Przeciw podwyżce wody – Interpelacja

W dniu dzisiejszym złożyłem w Urzędzie Miasta interpelacje (tekst poniżej) do Prezydenta Miasta. Wystąpienie z ową Interpelacją poprzedziłem analizą zużycia (rocznego) wody przez rodziny w naszym mieście. Spotkałem się w tej sprawie z Prezydentem Ryszardem Nowakiem oraz Prezesami Sądeckich Wodociągów panem Januszem Adamkiem i panem Krzysztofem Głucem. Osobiście uważam, że jeśli podwyżka była by nieunikniona, to jej ciężar finansowy powinien również (proporcjonalnie) przejąć solidarnie budżet Nowego Sącza jak i czynne starania Zarządu Sądeckich Wodociągów do szukania oszczędności tak, aby i one jako spółka wzięły część naliczonej podwyżki na siebie.

Tekst interpelacji z dnia 15 lutego 2012r. :

„W związku z dużym zaniepokojeniem mieszkańców Nowego Sącza o planowanych podwyżkach wody i ścieków przygotowanych przez Sądeckie Wodociągi (od 1 kwietnia 2012) zwracam się z propozycją wygospodarowania z budżetu miasta kwoty: w przybliżeniu 2 000 000 złotych. Przedstawiona przeze mnie wartość odpowiada średniemu zużyciu wody w kubikach w Nowym Sączu przez gospodarstwa domowe (informacja o zużyciu uzyskana od wiceprezesa Sądeckich Wodociągów pana Krzysztofa Głuca). Wskazana wartość nie zniweluje podwyżki całkowicie ale przeniesie jej ciężar z gospodarstw domowych również na budżet miasta. Realizacja dopłat przez Urząd Miasta  nie powinna zwalniać Zarządu Sądeckich Wodociągów z szukania oszczędności dla osiągnięcia optymalnie niskiego poziomu cen”.

Grzegorz Fecko

Więcej inicjatyw: https://grzegorzfecko.pl/rada-miasta/