Zawrotna cena wody i ścieków

Moim zdaniem z artykułu Sądeczanina.pl http://sadeczanin.info/aktualnosci-gospodarka/art/30482

„- Plan podwyżek jest bardzo dotkliwy i z pewnością uderzy po kieszeniach wielu mieszkańców miasta. Przejęcie części tego obciążenia przez miasto również nie jest dobrym rozwiązaniem, bo problem nie dotyczy tylko Nowego Sącza. Trzeba wspólnie z przedstawicielami tych samorządów, których dotkną podwyżki opracować wspólne rozwiązanie. Tak, by wzrost cen był jak najmniej dotkliwy dla mieszkańców – komentuje Grzegorz Fecko.

Radny PO obawia się również, że przy takim wzroście cen za usługi trudno będzie zachęcić niepodpiętych jeszcze do kanalizacji mieszkańców miasta do włączenia się do rozbudowanego systemu Sądeckich Wodociągów.”

Tym razem na sesji Rady Miasta Nowego Sącza nikt z radnych chyba nie powie, że tak dotkliwa podwyżka to efekt globalnego kryzysu lub decyzji Rządu RP …

GF

Dyskusji z Radnym Czerneckim (Zapytaj kolegów z Komisji Budźetowej.Z tego co wiem to nie ostatnia podwyżka Grzesiu 🙂  )

-Artur, byłem na łączonej komisji Budżetowej i Infrastruktury w sądeckich wodociągach, czekam na pozwolenie na opublikowania szczegółowych danych. Przykra sprawa Artur dla obywateli naszego miasta. Musimy wspólnie znaleźć sposób na złagodzenie ewentualnych podwyżek. Oczywiście od wodociągów też oczekuję zmniejszenia proponowanych podwyżek – Oni też muszą zacisnąć pasa, nie tylko Sądeczanie! To musimy wypracować ponad podziałami kolego 🙂

Grzegorz Fecko