Helena – krawężniki do poprawki

W ostatnim czasie mieszkańcy osiedla Helena z ulicy Kosmonautów zgłosili potrzebę interwencji w sprawie nowo  wykonanej ulicy. W miejscu tym odnawiano stan po budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągu. Zadowolenie mieszkańców z tej potrzebnej inwestycji burzy jednak wysokość krawężników na wjazdach do wielu posesji. W jednym przypadku było dwa centymetry w innych zaś wysokość krawężników dochodzi dochodzi prawie do dziesięciu centymetrów. Zbyt wysokie pozostawienie krawężników w stosunku do poziomu płaszczyzny jezdni utrudnia wjazd na posesję i zagraża stanowi technicznemu pojazdów. Po sprawdzeniu stanu faktycznego w terenie, zaistniały problem zgłosiłem Sądeckim Wodociągom. Wykonawcy wadliwych wjazdów zgodzili się z wadą i zobowiązali się do zniwelowania różnic wysokości tak, aby mieszkańcy mogli swobodnie wjeżdżać na swoje posesje.

Grzegorz Fecko

Foto autor.