Skazani na śmietnisko!

Decyzja - fragment (kliknij na obrazku, aby powiększyć)

Zainspirowany spotkaniem z mieszkańcami na pograniczu osiedli Przetakówki i Zabełcza, których domy są blisko Składowiska Odpadów Komunalnych poprzez interpelacje zwróciłem się do Prezydenta Nowaka z zapytaniem co zamierza zrobić po zakończeniu się czas-okresu na eksploatacje składowiska. Jeszcze pewnie służby Urzędu Miasta nie spisały ze stenogramów ostatniej sesji mojej interpelacji a już dotarł do mnie dokument decyzji NR 560/2011.  O ile wspomniane spotkanie z mieszkańcami dotyczyło głównie planowanego Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów lokalizowanego u podnóża zachodniej (sztucznie usypanej) skarpy tworzącej nieckę „śmietnika”, to okoliczność w jakiej dowiedzieliśmy się o zmianie decyzji Wydziału Architektury i Budownictwa  przypomina skromne informacje o planowanym RZZO (listopad 2011). Oczywiście, było ogłoszenie, jednak znów zarząd osiedla Przetakówka nie otrzymał takiej informacji. Nad taką kolejnością rzeczy ubolewamy. O problemie poinformowałem niezwłocznie przewodniczącego zarządu osiedla Przetakówka pana Stanisława Zelka. Do tematu jesze powrócę.

Nawiązując do spotkania z mieszkańcami, odebrałem od Nich informacje o dużym zaniepokojeniu tym, że przy powstaniu RZZO ilość przejeżdżających „śmieciarek” zwiększy się nie do zniesienia. Obawiają się Oni również skutków ubocznych bliskiego sąsiedztwa zakładu, które może odbić się na zdrowiu ich rodzin.  Zwrócono uwagę na potrzebę powtórnego gęstszego zalesienia zbocza południowego (patrząc od składowiska) w kierunku osiedla Aleksandrówka oraz posadzenia roślinności na zboczu sztucznego (zachodniego) wału niecki. Warto przypomnieć, bo o tym nie wiedzieli moi goście, że w strefie składowiska mieszkańcy mają prawo do mniejszej opłaty za odbiór odpadków.

Grzegorz Fecko