Kapryśny potok Łubinka wziąż ważny

Interwencje:

  1. 27 lipca br. odbędzie się wizja lokalna dotycząca opanowania brzegów Łubinki powyżej mostu na ulicy Lwowskiej,
  2. Podobnie dalszy odcinek naszego kapryśnego potoku zostanie zinwentaryzowany poniżej mostu na ulicy Lwowskiej pod oczyszczenie przekroju koryta, taka czynność planowana jest również poniżej mostu na ulicy Barskiej do ujścia Łubinki do Dunajca (na tym odcinku przygotowywane są prace nad wyrównaniem wysokości wałów i grobli po obydwu stronach, tak, aby jedno umocnienie nie doprowadzało do zalewów po drugiej stronie potoku,
  3. Na wniosek mieszkańców ulicy Witosa i Podgórskiej złożony na moje ręce (osiedle Kochanowskiego) odbędzie się wizja lokalna i ocena stanu kładki nad Łubinką na wysokości ulicy Zaruskiego,
  4. Na przyszły tydzień zaplanowana jest wizja stanu faktycznego (też przy Łubince – jej dolna część) „ulicy” Galicy, która jest zablokowana i po dziś dzień nie można z niej korzystać pomimo, że jest własnością gminy?

O efektach spotkań, rozmów i poczynionych działań informację zamieszczać będę na bieżąco.

Grzegorz Fecko