Zagospodarowanie Odpadów

Wpis 13 listopad 2011 Uwagi / Wnioski, Grzegorz Fecko:

Uwagi / Wnioski
Dotyczy: „Obwieszczenie Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Nowy Sącz, dnia 17.10.2011 r. , Nasz znak: WOŚ.6220.24.2011.WZ”
Zaalarmowany przez wielu mieszkańców osiedli Zabełcza i Przetakówki oraz po rozmowie z przedstawicielem powstającego Miasteczka Multimedialnego wraz z Przewodniczącym Zarządu Osiedla Panem Stanisławem Zelkiem pragniemy przedstawić oczekiwania obywateli jak i organizacji. W związku z tym, że inwestycja wymieniona w „Obwieszczeniu Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Nowy Sącz, dnia 17.10.2011 r. , Nasz znak: WOŚ.6220.24.2011.WZ” jest bardzo ważną i istotną dla lokalnej społeczności oraz funkcjonujących tu instytucji, mieszkańcy wyrażają niepokój jaki czują się pominięci w dyskusji nad planowanym przedsięwzięciem – „Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów – Nowy Sącz” (okoliczności jak żywo przypominają podobną sytuację z czasu uruchamiania Składowiska Odpadów Komunalnych i Oczyszczalni). Zdaniem zainteresowanych proponowana inwestycja pogorszy  i tak już ograniczony oczyszczalnią i śmietnikiem walor do spokojnego życia rodzin, egzystencji i funkcjonowania różnych przedsięwzięć skazując dzielnice Zabełcze i Przetakówka na estetyczny margines.
My jako zainteresowani, nie negujemy z góry planowanej inwestycji, jednak stanowczo domagamy się wcześniejszych rozmów z mieszkańcami i uczciwego przedstawienia charakteru inwestycji oraz o jej skali, których to cech w obwieszczeniu nie sposób dostrzec. Zatem proponujemy wyznaczyć dogodne terminy dla spotkania z mieszkańcami Zabełcza i Przetakówki oraz  zainteresowanymi organizacjami z przedstawicielami miasta i spółki Nova w celu rozwiania wszelkich wątpliwości. Przypomnę, że 6 września br. proponowałem jako radny w interpelacji, aby zainteresowanym zorganizować wyjazd do podobnie funkcjonującego gdzieś w kraju Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów, taki wyjazd mógłby rozwiać wszelkie wątpliwości obywateli (ową interpelacyjną propozycję ponawiam).
Z poważaniem,  Grzegorz Fecko, Radny, Urząd Miasta Nowego Sącza