Interpelacje zgłoszone na Sesji RM NS 21 styczeń 2014

W zestawieniu poniżej przedstawiam zgłoszone prze zemnie interpelacje na ostatniej Sesji Rady Miasta.

Grzegorz Fecko