Na Skyscraper City piszą o „P+R”

Na znanym merytorycznym forum Skyscraper City piszą o Park and Ride, -temat wart jest uwagi. Temat wart jest rozważenia.

A w liście od mieszkańca osiedla Heleny: „Okazuje się że przyległy teren chce zabudować deweloper blokami. Jest może jeszcze  szansa wykupić okoliczne puste działki pod taki parking. Tam będzie ogromne zapotrzebowanie dla mieszkańców zachodniej Sądecczyzny na parking żeby zostawić auto i dalej jechać koleją do Krakowa…”