Interpelacje 26 lipiec 2011

Wpis  26 lipiec 2011   INTERPELACJE RADNEGO MIASTA NOWEGO SĄCZA – GRZEGORZ FECKO:

1.   W imieniu wnioskujących mieszkańców osiedla proszę o instalację wiaty i ławki na przystanku miejskiej komunikacji przy ulicy Tarnowskiej w kierunku centrum przy „Biedronce” (wysokość parkingu)  na przeciw biurowca PZU,

2.   W związku z realizowanym wielkim projektem unijnym budowy kanalizacji i wodociągu na ulicy Tarnowskiej , Flisaków, Dojazdowej i Targowej proszę w związku z tym zaplanować uzupełnienie inwestycji kanalizacji sanitarnej i wodociągów na nie ujętej w obecnej inwestycji – projekcie posesji przy ulicach Tarnowskiej (w stronę LOK), Dojazdowej i Głowackiego.

3.   Nawiązując do zgłaszanych problemów przez członków ubogich rodzin  zasilanych i wspieranych socjalnie przez nasze miasto, zwracam  uwagę na fakt, że często niewłaściwie przeznacza się otrzymane przez nich środki. Zdarzają się sytuacje, że wsparcie i zapomogi , którymi dysponują przeznaczane są na przykład na alkohol, używki i zbędne rzeczy. Proponuję rozważyć możliwość (przykład Republika Czeska), aby objąć takie wspomagane socjalnie rodziny wypłatą zapomogi poprzez kartę płatniczą, która miałaby w swym zakresie ograniczenie docelowo tylko na środki niezbędne i najbardziej potrzebne dla tychże rodzin takie jak żywność, podręczniki dla dzieci, odzież itp. .

 

Całe archiwum na stronie:   https://grzegorzfecko.pl/rada-miasta/