Mleczarnia bez odoru!

W lecie zeszłego roku powstało na dzielnicy Przetakówka duże zamieszanie w związku ze smrodem jaki emitowała oczyszczalnia spółdzielni mleczarskiej przy Flisaków. Zarząd Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej zobowiązał się, że poczyni inwestycje eliminujące owe uciążliwości.   https://grzegorzfecko.pl/2011/06/mleczarnia-smrodzi-cd/ Od tamtego czasu zmieniły się władze sądeckiej mleczarni. Z nowymi władzami podjąłem rozmowy w sprawach wcześniejszych zobowiązań. Zapewniono mnie , że czyni się starania o zmianę stanu na lepszy. Na moją prośbę przesłano mi pisemną deklarację zamiarów Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej , tak aby nie poprzestawać na ustnych zobowiązaniach. Oświadczenie w obrazie poniżej.

Grzegorz Fecko