Dyskusja o przedszkolach i sądeckiej oświacie

W odpowiedzi na poprawkę i wypowiedź kolegi radnego Artura Czerneckiego: „Szkoda że poprawka upadła.Część rodzin przyjęła by ją z ulgą.”


  • Nie zapominaj, że przy 5 godzinach bez łaski dziecko można odprowadzać do przedszkola za darmo!
  • A propos pomocy wielodzietnym rodzinom, zastanówmy się (a to nasza merytoryczna komisja w RM związana z oświatą) jak zrobić, aby książki używane mogły przechodzić z rąk do rąk z roku na rok. Obecnie wyprawka w wielodzietnej rodzinie zabija budżet domowy nawet tam gdzie dwoje rodziców pracuje (przy kilku dzieciach). Wszyscy wiemy, że podręczniki zmienia się jak rękawiczki. Może zaapelujmy do przedstawicieli oświaty w Nowym Sączu, aby z własnej woli wykorzystywali jednolite materiały! Tu byśmy pomogli wielodzietnym rodzinom bez zbędnej demagogi i populizmu…

Grzegorz Fecko