Wielki projekt unijny rusza wreszcie na Przetakówce

W dniu dzisiejszym (zgodnie z zapowiedzią) odbyło się spotkanie mieszkańców naszej dzielnicy z przedstawicielami inwestycji unijnej, którą prowadził prezes Sądeckich Wodociągów pan Krzysztof Głuc. Przedstawiono zasady i harmonogram działań. Najbliższe roboty ruszają w lipcu br. W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt mieszkańców. Widać było duże zainteresowanie oraz satysfakcję, że plany stają się realne. Przedstawiono zasady formalne przyłączów. Wodociągi objęły planem każdy przyłącz indywidualny tak, aby zminimalizować koszty dla gospodarstw domowych. Podobnie pouczono zebranych, aby projekt powykonawczy mieszkańcy zamówili wspólnie, co im ograniczy koszty do minimum.

W obecnej inwestycji jako mieszkańcy widzimy wiele pozytywów (poza komfortem bycia podłączonym jako gospodarstwo domowe do instalacji sanitarnych). Otóż, po tej inwestycji Dunajec odetchnie, a prowadzone roboty w drogach (jak zaznaczył prezes Głuc) będą skutkowały tym, że nawierzchnię ulic w miejscu inwestycji będą odnowione – nowe i lepsze. Dotyczy to ulicy Targowej, części  (objętej inwestycją) ulicy Dojazdowej oraz uliczek wewnętrznych w osiedlu zwartych domków jednorodzinnych przy ulicy Tarnowskiej (róg Tarnowskiej / Flisaków).

Umówiliśmy się na regularne spotkania z wykonawcami i odpowiedzialnymi za tę inwestycję władzami Sądeckich Wodociągów.

Na spotkaniu zgłoszono również potrzebę objęcia inwestycją kanalizacji sanitarnej ulicy Tarnowskiej na odcinku (po prawej stronie) od Dojazdowej do LOK’u, dalszej części Dojazdowej oraz Głowackiego. Pan Krzysztof Głuc zaznaczył stanowczo, że ze względów proceduralnych do obecnie omawianego projektu nie można włączyć tych miejsc, jednak poprosił i zachęcił o wystąpienie w tej sprawie, aby sprawdzić na najbliższą przyszłość możliwość takich inwestycji i o ich zinwentaryzowanie. Przesłany wniosek do Sądeckich Wodociągów znajduje się na stronie: https://grzegorzfecko.pl/rada-miasta/

Grzegorz Fecko