Rada Miasta ma wakacje, ale problemy pozostają

Zaprasza do zapoznania się z interpelacjami, które przesłałem w trybie pisemnym Panu Prezydentowi Nowego Sącza.

Grzegorz Fecko

  1. Przejście dla pieszych na nowym rondzie na moście im. Masiora – na wniosek mieszkańców bardzo proszę o pilne przywrócenie przejścia dla pieszych na rondzie (u zbiegu ulic Tarnowskiej i Witosa) na drugą stronę jezdni ulicy Witosa! Dotychczas przez lata takie przejście było! Obecnie piesi którzy mieszkają po drugiej stronie nie mają możliwości bezpiecznego przejścia na drugą stronę! Przypominam, że po otwarciu obwodnicy ulica Witosa przejmie ruch dwóch Dróg Krajowych 75 oraz 28. Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych mieszkańców proszę o pilne przywrócenie tegoż przejścia.
  2. Chodnik / ścieżka dla pieszych po północnej stronie ronda na moście Masiora –  na wniosek mieszkańców bardzo proszę o przywrócenie możliwości pieszego przejścia po północnej stronie ronda na moście im. Masiora i północnowschodniej stronie ulicy Tarnowskiej w kierunku osiedla Zabełcze i budowę chodnika od ronda  do oś. Zabełcze. Obecnie po przebudowie skrzyżowania radykalnie zwężono pobocze (nawet 50 cm) tak nasypując ziemię, że pomiędzy murem oporowym a barierami energochłonnymi nie da się przejść bezpiecznie, lub nawet wcale! Przypominam, że tym przejściem – ścieżką mogli dostać się z centrum do domów mieszkańcy bliskich domostw mieszkający przed G. Zabełecką! Obecnie po inwestycji mieszkańcy Ci praktycznie pieszo są odcięci od otoczenia! Taka sytuacja może doprowadzić do nieszczęścia! Niestety, przy nowej inwestycji zapomniano o ludziach.
  3. Chodnik i przejście dla pieszych przy ulicy Witosa do osady Aleksandrówka – na wniosek mieszkańców przyjęty w trakcie zebrania osiedlowego proszę o utworzenie przejścia dla pieszych na ulicy Witosa na wysokości jednostki Straży Pożarnej i Aleksandrówki. Obecnie kilkadziesiąt rodzin nie ma dostępnego bezpiecznego do przejścia przez DK 75 (docelowo przybędzie ruch z  DK 28). Owa osada nie ma również wzdłuż tej ulicy chodnika. Proponuję zatem, aby albo wybudować chodnik po stronie północnej przy stacji paliwowej i dalej na rondo gdzie konieczne jest utworzenie przejścia dla pieszych (inna interpelacja), albo utworzyć wspomniane na początku przejście dla pieszych przy Straży Pożarnej i dalej dobudować około 100 m chodnika w kierunku ulicy Tarnowskiej. Obecna sytuacja może doprowadzić do nieszczęścia, proszę o rychłą decyzję i wykonanie niezbędnej infrastruktury dla tych mieszkańców.
  4. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ulicy Witosa (składam w tym temacie interpelację po raz kolejny od kilku lat!) – w związku z tym, że obwodnica północna jest już na ukończeniu proszę o budowę wzdłuż ulicy Witosa ścieżki pieszo – rowerowej po południowej stronie. Ta inwestycja pozwoli nie tylko poprawić znacznie bezpieczeństwo mieszkańców osiedla ale również co też jest ważne, wpiszę się w ostatnio demonstrowaną przez Pana Prezydenta czułość do rowerzystów. Otóż, dzięki tej inwestycji pozwoli rowerzystom, piechurom i biegaczom pokonać bezpiecznie całe miasto od Heleny przez Przetakówkę, Kochanowskiego , Gołąbkowice, Westerplatte, Wojska Polskiego, Gorzków aż po Zawadę! Panie Prezydencie, myślę że ta inwestycja pozwoli spiąć komunikację rowerową w mieście i pozwoli nam się zacząć chwalić, że jesteśmy miastem przyjaznym (przynajmniej trochę) dla jednośladów – a to jest tak ważne w promocji naszego miasta.
  5. Obiecana inspekcja zgłoszonej do pilnego remontu (odbudowy) ulicy Dąbrówka –odcinek na zachód od wiaduktu na ul. Węgierskiej –  w związku z kolejną skargą  i okazywanym uzasadnionym niepokojem mieszkańców bytujących przy owej ulicy proszę o niezwłoczne wyznaczenie terminu obiecanej inspekcji w terenie i o poinformowanie nas o tym tak, abyśmy z zainteresowanymi mieszkańcami mogli w tym uczestniczyć. Zważywszy na fakt, że sprawa ciągnie się już lata, proszę o  poważne potraktowanie sprawy.
  6. Dotyczy obiecanej wizji lokalnej w sprawie ewentualnego wykupu i wysiedlenia z domu przy ulicy Tarnowskiej – w związku z deklaracją jaka padła na spotkaniu u Pana Prezydenta z zainteresowanymi oraz przedstawicielem samorządu o wykonaniu wizji lokalnej w czerwcu (mamy połowę sierpnia) proszę o realizację tego zamierzenia. Zainteresowani mieszkają w domu usytuowanym 1 m od jezdni ulicy Tarnowskiej jednej z najruchliwszych w mieście dróg wylotowych. Sprawa dotyczy budynku na działce numer 391. Obecnie po pracach budowlanych przy skrzyżowaniu na Witosa i Tarnowskiej według mieszkańców pogorszyła się sytuacja z wyjazdem z działki i jest bardzo niebezpieczna.
  7. Zgłoszenie potrzeby umieszczenia znaku drogowego ograniczającego prędkość do 30 km /godz. i znaku ograniczającego tonaż do 3,5 tony. – mieszkańcy proszą o umieszczenie znaku ograniczającego dopuszczalny tonaż do 3,5 tony oraz ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę na ulicy Warzywnej na  odcinku od ulicy Ariańskiej do przejazdu i parkingu znanej marki marketu z AGD i elektroniką . Obecnie, w sytuacji kiedy pojawiają się często korki na ulicy Tarnowskiej samochody ciężarowe traktują tą osiedlową wąską uliczkę jako objazd co doprowadza do zagrożenia bezpieczeństwa oraz dewastacji nieprzygotowanej pod takie obciążenia jezdni.
  8. Prośba o interwencję służb mundurowych i o aktywność policjanta „dzielnicowego” na Przetakówce – mieszkańcy Przetakówki zwrócili uwagę na fakt, że obecny Pan „Dzielnicowy” – funkcjonariusz policji nie jest częstym gościem i według zgłaszających w porównaniu z jego poprzednikiem nie angażuje się w sprawy osiedla. Mieszkańcy proszą również o dodatkową aktywność służb mundurowych wieczorami (piątek, sobota, niedziela) w godzinach od 21 do 24 na parkingu przy znanej marki markecie z AGD i elektroniką przy ulicy Tarnowskiej, o tych porach szczególnie dają się we znaki hałaśliwe i rozrabiające grupki osób.  Panie Prezydencie, proszę o wystąpienie z tymi problemami do Sądeckiej Policji, reakcję na zgłoszone problemy i o odpowiedź.
  9. Prośba o utworzenie przejścia dla pieszych na ulicy Tarnowskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Keeberga – w imieniu mieszkańców proszę o utworzenie przejścia dla pieszych na ulicy Tarnowskiej po południowej stronie z przecięciem się z ulicą Kleeberga. Po jednej stronie ulicy jest sklep spożywczy a większość mieszkańców tego terenu zamieszkuje na osiedlu po drugiej stronie tejże ulicy. Niemal 100 metrów w kierunku północnym jest przejście dla pieszych na przystanek autobusowy jednak po tej stronie brakuje chodnika dla pieszych. W związku z obiektywnymi argumentami obywateli proszę o realizacje przejścia dla pieszych w tym miejscu a docelowo dla poprawienia bezpieczeństwa  i komfortu mieszkańców wybudować chodnik po drugiej stronie jedni.