Podróże prezydenckie…

Na ostatniej sesji Rady Miasta Nowego Sącza zwróciłem się do Prezydenta Miasta z interpelacją dotyczącą delegacji służbowych, które odbyli w kraju i za granicą Prezydent jego zastępcy oraz radni. Badany okres to dwie ostatnie kadencje.   Grzegorz Fecko