Parkingi dla mieszkańców – INTERPELACJA

Dotyczy: Interpelacja

„W związku z dużym zapotrzebowaniem na miejsca parkingowe na osiedlach: Barskie, Gołąbkowice i Kochanowskiego (rejon skrzyżowania Lwowska z Barską i Krańcową) proszę o podjęcie działań w celu pozyskania dla mieszkańców wspomnianych dzielnic miejsc parkingowych na parkingach w budowanej galerii Trzy Korony. Warto wziąć pod uwagę fakt, że wspomniana galeria oczekuje zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, jest to dobry czas na rozmowę z jej przedstawicielami w tej sprawie. Należy podkreślić, że dzielnice: Barskie, Gołąbkowice i Kochanowskiego, których granice zbiegają się właśnie w miejscu planowanej galerii faktycznie borykają się z problemem braku miejsc parkingowych. Brak miejsc parkingowych na pobliskich osiedlach mieszkaniowych często jest zarzewiem niesnasek i konfliktów właścicieli samochodów zmuszanych do parkowania niezgodnie z przepisami na zakazach i na terenach zielonych. Nadmienić warto, że ten problem był dotychczas i jest obecnie częstym powodem interwencji i skarg mieszkańców do mnie i do kolegów radnych.”

Z poważaniem, Grzegorz Fecko, Radny, Rada Miasta, Nowy Sącz

więcej:  https://grzegorzfecko.pl/rada-miasta/