Interpelacje 30 lipiec 2013

 

W dniu 30 lipca na Sesji rady Miasta Nowego Sącza w imieniu mieszkańców i Zarządów Osiedli złożyłem następujące interpelacje: