Wspólne działanie radnych dla miasta

W dniu 28.06.2011 r. Radny Patryk Wicher złożył interpelacje na temat „doinwestowania” placu zabaw zlokalizowanego na terenie osiedla Wojska Polskiego przy ulicy I Brygady. Radny poprosił Prezydenta Miasta Nowego Sącza o zamontowanie dodatkowych elementów służących dzieciom na terenie w/w placu zabaw. W uzasadnieniu Radny podkreślił, że jest to jeden z najważniejszych i największych placów zabaw na tym Osiedlu. Ponadto Radny poprosił o jego ogrodzenie, tak aby spełniał on wszelkie wymogi bezpieczeństwa. W dalszej części Sesji Radny Wicher zaapelował do wszystkich Mieszkańców o pomoc w walce z wandalizmem. Radny zwrócił uwagę na koszty związane z remontami, które Miasto musi ponosić ze względu na ciągłe niszczenie m.in. placów zabaw. Radny podkreślił, że środki przeznaczone na naprawę zniszczeń w skali roku pozwoliłyby na zbudowanie kilku nowych placów zabaw. W końcowej części obrad Radny Wicher zaapelował do mieszkańców o wzięcie udziału w konkursie firmy NIVEA dzięki, któremu na terenie Naszego Miasta mogłyby zostać wykonane dwa lub nawet trzy place zabaw. Jednak, aby osiągnąć ten cel Musimy RAZEM „poklikać” kilka razy na stronie NIVEA w celu uzyskania jak największej liczby głosów, które pozwolą nam wygrać ten konkurs. Chciałbym również poprzeć inicjatywę Radnego Patryka Wicher tycząca się modernizacji boiska na terenie Osiedla Wojska Polskiego przy SP 21. Tak jak podkreślał Radny Wicher to boisko jest bardzo ważnym miejscem dla młodzieży zamieszkującej to Osiedla. Dlatego musi być one przystosowane do ich potrzeb. W związku z tym razem z Radnym Patrykiem prosimy o modernizacje w/w boiska. Pragnę podkreślić, iż wyżej wspomniane postulaty są mi bliskie i w pełni popieram interpelacje Radnego Patryka Wicher. Pragnę podkreślić i przypomnieć, że razem z Radnym Patrykiem na bieżąco współpracujemy w w/w tematach. Mam nadzieje, że nasza współpraca „zaowocuje” nie tylko nowymi inwestycjami, ale i naszą przyjaźnią.

Grzegorz Fecko