Czekając 22 lata na mieszkanie komunalne…

Na wiosnę złożyłem interpelację w sprawie gospodarowania mieszkaniami komunalnymi. Chcąc otrzymać wszystkie dane występowałem kolejno trzy razy, aż do skutku. Poniżej zapraszam do zapoznania się z kolejnymi odpowiedziami z Urzędu Miasta (kolejność: lipiec, czerwiec, maj).

Grzegorz Fecko

Ostatnia odpowiedź:

Odpowiedź z czerwca:

Odpowiedź z maja br.