Śmietnisko i interpelacja

W związku z tym, że w roku 2013 (październik) upływa pięcioletnie pozwolenie na funkcjonowanie i eksploatacje Składowiska Odpadów Komunalnych przy ulicy Tarnowskiej w Nowym Sączu, zwracam się w obecnej interpelacji z zapytaniem do Prezydenta co On i Jego służby zamierzają uczynić w tej sprawie. Problem poruszony prze zemnie jest tym bardziej istotny, że dla okolicznych mieszkańców „śmietnisko” jest to temat ważki a jego sąsiedztwo to problem!

Grzegorz Fecko

Więcej inicjatyw na stronie: https://grzegorzfecko.pl/rada-miasta/