Słone wydatki UM (bez podległych mu spółek) na promocję i ogłoszenia