Propozycje budżetowe radnych klubu PO

W dniu dzisiejszym złożyliśmy w Ratuszu jako Klub propozycje do budżetu miasta Nowego Sącza na rok 2013. Liczymy na owocną współpracę z Panem Prezydentem w zakresie konstruowania projektu zbliżającego się budżetu. Tekst propozycji poniżej.

Grzegorz Fecko

 

„Klub Radnych Platformy Obywatelskiej w Radzie Miasta Nowego Sącza

Nowy Sącz, dnia 4 października 2012 r., Znak sprawy: KRPO-2/2012

Pan, Ryszard Nowak, Prezydent Miasta Nowego Sącza

W związku z prowadzeniem przez służby Pana Prezydenta prac związanych z przygotowaniem projektu Budżetu Miasta Nowego Sącza na 2013 r. działając w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej RP w Radzie Miasta Nowego Sącza zwracam się  z prośbą o ujęcie w projekcie budżetu następujących zadań:

  • remont ulicy Górgacza (pozostałych 100 metrów)  wraz z budową chodnika i kanału opadowego,
  • dokończenie remontu ulicy Barskiej do końca granicy miasta,
  • budowa ulicy na osiedlu STBS łączącej ulice Nawojowską i Kusocińskiego,
  • budowa chodnika na ulicy Kamiennej,
  • budowa dojazdu do Komendy Miejskiej Policji od ulicy Grottgera lub Grunwaldzkiej,
  • budowa kanału opadowego odwadniającego ulicę Mizgałów (dla inwestycji opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę),
  • modernizacja obiektów przekazanych po zakończeniu budowy Komendy PSP (w tym budowa parkingu dwupoziomowego),
  • budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 15  (ulica 29 Listopada),
  • budowa kanału opadowego przy ulicy Zdrojowej (na odcinku od granicy z Zabełczem do ulicy Witosa),
  • remontu mostu heleńskiego im. Józefa Piłsudskiego,

Wnioskujemy o zarezerwowanie w projekcie Budżetu Miasta Nowego Sącza na 2013 r. środków finansowych w wysokości 3 milionów złotych na tzw.  dopłaty do cen wody i ścieków oraz środków                 w wysokości ustalonej przez służby Pana Prezydenta koniecznych do rozpoczęcia realizacji planowanych od wielu lat inwestycji drogowych.”

Radni: Piotr Lachowicz, J. Antoni Wiktor, Józef Gryźlak, Jan Opiło, Tadeusz Gajdosz, Grzegorz Fecko, Tomasz Basta