Miejsca parkingowe, nie mandat!

Na ostatniej Sesji Rady Miasta Nowego Sącza zareagowałem Interpelacją na sprawę braku miejsc parkingowych przy kościele „kolejowym”. Uważam, że rolą władz samorządowych miasta nie jest nakłanianie Policji i Straży Miejskiej do zaniechania interwencji (bo takie są zgłoszenia i później obowiązek), ale do rozwiązania sprawy w sposób jak najbardziej korzystny , bezpieczny i (co tu dużo mówić) tani…

Problemem są samochody, które permanentnie w niedziele i święta pozostawiają wierni uczestniczący w nabożeństwach. Policja, której zgłasza się łamanie prawa reaguje, cóż, taka jej rola.  W tych okolicznościach zaproponowałem poprzez interpelację do pana Prezydenta, aby w niedziele i święta wyznaczyć i oznakować miejsca parkingowe. Takie rozwiązania w tych dniach wolnych od wzmożonego ruchu wydają się być dość proste – trzeba tylko chcieć!  I tak w otoczeniu wspomnianego kościoła „kolejowego” można wyznaczyć (w niedziele i święta) po jednym pasie w obu kierunkach na Al Batorego i Wolności. W pobliżu fary i kościoła Ducha Świętego płyta rynku ewidentnie się marnuje. Pewnie w pobliżu każdej z licznie uczęszczanych świątyń w niedziele i święta można znaleźć analogicznie optymalne rozwiązania.

Proszę wszystkie środowiska o poparcie owej inicjatywy, tak, aby mieszkańcy miasta mogli korzystać z zasobów miejscowości, na którą pracują, płacą podatki i wpływając na jej rozwój. Przy takim rozwiązaniu unikniemy również kłopotliwych interwencji służb mundurowych, którzy dostając zgłoszenie formalne nie mają innego wyjścia i podejmują interwencję. A propos, otrzymałem dzisiaj informację od mieszkańca, że na jednej z ulic w centrum miasta służby pozostawiły za wycieraczkami wezwania w sprawie złego parkowania….                                                    Poniżej przedstawiam interpelację złożona w powyższej sprawie.

Grzegorz Fecko