Zielone Świątki – tradycja na Przetakówce

Przywracajmy tradycję…
Zielone Świątki na Przetakówce
Niedziela, 19 maja 16:00 do 18:00 stadion KS Przetakówka, ul. Witosa, za strażą pożarną.