Informacje

Informacje:

  • Wysokim stopniem zaawansowania cieszą się inwestycje remontu ulicy Dojazdowej i budowy sieci wodociągowej oraz sanitarnej na Targowej, Tarnowskiej i Flisaków,
  • Do kilku tygodni obiecano umieszczenie nawierzchni asfaltowej na brakującym odcinku ulicy Warzywnej,
  • Ponad miesiąc temu na interwencję mieszkańców zainstalowano wiatę przystankową przy Tarnowskiej,
  • Zaproponowałem Prezesowi Piotrowskiemu (NOVA) , aby wydano informator o kontrowersyjnej inwestycji. Propozycję przyjął pozytywnie i obiecał jej realizację w najbliższym czasie,
  • Remont kładki (stopni) na Łubince realny jest niestety dopiero w grudniu br.,
  • Przekazałem interwencję o dziurze na moście na ulicy Zdrojowej na Łubince,
  • Po remoncie Dojazdowej przewidziane jest umieszczenie tam pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
  • Kontynuuję działania , aby autobus linii miejskiej  jeździł przy bazarze na Głowackiego (wniosek kupców) i dalej w kierunku szkół podstawowej i gimnazjum na Szkolnej. Opcja koło bazaru jest dość pewna (informacja z odpowiedzi na interpelację), zaś przejazd blisko szkół tak, aby młodzież z Przetakówki nie przesiadała się na skrzyżowaniu Paderewskiego – Tarnowska jest w trakcie rozmów,
  • Na ulicy Hasiora działają już nowe latarnie, wg obietnic dyrektora Grzegorza Mirka z MZD na asfalt możemy liczyć tam w 2012.

Grzegorz Fecko