RDN – „Trzeba rozmawiać z ludźmi”

Zapraszam do wysłuchania rozmowy w radiu RDN Małopolska. Rozmowę ze mną prowadziła redaktor Alicja Stolarczyk.