Rocznica Cudu

W 91 rocznicę Cudu Nad Wisłą uczestniczyłem w uroczystej mszy świętej w Białym Klasztorze. Po mszy świętej samorządowcy, Poseł Czerwiński i przedstawiciele wielu instytucji wzięli udział w okolicznościowej  uroczystości na Cmentarzu Komunalnym przy Grobie Nieznanego Żołnierza i złożyli wiązanki kwiatów. Okolicznościowe słowo  wygłosił wiceprezydent Jerzy Gwiżdż. Po tej uroczystości w raz z posłem i grupą radnych złożyliśmy kwiaty przy pamiątkowej tablicy ku czci marszałka Józefa Piłsudskiego

Przygotował Grzegorz Fecko

Foto: Elżbieta Pach