Interpelacje

Wpis  27 III 2012   INTERPELACJE RADNEGO MIASTA NOWEGO SĄCZA – GRZEGORZ FECKO:

1. Proszę o udzielenie informacji jakie działania realizowała dotychczas Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego dla pomocy rozwoju przedsiębiorczości i nowych inwestycji gospodarczych. Ponadto proszę o informację jakie działania planuje się przez SARR dla rozwoju przedsiębiorczości i inwestycji na najbliższe lata. Czy bierze się pod uwagę potencjał terenów w sąsiednich gminach takich jak Chełmiec i Podegrodzie?

Grzegorz Fecko

2.  W związku z niewykorzystanymi po godzinach lekcyjnych halami i obiektami sportowymi w szkołach i narastającym problemem nadwyżki etatów nauczycieli  w stosunku do malejącej struktury szkolnego przedziału demograficznego proponujemy, aby na najbliższy nowy rok szkolny przeznaczyć środki na dodatkowe godziny dla nauczycieli. Owe  godziny można by przeznaczyć jako dyżury nauczycieli na przyszkolnych obiektach sportowych. Takie rozwiązanie pozwoli naszym mieszkańcom a zwłaszcza młodzieży na korzystanie z obiektów sportowych, na które przeznaczono duże środki finansowe a  nie są ekonomicznie wykorzystane oraz uda się uratować wiele etatów dla nauczycieli.

Przygotowanie koncepcji: Patryk Wicher i Grzegorz Fecko