszą być połączone z tą procedurą społeczną. Poprosił, aby się nie martwić, co do głosowania gdyż nie problem jest w tym, jak kto będzie głosował tylko problem jest w tym jak sprzedadzą urzędnicy później te projekty i czy one wszystkie spełniają te wymogi, aby później mogły rywalizować z innymi projektami w Województwie Małopolskim.      

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta
Nowego Sącza 
– druk nr 348).

 

Radny G. Fecko stwierdził, że troska jego przedmówczyni jest słuszna aczkolwiek pomysł na rozwiązanie tego problemu jest dość naiwny dlatego, że to nie chodzi o społeczeństwo, które będzie pilnowało kto co kupuje w sklepach. Oznajmił, iż ma pytanie w związku z poważnym tematem poruszonym przez radną, ale postrzegając rynek handlu nie sądzi, aby mogli rozwiązać to społecznie, jako mieszkańcy tylko wydaje się, że powinno się to odbyć na podstawie kontroli i zapytał ile jest obecnie placówek gdzie jest sprzedawany alkohol, ile odbyło się kontroli w tych placówkach, czy się powtarzają i ile po kontrolach ujawniono sprzedaży nieletnim, czy je w ogóle stwierdzono i czy podjęto zdecydowane kroki, aby odebrać koncesję na sprzedaż alkoholu. Odnosząc się do dwóch wykresów, które dotyczą gimnazjów i alkoholu to w wykresie nr 1 jest odpowiedź „nie piję alkoholu” – 78 %, natomiast w wykresie nr 2 na pytanie „jaki rodzaj alkoholu pijesz”, udzielono odpowiedzi
„nie piję alkoholu” – 82% i w związku z tym zwrócił się z zapytaniem czy to były różne badania,
z różnych okresów. Poprosił również o udzielenie informacji na temat kontroli.  

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2017 – druk nr 347).

 

Radny G. Fecko odnosząc się do informacji przedstawionych przez Pana dyrektora zwrócił się
z zapytaniem, ile kontroli zostało przeprowadzonych, gdyż zapewne dyrektor korzysta z wykresów, ponieważ one po to są, aby wyciągać z nich wnioski i zgodnie z nimi 22 % młodzieży gimnazjalnej deklaruje kontakt z alkoholem, natomiast zaczyna być bardzo niebezpieczna statystyka, gdyż nadal to są nieletni. Stwierdził, iż chodzi o to, aby w tym dość trudnym wieku, jeżeli chodzi o organizm, gdzie
o wiele łatwiej człowiek jest narażony na uzależnienie to kontrolować, wiec pyta, ile razy zbadali te punkty, bo jeżeli jest 340 punktów to jego zdaniem statystycznie taka kontrola w jednym punkcie powinna być raz w miesiącu. Dodał, iż jest to bardzo ważne, gdyż są pieniądze i wydaje się, że najlepiej skontrolować te sytuacje. Stwierdził też, że jeżeli oni nie ochronią młodzieży to późniejsze skutki kończą się tym, co się dzieje najczęściej na parkingach przed sklepami spożywczymi. Zaproponował, aby walczyć z przyczynami i rzeczywiście jego przedmówca słusznie mówił,
iż pieniądze na walkę z alkoholizmem powinny być kierowane w miejsca gdzie występuje największe ryzyko, a niestety po przedmiotowym dokumencie i po wypowiedzi Pana dyrektora nie widzi, że tak

się dzieje i stąd troska i niepokój. Zwrócił się z prośbą, aby mu udzielić odpowiedzi ile zostało przeprowadzonych badan na te 240 punktów, gdyż powinny one się odbywać przynajmniej raz
w miesiącu.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2017 – druk nr 347).

 

Radny G. Fecko zwrócił się z zapytaniem, czy odpowiedź Pana dyrektora ma rozumieć w ten sposób, że kilkanaście kontroli jest przeprowadzanych na 240 punktów w ciągu roku.   

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Nowego Sącza na rok 2017 – druk nr 347).

 

Radny G. Fecko stwierdził, iż bez względu na to, co jest zapisane w Statucie Miasta Nowego Sącza to tym by się nie przejmował, gdyż, co innego jest, kiedy są dwa miejsca i dwie osoby a co innego, jeżeli jest o jednego kandydata więcej. Oznajmił, że w ramach ducha miłości i dobrej współpracy w radzie obecnej kadencji apeluje do kolegów z większościowego Klubu, gdyż nie jest to jakieś stanowisko, które generuje jakieś dodatkowy splendor czy apanaże, aby „podzielić się” tą odpowiedzialnością, gdyż często jest tak, że jak nie ma, kto iść ze sztandarem to wówczas do nich są telefony. Zaproponował, aby radni zastanowili się między sobą, gdyż nie ujmie im to władzy, ponieważ i tak mają większość i wówczas głosowanie może odbyć się przez aklamację.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: wskazania przedstawicieli Rady Miasta Nowego Sącza
do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Sączu – druk nr 349).

 

 •  

Wyciąg z protokołu Nr XXXV/2017 z posiedzenia XXXV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej
w dniu 24 stycznia 2017 r.

 

Radny G. Fecko stwierdził, że jego przedmówca był łaskaw zauważyć, że była sielanka a teraz się skończyła i zaczął się zły dyskurs, no ale jak przygląda się na obecnej Sesji Rady Miasta, to ma wrażenie, iż to od radnego zaczęła się atmosfera braku sielanki, gdyż sugeruje on Prezydentowi Miasta iż powinien zacząć dyskusję ze swoimi podwładnymi od zwolnienia ich czy też od rozważenia czy ich nie zwolnić, a należy również pamiętać, że Dyrektor Wydziału Edukacji również jest podwładnym Prezydenta Miasta. Dodał, że jeżeli jakieś strony mają teoretycznie rację to w takim razie Prezydent Miasta powinien to postawić przeciwlegle, czyli albo jedna osoba mówi prawdę albo druga. Przyznał, iż przez kilka tygodni a może już nawet kolejny miesiąc sytuacja wygląda w ten sposób, że każda ze stron przedstawia argumenty i też przyzna, że wszystko wskazuje na to, iż jest to jedna rodzina, ale nie zmienia to sytuacji, ponieważ każdy projekt uchwały, który radny będzie czytał, to na papierze jest on prosty natomiast rzeczywistość wdrażania go w późniejszym czasie w życie nie jest już taka prosta i na tym polega niepokój związków zawodowych czy Pani Dyrektor R. Żabeckiej
– Chowaniec i niepokój przede wszystkim rodziców, którzy z troską patrzą na to gdzie będą rehabilitowały się ich dzieci. Odnośnie uzasadnienia uchwały, to jakie przedstawił Dyrektor Wydziału Edukacji, to poza tym, że blisko jest parking, basen, to dobrze że przedstawił topografię Miasta gdyż nie wiedzieliby gdzie jest basen, natomiast zabrakło mu przede wszystkim w argumentach tego czy ta placówka właściwie spełnia swoją rolę i funkcję czy niewłaściwie i w związku z tym ma pytanie, że jeżeli właściwie to rzeczywiście czy jest sens ingerować w tą delikatną materię środowiska, które zostało zbudowane, kultury która została zbudowana czy poprzez przeniesienie, wyrwanie
z korzeniami czy nie zaszkodzą tej idei, inicjatywie i dobrym praktykom które są stosowane, a które rodzice najlepiej potwierdzają. Dodał, iż chciałby, aby o sądeckim szpitalu tak wszyscy mówili, rodziny pacjentów tak jak rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia korekcyjne a tego właśnie brakuje w innych placówkach nie tylko oświatowych, ale również w medycznych. Stwierdził, że są różne zdania na ten temat, a czasami ktoś ucieka z rodziną poza miasto do innych szpitali, natomiast
w przedmiotowym przypadku omawiana placówka może pochwalić się bardzo wysoką jakością świadczonych usług i w związku z tym on sam osobiście tak pochopnych propozycji do Prezydenta Miasta jak radny K. Sas nie przedstawiał o zwolnieniach ludzi ponieważ jego zdaniem jeżeli
Pani Dyrektor zajmuje się tym przez lata to ma prawo wypowiedzieć swój pogląd w tej sprawie tym bardziej, że żyją w wolnym kraju i również oczekują od Dyrektora WED iż te zmiany dobrze uzasadni. Przyznał, że jeżeli chodzi o sprawy formalne to żadna ze stron nie przekonuje go do końca albo również można powiedzieć, że podczas rozmowy jedna i druga strona jest równie przekonywująca. Stwierdził, że w tym wszystkim najważniejsze jest dobro dziecka, ale przede wszystkim ta usługa, którą placówka świadczy. Oznajmił, iż szkoda, że skoro już i tak odbyła się dyskusja przed głosowaniem to Wiceprzewodniczący Rady Miasta nie dopuścił innych radnych do wypowiedzi tylko radnego K. Sasa, gdyż wówczas radni być może głosowaliby bardziej świadomie,
a nie na zasadzie „bo mamy większość”.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych 
w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 37 
– druk nr 353).

 

Radny G. Fecko oznajmił, iż na sam początek chce wyrazić nadzieję i przekonanie, że jego zdaniem radny K. Sas nie jest zdegustowany jakimkolwiek poziomem, byle nie niskim, gdyż na początku tak się wypowiedział, iż on się boi, że kiedy dyskutują to już jest źle. Stwierdził, że szkoda gdyż
radny potrafi korzystać z figur retorycznych, potrafi poprzez filozofię wykorzystywać język polski,
a innym żałuje tej cnoty. Poinformował, że jest ciekawy, czy któryś z radnych z Klubu Radnych PO wiedział o tym, że w omawianym budynku będzie biblioteka. Stwierdził, iż Prezydent Miasta tradycyjnie mówi, że to oni nie popierają Prezydenta Miasta i że jeżeli Prezydent Miasta coś powie to oni dokładnie na odwrót. Dodał, iż nie chce przeciwstawiać obozu przeciwko obozowi. Zwrócił się
z zapytaniem, czy Prezydentowi Miasta zależy na takiej Radzie Miasta, która nie ma zdania, która
nie potrafi w sposób konstruktywny czy merytoryczny przedstawić swoich poglądów, czy nie mogą dociekać, gdyż będzie to gorszyło radnego K. Sasa, bo dopatrzy się jakiejś wulgarności obyczajowej.

Przypomniał, jaki był szum w momencie, kiedy podważali istotę łączenia opłaty za śmieci ze zużyciem wody i mówili wówczas, że ludzie zaczną na tyle oszczędzać wodę, że spadnie jej zużycie
a Spółka „Sądeckie Wodociągi” potrzebuje tego zużycia, bo wiadomo, że spłacają kredyty i od tego później zależy kwota. Stwierdził, że Prezydent Miasta w ciągu jednej nocy zmienił zdanie i wówczas chwalili go za to i do dnia dzisiejszego chwali go za to, że potrafił zmienić to zdanie.
Poinformował też, że kolejna sprawa dotyczyła firmy „DAKO”, gdzie mieli swoje zdanie w tym temacie, przedstawili je merytorycznie, nikogo przez to nie obrażając, a też nie może być tak, że ktoś się obraża, bo mają inne zdanie i Prezydent Miasta podjął taką decyzję, że w dniu dzisiejszym
firma „DAKO” rozwija się, a inne firmy mają przetartą drogę, co można zrobić, aby w przedmiotowy sposób nabyć działkę, która jest w dzierżawie wieczystej. Następnie, zapytał czy było źle, iż mówili
o ul. Grottgera gdzie uważa, że pośpiech nie był konieczny. Stwierdził, że kolejna sprawa dotyczy schroniska dla psów, którą poruszała radna D. Marczak. Oznajmił, iż w momencie, kiedy rozmawiali
o wydatku 500 tys. zł, mówili żeby się zastanowić czy jest sens, aby wydawać tak dużo pieniędzy
na to przedsięwzięcie gdzie pozostali radni argumentowali ekonomiką a w tym roku, kiedy szlak
Tour de Pologne nie prowadzi przez Nowy Sącz to świat się nie urywa i te 500 tys. zł można przeznaczyć na inne cele. Poinformował, że podczas przedmiotowego głosowania podniesie rękę nie za, nie przeciw, nie na zasadzie, że się wstrzymuje w stosunku do Prezydenta Miasta tylko do sprawy. Przypomniał, że argumenty przytaczane przez obydwie strony nie przekonują go, jest duży mętlik
w tej sprawie, natomiast mimo wszystko uważa, że dotychczasowe osiągnięcia Ośrodka są tak duże, że warto o nim myśleć pozytywnie i nie przenosić go na siłę żeby nie psuć jego dorobku.                                             

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych 
w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 37 
– druk nr 353).

 

Radny G. Fecko oznajmił, iż wsłuchując się w dyskusję doszedł do wniosku, iż koncepcja dwukadencyjności ma jak najbardziej głęboki sens. Stwierdził, że szkoda, iż nie został mu udzielony głos przed głosowaniem nad poprawką do uchwały, ponieważ przecież siedzi radca prawny
Urzędu Miasta i wystarczyło tylko skonsultować się i być może potwierdziłby opinię radnego
J. Hojnora lub też opinię radnego G. Mądrego i szkoda, że nie korzysta się z tego narzędzia. Stwierdził, że litera prawa jest bardzo, ale wystarczyło też tylko spytać radcę prawnego a poza tym Komisja Rewizyjna odbyła się wcześniej i on sam na miejscu przewodniczącego Komisji rozstrzygnąłby przedmiotową sprawę na dzień dzisiejszy. Dodał, że w projekcie uchwały
i w Planie pracy przewodniczący Komisji wykazał się dużym wycofaniem, gdyż znajdują się w nim cztery punkty i wszystkie są zobligowane Statutem Miasta Nowego Sącza. Stwierdził, że być może radny J. Hojnor miał zły pomysł na kontrolę, ale czy to oznacza, że pozostali członkowie nie mają pomysłu na inną kontrolę. Poinformował, iż w poprzedniej kadencji był członkiem Komisji Rewizyjnej, ale mieli koncepcję, aby wspólnie pracować, gdzie obecny przewodniczący Komisji był również członkiem Komisji i zapewne pamięta spotkania na dużej sali gdyż nie mieścili się w sali
nr 15 i celem tych prac nie było to, aby udowodnić, iż Prezydent Miasta robi coś źle, ale aby mieć czyste sumienie, że jako radni wykonali dobrze swoją pracę w komisji, w której pracowali. Dodał, iż ma wrażenie, że gdyby prawdą było, że radny J. Hojnor przedstawił propozycję niezgodną z prawem to, dlaczego Komisja Rewizyjna nie przedstawiła propozycji zgodnej z prawem. Stwierdził, iż szkoda, że nie wzięto bezpośredniej opinii radcy prawnego i szkoda, że jest taka zachowawczość
a może się pochwalić, że np. w Komisji, w której ma zaszczyt pracować z radnym J. Gryźlakiem musieli ograniczać ilość pomysłów żeby nie przeciążyć Komisji nie licząc oczywiście prac wynikających ze Statutu Miasta Nowego Sącza.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r. 
– druk nr 354).

 

Radny G. Fecko oznajmił, iż dobrze dzieje się, że coraz częściej i przez wiele przypadków i odmian wymawia się słowo pył czy zatrucie powietrza i wszyscy uwierzyli w to. Dodał, że mogą robić bardzo wiele, ale w takich właśnie miastach jak np. Nowy Sącz problemu nie rozwiążą sami tylko zawsze będzie to ekonomia i dopóki różnica za ogrzewanie gazem będzie znacząco większa niż za ogrzewanie węglem i jeżeli ten koszt się wyrówna to nie będzie problemu, aby ludzie przechodzili na gaz, ponieważ każdy, kto ma gospodarstwo domowe wie, jaka udręka jest przy paleniu węglem a jaki luksus przy korzystaniu z gazu. Dodał, że jeżeli gospodarka będzie rozwijała się pozytywnie to jego zdaniem takie ośrodki zamknięte w kotlinach jak Nowy Sącz mogłyby pokusić się o to, aby rząd zmniejszył podatek za gaz, gdyż nie chodzi o to, aby nie płacić za gaz tylko żeby zmniejszyć podatek, aby różnicę na tyle zniwelować, aby nie było tak, że gaz to jest wyrok miesiąc do miesiąca. Stwierdził, że też należy zrozumieć mieszkańców, że co by nie robili to zadecyduje o tym ekonomia. Oznajmił, iż dobrze, że w tym roku poważnie potraktowano wypowiedź radnego T. Gajdosz, bo kiedy w ubiegłym roku mówił o dronach i o kontroli to był śmiech na Sali, natomiast z telewizji dowiadują się, iż są gminy, które walnie z tego korzystają. Oznajmił, iż kilka tygodni temu radny M. Gwiżdż zwrócił się
z prośbą o poprawcie inicjatywy, aby mistrzostwa w kickboxingu odbyły się w Nowym Sączu,
co popiera i przy każdej okazji mówi, że nie będzie ich to kosztowało tyle, co Tour de Pologne natomiast efekty na zasadzie korzyści będą o wiele większe a nie będzie tak, że Miasto zostanie zablokowane przez jeden czy dwa dni. Zwracając się do radnego M. Gwiżdża oznajmił, iż radny ma pełne poparcie i jeżeli radny widzi ich rolę w pomocy w organizacji to chętnie mu jej udzielą i może na nią liczyć.

(Wolne wnioski radnych).

 

Radny G. Fecko stwierdził, że też zapewne mógłby to być wniosek, ale radna M. Piprek doszukuje się wniosków. Dodał, że niepokoi go pewna okoliczność, bo od iluś sesji, co zapewne potwierdzi Prezydent Miasta, nie chce powiedzieć, że układa się dyskusja i rozmowa o mieście, ale dobrze się im rozmawia o mieście i o sprawach miasta. Oznajmił, iż niepokoi go to, że niektórym radnym tak jak radnej M. Piprek a za chwilę również odniesie się do radnego K. Sasa, że nagle przeszkadza dyskusja. Stwierdził, że radna M. Piprek nie do końca mówiła prawdę albo rozminęła się z prawdą, gdyż powiedziała, że dyskutuje się a nie ma przyłącza do gazu a gdyby przygotowała się do wypowiedzi to by wiedziała, że poprzedni projekt dofinansowania, który był dostępny dla mieszkańców, przewidywał tą sytuację i w tym przypadku można było wymienić stary kocioł węglowy nieefektywny na kocioł węglowy efektywny, co zapewne potwierdzi Prezydent Miasta a radna wypowiedziała się autorytarnie i rozminęła się z faktami. Następnie stwierdził, że miesiąc temu radnemu K. Sasowi przeszkadzało to, że nie mogą się nagadać o budżecie a w dniu dzisiejszym przeszkadza mu to, że rozmawiają w sposób kulturalny. Zaproponował, aby właśnie rozmawiać w sposób kulturalny, bo być może on dowie się coś od radnej M. Piprek a radna dowie się czegoś od niego a nie żeby było to na zasadzie kończmy, bo jesteśmy zmęczeni. Dodał, że dobrze, że będą zmęczeni, bo wówczas wypracują coś takiego, na co mieszkańcy czekają i jego zdaniem po dzisiejszej Sesji Rady Miasta mieszkańcy odniosą wrażenie, że w końcu po tylu latach pracują dla Miasta, gdyż wypracowują pogląd na sprawę, który pomoże podjąć decyzje i takie decyzje, które w sposób bardziej ekonomiczny pozwolą im rozwiązać problemy, które są. Przeprosił, że odniósł się do tego, ale to jest nie potrzebne, kiedy radny radnemu ogranicza wypowiedź.

(Wolne wnioski radnych).

 

 •  

Wyciąg z protokołu Nr XXXVI/2017 z posiedzenia XXXVI Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej
w dniu 7 lutego 2017 r.

 

Radny G. Fecko stwierdził, że myśli, iż wybitnie niezręcznie Panu Przewodniczącemu P. Wichrowi było odnoszenie się krytycznie do obecnego czy mijającego systemu edukacji, ale patrząc na niego widzimy, jaki kunszt, jaka wiedza i też wykształcenie i to wcale nie mówi z jakąś nutą sarkazmu tylko z przekonaniem skoro Pan radny był pierwszym rzutem gimnazjów to eksperyment się powiódł, chociaż on już trwa kilkanaście lat, więc dziwi się, że Pan radny szuka tu jakiś niepotrzebnych błędów, bo Pan radny jest najlepszym tego przykładem, że system się jak już wcześniej napomknął powiódł. Oznajmił, iż radni w dyskusji odnieśli się do Polski sanacyjnej później można powiedzieć do powojennej itd., i pamiętajmy o tym, że przed wojną nauczanie było bardziej elitarne, nie było tak powszechne, matura nie była tak powszechna, jeszcze za czasów demokracji tzw. ludowej matura nie była tak oczywista jak dzisiaj. Dodał, że jeśli nauczanie jest tak powszechne na tym poziomie wiadomo, iż jakość będzie zróżnicowana. Stwierdził, że chciałby żeby tak było, że nagle jak
nie będzie gimnazjów to będzie cud i to powszechne nauczanie spowoduje, że wszyscy będą matury zdawali na wysokim poziomie, ale jego zdaniem tu nie chodzi o to, iż ktoś będzie zdawał maturę na wysokim poziomie tylko wyniesie wiedzę taką, która pozwoli mu funkcjonować w europejskim społeczeństwie. Następnie, co do ilości lektur, o których mówiła Pani Przewodnicząca to jego zdaniem przede wszystkim lektury młodzież czyta w domu, problemem nie jest to ile młodzież czyta lektur, tylko czy czyta lektury ze skrótów kilku stronnicowych czy czyta całe lektury, przecież tu
jest problem, że młodzież jest nieoczytana. Przypomniał grzecznie, że przez osiem lat Pani Przewodnicząca szefowała oświacie w Nowym Sączu, więc też jakiekolwiek próby porównania, że będzie lepiej, bo jest gorzej myśli, że wtedy, kiedy jest gorzej to, co oceniamy teraz i co było, to miała Pani Przewodnicząca w tym dość dużą asystę. Stwierdził, że dlatego wydaje się, iż warto zastanowić się nad tym czy jest potrzebna reforma w sensie struktur, czy jest potrzebna reforma nauczania
w sensie jakości. Oznajmił, iż mówi się, że mamy wybitną młodzież, że cześć młodzieży i tak będzie wybitna to, co Pani Przewodnicząca powiedziała odniesie się, bo Pani Przewodnicząca jednak wypowiadała się bardzo merytorycznie, jako człowiek związany z oświatą, jako osoba odpowiadająca za oświatę w Nowym Sączu przez długi okres. Dodał, że tak naprawdę w latach 80-siątych jak on chodził do podstawówki to jak był beneficjentem nauczania było to wtedy wstydem, dzisiaj jest na odwrót, nie pomaga się, nie doucza się tych, którym nie idzie tylko tak naprawdę rodzice wykupują dodatkowe lekcje uczniom, którym idzie bardzo dobrze żeby byli jeszcze lepsi.   

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą
– Prawo oświatowe
– druk nr 357).

 

Radny G. Fecko zwracając się do radnego G. Mądrego stwierdził, że w ostatniej kadencji dokładnie tymi samymi słowami, zdaniami rozbudowanymi mówił do Pana radnego, a teraz role się odwróciły.
Stwierdził, że jak widzi to Pan mnie cytuje a nie ja Pana, cieszę się z tego powodu gdyż nareszcie
Pan rozumie, iż można myśleć inaczej. Następnie zwracając się do Pani Przewodniczącej stwierdził, że Pani twierdzi, iż nie wywołała tej dyskusji, ma Pani rację Pani jej nie wywołała
Pani ją zainspirowała. Dodał, że nigdy Pani Przewodnicząca nie atakowała to jest fakt, jest
Pani bardzo grzeczną i elegancką osobą i bardzo dziękuje, że Pani jest Przewodniczącą a nie ktoś, kto kiedyś przed Panią był Przewodniczącym. Natomiast, co do oświaty stwierdził, że mają swoje zdanie
i należy pamiętać, iż w Nowym Sączu Pani Przewodnicząca za nią odpowiadała. Oznajmił, że szkoda, iż taką galanterią nie może się pochwalić Pani Przewodniczącej Zastępca T. Cisoń, który niepotrzebnie atakuje radnych, bo to nie chodzi o to, że radny do radnego coś powie, ale jednak jak się jest za stołem powinno się dbać o porządek, o kulturę na sali, a Pan atakuje. Przypomniał, że rok temu również Pan zaatakował naszego kolegę T. Gajdosza wyśmiewając wręcz drony i badanie złego powietrza, a dzisiaj jest to standard, dzisiaj się to wprowadza, kwestia tylko pieniędzy. Oznajmił, że ich kolega T. Gajdosz odniósł się merytorycznie do danych i dlatego wystąpi za niego, bo aż głupio żeby się tłumaczył z tego, ale tym zajmuje się OECD od roku 2000 stale są prowadzone badania na piętnastolatkach i rzeczywiście jest tak, że na świecie Polska zajmuje jedenaste miejsce natomiast
w Europie piąte miejsce i nie ma się, czego wstydzić. Poprosił Pana Przewodniczącego żeby wziął przykład z Pani Przewodniczącej z jej galanterii, z jej dobra, które płynie, bo ta kadencja jest lesza niż poprzednia. Dodał, że jedynie słowo judzić niepotrzebne Pani Przewodnicząca użyła, on by tego nie użył, ale wszystko po za tym było ok.  

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą
– Prawo oświatowe
– druk nr 357).

 

 •  

Wyciąg z protokołu Nr XXXVII/2017 z posiedzenia XXXVII Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej
w dniu 21 lutego 2017 r.

 

Radny G. Fecko oznajmił, iż chciałby zacytować wypowiedź Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2017 r., z Sesji Rady Miasta, kiedy podjęto tą nieszczęsną uchwałę i nie chodzi mu o samą merytorykę tylko o to, że brakowało rozmowy, gdyż radni z jego strony stołu dyskutowali w tym temacie wcale nie mówiąc czy są „za” czy „przeciw” tylko chcieli rozstrzygnąć i dowiedzieć się
o sprawie to wówczas Prezydent Miasta powiedział cyt.: „Stwierdził, że nieważne czy dana decyzja jest dobra, ale jeżeli Nowak za nią stoi to należy być, przeciw chociaż sensu w tym nie widzi…”, czyli krótko mówiąc Prezydent Miasta po raz kolejny sugeruje, że są „przeciw” dla zasad, ale wówczas on sam wymienił niemalże kilkanaście przykładów gdzie ich zdanie potem było „górą” dla mieszkańców
i z korzyścią dla mieszkańców. Dodał, że gdyby Prezydent Miasta z góry nie zakładał, że chcą być kontra dla kontry to być może gdyby wówczas ich posłuchał, kiedy mówili, aby wrócić z projektem uchwały do Komisji i podyskutować, ale potraktowano to medialnie oczywiście na zasadzie, że dyskutują dla dyskusji, iż są „przeciw”, aby przeszkadzać Prezydentowi Miasta, a teraz sprawa skończy się w sądzie. Stwierdził, że ta cytowana wypowiedź jest z protokołu przegłosowanego i jest to informacja oficjalna i wyraził nadzieję, że następnym razem Prezydent Miasta doceni dyskusję, możliwość zabierania głosu. Przyznał, iż jest zdziwiony, że nikt nie pochwalił poprzedniego
projektu uchwały, który przegłosowani i który jego zdaniem jest bardzo dobry. Zaproponował, aby zacząć rozmawiać na Sesji i nie bać się rozmawiać, gdyż mają dużo czasu, słońce coraz dłużej świeci na niebie, natomiast będą dobre tego efekty i nie będą musieli „chodzić po sądach”. Podsumowując tą sytuację stwierdził, że podtrzymuje swoją opinię sprzed miesiąca, iż jest to wojna we własnej rodzinie, której przyglądają się z boku i nie chcą dolewać oliwy do ognia i cały czas stoją na stanowisku, aby rozpatrzyć sprawę i dogadać się, aby było pozytywnie, nie rozstrzygając, kto ma rację. Zwracając się do Przewodniczącej Rady Miasta zaproponował, aby następnym razem zachęcać do dyskusji,
a nie zniechęcać.    

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XXXV/355/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2017 r.,
w sprawie rozwiązania Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Nowym Sączu,
ul. Jagiellońska 37 – druk nr 368).

 

Radny G. Fecko stwierdził, że Z-ca Prezydenta Miasta był bardzo miły, iż sparafrazował interpelacje radnych ponieważ w tej kadencji tematów, które poruszali, a które nie zostały zrealizowane i czekają
w kolejce jest bardzo dużo i zgadza się z Z-cą Prezydenta Miasta, iż nie o takie miliony chodzi, natomiast aby usatysfakcjonować Przewodniczącą Rady Miasta zawnioskował do Z-cy Prezydenta Miasta aby szczególnie skupił się na rezerwowaniu środków w przyszłych budżetach, a być może
w obecnym na zasadzie poprawek i może uda się pewne środki pozyskać gdyż tak naprawdę
po wypowiedzi Z-cy Prezydenta Miasta widać iż wie o tym, że miasto Nowy Sącz jest zaniedbane. Dodał, że z tego co mówi Z-ca Prezydenta Miasta to nie stać ich na podstawowe rzeczy, gdyż to co zostało zgłoszone przez radnych to są tzw. drobne rzeczy ale też chodzi o bardziej infrastrukturę taką która będzie kosztowna natomiast tego w Nowym Sączu brakuje i to, że Z-ca Prezydenta Miasta tego nie powiedział dosłownie ale sam to zdiagnozował, że tak naprawdę Miasto Nowy Sącz jest zaniedbane infrastrukturalnie i np. dziury na Górkach Zawadzkich to są rzeczy które powinny być wykonane na tzw. cito, gdyż to są dziury w ulicy i je trzeba albo uzupełnić albo położyć nowy asfalt
i właśnie to tak ma wyglądać albo to tak powinno wyglądać. Oznajmił, że dlatego też wnioskuje o to aby przyspieszyć pozyskiwanie środków w budżecie właśnie na tego typu inwestycje ale przede wszystkim na naprawy dróg czy poprawianie warunków bytowych i nie mówi o inwestycjach które proponuje radna T. Krzak i które zresztą popierają. Nadmienił, że przed chwilą było sprawozdanie
z „Sądeckich Wodociągów” i należy pamiętać że 3000 gospodarstw domowych w Nowym Sączu,
a nie jest to aż tak duże Miasto jest pozbawionych kanalizacji i w związku z tym wiele milionów jest jeszcze do zainwestowania w Mieście i jeżeli tego nie zrobią to zapóźnienia będą jeszcze większe
i wówczas okaże się, iż nie mieszczą się w tych 70 % na 2015 r., o czym wspomniał Z-ca Prezydenta Miasta, że wówczas na całym świecie 75 % ma być objętych instalacją wody i kanalizacji i aby
nie okazało się, że Nowy Sącz będzie gorszy od całej populacji wielomiliardowej na świecie.

(Wolne wnioski radnych).

 

Radny G. Fecko stwierdził, iż Przewodnicząca Rady Miasta mówi, iż przyzwyczaiła się przez lata do tego, że w punkcie interpelacje są również podziękowania i w związku z tym są dwie możliwości
tj. skoro przyzwyczaiła się do jednej rzeczy to  można też przyzwyczaić się do drugiej, że zanim ktoś sformułuje wniosek formalny to najpierw wprowadzi do tematu. Dodał, że skoro są Radą Miasta
to bardzo prosi aby pozwolić im zrobić wstęp, uzasadnić, gdyż mają swoje poglądy i ma też wrażenie, iż potrafią je uzasadnić. Stwierdził, że jeżeli Przewodnicząca Rady Miasta tak bardzo przyzwyczaiła się do tego, iż jej koleżanki i koledzy radni muszą dziękować przy interpelacjach to wydaje się mu, iż można zmienić Statut Miasta Nowego Sącza i to będzie najprostszy sposób gdyż jednocześnie Przewodnicząca Rady Miasta będzie przyzwyczajona i będzie to zgodne z zapisem, ale również mogą zmienić ten przepis, że kiedy jest punkt wolne wnioski to wówczas radny ma prawo do tego, że uzasadnia to w sposób przez siebie uznany za najbardziej właściwy i jego zdaniem będzie to rozwiązanie sprawiedliwe, uczciwe i doprowadzi do tego, że Przewodnicząca Rady Miasta będzie zadowolona i radni będą mogli się wypowiedzieć.

(Oświadczenia radnych i Prezydenta).

 

Radny G. Fecko w odniesieniu do wystąpienia Z-cy Prezydenta Miasta oświadczył, iż ma wrażenie, że popełnił pewien freudyzm, ponieważ on sam nie mówił, że z tego co komentował Z-ca Prezydenta Miasta odnośnie interpelacji radnych, że Miasto jest źle zarządzane i to jest ten freudyzm, ale powiedział, że Miasto jest zaniedbane co potwierdza fakt, że osiedle Piątkowa niczym nie przystaje
do Miasta Królewskiego Nowego Sącza jeżeli chodzi o infrastrukturę wodno – kanalizacyjną. Zaproponował, aby radna poszła do swoich sąsiadów i im powiedziała, że ich dzielnica nie jest zaniedbana, a jego zdaniem jest zaniedbana. Oznajmił, iż on cały czas powtarza, że w Nowym Sączu dzielnice peryferyjne są bardzo zaniedbane i stąd te intelektualne prowokacje wójta B. Stawiarskiego.
Poinformował ponownie, iż nie wypowiedział się, że Miasto jest źle zarządzane natomiast powiedział, iż jest zaniedbane co jest faktem. Zaproponował aby wziąć się za robotę, gdyż potrzebne są pieniądze
i być może propozycja radnej T. Krzak ma sens ale oczywiście, że jeżeli zadłużenie to tak, ale pod warunkiem, że jest to tylko część finansowania własnego a reszta już zewnętrznego, aby ta dźwignia finansowa jaką jest kredyt się pomnożyła i dawała korzyści dla mieszkańców a przede wszystkim dawała im komfort życia.

(Oświadczenia radnych i Prezydenta).

 

 •  

Wyciąg z protokołu Nr XXXVIII/2017 z posiedzenia XXXVIII Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu 21 marca 2017 r.

 

Radny G. Fecko odnosząc się do zaplanowanych wydatków pod wykup nieruchomości pod inwestycje pt. most helleński, połączenie z rondem koło zamku i z rondem na Helenie,
oznajmił, iż przez kilka lat zadawał Prezydentowi Miasta konkretne pytanie dlaczego w planach tej inwestycji nie uwzględniono powrotu do przedwojennego miejsca mostu. Dodał, że argumentował
to tym, iż dotychczasowy most mógłby spokojnie funkcjonować i wówczas nie było by problemów
z przeprawą jak również nie byłoby korków, a także nie trzeba byłoby wykupywać działek
i komplikować układu komunikacyjnego. Poinformował, że przez lata nie otrzymał ani jednej informacji merytorycznej i dlatego teraz odnosi się do sprawy i przypomina że w chwili obecnej zaczną ponosić konsekwencje, iż nie wzięli tego pod uwagę. Nadmienił, iż podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych zwrócił się z zapytaniem do Dyrektora Wydziału Geodezji i Mienia, czy jest jakaś przeszkoda jeżeli chodzi o działki, czy Miasto straciłoby w sensie drogi publicznej
i mówi tu o odcinku w kierunku starego przyczółka i dowiedział się, że nie ma tam żadnych komplikacji geodezyjnych, budynki licują się z budynkami trasy 28, która funkcjonuje jako droga krajowa. Stwierdził, że zdaje sobie sprawę, iż jest już po fakcie ale szkoda, że nie wyciągnięto wcześniej wniosków.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017 – druk nr 385).

 

Radny G. Fecko zwrócił się z prośbą o uszczegółowienie o jaką galę chodzi i czy ma to być ta gala
o którą wnioskował radny M. Gwiżdż.     

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017 – druk nr 385).

 

Radny G. Fecko oznajmił, iż podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych dość długo dyskutowali na ten temat ale jednak wciąż ma wątpliwości. Zaproponował, aby zastanowić się czy fakt wcześniejszej takiej prestiżowej nominacji przyznania Tarczy Herbowej czy tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza, czy licuje z tym, że później dodaje się element socjalny niekoniecznie wpływający na potrzeby budżetowe. Stwierdził, że wiele zasłużonych osób
w milionach inwestuje poprzez darowiznę, inwestycje np. ma na myśli pomnik, fontannę obok Ratusza czy też zakup karetek, i w związku z tym pojawia się pytanie czy jest stosowne aby takim postaciom zaoferować po tak prestiżowym wyróżnieniu opcję socjalną. Zwrócił się z zapytaniem,
czy osoby, które zostały wyróżnione Tarczą Herbową oraz Honorowym Obywatelstwem Miasta Nowego Sącza są w Biurze Promocji Miasta objęte stałą komunikacją poczty, życzeniami świątecznymi, życzeniami okolicznościowymi, czy też jest wiele imprez takich jak np. Imieniny Miasta jak również wydawnictwa, które Miasto funduje i czy tego typu rzeczy docierają do nich jako pewna opcja. Dodał, że jego zdaniem właśnie na podstawie takiej zwrotnej promocji ma to jak najbardziej sens natomiast ten element socjalny wydaje się mu chybiony i porównując to do tego co te osoby często od siebie dają to uważa, że jest to taki pusty gest. Poinformował, iż podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych powiedział radnej M. Piprek, że 1,5 roku temu deklarował, iż poprze ją w pomyśle jaki miała jako świeżo upieczona radna, a dotyczył on zmniejszenia diet radnym. Stwierdził, iż zapewne obecny projekt uchwały będzie sukcesem dla radnej ale nie wie czy będzie to sukces dla Rady Miasta, gdyż na pewno nie jest to rzecz prestiżowa tylko socjalna i zaproponował, aby zmienić to na to co powiedział, czyli wydawnictwa, publikacje czy też imprezy okolicznościowe.           

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVIII/202/2015 Rady Miasta
Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r., w sprawie uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz
– druk nr 369).

 

 •  

Wyciąg z protokołu Nr XXXIX/2017 z posiedzenia XXXIX Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu 25 kwietnia 2017 r.

 

Radny G. Fecko poinformował, iż podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Finansów Publicznych uzyskał informacje o remoncie odcinków ulic Zdrojowej oraz Zabełeckiej, czyli to o co prosił podczas interpelacji z poprzedniej Sesji, ale dowiedział się o tym z listy wydatków remontowych. Zwrócił się
z zapytaniem czy istnieje możliwość, aby taki harmonogram, gdzie przewiduje się środki w budżecie na remonty, można było upublicznić dla radnych i mieszkańców, gdyż ułatwi to pracę. Dodał, że szykuje się w chwili obecnej przygotowanie do budżetu obywatelskiego i zainteresowani posiadając taki harmonogram nie powielaliby tego, co jest już planowane przez Urząd Miasta.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017 – druk nr 396).

Radny G. Fecko stwierdził, że wszyscy radni mają rację, że komunikacja miejska, zbiorowa dobra
i tania to jest inwestycja w młodzież, to jest poszanowanie seniorów, uznanie zasług tego, iż pracowali dla Nowego Sącza, dla lokalnej społeczności. Dodał, że głównym problemem jest to, że to nie jest to samo, jeżeli wszyscy zapłacą za to poprzez budżet i wspomogą tą inwestycję w porównaniu z tym, iż będą droższe bilety, gdyż wówczas należy obalić tą tezę, że inwestuje się, ponieważ nie inwestuje się w młodych, gdyż młodzi będą musieli więcej zapłacić, gdyż ci, którym nie przysługują ulgi też będą musieli więcej zapłacić. Stwierdził też, że najgorsze w tym jest to, że im będzie drożej tym skłonności do korzystania z komunikacji zbiorowej spadają i to są prawa ekonomiczne. Oznajmił, że cały
Klub Radnych Platformy Obywatelskiej będzie głosował przeciw podjęciu przedmiotowej uchwały
i to nie, dlatego, że są przeciwko przedstawionym rozwiązaniom i przeciwko XXI wiekowi, gdyż ekonomicznie nie da się obronić podwyżki, że dzięki niej chce się zainwestować w młodzież, ponieważ osoby, którym nie przysługują żadne zniżki będą musiały ponieść te koszty. Dodał, że jeżeli chce się skłonić mieszkańców do tego, aby jeździli i korzystali z komunikacji miejskiej, to należy usprawniać linie autobusowe. Oznajmił, iż też słyszy głosy, że o ile komunikacja miejska jest jedną
z najlepszych w Polsce to zarobki być może są jedne z gorszych, o czym też warto powiedzieć.
Dodał też, że może trzeba zrezygnować z tej podwyżki, bo i tak to są te same pieniądze, a zwiększyć skłonność do korzystania z autobusów po to tylko, aby przez skale zrównać tą różnicę finansową albo załatać tą dziurę w taki sposób. Poinformował, żeby radni mieli świadomość, że głosując przeciw nie głosują oni przeciwko rozwojowi komunikacji w mieście tylko głosują przeciwko temu, że będą tak naprawdę ograniczać tą komunikację. Oznajmił, iż można policzyć przykładowo jazdę autobusem do kościoła rodziców i trojga dzieci, gdzie w obydwie strony wyniesie ona 20 zł i w związku z tym obawia się, że taksówka może być konkurencyjna w tym przypadku i dlatego głosuje przeciw a nie, dlatego, że jest przeciwko XXI wiekowi.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz
zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz 
– druk nr 388).

 

 •  

Wyciąg z protokołu Nr XLIII/2017 z posiedzenia XLIII Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej
w dniu 25 lipca 2017 r.

 

Radny G. Fecko stwierdził, iż za chwilę będzie się czuł jakby oczekiwali cenzurki po swoich wypowiedziach, a dobrze by było, aby Przewodnicząca Rady Miasta również w ten sposób sztorcowała Z-cę Prezydenta Miasta. Oznajmił, iż zauważył, że jak nie ma Prezydenta Miasta
R. Nowaka to nagle dzieje się coś dziwnego, a od ponad pół roku stworzyła się taka kultura na
Radzie Miasta, że radni zadają pytania, a Prezydent Miasta udziela odpowiedzi czy też robią to merytoryczni dyrektorzy. Dodał, że skoro pytania mają być formułowane merytorycznie to również powinny być udzielane merytoryczne odpowiedzi na te pytania. Oznajmił, iż w projekcie uchwały jest zwiększenie wydatków na etaty i w związku z tym prosi o określenie, o które nowe miejsca chodzi
i gdzie te etaty będą ukierunkowane i wykorzystywane. Dodał, że Przewodnicząca Rady Miasta powiedziała, żeby kierować pytania w punkcie „Interpelacje i zapytania radnych” i w związku z tym chciałby poinformować Przewodniczącą Rady Miasta, iż w sprawie „mostu helleńskiego”, o który apelował cały czas do władz Miasta, aby budować go w starym, przedwojennym miejscu i wówczas przeprawa w ogóle nie zostałaby naruszona na czas budowy, to żadna z odpowiedzi na jego Interpelacje nie była merytoryczna, a teraz okazuje się, że jest to tak ważna sprawa, a nikt nie chce
na ten temat rozmawiać. Stwierdził, że rozumie, że Z-ca Prezydenta Miasta boi się.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017
– druk nr 426).

 

 

 

 

 

 •  

Wyciąg z protokołu Nr XLIV/2017 z posiedzenia XLIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej
w dniu 12 września 2017 r.

 

Radny G. Fecko zgłaszając wniosek formalny stwierdził, że nie można przerywać dyskusji
w momencie, kiedy ta dyskusja nie została przez Pana Wiceprzewodniczącego formalnie ogłoszona. Stwierdził, że chodzi o honor Pana Wiceprzewodniczącego, jak również o honor tego miejsca.
Dodał, że najpierw Pan Wiceprzewodniczący ogłosi dyskusję, przyjmie głosy, a następnie może przyjąć wnioski formalne, a to, że Wiceprzewodniczący jest nerwowy za podszeptem radnego
G. Mądrego to nie jest ich wina. Poprosił, aby działać zgodnie z prawem.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza” – druk nr 429).

 

Radny G. Fecko chcąc wyrazić swoją opinię stwierdził, że patrząc na przygotowaną przez
Wydział mapkę, a konkretnie na działkę, którą Urząd jest skory przygotować do sprzedaży, to można zauważyć, że tak naprawdę odcina się teoretyczne przedłużenie ul. Głowackiego pomiędzy bazarem przeniesionym spod galerii Trzy Korony, a pomiędzy obiektami przejściowo dawnego LOK-u, gdyż część obiektów jest skomercjalizowana i właśnie ta przyległa działka to jest ten teren skomercjalizowany i tam jest rodzaj działalności recyklingowej i sprzedając tą niewielką działkę powoduje się kilka rzeczy naraz tj. ogranicza dostęp od ul. Głowackiego do terenów rekreacyjnych Łubinki. Dodał, że wie, iż dyrektor WGM-u zapewne powie, że można przejść, obok ale obok jest teren strzeżony gdzie jest zamykana zapora. Oznajmił, iż kolejna kwestia dotyczy bezpieczeństwa, bezpośredniego dotarcia do Łubinki w razie sytuacji takich, jakie wydarzyły się w 2001 r., kiedy była powódź i trzeba było ratować mienie, a także często też trzeba ratować ludzi i trzeba zabezpieczać,
a w tym momencie odcinają się od tego brzegu. Przypomniał, że najbliższy dojazd od ul. Galicy
do nabrzeża Łubinki to będzie około 450 m, a objeżdżając bazar to też będzie około 200 m, ale w tym przypadku bardziej chodzi o problem techniczny. Stwierdził, że dobrze by było, aby wypowiedzieli się planiści, czy nie ma wizji na to miejsce, gdyż Miasto zostanie zostawione potomnym, a jeśli wszystko sprywatyzują to tak naprawdę nie będą mieli dojścia do rzek, czy do miejsc rekreacyjnych. Dodał, że należy zauważyć, iż nie jest to duża działka, bo gdyby chodziło o dużą działkę i duży wpływ do budżetu Miasta ze sprzedaży nieruchomości to wówczas taką kwestię rozumie. Oznajmił, iż patrząc na mapę można zobaczyć, że pomiędzy tym wyrysowanym trapezem, czyli między Łubinką
a ul. Głowackiego, czyli pomiędzy Łubinką i pomiędzy nowym bazarem jest działka, która co prawda jest jeszcze niewydzielona i to jest ta sama działka, co bazar, ale docelowo, jeżeli chcieliby sprzedać działkę to tak naprawdę nie ma do niej dojazdu, czyli ta działka traci na wartości i będą musieli ją
o wiele taniej sprzedać. Stwierdził, że wydaje się logiczne sprzedać to razem, choć on sam osobiście proponuje tego w ogóle nie sprzedawać. Oznajmił, iż zadał pytanie retoryczne dyrektorowi WGM-u,
czy gdyby ta działka była jego prywatną, czy wówczas by sprzedał i wtedy się zawahał. Zaproponował, aby podejść do tego w ten sposób, co by się zrobiło gdyby ta działka była ich prywatną własnością, gdyż dobrze się sprzedaje nieswoje rzeczy, a w tym przypadku dosłownie nieswoje, gdyż dyrektor WGM-u nie jest z ich gminy ani z powiatu. Poprosił, aby pokłonić się nad tym merytorycznie, gdyż o ironio za chwilę będą się pochylać nad kolejnym projektem uchwały,
gdzie dyrektor WGM-u będzie ich nakłaniał do tego, aby tym razem kupić działkę też nikomu niekoniecznie potrzebną do szczęścia. Oznajmił, iż zaczyna się zastanawiać, o co może chodzić, gdyż na pewno nie będzie to korzyść tym bardziej, że blokuje się dojazd. Przypomniał dojazd, przedłużenie ul. Kościuszki w stronę Dunajca, w stronę wałów na Dunajcu, gdzie tam też jest zjazd techniczny, zjazd bezpieczeństwa, ale też obsługi eksploatacyjnej ewentualnie koryta i zaproponował, aby spróbować ul. Kościuszki dojść do Dunajca. Stwierdził, że jest to kolejny element, który oddzielają od zieleni, a przecież międzywala Łubinki, czy międzywala Dunajca w normalnym mieście powinny być terenami rekreacyjnymi, terenami łatwo dostępnymi i będzie powtarzał, że mieszkańców cały czas do wypoczynku wypychają do gminy Chełmiec, do gminy Stary Sącz nad stawy, a przecież są tak wspaniałe walory, które tak naprawdę ograniczają. Przypomniał, że jeżeli nie w bieżącej to
w poprzedniej kadencji też przy brzegu Łubinki zablokowali możliwość budowy dojazdu na wysokości mniej więcej pomiędzy ul. Zaruskiego, a ul. Naściszowską i to była analogiczna sytuacja. Zawnioskował, aby tego nie robić, gdyż jest to dobro wspólne i oddzielanie się od tego dobra powoduje, że komfort życia w mieście pogarsza się, a może być zupełnie na odwrót.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 431).

 

Radny G. Fecko oznajmił, iż Pan dyrektor potwierdził, że na własne życzenie, a nie musieli wcale się wyzbywać tego prawa dostępu do Dunajca w tym miejscu z Wólek, z centrum Miasta, właśnie najbliższą drogą, przedłużeniem ul. Kościuszki, a wyzbyli się tego prawa całkiem niepotrzebnie
i niesłusznie jego zdaniem. Podziękował również, iż Pan dyrektor potwierdza, że ktoś zamyka publiczny przejazd, a jest to publiczna działka. Oznajmił, iż osobiście był osobą, którą chciano przepędzić z przejścia, a dopiero potem Pan poznał, że jest radnym i wówczas spuścił ciśnienie
z napiętych mięśni i wtedy mu przeszło, a jeszcze tam dodatkowo był pies. Stwierdził, że jest miejsce publiczne, jest ogrodzone, czyli jest zapora, można przejść pieszo, ale nie jest to 100 m tylko, żeby dojść do miejsca gdzie jest ten skrót to jest dokładnie 250 m. Nadmienił, że rekreacja to jedno,
a dostępność bezpieczeństwa, wozów bojowych, straży pożarnej to drugie. Oznajmił, iż wie, że
Pan dyrektor mieszka w innej gminie, którą też pewnie doświadczyło niejedno natomiast na
osiedlu Przetakówka w 2001 r., Łubinka wylała trzy razy w ciągu jednego tygodnia i pomijając już sprawy rekreacyjne zapytał, dlaczego mają mieszkańców wyrzucać do Starego Sącza i do Chełmca. Stwierdził, że to, co Pan dyrektor powiedział to tylko potwierdził jego tezę, co jednak nie zmienia faktu, że wartość finansowa, którą mogą z tego uzyskać wcale nie zmieni rewolucyjnie budżetu
w 2017 r., czy może nawet w 2018 r., kiedy zostanie sprawa sfinalizowana. Dodał, że pozostała działka, która jest pomiędzy trapezem, czyli pomiędzy bazarem a Łubinką straci na wartości,
dlatego że będzie dojazd dookoła 250 m, czyli trzeba będzie zbudować utwardzenie itd., nawet gdyby chcieli komuś komercyjnie wynająć czy coś sami zbudować. Zwracając się do Prezydenta Miasta stwierdził, że nie tędy droga i jego zdaniem nie ma celu ani finansowego argumentu, ani merytorycznego, ani bezpieczeństwa ani jakiegoś kierunku pod wypoczynek. Poprosił, żeby nie szkodzić mieszkańcom, gdyż za 10 lat Nowy Sącz też będzie funkcjonował, a oni będą patrzeć na to
w inny sposób.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 431).

 

Radny G. Fecko w odpowiedzi poinformował, że tą ulicą przejeżdża niemalże codziennie i pytanie jest proste, gdyż kiedyś tam była ulica i był dojazd, a w tej chwili dojazdu nie ma, gdyż jest zamknięta brama.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 431).

 

Radny G. Fecko poinformował, że PWSZ funkcjonuje w ten sposób, iż w długie weekendy, w święta, w ferie brama jest zamknięta, dlatego że uczelnia nie funkcjonuje. Stwierdził, że radny niepotrzebnie rusza ten temat, gdyż on tak samo jak radny jest mieszkańcem tego Miasta i schodził to miasto, zjeździł to miasto samochodem, jak również zjeżdża rowerem, przebiega to miasto, również dzielnicę radnego, w której ma parafię i w której modli się za siebie i za to Miasto.         

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości – druk nr 431).

 

Radny G. Fecko stwierdził, iż tak jak mówił dobrze się złożyło, że te dwa projekty mają na jednej Sesji RM, podczas jednego posiedzenia, gdyż okazuje się, iż funkcjonują, jako biuro nieruchomości, przy czym czyszczące drobne działki, bo albo nie słyszał albo Pan dyrektor nie powiedział, że chodzi o całe 14 arów użytkowania teoretycznego przez gminę tego zieleńca. Dodał, iż dalej uważa, że przedstawiona mapa w ogóle jest nieczytelna i jeżeli ktoś by ją wziął to zapewne miałby kłopoty
z rozpoznaniem terenu. Stwierdził, że wydaje mu się, iż nie więcej niż 1/3 jest zagospodarowana, czyli koszona i w związku z tym zapytał, co się stało, że Miasto dopuściło się tego, a być może były ku temu przesłanki, ponieważ znają dużo takich sytuacji, iż mieszkańcy korzystają z działek miejskich całkiem przypadkowo, a może i Miasto niechcący korzystać. Oznajmił, iż jego zdaniem to nie jest tak, że uchwała jest efektem potrzeby ugody tylko jest efektem bałaganiarstwa, gdyż nie chce dopatrywać się innej rzeczy i od razu chce powiedzieć, iż nie interesuje go to, w której kadencji to było. Stwierdził, że po pierwsze to nie chodzi o całą działkę i nad tym by się zastanawiał, po drugie, dlaczego tak się stało i po trzecie czy rzeczywiście jest tak, że komuś ograniczyli możliwość korzystania z tej działki, gdyż nie chce powiedzieć, że wykorzystywali, czy zajęli ją w dobrej czy złej wierze i nad tym można by się zastanowić, ale Pan dyrektor nie przedstawił żadnej wykładni prawniczej w tej sprawie. Następnie zaproponował, aby zagłosować „przeciw” przedmiotowemu projektowi uchwały. Przypomniał, iż w poprzedniej kadencji Pan dyrektor poprzez instytucję Urzędu podchodził z tematem tej działki, ale również rozmawiali o ewentualnym przedłużeniu
ul. Głowackiego do Dunajca, gdzie właśnie przed chwilą Rada zgodziła się na to, aby
Prezydent Miasta mógł poprzez przetarg sprzedać tą działkę. Dodał, że jego zdaniem jest to sprawa,
co najmniej niejasna, a Urząd Miasta nie powinien inwestować w sprawy niejasne.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – druk nr 432).

 

Radny G. Fecko stwierdził, że cel jest jak najbardziej szczytny i powinno się tak robić częściej, jednocześnie zaproponował, aby obrazy przekazać na kolejne licytacje niech zarabiają na kolejny ważny cel.

(Oświadczenia radnych i Prezydenta).

 

Radny G. Fecko zaproponował, aby środki były przekazane na jakikolwiek dobry, szczytny cel,
a po drugie zaproponował, aby raz w miesiącu organizować taką akcję.

(Oświadczenia radnych i Prezydenta).

 

 •  

Wyciąg z protokołu Nr XLV/2017 z posiedzenia XLV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej
w dniu 17 października 2017 r.

 

Radny G. Fecko na wstępie poinformował, że otrzymali przedmiotowy projekt uchwały z kolorystyką i ze wzorami, niestety 2,5 godziny przed Sesją RM i przypomniał, że spóźnili się o 11 dni.
Nadmienił, iż dobrze jest, że większość radnych pracowała w poprzedniej kadencji i też tak jak wypowiadał się jego poprzednik posłuży się w chwili obecnej protokołem kwietniowym, do którego każdy może zajrzeć, i zobaczyć, co wówczas mówiono, gdyż jest taka tendencja, że wiele projektów uchwał radni przyjmują w ciemno, Prezydent Miasta podpisuje się, opiniuje, ale myśli, iż generalnie warto rozmawiać. Dodał, że cieszy się, iż po latach znów w przypadku tego projektu uchwały, można powiedzieć, że warto było rozmawiać, gdyż jak popatrzą na flagę zaproponowaną w 2014 r.,
a na obecną flagę, o którą walczyli, aby to była św. Małgorzata i tak się stało, jeżeli spojrzą na kolorystykę zobaczą, iż nie trzeba być heraldykiem, żeby poczytać troszkę w historii, przygotować się, żeby zaproponować coś, z czego mogą być dumni przez najbliższe lata, przecież tego typu przedsięwzięcia są na dziesiątki, setki lat. Oznajmił, iż również uwzględniono pewne detale, które również zgłosił A. Czernecki, natomiast na pewno zabrakło im dewizy, gdyż ta obecna wydaje się nie do końca dobra, ale na pewno byłaby konkretniejsza i taka zamykająca klamrą możliwości Sądeczan
i ducha Sądeczan, czyli „Bóg, Honor, Ojczyzna” również pamiętając o nazwie miasta Nowy Sącz oczywiście po stronie gdzie jest herb miasta Nowego Sącza, gdyż rozumieją, że po stronie godła
w tym przypadku godła Małopolski, zgodnie z heraldyką takiego napisu nie można umieścić.
Dodał, iż szkoda, że w tym przypadku ich nie posłuchano, gdyż jego zdaniem, kiedy przedstawiono by to Komisji Heraldycznej to w dniu dzisiejszym mogliby być dumni z takiej dewizy, natomiast faktem jest, iż te ich wnioski w większości zostały uwzględnione i nie ważne czy po dobroci, nie ważne czy merytorycznie, ale może i po namowie duchowieństwa, może dzięki i Komisji Heraldycznej, która również im przyznała rację. Stwierdził, że czas, jaki pozostał do rocznicy jest krótki, więc jakakolwiek próba teraz zmian nie dałaby szans w procedowaniu i w związku z tym to rozumieją. Zwracając się
do Prezydenta Miasta stwierdził, że prof. Z. Piech dużo mówił o tym, że obecny herb jest dostosowany do możliwości komunikacji współczesnej, elektronicznej itd., zaproponował, aby wrócić do tematu
pt. logo miasta Nowego Sącza, żeby pozbyć się tego paskudnego łapska i wrócić właśnie do tej współczesnej matrycy, gdzie jest św. Małgorzata i nie ma się, czego wstydzić, gdyż w innych państwach umieją wypominać, że np. w Norwegii w paszportach zginął krzyżyk nad koroną królewską, w innych państwach ktoś się wyzbywa znaków swoich historycznych chrześcijańskich
i nie o to chodzi, aby wszystko na siłę oznakowywać krzyżem, gdyż nie w tym jest rzecz, ale skoro mają coś w historii to żeby nie zabijać tej historii tylko ją dalej kontynuować. Dodał, że dużo mówi się w Polsce o ochronie historii, o ochronie tożsamości, natomiast oni w grodzie konserwatywnym takim zamku konserwatywności w Polsce nagle wyzbywają się tak wspaniałych znaków. Zaapelował do Prezydenta Miasta może o nowy konkurs na logo Miasta, za nie za duże pieniądze, bez budżetu tym bardziej, iż jest wielu uzdolnionych Sądeczan, plastyków, którzy na pewno zaproponują rozwiązanie takie, które pogodzi wszystkie strony.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: ustanowienia herbu, flagi, sztandaru i pieczęci Miasta Nowego Sącza – druk nr 484).

 

Radny G. Fecko stwierdził, że zawsze mówią, aby pochopnie nie głosować, aby dyskutować,
aby rozmawiać. Dodał, że poprą projekt uchwały, który jest logiczny gdyż przede wszystkim naprawiają błąd. Nadmienił, iż został popełniony błąd, ale należy się umówić, że oni, jako radni
w wielu przypadkach muszą zawierzyć prawnikom, urzędnikom czy dyrektorom i głosują
„w ciemno”, gdyż też nie na wszystkim muszą się znać i nie do wszystkich dokumentów dotrą
i choćby na ostatnim przykładzie, mieli dokumenty na 2,5 godziny przed Sesją RM. Zwrócił się
z zapytaniem do Prezydenta Miasta czy wyciągnął jakieś wnioski, jakieś konsekwencje i nie chodzi mu o jakieś drakońskie, ale czy wiedzą, kto popełnił ten błąd, gdyż to nie pierwszy raz zdarza się taka sytuacja, że oni muszą sią za coś wstydzić. Dodał, że prawda jest taka, iż nie jest to sytuacja komfortowa dla nikogo, że trzeba cofnąć nazwę ulicy tym bardziej, iż ta ulica nie jest bezimienna,
bo ma patrona i myśli, że można z powrotem wrócić do tego patrona. Zwrócił się z zapytaniem do Prezydenta Miasta czy jest mu wiadomo, że ktoś, kto kupował w obrębie tej nowej, wewnętrznej ulicy na terenie prywatnym, działkę nadal w księgach wieczystych widnieje ulica nie ta, o której jest mowa. Poinformował, iż gdyby tak nie było mieszkańcy nie byliby tak sfrustrowani i przyznał się, że nie podoba mu się zmiana ulicy z powrotem, czyli wycofywanie patrona, natomiast w takim przypadku gdzie „wina jest po ich stronie”, muszą wziąć odpowiedzialność za urzędników. Oznajmił, iż będzie głosował „za” podjęciem uchwały i poprze wniosek Prezydenta Miasta, ale myśli, iż wrócą do tego tematu i wyraził nadzieję, że nie obrażą rodziny patronki, ale powinni wrócić do tego tematu w innym przypadku, w innych okolicznościach tak, aby byli pewni, że znów nie będą się wstydzić ani nie doprowadzą do takiej konfuzji jak się stało obecnie.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr XIII/115/2015 Rady Miasta
Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r., w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Nowego Sącza
– druk nr 468).

 

Radny G. Fecko zgodził się, że jak najbardziej nie powinno być przyzwolenia dla wulgaryzmów
i dla takiego zachowania, ale zapewne każdy z nich ma kilka anonimów i on sam ma również około dziesięciu z ostatniej kadencji. Dodał, że nie ma przyzwolenia, ale z drugiej strony nie można zamiatać problemu pod dywan. Oznajmił, iż mówi się, że panuje nerwowa atmosfera, ale myśli, że osoby uczestniczące czy przyglądające się temu spotkaniu i procedowaniu projektu uchwały na temat skargi, widzą kto się denerwuje a kto nie i jego zdaniem nie ma, co podbijać tego bębenka. Dodał, że jego zdaniem Przewodniczący Komisji Rewizyjnej bardzo roztropnie postąpił, choć nie zawsze zgadza się z jego uczynkami podczas Sesji RM, ale w tym przypadku miał rację, że nie cytował rzeczy, które nie nadają się do cytowania. Odnośnie radnego P. Lachowicza stwierdził, że słusznie, iż odniósł się do sprawy odnośnie prawa lokalnego, prawa które funkcjonuje gdyż tak powinno być. Oznajmił, że nie zakłada, iż coś dzieje się źle, ale Prezydent Miasta ma nie tylko służby administracyjne w sensie inwestycyjnym, które panują nad przedmiotowym blokiem i mieszkaniem, ale być może ta osoba
z jakiegoś powodu krzyczy i chce być zauważana. Dodał, iż jego zdaniem zamiast mówić czy ktoś nadaje się do prokuratury czy nie, należy załatwić sprawę w ten sposób, już poza kamerami, poza mikrofonem, gdyż czasami jest tak, że nawet ktoś nie wie, że tak się źle dzieje wokół jego osoby
i zanim będą kogoś linczować to należy się zastanowić, bo jeżeli rzeczywiście tak jest jak mówią to przede wszystkim trzeba podać rękę i od tego powinni zacząć, a mówi to, jako osoba, która dysponuje do wglądu anonimami również okraszonymi niewybrednymi słowami.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi – druk nr 466).

 

 

 

 

 

 

 •  

Wyciąg z protokołu Nr XLVI/2017 z posiedzenia XLVI Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej
w dniu 30 października 2017 r.

 

Radny G. Fecko stwierdził, że można mieć różne podejście do tzw. prywatyzacji i uważa, iż to co chcą podjąć, to co przedstawił w projekcie uchwały Prezydent Miasta można określić jako
quasi prywatyzacja, przy czym każdy powinien się zastanowić czy nawet quasi prywatyzacja powinna obejmować Spółki, które są monopolistami w ich Mieście. Dodał, iż oni jako mieszkańcy Miasta poprzez Prezydenta Miasta są właścicielem większościowym jak na razie z innymi gminami Spółki, ale należy pamiętać o tym, że wyzbywanie się udziałów Spółki, która świadczy im usługi monopolistyczne na pewno jest ryzykowne. Oznajmił, że to nie jest tak, iż samo się spłaci to zadłużenie czy zobowiązanie, bo to będzie w kosztach wody i odnosząc się do posiedzenia Komisji Finansów Publicznych, Prezydent Miasta powiedział, że przy założeniu, iż nic się nie zmieni to że cena nie ulegnie zmianie, czyli nie będzie większa, ale mogłaby być mniejsza. Oświadczył, iż cały czas będzie przekonywał radnych, aby pamiętali o tym, że jeżeli woda i ścieki mogłyby być tańsze to wcale nie oznacza to dla Spółki, dla jej kondycji, że konsumpcja spadnie, a wręcz przeciwnie może być skłonność do zużywania wody, bo w tej chwili tak naprawdę poprzez ceny wody, gdzie już dopłacają do tej wody, zmuszają ludzi i zmuszają siebie jako mieszkańców Nowego Sącza do oszczędności. Stwierdził, że może być taniej, a Spółka może zarabiać i inwestować dalej, bo przecież
o to chodzi żeby zarabiała na potrzeby miejskie ale przede wszystkim inwestowała w infrastrukturę
i myślała o przyszłości tak, żeby kolejne pokolenia mogły się cieszyć tą infrastrukturą. Oznajmił, iż nie przekonuje go ta argumentacja, że mogą być spokojni, bp cena wody nie ulegnie zmianie. Zaproponował, aby odstąpić od przedmiotowego projektu uchwały i żeby poszukać innych rozwiązań finansowania inwestycji, żeby oczywiście wykorzystywać kredyty do inwestycji ale jako udział we współfinansowaniu z zewnętrznych środków i wówczas to będzie rozsądne i wtedy na każdą wydaną złotówkę tak naprawdę zainwestują około 4 – 5 zł i wówczas nawet spłacając tak naprawdę spłacają tylko część tej inwestycji tak jak to robią inne gminy i powiaty.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Nowy Sącz
w spółce Sądeckie Wodociągi oraz określenia trybu ich zbycia i procedury wyłonienia nabywcy
– druk nr 485).

 

 •  

Wyciąg z protokołu Nr XLVIII/2017 z posiedzenia XLVIII Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej
w dniu 21 listopada 2017 r., – I część Sesji RM.

 

Radny G. Fecko w odniesieniu do wypowiedzi radnego K. Sasa, stwierdził, że jego zdaniem, jeżeli procedują projekty uchwał dotyczące osób i nieważne czy żyją czy zmarli to dobrze jest skorzystać
z prawa do milczenia i oczywiście nie znaczy to, iż jest zwolennikiem odbierania komuś głosu, gdyż uważa, że jeżeli ktoś chce się wypowiedzieć to niech się wypowie. Dodał, iż musi się odnieść
„ad vocem” do radnego K. Sasa, ponieważ mieli nie opiniować ludzi a tu nagle radny K. Sas ze swoją lekkością potrafił zaopiniować i przedstawić im osobę św. Pawła Apostoła, że był również grzesznikiem. Nadmienił, iż św. Paweł zanim się nawrócił to był tak samo gorliwy jak później tylko, że wcześniej był Faryzeuszem i poprosił, aby radny nie mówił z taką lekkością, iż był grzesznikiem, bo najpierw trzeba tą historię poznać, bo tak jak był gorliwym Faryzeuszem i wierzył w Boga wówczas w tego starotestamentowego na zasadzie starego zakonu tak później pod Damaszkiem zmienił zdanie radykalnie, ale gorliwości w wierze nie zmienił.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza” Pani Halinie Komar – druk nr 500).

 

Radny G. Fecko stwierdził, że radna M. Piprek ma do nich pretensje, iż uzasadnienie nie było zbyt dosadne, zbyt obszerne jak np. Lalka, ale chciałby powiedzieć, że zarówno ona jak i radna T. Krzak dorzuciły, co najmniej po dziesięć argumentów, dla których powinno to uzasadnienie zaistnieć tzn. projekt uchwały, który złożyli. Zwracając się do radnej M. Piprek stwierdził, że wytyka ona błędy Pani Przewodniczącej a oni są bardziej łagodni w tym wszystkim. Dodał, iż chciałby powiedzieć jedną rzecz, pod czym się podpisywał, podpisuje i będzie podpisywał najprawdopodobniej, gdyż nie sądzi, aby Pani Przewodnicząca zrobiła jakąś woltę i uważa, że Pani Przewodnicząca jest dobrym człowiekiem a jeżeli ktoś zada pytanie czy wprowadziła mir w prowadzeniu Sesji RM w porównaniu
z poprzednikiem, z poprzednią kadencją to odpowie, że tak, poprawiła atmosferę podczas obrad.
Jeżeli chodzi o daty oznajmił, iż będzie to 17 października br., ostatnia Sesja RM merytoryczna, więc warto na to zwrócić uwagę i wówczas Pani Przewodnicząca nie dopuściła go do głosu i jego zdaniem łamiąc prawo lokalne i to jest jego zdanie, do czego ma prawo. Zwracając się do radnej M. Piprek stwierdził, że uzasadnienie wcale nie musi być długie. Dodał, iż korzystają z tego, z czego skorzystali na początku tej kadencji, a on osobiście głosował za wyborem Pani Przewodniczącej i ma prawo ją odwołać i wcale nie musi do tego używać dwudziestu stron, czyli wielu akapitów uzasadnienia. Oznajmił, że mają do tego prawo, korzystają z niego i myśli, że Pani Przewodnicząca wyciągnie z tego wniosek, bo już mówił to publicznie, iż z ich punktu widzenia to nie wie, dlaczego radna M. Piprek leje krokodyle łzy, gdyż ich jest tylko siedmioro i spokojnie przegłosują to jak trzeba chyba, że
Pan A. Szkaradek będzie musiał pilnować tak jak podczas poprzedniej uchwały, do której
radna M. Piprek odniosła się, że pochopnie ją wprowadzili, a to wprowadził Prezydent Miasta i żeby radna rozróżniała, kto co wprowadza. Dodał, że ta argumentacja jest wystarczająca, gdyż mają do tego prawo i z tego prawa skorzystali. Wspomniał, iż tak samo radna M. Piprek zaprasza radnego K. Sasa, seniora do ich Klubu, a on myślał, że częściej się widują. Oznajmił, że radna też powiedziała, iż się nie spotykają i wymieniała, że na spotkania są zapraszani przewodniczący Komisji i w związku z tym chciał poinformować, że u nich w Klubie nie ma przewodniczących merytorycznych Komisji oraz przypomniał, że Przewodnicząca Rady Miasta raz spotkała się z Klubem PO na ich prośbę
i na ich wniosek.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta
Nowego Sącza – druk nr 486).

 

Radny G. Fecko oznajmił, iż jego nie interesują sprawy teczek i prosi, aby nie mówić ogólnie tylko konkretnie a będzie lepiej. Dodał, że radny G. Mądry przytoczył przykład, który był na ostatniej
Sesji RM i który dotyczył jego osoby. Oznajmił, iż było pytanie, czy ktoś zabiera jeszcze głos
w dyskusji i dotyczyło to bardzo ważnej sprawy i są to projekty uchwał, które zdarzają raz na kilka lat a może raz na kadencję, a chodziło o quazi prywatyzację części udziałów Sądeckich Wodociągów. Wspomniał, że rzeczywiście Przewodnicząca Rady Miasta zadała takie pytanie, ale później do dyskusji wszedł Prezydent Miasta, zabrał głos i chciałby wiedzieć jak on ma, jako radny zabrać głos
„ad vocem”, bo jeżeli dyskusja była zakończona to też Prezydent Miasta nie powinien zabierać głosu.
Dodał, że radna M. Piprek również potwierdzi, gdyż pilnuje im tych czasów, on sam sobie włącza
ten czas i mu na tym nie zależy, gdyż uważa, że jak ktoś ma coś do powiedzenia to zrobi to
w trzy minuty i nie potrzeba dwudziestu minut natomiast w tym przypadku, jeżeli kończy się dyskusję a następnie Prezydent Miasta zabiera głos to czy on ma wcześniej na wszelki wypadek zgłosić się do Przewodniczącej Rady Miasta, bo gdyby Prezydent Miasta coś powiedział to jak uzna, że jego zdaniem coś jest nie tak i chciałby się odnieść to, co ma zrobić w tym momencie. Zaproponował, aby przejrzeć sobie ostatnią Sesję RM z 17 października br., gdzie są zapisy, że tak to było i tak naprawdę został niezgodnie z przepisami niedopuszczony do głosu, gdyż w tym momencie zawsze można zamknąć temat, bo mają większość, ale w związku z tym mają prawo do „ad vocem” w czasie regulaminowym.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: odwołania z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta
Nowego Sącza – druk nr 486).

 

 •  

Wyciąg z protokołu Nr XLVIII/2017 z posiedzenia XLVIII Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej
w dniu 29 listopada 2017 r., – II część Sesji RM.

 

Radny G. Fecko oznajmił, iż miło spoglądać na projekt uchwały 504, gdzie Prezydent Miasta prosi radnych o jego poparcie. Przypomniał swoją wypowiedź opublikowaną 11 maja 2011 r., czyli ponad
6 lat temu, kiedy mówił, że oczywiście z honorami pomnik należy rozburzyć, łuk tryumfu
Armii Czerwonej ale oczywiście jeżeli chodzi o grób, o zmarłych to należy ich przenieść z honorami wojskowymi natomiast w tym miejscu, co było napisane i kilka razy to opublikował umieścić pomnik J. Piłsudskiego i w związku z tym Prezydent Miasta nie będzie musiał prosić go o poparcie tego projektu. Stwierdził, że Prezydent Miasta realizuje jego marzenia i fantazje nie do zrealizowania.  Dodał też, że okazało się, iż przy odpowiednim nacisku da się tryumf sowieckiej władzy zlikwidować i oczywiście z honorami przenieść tych nieszczęsnych żołnierzy, którzy tam byli.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika – druk nr 504).

 

Radny G. Fecko oznajmił, iż na I części Sesji RM przedmówca również specjalizował się
w wyszukiwaniu komuś grzechów i pewnie każdemu człowiekowi jako, że są grzesznikami, łatwo jest to uczynić. Poinformował, że rozwinie cytat pełen, który wcześniej radny P. Lachowicz zacytował
i myśli, że ten cytat chyba uwiera, w związku z czym zacytuje samego Marszałka:
„Jechałem czerwonym tramwajem socjalizmu aż do przystanku Niepodległość, ale tam wysiadłem. Wy możecie jechać do stacji końcowej, jeśli potraficie, lecz teraz przejdźmy na Pan”, tak powiedział w 1918 r., więc wtedy, kiedy nic nie było tak oczywiste i to nie jest tak, że już było wiadomo, iż wolność jest im dana na tacy i w związku z tym oczywiście każdy bohater narodowy, jak się będą upierać to coś mu znajdzie, ale siła Polski odradzającej się polegała na tym, że mieli Piłsudskiego, Dmowskiego, Korfantego i Witosa, o którym też się zapomina, a on tak naprawdę pociągnął chłopów w wojnie polsko – bolszewickiej, tych chłopów doświadczonych, którzy wcześniej służyli w armiach zaborczych. Stwierdził, że nie da się znaleźć osoby kryształowej i dodał, iż przed rokiem 1989 wiele pomników w Polsce stawiano i wówczas nikomu to nie przeszkadzało.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika – druk nr 504).

 

 •  

Wyciąg z protokołu Nr XLIX/2017 z posiedzenia XLIX Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej
w dniu 12 grudnia 2017 r.

 

Radny G. Fecko oznajmił, iż pójdzie w sukurs dyskusji na temat rond, a na przyszłe interpelacje jest już przygotowany. Stwierdził, iż to, że ktoś pilnuje tych rond to dobrze, że radny T. Gajdosz to bardzo dobrze, ponieważ ktoś powinien być tym sumieniem w mieście, bezpiecznej jazdy, ale też pójdzie
w sukurs Z-cy Prezydenta Miasta, ponieważ nie mają tyle pieniędzy, aby budować ronda wszędzie
i na raz, a on już w ramach konsultacji społecznych wrzucił u siebie na profilu Facebooka te kwestie. Dodał, że w Krakowie ale również w Jaworznie są ciekawe rozwiązania gdzie studium przypadków można prześledzić. Stwierdził, iż w Krakowie na dużych osiedlach takich jak Czyżyny czy
Biały Prądnik ulice są dwupasmowe w jednym kierunku i nie mówi o trasach przelotowych typu 75, ale o ulicach typu Sucharskiego, 1 Brygady czy choćby nawet Jagiellońska na wysokości Plant
i jedynym tanim i bezpiecznym rozwiązaniem jest zwężenie przed skrzyżowaniem do jednego odcinka jezdni. Oznajmił, że tak się dzieje na ulicy Sucharskiego, gdzie teraz przy wjeździe na nowe rondo trzeba zjechać z dwóch pasów na jeden pas. Stwierdził, iż oczywiście ktoś może powiedzieć, że przez chwilę zrobi się zator i tak może być, ale jeżeli poprzez infrastrukturę samochody zwolnią, gdzie wystarczy, że na 1000 samochodów jeden z kierowców będzie szalony i nie będzie rozumiał, na czym polegają prawa fizyki i jeżeli będzie jechał 100 km/h przez ulicę, która się do tego nie nadaje
to wcześniej czy później sam straci życie albo komuś je odbierze. Oznajmił, że w związku z tym,
iż nie stać ich na ronda wszędzie to proponuje, aby przyjrzeć się temu, sam na przyszłej Sesji RM złoży interpelację formalną w tej sprawie, natomiast w tej dyskusji dopóki nie ma rond, to na ulicach typu 1 Brygady gdzie stało się nieszczęście należy znaleźć inne rozwiązania. Dodał, iż pytanie jest takie, po co przy Szkole Podstawowej nr 2 na ul. Jagiellońskiej są dwa pasy ruchu w jednym kierunku, przecież jeden pas wystarczy a drugi może zostać przeznaczony na parking i w tym momencie będzie naturalny hamowany ruch.

(Wolne wnioski radnych).

 

 

 

 

 

 

 •  

Wyciąg z protokołu Nr L/2017 z posiedzenia L Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu
28 grudnia 2017 r.

 

Radny G. Fecko stwierdził, że ma odczucie, iż był na dwóch różnych wystąpieniach z poprzednikami, nie licząc radnego T. Basty, natomiast ma wrażenie, że wcześniejsi radni wypowiadali się, iż niejako Przewodniczący Klubu Radnych PO P. Lachowicz zachwalał budżet, był jego stronnikiem, natomiast on sam odniósł inne wrażenie, przede wszystkim takie, iż radny P. Lachowicz wskazał dobre strony, słabe strony, merytorycznie przedstawił ten budżet i jego zdaniem zrobił to może nawet lepiej niż projektodawcy, co też nie znaczy, iż ten budżet jest taki dobry i powie nawet więcej, że nie jest on za dobry. Dodał, że mówi się, iż warto porównać się z innymi miastami albo mówi się, że jest to rok wyborczy, a budżet nie jest wyborczy, natomiast wydaje się mu, że w porównaniu z ostatnimi trzema latami on jest wyborczy, jeżeli chodzi o sumę, o udział w inwestycjach, natomiast najlepiej byłoby porównywać się z miastami, w takim przypadku, cztery budżety z rzędu zsumować je i porównać
i jego zdaniem nie przytaczając miejscowości, Miasto wypadłoby słabiej w porównywalnych miejscowościach jak Nowy Sącz. Stwierdził, iż wielkie szanse mogą być też wielkimi zagrożeniami
i np. most helleński, na co zwracali uwagę Prezydentowi Miasta przez wiele lat jak będzie rozwiązana komunikacja zastępcza, czy w ogóle będzie, a najlepszym rozwiązaniem byłoby poprowadzenie mostu w nowym miejscu, aby dotychczasowy funkcjonował i wówczas byłoby zwykłe przepięcie, chwilowa przerwa w ruchu. Nadmienił, że były rozwiązania, aby ten budżet lepiej im się kojarzył. Dodał, iż kolejna sprawa to stadion „Sandecji” i szkoda, że kibice już wyszli, natomiast tak się zastanawia czy stać ich na to, aby wydać 60 mln zł na stadion czy nie lepiej zastanowić się nad tym, aby tak poprowadzić modernizację, nie za tak duże miliony, proporcjonalnie do możliwości Miasta, aby stadion spełniał warunki dla ekstraklasy i to są takie zagrożenia, gdzie z jednej strony wydaje się, że są to inwestycje sztandarowe, oczywiście o stadionie jeszcze nic nie wiedzą, gdyż w tym momencie jest reset i już właściwie wiedzą, że ten stadion w tej formie, o której była mowa nie ruszy w 2018 r., albo przynajmniej są małe szanse, żeby ruszył do końca 2018 roku. Oznajmił, iż radny P. Gawłowski przedstawiał wiele szans dla mieszkańców i bardzo dobrze, ale tak naprawdę przedstawiając szanse wskazał jak wiele osiedli, jak wiele miejsc jest miejscami, gdzie jest potencjał do zagospodarowania, które jeszcze nie zostały zagospodarowane przez ostatnie lata. Następnie wspomniał o przystankach, gdzie jest przeznaczona kwota 40 tys. zł na wiaty i jest to osiem wiat do realizacji na 2018 rok.
Dodał, że nie będzie już pokazywał zdjęcia pewnego kultowego przystanku, ale czeka już miesiąc na wymianę ławki i poczeka jeszcze tydzień, a zdjęcie będzie naprawdę kultowe jak wygląda przystanek
w Nowym Sączu i jak jest sponiewierany. Oznajmił, iż kolejna sprawa to czyste powietrze
i przeznaczona na to kwota 1 mln 300 tys. zł, stwierdzając, że dobrze, iż idą w tym kierunku, ale też wiadomo, że zapotrzebowanie jest o drugie tyle większe i w tym miejscu jest ważna potrzeba mieszkańców. Nadmienił, że na osiedlach powstają siłownie, ale na wielu osiedlach ich jeszcze nie ma i jego zdaniem warto też w ten sposób spojrzeć na domknięcie tej kadencji, gdyż przecież ciężko rozliczać Prezydenta Miasta z 12 lat jego prezydentury, ale choćby z tych ostatnich trzech i tego czwartego roku budżetowego, za który Prezydent Miasta odpowiada i z którego jest dumny,
co oczywiście rozumie, natomiast nie rozumie takiego rozdźwięku, że zrozumiano wypowiedź radnego P. Lachowicza jakoby budżet był super, a on się po prostu poprawił. Dodał, że w bieżącym budżecie widać ich wnioski, ale też widać dziurę budżetową, widać zadłużenie Miasta, też
quasi zadłużenie poprzez sprzedaż udziałów w „SW” i ciężko jest tego nie zauważyć. Nadmienił, iż chciał dorzucić trochę refleksji, że jeszcze trochę brakuje, aby był „hura” optymizm, a być może kiedyś będą takie budżety, że opozycja wstanie, ktokolwiek by nią nie był i zrobi owacje na stojąco. Zwrócił się z zapytaniem odnośnie wydatków majątkowych, gdzie Prezydent Miasta decyduje się
i zaplanował 500 tys. zł na zakup działki na rogu ulic Młyńskiej i Matejki i w związku z tym zapytał, po co Miastu taka mała działka za tak duże pieniądze. Oznajmił, że jego zdaniem w tym miejscu są też ukryte te pieniądze na czyste powietrze, na wiaty dla mieszkańców czy też choćby nawet można byłoby urządzić kilka niedużych placów zabaw.                   

(Dyskusja – projekt uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018).

 

 

 

 

Radny G. Fecko oznajmił, że trochę go zaniepokoiło, ale widzi, iż już ostygły emocje, bo dwoje radnych, którzy siedzą obok siebie w jakiś dziwny sposób dziwią się, że ktoś krytykuje
projekt uchwały budżetowej. Stwierdził, iż w życiu to jest tak, że można motywować poprzez pochwały czy może nawet poprzez pochlebstwo, a można też motywować poprzez pokazywanie przestrzeni do rozwoju a Nowy Sącz ma potencjał do rozwoju bardzo duży i tak samo
Prezydent Miasta ma duży potencjał do tego, żeby budżet był bardzo dobry i aby Miasto przy tym się bardzo dobrze rozwijało. Zwrócił się z prośbą, aby pozwolić im kulturalnie motywować
Prezydenta Miasta, nie tylko pochlebstwem, co czasami jest niepotrzebne. Dodał, że według niego lepsze jest uczciwe podejście, merytoryczne i czasami konstruktywna krytyka.

(Dyskusja – projekt uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018).

 

 •  

Wyciąg z protokołu Nr LI/2018 z posiedzenia LI Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu
23 stycznia 2018 r.

 

Radny G. Fecko stwierdził, że w składzie Komisji Rewizyjnej jest sześć osób, a w Planie pracy Komisji są przedstawione wszystkie obowiązki statutowe, te które i tak Komisja musi zrealizować
i w związku z tym zwrócił się z zapytaniem, czy nie było żadnego radnego, który zaproponowałby jakąś aktywność kontrolną tym bardziej, że jest wiele ciekawych tematów, które można poruszyć
i skontrolować. Zapytał także, czy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie miał inspiracji do tego
jak w jakiś konstruktywny sposób skontrolować działania Prezydenta Miasta.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r.
– druk nr 525).

 

Radny G. Fecko stwierdził, że w swojej wypowiedzi nie mówił, aby kontrolować spółki tylko zwrócił się z zapytaniem, czy ktoś z członków Komisji miał jakieś pomysły, aby jakąś kontrolę wdrożyć
i zrealizować w roku 2018 i czy Przewodniczący Komisji kreatywnie nie widział jakiejś potrzeby, aby skontrolować Prezydenta Miasta a nie spółki.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r.
– druk nr 525).

 

Radny G. Fecko stwierdził, że pewnie niepotrzebnie radna w ogóle musiałaby się tłumaczyć,
bo przecież, jeżeli chodzi o nazwisko Pani, która dała tytuł ulicy to nie ma się czego wstydzić i dziwi się temu, że w ogóle jest taka dyskusja. Oznajmił, iż problem leży gdzie indziej i to jest to, o czym mówił na wcześniejszej Sesji RM, kiedy podejmowali uchwałę, że ktoś popełnił błąd. Stwierdził, że radny G. Mądry uważa, iż nie ma potrzeby na dodatkowe punkty w Planie pracy Komisji Rewizyjnej
a to byłby ciekawy wątek, gdyż nie chodzi o to, kto wpadł na pomysł tej nazwy, gdyż uważa, że jest słuszna, ale warto sprawdzić, dlaczego Urząd Miasta dopuścił do tego, iż wypłynął ten błąd, bo oczywiście była jakaś grupa inicjatywna, która wystąpiła o nadanie tego imienia, natomiast
Urząd merytorycznie powinien sprawdzić wszystkie zagrożenia tak, aby nie dochodziło do takich skandalicznych sytuacji, do jakiej doszło, że muszą obecnie tak głosować a nie inaczej. Zwrócił się
z prośbą do Prezydenta Miasta o sprawdzenie i zweryfikowanie, nie chcąc powiedzieć, kto jest winien, ale tak naprawdę to jest wstyd, który kładzie się cieniem na pracę Rady Miasta, a ktoś ten błąd popełnił tym bardziej, że radny nie jest w stanie zweryfikować wszystkich elementów merytorycznych dotyczących własności gruntów ewidencyjnych. Stwierdził, że być może na przyszłość nie będzie problemem to, iż ktoś znów wystąpi z propozycją nadania jakiejś ulicy nowego tytułu tylko problemem będzie, żeby weryfikować urzędowo, aby później nie było takiej sytuacji, że jednej osobie się coś nie spodoba i dochodzi do takiego wstydu, jakiego są uczestnikami i świadkami.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XIII/115/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r.,
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Nowego Sącza – druk nr 546).

 

 

Radny G. Fecko oznajmił, że z tego, co ostatnio obserwuje, jeżeli Prezydent Miasta formułuje swoje tezy to niech się Prezydent Miasta nie stara, aby ktoś to zrozumiał tylko, aby sam Prezydent Miasta
to zrozumiał. Dodał, że rozumie intencje Prezydenta Miasta, co do mieszkańców, iż Prezydent Miasta je uwzględnił, gdyż zapewne niejeden radny korzysta z tego, że uwzględniany jest głos mieszkańców, ale uważa, że Prezydent Miasta nie potrzebnie indywidualnie odnosi się do jego osoby.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Nr XIII/115/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 czerwca 2015 r.,
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Nowego Sącza – druk nr 546).

 

 •  

Wyciąg z protokołu Nr LIII/2018 z posiedzenia LIII Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu
20 marca 2018 r.

 

Radny G. Fecko oznajmił, iż raduje się jego serce i jego dusza, jako człowieka ekumenicznego, który szuka zawsze łączności, pojednania czy wręcz komunii i nie należy mylić z komuną, dlatego, że radny P. Wicher, jako przedstawiciel ugrupowania, które wydawałoby się rewizyjnie podchodzi do przeszłości jest on naturalnym ogniwem, łącznikiem tego, co zaistniało na przełomie lat ’50 i ’60,
gdzie powstało w Warszawie Towarzystwo Miłośników Ziemi Sądeckiej przekształcone później
w Klub Ziemi Sądeckiej i radny w tym samym tonie mówi, a jak radny wejdzie na stronę właśnie Sądeczan to zapewne radny zobaczy te same inicjatywy, te same pomysły no i też rzeczywiście podobne nazwiska, które zapewne pojawią się w projekcie uchwały. Stwierdził, że jest to piękne, iż radny tym samym słowem, tym samym głosem, tym samym natchnieniem myśli o Nowym Sączu
i jest to taka fajna klamra, spięcie, że i kiedyś ci tzw. komuniści, a jeżeli jeszcze żyją to postkomuniści, tak samo pięknie myśleli pewnie o Nowym Sącz i go kochali tak jak teraz radny prawicowo myślący, oczywiście prawy człowiek. Dodał, iż zresztą mu się to podoba, ponieważ ma podobne poglądy jak radny, ale odkąd zna radnego, a jest to już drugą kadencję to radny zawsze ponad podziałami myślał i widać, że idzie w tym kierunku i właśnie przed takimi ludźmi jak radny jest przyszłość w polityce.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: przyjęcia apelu – druk nr 572).

 

Radny G. Fecko stwierdził, że zapewne nieświadomie albo niechcący Wiceprzewodniczący Rady Miasta M. Kądziołka wystąpił, jako lobbysta, co ciekawe nie małych, a oni obecnie mówią o małych
i średnich przedsiębiorstwach i chyba niemałego, bo wymienił nazwę firmy Fakro zresztą nawet marki Nowego Sącza i nie ma się, czego wstydzić. Zwrócił uwagę, że mówią o małych i średnich przedsiębiorstwach i o budzeniu takiej inicjatywy, chociaż Wiceprzewodniczący Rady Miasta
ma rację, że takie firmy jak Fakro, Dako czy Konspol one już ich pomocy nie potrzebują, to są mocni gracze na rynku kapitałowym, wytwórczym, mają duże udziały w rynku i tak naprawdę to oni często dyktują warunki na terenie rynku polskiego, ale i zagranicznego. Dodał, że radnemu T. Baście
nie chodziło o tych wielkich potentatów, których ambasadorem wydał mu się być Wiceprzewodniczący, ale właśnie o tych, którzy dopiero, co startują, bo radny P. Wicher powiedział, iż są młodzi ludzie, którzy chcieliby wrócić do Nowego Sącza. Oznajmił, że wierzy, iż nie chcą wrócić dlatego, że będzie przykładowo parę stanowisk w Miasteczku Multimedialnym tylko chodzi
o to, żeby mogli się rozwijać przedsiębiorczo, a te firmy o których wspomniał Wiceprzewodniczący Rady Miasta to są firmy, które sobie radzą i im nie należy przeszkadzać, natomiast nowym, szczególnie małym i średnim trzeba pomagać.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: przyjęcia apelu – druk nr 572).

 

Radny G. Fecko oznajmił, iż w dziale 600 – „Transport i łączność” przeznacza się kwotę 800 tys. zł
na remont estakady na odcinku pomiędzy Górą Zabełecką a rondem im. Św. Jana Pawła II
i w związku z tym zwrócił się z zapytaniem, dlaczego nie wykonano tego remontu wcześniej a obecnie lada chwila zostanie zamknięty most helleński, czyli 2/3 ruchu z mostu helleńskiego będzie przebiegało mostem północnym, będzie to jedno rondo i wie, że będzie tylko jeden pas przy tym remoncie wyłączony w kierunku Góry Zabełeckiej, ale to, że będą korki to można przypuszczać i się tego

spodziewać, a w momencie remontu będzie jeszcze więcej utrudnień i zapytał skąd taki pomysł, aby robić kumulacje korkową.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r. – druk nr 565).

 

Radny G. Fecko oznajmił, że oczywiście zdaje sobie sprawę, iż ta inwestycja remontowa musi być wykonana, tym bardziej, że interpelował w ubiegłym roku w tej sprawie i nie trzeba go przekonywać tylko jednak wydaje się, iż znając kalendarz działań, a wszyscy wiedzieli, że most będzie zamknięty
w tym roku i w związku z tym niedopilnowanie tego, nawet, że nie udało się rozstrzygnąć przetargu jest na pewno wielkim błędem, za który zapłacą, jako mieszkańcy, jako podróżujący po mieście.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r. – druk nr 565).

 

Radny G. Fecko oznajmił, iż właściwie nie chodzi mu o samą merytoryczną treść uchwały, gdyż do niej nie wnosi zastrzeżeń, ale nie zwrócili uwagi, że zgodnie z tą uchwałą na dzień 31 grudnia 2017 r., mieszkańców w Mieście było 81 452 osoby i w związku z tym okazuje się, że Miasto wyludnia się
i dziwi się, iż to przeszło tak mimochodem. Dodał, że świadczy to o tym, iż dane na Wikipedii są już nieaktualne, dane na oficjalnych stronach są nieaktualne i według niego należy się zastanowić, co
z tym zrobić, gdyż państwo ma wiele pomysłów żeby pomagać, aby Polska demograficznie rosła
w siłę. Stwierdził, iż okazuje się, że Miasto pomimo ambicji centralnych, jeżeli chodzi o Sądecczyznę w sposób nieubłagany wyludnia się. Zaapelował do Prezydenta Miasta jednocześnie stwierdzając, iż według niego jest to zły sygnał, że pomimo tylu działań, tylu starań rządu, aby obywateli
w Nowym Sączu przybywało okazuje się, że ich po prostu ubywa i jego zdaniem większość z nich musi uderzyć się w pierś.      

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: podziału Miasta Nowego Sącza na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
– druk nr 569).

 

Radny G. Fecko złożył wniosek formalny o zdjęcie przedmiotowego projektu uchwały z porządku obrad Sesji RM. Oznajmił, iż jest szereg wątpliwości, ale według niego jedną z nich jest to, że warto byłoby powołać przez Radę Miasta Komisję, która przeanalizuje wszystkich Honorowych Obywateli Miasta Nowego Sącza, dlatego, iż w jego przekonaniu przynajmniej na tej liście jest podjęta taka wybiórczość i zapomina się o pewnych nazwiskach, które też i obecna Rada Miasta większością głosów radnych podjęła. Dodał, że nie rozstrzyga czy dobrze czy źle, gdyż na ten temat już się wypowiadał wówczas, kiedy podejmowali projekty uchwał związane z tymi osobami natomiast prawda jest taka, że to jest wybiórczość i on sam rozumie, iż jest to kolejny tzw. miękki projekt
roku wyborczego gdzie trzeba się wykazać chyba politycznie. Zaznaczył, iż w takim razie należy poddać analizie historycznej z pełnym dostępem do źródeł, gdyż nie sądzi, że radni, którzy obecnie mają ten projekt uchwały unblock wiele nazwisk w jednym projekcie uchwały, co też jest dziwne gdyż jego zdaniem warto pochylić się nad każdą osobą, ponieważ wiadomo jak długo pochylają się nad daną osobą, która zostaje wyróżniona tytułem Honorowego Obywatela i nawet w kontekście negatywnych osiągnięć z punktu widzenia patriotyzmu, ojczyzny, małej ojczyzny, czyli
Nowego Sącza, warto się zastanowić i podjąć tą decyzję poważnie. Oznajmił, iż głównym grzechem zaniechania jest to, że przedstawione nazwiska są wybiórcze, gdzie cofają się do lat 60 XX wieku,
a co z czasem obecnej kadencji. Dodał, że jeżeli ktoś chce poważnie podejść do tego to należy wrócić przedmiotowy projekt uchwały do dalszych prac i przede wszystkim należy powołać Komisję, gdzie będą mieli dostęp do pełnych źródeł i będą mogli podjąć taką decyzję i wówczas chętnie poprzez głosowanie wesprze ich jak również jego koledzy z Klubu, ale każdy według własnego sumienia,
nie politycznie. Stwierdził, że szkoda, iż sprawa jest przedstawiona w roku wyborczym, ale wydaje się, że wszyscy powinni zostać przeanalizowani bez względu na przynależność. Dodał, iż ma wrażenie, że historycy, którzy z reguły są od tego, aby przybliżać historię, czyli tak naprawdę prawdę, aby stanąć w tej prawdzie tak jak było, ma wrażenie, iż historycy zaczynają pisać historię na nowo
a historia, czyli prawda jest jedna i bardzo prosi, aby wziąć to pod uwagę, ponieważ jego zdaniem jak
i zapewne wielu mieszkańców Nowego Sącza tym projektem w obecnej kadencji na tej sali sumienia nikt sobie nie wyczyści. Przypomniał, iż pamiętają, jakie nazwiska powoływano, gdzie oczywiście nie będzie ich przytaczał z grzeczności i szacunku. Stwierdził, że jego zdaniem jest to czyszczenie sobie sumienia i czysta polityka.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwał Miejskiej Rady Narodowej w Nowym Sączu w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Nowego Sącza – druk nr 576).

 

Radny G. Fecko oznajmił, iż jego wniosek formalny dotyczy zdjęcia projektu uchwały z porządku obrad Sesji RM i oddalenia go do Komisji celem ponownego rozpatrzenia, co do stanu nazwisk Honorowych Obywateli Miasta Nowego Sącza, dlatego, że jego zdaniem lista została zrobiona pochopnie, niepotrzebnie w jednym projekcie uchwały i powinni to przede wszystkim rzetelnie
z punktu widzenia źródeł historycznych przepracować i przygotować konkretne projekty uchwał dotyczące osobno jeden projekt uchwały odpowiadający projektowi uchwały Miejskiej Rady Narodowej, bądź też Rady Miasta Nowego Sącza obecnej kadencji. 

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwał Miejskiej Rady Narodowej w Nowym Sączu w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Nowego Sącza – druk nr 576).

 

Radny G. Fecko stwierdził, że oczywiście w jego przypadku nie chciałoby mu się bronić tych osób, które są przedstawione w tym projekcie uchwały, można oczywiście porozmawiać o pewnych elementach ich życia bardziej lub mniej chwalebnych, czy tragicznie niechwalebnych, natomiast nie ma zamiaru ich bronić. Zwracając się do Z-cy Prezydenta Miasta J. Gwiżdża oznajmił, iż zabrakło mu patriotycznej wypowiedzi o takiej nucie, o takiej głębokości od serca w lutym 2015 r., i gdzie wówczas był, jako Z-ca Prezydenta Miasta i szkoda, że nie wypowiedział się podobnie abstrahując również od tamtej osoby. Dodał, iż jak słyszy przekomarzania na temat osób to, dlatego uważa, że takie cofanie się do tyłu może tylko zaszkodzić. Nadmienił, że radny K. Sas mówi, iż odebranie tytułu to łotrostwo, a on chciałby powiedzieć, że jego zdaniem odebranie generałowi W. Jaruzelskiemu tytułu to nie jest łotrostwo tylko z punktu widzenia historycznego jest pewien dysonans rozpoznawczy, dlatego, że np. wypisał sobie, iż we Francji w 1961 r., nie byłoby puczu generałów tylko pucz np. szeregowców i tak samo nie generał Pinochet tylko szeregowy Pinochet i przecież tego się nie zmieni a odwołują się do świętości, do historii przede wszystkim polskiej, piastowskiej
i zapytał czy tak, na co dzień czochrają takiego króla B. Śmiałego, który uczynił świętym
Stanisława ze Szczepanowa, którego wcześniej zamordował i czy w związku z tym ktoś go pozbawia tytułu króla. Stwierdził, że tak to jest też w historii, a niektórzy chcieliby mieć bohaterów w postaci żołnierza, który będzie super a prawda jest taka, iż żołnierz jest niestety do zabijania i nawet jak broni ojczyzny. Oznajmił, iż podobnie jest w polityce, a radny zasmucił go, bo posłużył się historią mówiąc, że wtedy, kiedy strzelano do naszych żołnierzy w Katyniu, ale większość z tych nazwisk w roku, kiedy był Katyń nie miało z Rosjanami czy z Sowietami nic wspólnego w takim sensie, że jeszcze nic nie naskrobali, bo tak naprawdę ich historia zaczęła się później jak Rosjanie czy Sowieci zdobyli władzę to wówczas był oportunizm jak powiedział Z-ca Prezydenta Miasta. Nadmienił, że chodzi o to, aby nie popadli w taką panikę i jego zdaniem mieszanie w historii, cofanie się w historii powoduje to, iż schodzą właśnie do takich postaw gdzie nie są w stanie tak naprawdę wyprowadzić historii na czysto i królowi B. Śmiałemu nikt nie odmawia tego, że był królem i że był śmiałym, a przecież
nie był śmiałym, dlatego że zabił biskupa i uczynił go męczennikiem świętym kościoła katolickiego
i dlatego, że zna historię to się zastanawia czy we Francji w 1961 r., był pucz szeregowców i nikt mu nie powie, że któryś z tych ludzi hołubi, bo nie chce mu się pochylać nad tym, a w tej chwili się pochylają. Oświadczył, iż jego zdaniem część z radnych i nie mówi, że wszyscy, teraz chce sobie wyczyścić sumienie, bo w roku 2015 zabrakło mu głosu tak płomiennego jak dzisiejsza wypowiedź
Z-cy Prezydenta Miasta J. Gwiżdża.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwał Miejskiej Rady Narodowej w Nowym Sączu w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Nowego Sącza – druk nr 576).

 

Radny G. Fecko stwierdził, że widzi jedną wielką zaletę tej dyskusji, ponieważ radny K. Legutko płomiennie zabrał głos po tylu latach ile go zna, a on sam lubi wysłuchiwać ludzi, którzy mają swoje poglądy nawet, gdy są one różne. Dodał, iż zgadza się z radnym odnośnie służalczości, ale odnośnie tych uchwał, za którymi radny głosował i czy wówczas nie widział korelacji ze służalczością przynajmniej w jednym przypadku, co do Moskwy, czerwonej Moskwy i właśnie radny przekonał go do jego wątpliwości, ponieważ co do tych osób to nie będzie się wypowiadał i nie ma zamiaru ich bronić. Oznajmił, że chodzi o zasadę procedowania, gdyż oni są radnymi i jego zdaniem w tym wszystkim, pomijając fakt, iż wnioskodawca miał na to 12 dni, a postanowił w skróconym terminie przedkładać projekt uchwały, w przyspieszonym tempie. Przypomniał, iż siedem lat temu mówili
o usunięciu pomnika chwały sowieckiej i nie chodziło o żołnierzy, co ma na papierze, to kto wówczas mówił o oszołomach, kto bronił honoru Sądeczan, którzy mieli takie podejście, natomiast chodzi
o chwałę ponieważ łuk jest symbolem chwały i ile trzeba było czasu, ile nacisków, musieli ludzie
z innego miasta przyjeżdżać i protestować, żeby cokolwiek można z tym było zrobić i tak się stało. Stwierdził, że teraz dobrze się mówi, ale jeszcze nie dawno mówiono o oszołomach a szkoda, że
w 2015 r., radny nie mówił o służalczości, ponieważ on w tamtej kwestii się nie wypowiadał w ogóle
i w tej też się nie wypowiada i jemu chodzi o to, że jeżeli się powiedziało „a” to należy powiedzieć „b” bo inaczej to jest relatywizm a słowo relatywizm kojarzy mu się z okresem komuny gdzie pewne rzeczy relatywizowano no a chyba w ustach radnego to nie wracają do tego schematu a zabrzmiał
w radnym głos patrioty tylko żeby czyścić do końca.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: uchylenia uchwał Miejskiej Rady Narodowej w Nowym Sączu w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Nowego Sącza – druk nr 576).

 

 •  

Wyciąg z protokołu Nr LIV/2018 z posiedzenia LIV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu
24 kwietnia 2018 r.

 

Radny G. Fecko oznajmił, iż popiera kandydaturę Pani J. Wituszyńskiej do tego zaszczytnego wyróżnienia. Następnie, przypomniał epizod sprzed dwóch kadencji, gdzie szkoła podstawowa utraciła imię Urszulki Kochanowskiej, chociaż wiadomo jak się sprawa skończyła, gdyż tej
szkoły podstawowej już nie ma i można powiedzieć, że nie ma problemu. Po czym wspomniał, że nadano hali sportowej imię Urszuli Kochanowskiej i w związku z tym zwrócił się z zapytaniem, kiedy pojawi się tablica na tą okoliczność.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: przyznania Tarczy Herbowej „Zasłużony dla Miasta
Nowego Sącza”
Pani Joannie Wituszyńskiej – druk nr 593).

 

Radny G. Fecko odnosząc się do szacunku woli mieszkańców stwierdził, że z szacunkiem
po pierwsze będzie to, że Rada Miasta odpowie im uczciwie i merytorycznie jak sprawa wygląda
z punktu widzenia prawa, a z drugiej strony największym szacunkiem tej woli mieszkańców byłoby to, iż szybko postarają się, jako Miasto wybudować to rondo i wtedy będzie można podjąć taką uchwałę. Zwracając się do radnego P. Wichra stwierdził, iż ta argumentacja to nie jest tak, bo poprosił, aby sobie wyobrazić kilkadziesiąt tego typu petycji i każda będzie uzasadniona, ponieważ wśród mieszkańców Nowego Sącza można wielu takich znaleźć zacnych osób, że będą takie petycje
i co wówczas radny zrobi, a tak naprawdę to w tej chwili kredytują się i robią coś a konto i to już
w projektach miękkich. Nadmienił, że radny K. Sas zwrócił uwagę, że w obecnej kadencji nie było takich intencji miękkich, a w tej chwili zaczyna się ich procedowanie. Stwierdził, iż nie podejrzewa radnego P. Wichra, że jest to rok wyborczy i jak gdyby każdy chce się ogrzać przy tak zacnym nazwisku ks. Infułata, ale jest pytanie czy tak naprawdę nie robią czegoś w drugą stronę. Dodał, że mieszkańcy mogą się mylić, ale też jest pytanie, czy Rada Miasta może się kompromitować,
tym bardziej, iż jest czas, a do dyspozycji są prawnicy i uważa, że tak się powinno czynić, ponieważ ta wielka postać, o jakiej jest mowa, jeżeli chodzi o nadanie imienia nie zasługuje na tego typu postępki
i postępowanie.      

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji dotyczącej nadania nazwy nowemu rondu
imienia Księdza Infułata dr Władysława Lesiaka – druk nr 589).

 

Radny G. Fecko zwracając się do radnej T. Krzak oznajmił, iż nikt nie ma pretensji do
Pana P. Masłowskiego, ale on ogólnie mówi o mieszkańcach, ponieważ on również jest mieszkańcem i nikt do niego nie ma pretensji i dlatego jest ta uchwała. Dodał, że natomiast dziwi się, iż jest druga uchwała i to już ten grzech jest świadomy i zupełnie inną rzeczą jest, kiedy ktoś się pomyli

nieświadomie, ale angażowanie różnych autorytetów od duchownych poprzez polityków wydaje się złą drogą, a drugą rzeczą jest to, że obecnie w to brną i to utrwalają. Stwierdził, iż w następnej uchwale okaże się, że nie wyciągają w ogóle wniosków, a już z tego powinni je wyciągnąć.    

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji dotyczącej nadania nazwy nowemu rondu
imienia Księdza Infułata dr Władysława Lesiaka – druk nr 589).

 

Radny G. Fecko stwierdził, że jeżeli chodzi o wyrażenie intencji to trzeba by było dużego sprytu
i zaangażowania w chwili obecnej, żeby ktoś pomyślał, iż to nie jest związane z rokiem wyborczym
i takie jest jego zdanie na ten temat, które podtrzymuje. Dodał, iż nie podoba mu się forma wyrażenia intencji, dlatego, że albo rondo zostanie odebrane jeszcze za obecnej kadencji, czyli wyraża się intencję do siebie, jako do radnego i należy zastanowić się nad logiką. Stwierdził, że druga opcja jest taka, iż będzie to rondo oddane do użytku w przyszłej kadencji, a wtedy może radny będzie prezydentem miasta Nowego Sącza i jak wówczas spojrzy w oczy nowym partnerom z Rady Miasta również z jego ugrupowania. Nadmienił, iż ta uchwała jest niepotrzebna tym bardziej, że jak tylko ujawniono osobę, która będzie patronem to już nikt nie ośmieliłby się zaproponować innej
w przeciwieństwie do pewnej historii, która miała kilka lat temu miejsce, gdzie tak się właśnie działo
i była licytacja, ale on sobie nie wyobraża, aby z ich strony była jakakolwiek licytacja szukania jeszcze bardziej zacnych autorytetów, bo nie o to chodzi.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: wyrażenia woli dotyczącej nadania nazwy nowemu rondu imienia Księdza Infułata dr Władysława Lesiaka – druk nr 590).

 

Radny G. Fecko oznajmił, że chciałby się w słowach odnieść do radnej M. Piprek, która miała pretensje do kolegów radnych, po co ta dyskusja, a jest ona właśnie po to, żeby np. wysłuchać opinii
Z-cy Prezydenta Miasta Nowego Sącza J. Gwiżdża, bardzo merytorycznej. Dodał, iż należy rozmawiać i warto słuchać się nawzajem jak również warto było też czekać na wypowiedź
Z-cy Prezydenta Miasta, bo daje każdemu z nich wiele do myślenia.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: wyrażenia woli dotyczącej nadania nazwy nowemu rondu imienia Księdza Infułata dr Władysława Lesiaka – druk nr 590).

 

 •  

Wyciąg z protokołu Nr LV/2018 z posiedzenia LV Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu
21 maja 2018 r.

 

Radny G. Fecko zabrał głos odnośnie referowania prac Komisji Finansów Publicznych przez Przewodniczącego Komisji J. Gryźlaka stwierdzając, że rzeczywiście było tak, iż Panowie dyrektorowie i Pani Skarbnik przedstawiali sprawę jak mogli najlepiej, natomiast ewidentnie zabrakło na posiedzeniu Komisji, niekoniecznie na Sesji RM ale też nic by się nie stało gdyby był Pan Prezes Klubu, bo tak naprawdę mieli wrażenie, że te pytania nie do końca były do pana P. Badury czy
J. Kantora. Dodał, że jego zdaniem prawda jest taka, iż w roku ubiegłym zdemolowano poniekąd trybuny stadionu „Sandecji” i ciężko odnieść inne wrażenie, natomiast pytań, które dostają od mieszkańców nie mogą zlekceważyć. Stwierdził też, że to demolowanie polegało na tym, iż zaczęto rozbiórkę za przyzwoleniem Prezydenta Miasta czy organizatorów i pytanie jest takie, w jakim kontekście prawnym to było, czy w ogóle wiadomo, że rozbiórka też wymaga zezwoleń budowlanych i jeżeli uznano, iż rok temu krzesełka nie mają homologacji to jest pytanie czy na to była opinia, że one nie mają tej homologacji i wszyscy zastanawiają się, jak to jest, iż pozwolono na ich zabranie. Wspomniał, iż równie dobrze, jeżeli byłoby to formalnie zrobione to czy nie lepiej byłoby te krzesełka potraktować przy legalnym demontażu, jako cegiełki ponieważ jest wiele osób, które zapłaciłyby za te foteliki i połączono by przyjemne z pożytecznym tzn. po pierwsze jeżeli prawdą jest, że foteliki nie spełniały homologacji na rok do tyłu to nie trzeba było by ich utylizować, a po drugie to ktoś by jeszcze za to zapłacił, czyli mówiąc krótko byłyby pieniądze cząstkowe na „Sandecję”, a fani klubu mogliby szczycić się nie tylko tym, że mają fotelik ale przede wszystkim, iż mają go legalnie a także, że cegiełką wsparli inwestycję budowy stadionu. Dodał, że starał się jak gdyby wywnioskować
z posiedzenia Komisji Finansów Publicznych jak to jest, ponieważ zakłada dwa scenariusze i dobrze by było, aby przedstawić ekonomicznie, czego mu zabrakło na Komisji Finansów Publicznych otóż, jeżeli rok temu zdewastowano stadion, który tak naprawdę przez rok nie mógł funkcjonować, jako stadion czy raczej trybuny to teraz pytanie jest takie, że tymczasowo wydadzą jakieś pieniądze po to, aby za chwilę znów rozebrać stadion, znów się podzielić krzesełkami i w radosnej ekstazie rozebrać część trybun i znów budować od nowa. Zwrócił się z zapytaniem, czy jest sens wydawać te pieniądze w sytuacji, kiedy wiadomo, że będą stadion rozbierać, bo z tego, co dowiedzieli się na
posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych i przypomniał, że stadion, który był obiecywany przez
Prezydenta Miasta już powinien funkcjonować, już mecze powinny się na nim rozgrywać, dowiedzieli się, iż projekt będzie dopiero gdzieś w marcu 2019 i nie trudno domyślić się, że tak naprawdę dwie rundy mają z głowy. Wspomniał, że o tym mówił dyrektor WKS J. Kantor na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych, gdzie powiedział, iż późno będzie rozstrzygniecie przetargu i dlatego opłaca się zrobić tymczasowy remont, a jeżeli jest inaczej to w takim razie jest druga teoria, czyli teraz nie róbmy prowizorki tylko trzeba wziąć się za ten stadion porządnie, ponieważ ma wrażenie, że tak jak podejrzewał Prezydenta Miasta, iż tak naprawdę zwlekał z efektem żeby budować stadion, żeby można było rozgrywać mecze już w czasie przeszłym można powiedzieć tak teraz mają czas przyszły oddalony, nie wiadomo, kto to wykona, kiedy i jak. Wspomniał, iż nawet na Komisji
z Przewodniczącym Komisji dyskutowali i jedno, co można powiedzieć to oni, jako radni nie przeszkadzali Prezydentowi Miasta, pomimo, że mieli w tej sprawie własny pogląd to jednak głosowali z goryczą, ale na te duże pieniądze, które by trzeba było wydać teoretycznie, bo okazało się, że Prezydent Miasta był gospodarny i nie wydał tych pieniędzy, tylko zastanawia się, po co drugi raz robić coś, co będzie znów zdewastowane. Stwierdził, że prawda jest taka, że stadionu do dzisiaj
nie ma, a „Sandecja” jest w I lidze i jeżeli kilka miesięcy temu mówili, iż to nie jest tak, że piłkarze się kompromitują tylko Miasto to teraz się to potwierdza i oni, jako samorząd kompromitują się i tak naprawdę to, co miało być ich marką, co miało ich ciągnąć marketingowo i były wówczas uzasadnienia, że warto, iż Miasto się promuje, a teraz znane jest w całej Polsce tylko z tego, że jest dużym Miastem, które po prostu nie ma swojego własnego stadionu. Nadmienił, iż tak samo jest mu przykro i tak samo wstydzą się na zewnątrz, jako samorząd, bo tak jak wspomniał nie jest winą piłkarza to co się dzieje ze stadionem, gdyż uważa, że piłkarze i trener robili tyle ile mogli.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza
na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r. – druk nr 595).

 

Radny G. Fecko po pierwsze poprosił, aby mu pozwolić teraz powiedzieć stwierdzając, że
Pan Przewodniczący wcześniej nie dopuścił go do głosu, a on zgłaszał wniosek formalny –
wniosek przeciwny, co do zamknięcia dyskusji, więc dobrze by było żeby po kilku miesiącach wprawy Pana Przewodniczącego, żeby Pan Przewodniczący przestrzegał zasady Rady Miasta
Nowego Sącza, gdyż mieli prawo złożyć wniosek przeciwny i on to zrobił, ale Pan Przewodniczący nie słuchał i przegłosował to, co zechciał Pan Przewodniczący J. Gryźlak, czego bardzo żałuje. Następnie zwrócił się do Z-cy Prezydenta Miasta W. Piecha i do Pana dyrektora MZD G. Mirka,
bo jest do nich skierowane pytanie od mieszkanki, a chodzi o tzw. łącznik z ulicą Widok,
bo w projekcie było zagrożenie, że ta ulica może nie mieć połączenia z trasą 28. Dodał, iż
Pani poprosiła żeby zapytał czy przyrzeczenie dane przez Pana Prezydenta i dyrektora MZD zostanie dotrzymane i czy ta ulica będzie miała łącznik, krótko mówiąc chodzi o handel, Pani prowadzi biznes, ale też chodzi o mieszkańców. Kolejna sprawa, którą chciał poruszyć, a mianowicie w piątek
w sprawie tego przedsięwzięcia komunikacyjnego dostał prośbę od mieszkańców i on wie, że to temat na interpelację, ale nie ma na to czasu, a chodzi o kawałek chodnika gdzie jest jedno wielkie bajoro przy przystanku w kolejowym w Chełmcu, gdzie teraz pełni on alternatywną funkcję komunikacyjną, ale też chodzi o peron, bo jak się popatrzy na peron tego przystanku Chełmiec, to jest bardzo wąski
i te setki ludzi, którzy się przemieszczają tym połączeniem komunikacyjnym skazane są na chodzenie po błocie dodając, iż zdaje sobie sprawę, że cześć należy do Miasta, a cześć do koleji, ale bardzo prosi, aby Pan Prezydent wykorzystał swoją władzę do tego, aby wesprzeć, usprawnić poruszanie się pieszym i zadbać o ich bezpieczeństwo. Dodał, iż wie, że sprawa powinna być zgłoszona przez interpelację, ale informację otrzymał w piątek, Pan dyrektor nie odebrał od niego telefonu, wysyłał informację też tekstową komunikatorem, ale nie otrzymał żadnej odpowiedzi, dlatego też zgłasza przedmiotową interwencję. Oznajmił zwracając się do Pana Prezydenta, że liczy na to, iż spełni się marzenie wielu mieszkańców, że Nowy Sącz podejmuje na siłę, wbrew pewno sobie, ale jednak coś takiego jak zintegrowana komunikacja z komunikacją kołową i kolejową. Stwierdził, że to dobry zaczątek i tak naprawdę na tym się nie skończy, gdyż wszystkie kierunki wylotowe z Nowego Sącza będą możliwie w ten sposób skomunikowane, czyli łączone transportem komunikacji miejskiej oraz możliwością zaparkowania i tego sobie zapewne wszyscy życzymy.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego w formie dotacji w wysokości nieprzekraczającej kwoty 180 000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją kolejowej obsługi pasażerskiej na odcinku Nowy Sącz – Stary Sącz – Rytro w związku z budową mostu na terenie Nowego Sącza
– druk nr 596).

 

Radny G. Fecko stwierdził, że oczywiście Pan Przewodniczący uczy się, ale warto wziąść pod uwagę, iż o nie zgłaszał się w ramach wypowiedzi tylko w ramach wniosku formalnego o kontr wniosek,
po za tym, jeżeli nie ma napięcia to o wiele lepiej się rozmawia. Stwierdził, że dobrze, iż propozycje kolegi radnego, co do następnych przystanków będą analizowane. Dodał, iż kiedyś będzie trzeba zapłacić za przejazd teraz to jest atrakcja, bo jest za darmo, ale dobrze, że testujemy tą formę komunikowania się. Stwierdził, iż okazało się, że jak są korki to trzeba integrować komunikację
i bardzo dobrze, o tym mówiło się od wielu lat. Oznajmił, że Pani radna mówiła, iż bardzo dobrze opanowano kryzys komunikacyjny, ale on powie tak, że nie byłoby kryzysu gdyby go słuchano nie tylko w tej kadencji, ale i poprzedniej, czyli najpierw wybudowano most a potem dopiero rozebrano dotychczasowy.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego w formie dotacji w wysokości nieprzekraczającej kwoty 180 000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją kolejowej obsługi pasażerskiej na odcinku Nowy Sącz – Stary Sącz – Rytro w związku z budową mostu na terenie Nowego Sącza
– druk nr 596).

 

 •  

Wyciąg z protokołu Nr LVI/2018 z posiedzenia LVI Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej w dniu
29 maja 2018 r.

 

Radny G. Fecko stwierdził, że warte pochwały są te dwa projekty uchwał. Następnie zwrócił się
z zapytaniem, czy mogą liczyć na Prezesa MPK, jeśli chodzi o większą ekspansję tzn. chodzi mu
o całe gminy gdyż te dwie uchwały tak naprawdę nie dotyczą miejscowości gminnych tylko leżących na terenie gmin Łukowica i Łącko, ale myśli, że gdyby poszerzyć tą ekspansję o miejscowości już bezpośrednio, jako stolice gmin to uważa, iż ten przewóz byłby o wiele większy i redukcja ewentualnej komunikacji samochodowej byłaby pewna. Dodał, iż już nie mówiąc o tych dwóch gminach jeszcze pozostałe czekają i w tym kierunku dobrze byłoby motywować Prezesa MPK, aby podążać bez względu na to czy będzie już ukończony most czy nie to jego zdaniem ten kierunek jest bardzo dobry a jest okazja do tego, aby przywracać modę na komunikację zbiorową.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz 
od Gminy Łącko zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia 
– druk nr 599.

 

Radny G. Fecko zwrócił się z prośbą do dyrektora WAU o rozwinięcie wątku dotyczącego uwag
do wspomnianej lokalizacji wysokich masztów reklamowych przy ul. Witosa, tym bardziej, że z tego co pamięta to przy ul. Witosa już była przestrzeń wyznaczona na taki maszt na wschód od wysokiego napięcia, które przebiega nad ul. Witosa. Dodał, że jego zdaniem w projekcie w Nowym Sączu popełnili wiele błędów zgadzając się, czy zapisując w planie te wysokie maszty, czego najlepszym przykładem będzie fakt, o czym już wcześniej mówił na Sesji RM, iż przykładowo jadąc od
Góry Zabełeckiej nad rondem św. Jana Pawła II można zobaczyć maszt zamiast starówki
i tak naprawdę za reklamą dopiero gdzieś tam z tyłu majaczą wieże farne, wieże jezuitów czy wieża ratuszowa. Nadmienił, że jego zdaniem Miasto z takimi wybitnymi walorami krajobrazowymi, widokowymi i turystycznymi nie powinno zaśmiecać krajobrazu swojego wysokimi masztami tym bardziej, że proporcjonalnie do wielkości miasta, do jego zabudowy, do wysokości budynków tak naprawdę te reklamy zaczynają dominować. Oznajmił, iż nie ma nic przeciwko samym reklamom
w sobie, które oczywiście też są potrzebne racjonalnie i po to rozmawiali wcześniej o tej ustawie,
a następnie o uchwale i bardzo niepokojąca jest sytuacja, że coś się ma zmienić, gdyż jak rozumie to tych punktów ma przybywać.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: przygotowania przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLII/415/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 
27 czerwca 2017 r., w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane – druk nr 607).

 

Radny G. Fecko oznajmił, że zrozumiał to tak, iż ma zostać poszerzony obszar na ul. Witosa, ale on powiedział gdzie dotychczas przygotowali w planie, który został podjęty przez Radę Miasta, gdzie dotychczas wskazywano ten potencjalny maszt, a chodzi mu o to gdzie są dodatkowo te miejsca, żeby dyrektor WAU sprecyzował to w miarę z adresem lub z pozycją w terenie, ponieważ wiadomo, że
ul. Witosa nie ma za dużo budynków i w związku z tym prosi o sprecyzowanie w terenie, jeżeli nie ma adresu, to najlepiej powiedzieć, koło jakiego obiektu, gdzie ten maszt jest planowany, gdyż jest to bardzo ważne, bo tak naprawdę to gdyby nie te pytania to podejmowaliby uchwałę nie wiedząc
a to jest bardzo ważne gdyż w krajobrazie Nowego Sącza jak popatrzą, a większość turystów pierwsze spotyka się zjeżdżając z Góry Zabełeckiej to napotykają na maszty i przy okazji też z daleka widać oświetlenie „Sandecji”. Dodał, iż nie chodzi o to, aby Nowy Sącz kojarzył się z wysokimi reklamami tym bardziej, że Miasto nie jest aż tak duże i te proporcje jego zdaniem już są zaburzone w tej materii. Zwróci się z prośbą, aby sprecyzować dokładnie miejsce topograficzne, gdzie to będzie zaplanowane dodatkowo, bo tam gdzie ten duży sklep, o którym jest mowa to to miejsce już było zaznaczone
i dziwnym trafem przygotowując ten projekt przewidzieli już, że tam będzie sklep wielkopowierzchniowy, czego gratuluje, ponieważ to nie każdemu się udaje i nie jest to łatwe, aby przewidzieć, natomiast prosi, aby wskazać kolejne miejsce.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: przygotowania przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLII/415/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 
27 czerwca 2017 r., w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane – druk nr 607).

 

Radny G. Fecko podziękował za odpowiedź dodając, iż wystarczyło, żeby dyrektor WAU
to przedstawił. Zwrócił uwagę na projekt uchwały, gdzie w uzasadnieniu o tych zmianach nie ma mowy, a za to zapisane jest coś innego w przedostatnim akapicie tj. „Będąc pionierami w Polsce
w temacie porządkowania wizualnego zanieczyszczenia, tak naprawdę dopiero po minionym roku różnorakich doświadczeń, związanych zarówno z formą jaki i lokalizacją reklam oraz szyldów
w krajobrazie miasta, wymaganym byłoby wcielenie w życie kilku zmian, mających na celu udoskonalenie przyjętej Uchwały”. Oznajmił, że nie chciałby, aby zabrzmiało to, iż reklama jest szkodliwa, jako taka, bo ona musi być w obszarze przestrzeni publicznej natomiast dobrze by było, aby z dokumentu projektu uchwały wynikały te wszystkie elementy i nie trzeba by było wyłuskiwać
i marnować czasu na zadawanie pytań, bo one niekoniecznie są merytoryczne tylko muszą się dowiadywać, że coś nastąpi a nie coś innego. Dodał, iż już teraz mniej więcej wie topograficznie gdzie będzie dodatkowy maszt, ale podejrzewa, że z 20 radnych zapewne nie wie gdzie to dokładnie będzie
i uważa, że to głosowanie będzie nieświadome, ale widocznie tak musi być.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: przygotowania przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLII/415/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 
27 czerwca 2017 r., w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane – druk nr 607).

 

Radny G. Fecko oznajmił, że zmiana tej uchwały jest jak najbardziej konieczna i według niego będzie pożyteczna i powinna rzeczywiście wyeliminować próby unikania płacenia za wywóz nieczystości płynnych. Dodał, iż z ich obserwacji, a przede wszystkim z informacji od mieszkańców, którzy są zbulwersowani tym, że ktoś nadal wylewa ścieki bezpośrednio czy poprzez kanalizację burzową
i dobrze jest, że mieszkańcom się to nie podoba i co jest ciekawą rzeczą to dotyczy to osób, które niekoniecznie mają problemy finansowe tylko osób, które chcą po prostu uniknąć opłaty za ścieki
i dlatego trują środowisko. Dodał, iż z tego, co wie, o czym rozmawiano na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych to są też przypadki tych zamożnych osób, które uchylają się od płacenia
i uchylają się od tego żeby uregulować ekologicznie ten problem i myśli, że w najbliższych miesiącach rozwiąże się to ze względów finansowych i rozwiązanie tej uchwały będzie na plus
i z korzyścią dla mieszkańców, a przede wszystkim dla środowiska.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/367/2017 z dnia 21 lutego
2017 r., w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych – druk nr 608).

 

Radny G. Fecko nawiązując do wypowiedzi Prezydenta Miasta, bo przy okazji Prezydent Miasta
to zauważył, iż to nie jest tak jak przy poprzednim projekcie uchwały mieli zastrzeżenia i to nie jest tak, że mają tylko zastrzeżenia, ale jak można zobaczyć, jeżeli projekt jest godny uwagi to też biorą na siebie tą odpowiedzialność, gdyż wiedzą, że też nie każdy mieszkaniec będzie zadowolony zwłaszcza ten, który kombinuje, a najgorszy jest ten, który kombinuje, a stać go na płacenie. Dodał, że jak można zobaczyć to po tej stronie, jeżeli są projekty godne uwagi to nie tylko głosują, „za” ale
przede wszystkim merytorycznie starają się wesprzeć, bo przecież też za to odpowiadają.
Następnie skierował szczególną pochwałę dla Pani dyrektor WOŚ.                         

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXVII/367/2017 z dnia 21 lutego
2017 r., w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych – druk nr 608).

 

Radny G. Fecko stwierdził, że z obecną kadencją kończy się otwartość Rady Miasta i ktoś może mu powiedzieć, iż mógł złożyć poprawki i jednocześnie podziękował za wymienienie go, że proponował rozwiązania i było to formalnie na piśmie, natomiast przy drugich pracach nad Statutem nie składał, dlatego, że pierwsze jego propozycje zostały odtrącone. Dodał, że wie, iż powołają się na ustawę, chociaż do końca nie wie, dlaczego i na jakiej podstawie logiki myślenia. Nadmienił, iż jego zdaniem mieszkańcy bardzo wiele czerpią informacji z tego, co się dzieje na Sesji RM i wie, że co niektórzy radni naciskają, iż już jest trzy godziny Sesja trwa i to jest długo, ale jego zdaniem to nie jest długo, gdyż jest to uczta samorządu, a po drugie mieszkańcy mogą na własne oczy usłyszeć, na własne oczy zobaczyć jak to wygląda, jakie tematy są poruszane, kto je porusza i dlaczego, motywacje,
nie motywacje, a przede wszystkim jak podejmowane decyzje mogą rzutować na mieszkańców. Oznajmił, że interpelacje i zapytania radnych mają być w formie pisemnej, a w ustawie nie jest zapisane, iż mają być one składane wyłącznie w formie pisemnej i w związku z tym Rada wolnego Miasta Nowego Sącza nie musi się ograniczać i być aż tak podporządkowana tym bardziej, iż obecna Rada Miasta to nie znaczy przyszła Rada Miasta i tak naprawdę wiążą nie tyle ręce ile usta
z komunikowaniem się z mieszkańcami przyszłych radnych bez względu, kto to będzie, chociaż wie, że są pewniacy, na pewnych listach, którzy już wiedzą, iż będą pięć lat w przyszłej kadencji, natomiast jego zdaniem pozbywanie tego prawa mieszkańców szczególnie, bo to nie jest tak, że radnych pozbywają tylko pozbywają tego prawa mieszkańców i to jest najgorsze. Dodał, iż mówi „wy”, ponieważ on sam za tym projektem uchwały w tej formie nie zagłosuje nigdy a tym bardziej, że
nie ma możliwości zmiany w dniu dzisiejszym. Powtórzył, że nie wnosił poprawek, ponieważ uważał, iż wcześniejsze były aktualne gdyż przepracował cały dokument łącznie z projektem przyznawania tytułów Honorowego Obywatela czy Tarcz Herbowych, punkt po punkcie. Wspomniał, że
w dotychczasowych zapisach jest tak, iż łączny czas na wystąpienia przeznaczony dla jednego radnego, prezydenta lub wyznaczonego przez niego pracownika i dobrze, że zostało napisane słowo „lub”, gdyż rozumie, że jak prezydent to niewyznaczony pracownik, a jak pracownik to nie prezydent, ponieważ wówczas okazałoby się, że prezydent może ich zagadywać a okazuje się, że radni mają
10 minut, a dotychczas czas był nieograniczony i przecież z historii ostatnich kadencji nigdy nie był nadużywany ten czas w wolnych wnioskach czy oświadczeniach. Zapytał, po co ograniczać ten czas
i czy jak będzie coś ważnego, ważkiego dla Nowego Sącza to czy wówczas trzeba będzie rozwijać banery przed Ratuszem i komunikować się z mieszkańcami, i czy to nie jest ważna forma komunikowania się z mieszkańcami i czy coś się zmieniło z dotychczasowej ustawy
o samorządzie gminny, § 23 mówi o stałym komunikowaniu się z mieszkańcami, czy to jest jakiś problem, czy komuś to przeszkadza, że mieszkaniec może zobaczyć i może usłyszeć prawdę albo porównać, kto mówi prawdę a kto nie i zweryfikować to. Stwierdził, iż wyłamują ręce nie sobie tylko wyłamują ręce przyszłej Radzie Miasta na pięć lat, chociaż oczywiście przyszła Rada może
to zmienić. Odnośnie § 53 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: „wystąpienie radnego w dyskusji nad projektem uchwały nie może trwać dłużej niż 3 minuty” i prosi o uściślenie, bo on to rozumie w ten sposób, że jak będzie projekt uchwały i dyskusja to czy będzie tylko jedna wypowiedź. Stwierdził, że już na przykładzie dzisiejszych projektów uchwał należy zauważyć, iż nie każdy radny zabiera głos
a jeżeli zabiera głos to nie przy każdym projekcie uchwały i będzie tak, że radny zadaje grzecznie pytanie dyrektorowi np. z Wydziału Architektury, następnie dyrektor odpowiada mgliście i w tym momencie radny nie ma możliwości dopytać. Zapytał, co robią z tą Radą Miasta, bo to nie jest Miejska Rada Narodowa przed rokiem, 1989 choć podejrzewa, że pewnie też nie było problemu
z wolnością słowa, bo jeszcze w latach ’80 herb św. Małgorzaty powrócił na swoje miejsce, a więc dało się, a teraz okaże się, że w przyszłej kadencji nie da się, a 3 minuty lub też jedno wystąpienie, które może trwać 1 minutę i w tym momencie radny nie ma już możliwości dopytać. Podkreślił, że zabrakło mu tego, o czym pisał w uwagach przy poprzednim projekcie, czyli prawa do
tzw. „ad vocem”, a jest tak i powinno funkcjonować już obecnie, co oczywiście Przewodniczący Rady Miasta mógłby akceptować, choć czasami to się zdarza. Dodał, iż teraz radny ma dwa głosy, za chwilę będzie miał tylko jedną wypowiedź 3-minutową i nieważne ile będzie mówił i już będzie zaliczone
i będzie się mógł spakować i spokojnie iść do domu, to w takim razie, po co jego praca jest potrzebna, po co się w ogóle ma przygotowywać, po co w ogóle drukować papiery gdyż jest to w ogóle niepotrzebne, bo nie ma dyskusji a Rada jest od słowa radzić, rozmawiać, dyskutować,
przekonywać się. Zwrócił uwagę, że radny bez prawa do „ad vocem”, jeśli grzecznie zada pytanie,
a Prezydent Miasta lub wyznaczona przez niego osoba będzie mogła powiedzieć odnośnie tej osoby, co będzie chciała, a ten radny już będzie bez prawa głosu. Dodał, że przy każdym projekcie uchwały powinno być zachowane tak jak dotychczas dwie wypowiedzi minimum 3 minuty. Zauważył, że był temat dotyczący architektury, radni dopytywali, a nagle ktoś się zdenerwował, już zaczęły się dąsania itd., a to nie jest tak gdyż oni przygotowują się ze wszystkich projektów uchwał po to żeby wypowiedzieć się tam gdzie widzą taką konieczność, a tam gdzie nie widzą to się po prostu nie wypowiadają, ale to jest ich prawo i teraz pozbawiają tego prawa przyszłą Radę. Oznajmił, iż nie jest w stanie poprzeć przedmiotowego projektu uchwały z tych kilku powodów i nie będzie czepiał się szczegółów, bo szczegóły przedstawił na piśmie przy wcześniejszych pracach nad Statutem, natomiast w obecnym kształcie nie weźmie tego na siebie i ktokolwiek będzie radnym to on to będzie im przypominał, ponieważ dalej będzie aktywnym mieszkańcem Nowego Sącza czy będzie radnym czy nie będzie radnym i mieszkańcy, którzy chcą kandydować na radnych zwrócą na to uwagę i należy się przyjrzeć, ponieważ to nie jest tak, że 23 radnych startuje na 23 miejsca w Radzie Miasta, więcej ludzi chce startować, ma jakąś wizję, ale pierwszy raz widzi, żeby Rada Miasta sama sobie odbierała głos
i tak dosłowne też traktowanie ustawy, która jego zdaniem nie mówi, iż wyłącznie interpelacje na piśmie tylko mówi o interpelacjach na piśmie, ale nie wyklucza możliwości, żeby był punkt
w porządku obrad gdzie można było wejść w interakcje z Prezydentem Miasta. Nadmienił, że
Z-ca Prezydenta Miasta w ostatnich kadencjach z lubością i chętnie odpowiadał ustnie na interpelacje a później jeszcze dostawali precyzyjne odpowiedzi na piśmie i jego zdaniem ta forma jest bardzo dobra, transparentna i mieszkańcy mogą wyrobić sobie poglądy, ale przede wszystkim zwrócić na to uwagę czy to jest w ich interesie, w interesie ich Miasta czy też nie.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zmian w Statucie Miasta Nowego Sącza – druk nr 602).

 

Radny G. Fecko odnośnie wypowiedzi 3-minutowych stwierdził, iż radny P. Wicher zarzucił mu kwestie merytoryczne i w związku z tym zwrócił się z zapytaniem, dlaczego jest tak, że kiedy do Przewodniczącego Komisji Statutowo – Prawnej zadaje kilka razy pytanie, gdyż uważa, że jest osobą wiarygodną i on wówczas kilkakrotnie, publicznie potwierdza, że tak to należy czytać a radny – sprawozdawca odnosi się merytorycznie do niego to może byłby łaskaw do swojego
Pana Przewodniczącego odnieść się ze sformułowaniem nie słuchał Pan merytorycznie i potrzeba Panu tej debaty. Dodał, że uważa to za bardzo nieeleganckie i nietaktowne, bo skoro publicznie zadał pytanie Panu K. Legutko i on kilkukrotnie przytakiwał, że tak to należy rozumieć to mógł wówczas zareagować, a skoro radny jego ocenia to, dlaczego odnosi się do niego, że wypowiedź jest nie merytoryczna skoro dotyczyła opinii Przewodniczącego Komisji, a któż ma lepiej to wiedzieć jak nie Przewodniczący Komisji Statutowo – Prawnej i wówczas radny – sprawozdawca mógł zabrać głos
i powiedzieć do Przewodniczącego Komisji, że jest inaczej i wtedy odnosić się do merytoryczności. Oświadczył, iż traktuje to, jako nieeleganckie i myśli, że w stosunku do jego osoby będzie to
ostatni raz, a jak nie to zastanowi się jak inaczej pokazać radnemu, że może mu się to nie opłacać tak po prostu. Stwierdził, że jego zdaniem ustawa nie ogranicza Rady w tym przypadku, nie mówi wyłącznie interpelacje pisemne i wyłącznie odpowiedzi na piśmie i uważa, iż Rada Miasta nie ma związanych rąk, a tym bardziej związanych ust. Wspomniał, że radny mówi, iż interpelacje były
5 minut, a obecnie mają oświadczenia radnych 10 minut, czyli jest promocja. Dodał, iż po pierwsze interpelacje stracili, czyli nie ma tych 5 minut a wcześniej oświadczenia radnych były bez ograniczonego czasu, a radny tak to przedstawił, jako super produkt, a jego zdaniem jest gorzej
i to rozwiązanie nie jest dobre. Stwierdził, że są sytuacje, iż trzeba więcej czasu poświęcić na wypowiedź, a historia pokazuje, iż nie nadużywa się tego czasu, na co dzień, co Sesję i na to należy zwrócić uwagę. Zwrócił się ponownie z prośbą, że zanim ktoś pouczy kultury, zanim ktoś odniesie się ze stwierdzeniem, że warto być bardziej merytorycznym to prosi żeby słuchać, a już w ogóle być sprawiedliwym i skoro on sam powołuje sią na autorytet Przewodniczącego Komisji i nie ma powodu, żeby mu nie ufać, więc jeżeli taki błąd nastał z jego winy, bo on dał taką opinię bezpośrednio
to poprosił, aby się odnosić do Przewodniczącego i to będzie uczciwe.     

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zmian w Statucie Miasta Nowego Sącza – druk nr 602).

 

Radny G. Fecko stwierdził, iż Komisja ciężko pracowała, ale rozumie, że jakiś szimejl został przygotowany przez radców prawnych, a jest błąd jego zdaniem ryzykowny i dziwi się, że strona Prezydenta Miasta nie zwróciła na to uwagi. Dodał, że § 35 a ust. 1 dotyczy wniosków, a jest
23 radnych i każdy może mieć wolne wnioski czy oświadczenia odnoszące się do Prezydenta Miasta
i w związku z tym nie zwrócono uwagi, że rezydent miasta lub osoba wskazana również otrzymali
10 minut. Nadmienił, iż może być taka sytuacja, że będzie kilku radnych, którzy się zaangażują,
będą mieli kilka tematów to jak prezydent miasta w jednej wypowiedzi dziesięciominutowej merytorycznie obroni się. Dodał, że obecnie jest tak, iż prezydent miasta ma większość w radzie, ale można sobie hipotetycznie wyobrazić, że prezydent miasta będzie miał mniejszość i radni opozycyjni do prezydenta miasta będą przedstawiali problemy, być może nawet ad persona i prezydent miasta będzie miał 10 minut na ustosunkowanie się do tego. Oznajmił, iż nawet z punktu widzenia na ten argument jego zdaniem tak naprawdę nie popatrzyli na przedmiotowy projekt, żeby był korzystny dla debaty i żeby z tego coś dobrego dla nich wynikało. Stwierdził, że ważne są idee, życzenia i jakieś
tam chęci, natomiast jego zdaniem efekt nie jest najlepszy i nie został przekonany do tego
projektu uchwały.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zmian w Statucie Miasta Nowego Sącza – druk nr 602).

 

Radny G. Fecko stwierdził, że radny P. Wicher już wie jak to jest, kiedy ktoś się do kogoś odnosi personalnie. Zwracając się do radnej M. Piprek oznajmił, że powiedziała ona piękną rzecz, z którą on sam się nie zgadza, ale przez to, że mówi ona to z takim wdziękiem to wychodzi z założenia, iż pięknie się różnią i niech tak zostanie. Zwracając się do Prezydenta Miasta, który powiedział, że skąd to założenie, iż Prezydent Miasta będzie chciał się wypowiadać, że radni będą chcieli się wypowiedzieć, ale to nie jest założenie tylko to jest wynik obserwacji niemal 8 lat jak jest radnym. Zwrócił uwagę, że często bywało tak, chociaż może Prezydenta Miasta nie było, ale był jego
Z-ca J. Gwiżdż i on z lubością chętnie wykorzystywał ten czas i była dyskusja nieraz do późna
i nikomu to nie przeszkadzało. Dodał, iż on nie polemizuje z Prezydentem Miasta tylko nie jest to założenie jak wspomniał Prezydent Miasta tylko doświadczenie, czyli jego obserwacja i to nie tylko jedna sesja czy dwie ale to jest już wiele lat i tak było i w związku z tym zakłada, że tak może być teoretycznie i w przyszłości, iż ludzie mniej więcej podobnie się zachowują, podobnie chcą wyrażać swoje opinie, poglądy i stąd to jego stwierdzenie, nie na podstawie domysłów, fantazji, prognozy tylko doświadczenia, którego byli świadkami.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zmian w Statucie Miasta Nowego Sącza – druk nr 602).

 

Radny G. Fecko zwracając się do radnej M. Piprek oznajmił, iż w tym przypadku nie zgadza się z nią, ponieważ nie chodzi o jakieś idee, które mają nieraz dość zbieżne, ale szanuje formę, w jakiej radna
o tym mówi. Dodał, że radna poruszyła temat komisji i nie będzie mówił, jaka komisja ani kiedy to było, ale radna też często pada ofiarą, kiedy zaczyna zadawać się merytoryczne pytania i w tym momencie jest się sztorcowanym i on sam na jednej z ostatnich komisji tego doświadczył.
Stwierdził, iż to nie jest tak, że ma się przepychać i wie, iż jest zwykłym radnym, ale to nie znaczy,
że grzecznie nie może zadać pytania i dlatego te słowa byłyby być może aktualne jeszcze miesiąc temu, natomiast tydzień temu doświadczenie było inne i o ile pamięta radna była na tej komisji
i wydaje mu się, że to, co radna powiedziała już jest nieaktualne i to warto wykreślić, ponieważ to
nie jest tak, że na każdej komisji, na każdy temat można powiedzieć dotyczący oczywiście
projektów uchwał i punktów, które są zawarte w porządku.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zmian w Statucie Miasta Nowego Sącza – druk nr 602).

 

Radny G. Fecko oznajmił, że właściwie mógłby się podpisać pod tym, co powiedział
radny T. Gajdosz, gdyż było to uzasadnione, on wykazuje się większą pobłażliwością w stosunku
do Pani radnej. Zwracając się do radnego K. Legutko oznajmił, że radny pierwszy raz zabrał głos konkretnie i przyznał się i nadal może być, jeżeli chodzi o Komisję Statutowo – Prawną autorytetem
a nie od razu atakować, że ktoś się pomylił. Stwierdził, iż wystarczyło zwrócić uwagę,
gdyż radny K. Legutko pomylił się, wprowadził go w błąd, ale jest dla niego autorytetem przez to, że potrafi przeprosić i to radny wychodzi na bohatera miasta Nowego Sącza w Radzie Miasta w dniu dzisiejszym. Dodał, że warto czasami cofnąć się z decyzji, a nie składać na kogoś i konfabulować.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: zmian w Statucie Miasta Nowego Sącza – druk nr 602).

 

 •  

Wyciąg z protokołu Nr LVII/2018 z posiedzenia LVII Sesji Rady Miasta Nowego Sącza odbytej
w dniu 26 czerwca 2018 r.

 

Radny G. Fecko odnosząc się do Pana Przewodniczącego Komisji K. Legutko stwierdził, iż przedstawił projekt uchwały, który przygotował starannie. Stwierdził, że rozumie powoływanie się na ustawy, jak i na Rozporządzenie Rady Ministrów, jako podstawę prawną i rozumie też, iż
w uzasadnieniu oprócz tego wymogu prawnego są jakieś merytoryczne przesłanki, żeby
Panu Prezydentowi zmniejszyć pensję, czyli dać taką „karę” na koniec kadencji. Dodał, że większy sens miałaby dyskusja o pensji na początku kadencji, a nawet kontrakt na zasadzie: jeden most, to taka premia, dwa mosty, to taka premia, trzy mosty, to taka premia, co byłoby na pewno bardzo prorozwojowe dla Miasta i szkoda, że Pan Przewodniczący nie wpadł na ten pomysł cztery lata temu, bo uważa, że uzależnienie od efektów wynagrodzenia jest bardzo istotne i korzystne dla mieszkańców Nowego Sącza. Stwierdził też, że to jest nie tyle polityczne, co marketingowe i wiadomo, że nie chodzi o Pana Prezydenta i Pana Przewodniczącego K. Legutko, który bardzo skwapliwie wykorzystał przepisy prawa, żeby jednak zmniejszyć pensję Panu Prezydentowi. Dodał, że co ciekawe to śmiało się Prezydium Rady po stronie Pana Prezydenta, a źle jest, jeśli prawda jest śmieszna. Stwierdził, iż żeby być honorowym w tym głosowaniu to dobrze by było ująć również sobie z tego, co dostają z tych diet, gdyż pensja polityka, samorządowca to jest tak zwane koryto. Zaznaczył, że korzysta
z nomenklatury ogólnie przyjętej w telewizji, mediach, itd. Stwierdził, iż uczciwie byłoby kolejny projekt uchwały, równoległy poświęcić dietom radnych, bo wcale nie jest powiedziane, że ona musi być taka. Oznajmił, że znamy radnych, którzy są seniorami, emerytami i którzy po prostu
za „bilet autobusowy” służyli Miastu i robili to bardzo dobrze. Dodał też, że nie chodzi o to, żeby diety nie było tylko, jeśli ma się stanąć w tzw. prawdzie i w honorze to bardzo ważne zapewne
dla Pana Przewodniczącego jest, aby przygotować też taką uchwałę, bo teraz Pan Prezydent jest
„kozłem ofiarnym” w Nowym Sączu, a dlaczego nie miałaby nim być Rada Miasta. Stwierdził, iż jego daniem jest niehonorowe na koniec kadencji takie zachowanie i oznajmił, że jeśli mają coś do
Pana Prezydenta, to przez ostatnie osiem lat mógł zawsze na nich liczyć, jako na merytoryczną opozycję. Zaapelował o przygotowanie podobnego projektu uchwały, analogicznego również dla całej Rady Miasta, bo to będzie uczciwe i honorowe.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta
Nowego Sącza – druk nr 621).

 

Radny G. Fecko zwracając się do Pana radnego G. Mądrego oznajmił, iż wsłuchiwał się we wszystkie wypowiedzi radnych i ciekawe jest to, że coś zupełnie innego usłyszał. Dodał, że nie słyszał żeby któryś radnych z jego Klubu chwalił Pana Prezydenta, wiadomo, iż jako człowieka szanują Go,
jako bliźniego i to jest chyba normalne i nie muszą tego udowadniać. Stwierdził, że jak Pan radny chce pisać historię, to niech pisze historię prawdziwą, a nie kreuje ją. Oznajmił, iż z całą pewnością historyczną chwilą było to, że Panu Posłowi nie podobała się uchwała, ale przede wszystkim wychwalał pod niebiosa Pana Prezydenta R. Nowaka i tak było i jeśli Pan radny coś innego słyszał,
to bardzo chętnie przesłucha zapis audio tej Sesji RM. Następnie zwracając się do Wiceprzewodniczącego Rady Miasta M. Kądziołki poprosił go, aby reagował na skandaliczne wypowiedzi, czego nie zrobił w przypadku wypowiedzi Pana radnego G. Mądrego. Dodał, iż on rozumie, że jeśli nie ma argumentów, to najlepiej ugryźć, zaatakować. Stwierdził, że Pan radny powiedział „puknijcie się”, a jest Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej i nie wie, skąd się to
Panu radnemu wzięło, że Pan postanowił tak powiedzieć kolegom i koleżankom radnym. Poprosił, aby nie przenosić ulicy Wiejskiej na ulicę Rynek 1 w Nowym Sączu. Zaapelował do Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej stwierdzając, że jest okazja wycofać się z tych słów, które najbardziej uderzają w Pana radnego. Natomiast, jeśli chodzi o Pana Przewodniczącego Komisji Statutowo – Prawnej to oznajmił, iż nie ma do niego pretensji, gdyż Pan musiał to zrobić, co zresztą zostało wyrażone w ich wypowiedziach. Z kolei, zwracając się do Pani radnej M. Piprek oznajmił, że on zawsze mówił, iż jak Pani przygotuje projekt uchwały obniżający diety radnych to on się pod nim podpisze.

(Dyskusja – projekt uchwały w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta
Nowego Sącza – druk nr 621).

 

Radny G. Fecko oznajmił, że jego zdaniem stan miasta i sytuacje pokazują właśnie interpelacje, które zgłaszają, a są o ich składanie proszeni przez wyborców, czyli mieszkańców Miasta. Dodał, iż ktokolwiek będzie Prezydentem w przyszłej kadencji, będzie miał jeszcze bardzo dużo roboty, ale właśnie to pokazuje, że ten chóra optymizm należy studzić i podziękowania są bardzo ważne, ale jednak przyłożenie się do pracy nad budżetem ważniejsze. Stwierdził, że zapewne wspólnie
z Panią radną M. Piprek zrobią listę niezbędnych spraw, które zgłoszą do końca września zgodnie
z regulaminem do prac nad budżetem 2019, który nowa Rada wykona.

(Wolne wnioski radnych).