Bezpieczne Miasto

W dniu 3 lutego 2012 w nowosądeckim Ratuszu odbyło się spotkanie poświęcone bezpieczeństwu w naszym mieście w kontekście ostaniach dramatycznych wydarzeń związanych z przewozami TAXI. Inicjatorami spotkania byli Grzegorz Fecko – radny, Grzegorz Dobosz -Wiceprzewodniczący Rady Miasta oraz inspektor Henryk Koział – Komendant Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Spotkaniu patronował i uczestniczył w nim Wiceprezydent Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż. Gośćmi spotkania byli przedstawiciele różnych korporacji taksówkarskich, komendant Straży Miejskiej Dariusz Górski, mł. insp. Rafał Leśniak – Komenda Policji, przedstawiciel Wydziału Komunikacji i Transportu Marek Rafałowicz i Tadeusz Gajdosz (radny – Komisja Porządku Publicznego).

Na spotkaniu strony przedstawiły swoje spostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa pracy w przewozach taxi. Przedstawiciele policji przedstawili zasady jakie na przyszłość mogą zapobiec dotychczas występującym problemom i nieszczęściom. Zauważono potrzebę współpracy Policji z korporacjami taksówkarskimi. Wszyscy uznali potrzebę wypracowania standardu pracy korporacji oraz współpracy z policją. Komendant Henryk Koział zadeklarował możliwość przeprowadzenia szkoleń dla chętnych taksówkarzy w naszym mieście.

Owe spotkanie (Policja – Samorząd – Taxi) uznano za preludium do dalszych spotkań i pracy nad osiągnięciem metod wzmacniających bezpieczeństwo w naszym mieście. Na następne spotkanie strony przygotują skonsultowane propozycje współpracy w swoich środowiskach.

Grzegorz Fecko