Interpelacja 27 lipiec 2011

Wpis  27 lipiec 2011   INTERPELACJE RADNEGO MIASTA NOWEGO SĄCZA – GRZEGORZ FECKO:

W związku z pilna interwencją mieszkańców ulicy Zaruskiego, Wierzbowej, Witosa i Podgórskiej (osiedle Kochanowskiego) w sprawie zniszczeń kładki nad potokiem Łubinka proszę o naprawę schodów z podejścia na przyczółki kładki po obydwu stronach. Obecnie z powodu zapadnięcia się nasypów ziemnych umieszczone na nich schody zapadły się, cześć progów jest wspak a jedna cześć ma otwarte zapadlisko. Wszystkie uszkodzenia w wyniku wypłukiwania nasypów  ziemnych intensywnymi opadami stanowią bezpośrednie zagrożenia życia i zdrowia przechodniów, którzy zmuszeni są z korzystania owej kładki. Dramatyczny stan techniczny tychże schodów potwierdził pan Marek Nieć, dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności na dzisiejszej wizji lokalnej.

Grzegorz Fecko

Więcej na stronie:    https://grzegorzfecko.pl/rada-miasta/