Tłumy w Zabełczu – nowa Liderka

Na dzisiejsze wybory w Zabełczu przybyła niemal dwustu osobowa grupa mieszkańców. W wyborach na przewodniczącą zarządu osiedla zwyciężyła pani Bogumiła Kałużny z dotychczasową przewodnicząca panią Elżbietą Chowaniec. O dramaturgi wyborów niech zaświadczy fakt, że jeden głos przesądził o wyniku: 96 do 95. Spotkanie poprowadził pan Stefan Chomoncik. Jestem przekonany, że z nowo powołanym zarządem w Zabełczu będziemy mogli jako samorządowcy rozwiązywać wspólnie wszystkie problemy – szczególnie głównej naszej bolączki jaką jest sąsiedztwo składowiska odpadów komunalnych oraz niedoinwestowanie wynikające z peryferyjnego charakteru naszych osiedli.
Grzegorz Fecko

Na załączonych fotografiach (własne autora): uczestnicy spotkania oraz nowo wybrana przewodnicząca zarządu osiedla Zabełcze