Komunikat z ratusza!

Źródło: http://www.nowysacz.pl/pl/

Jesienna „wystawka”

 

8 października 2012 r. rozpocznie się jesienna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz wielkogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego tzw. „wystawka”.
Zbiórka  potrwa do 19 października. Pomocą służy firma odpowiedzialna za utrzymanie czystości w mieście. Niepotrzebne rzeczy, wszyscy zainteresowani powinni wystawić na chodnik przed swoje posesje. Następnie wystawione rzeczy zostaną zebrane i wywiezione na składowisko. Celem wystawki jest ułatwienie mieszkańcom pozbycia się, bez ponoszenia dodatkowych kosztów wielkogabarytowych przedmiotów, które nie mieszczą się do pojemników na odpady.

Harmonogram zbiórki: wystawka_harmonogram_2012_jesien.pdf