Propozycje do Budżetu Miasta NS 2021

Wnioski do Budżetu Miasta na 2021

W imieniu swoim, zgłaszających samorządowców jak i obywateli zgłaszających sprawy przedstawiam następujące istotne problemy do rozwiązania poprzez ujęcie ich w planach realizacji w projekcie budżetu Miasta Nowego Sącza na rok 2021:

 • Budowa chodnika od CPN Orlen przy ulicy Witosa110 w kierunku góry Zabełeckiej do drogi wjazdowej prowadzącej na wysypisko śmieci Spółki NOVA ,
 • Wykonanie przejść dla pieszych na ulicy Witosa na wysokości siedziby Państwowej Straży Pożarnej i osady Aleksandrówka oraz przy rondzie św. JP II,
 • Rozbudowa i kontynuacja budowy ścieżek rekreacyjnych w parku powyżej Orła na skale (Sądecka Orla Perć), oraz przygotowanie i montaż tablic z opisem historii tego miejsca oraz o lokalnej przyrodzie i geografii,
 • Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego przejazdów rowerowych przez ulicę Witosa na wysokości ulicy Zdrojowej i Barskiej,
 • Kontynuacja budowy ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż ulicy Pieczkowskiego oraz Nowochruślickiej,
 • Budowy chodnika wzdłuż ulicy Tarnowskiej od nr. posesji 32 do nr.66,
 • Remont chodnika przy ulicy Tarnowskiej począwszy od marketu Media Markt do nowo wybudowanego chodnika obwodnicy północnej (przed nowym rondem) zniszczenia chodnika jeszcze popowodziowe,
 • Remont nawierzchni i budowa chodnika na ulicy Ogińskiego (brak chodnika po obu stronach),
 • Remont nawierzchni drogi i chodnika ulicy Głowackiego od ulic Paderewskiego do ulicy Kraszewskiego oraz budowa chodnika po prawej stronie tego odcinka gdyż jest to dojście do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (droga i chodnik tego odcinka jest w opłakanym stanie),
 • Dokończenie budowy chodnika ulicy Warzywnej wzdłuż posesji nr. 12 ( około 40mb)
 • Remont nawierzchni ulicy Głowackiego począwszy od ulicy Zdrojowej w kierunku bazaru nad Łubinką oraz od bazaru do ulicy Tarnowskiej,
 • Remont chodnika ulicy Głowackiego począwszy od ulicy Dojazdowej do ulicy Zdrojowej oraz budowa nowego chodnika po drugiej stronie ulicy,
 • Budowa chodnika ulicy Głowackiego począwszy od ulicy Tarnowskiej w kierunku bazaru nad Łubinką,
 • Remont chodnika ulicy Szkolnej od ulicy Kraszewskiego do ulicy Zalewskiego (około 45mb),
 • Remont krótkiego odcinka drogi dojazdowej do firmy Farbol i Kier ulicy Głowackiego,
 • Remont nawierzchni ulicy Flisaków od Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w stronę wałów Dunajca,
 • Budowa ścieżki pieszo rowerowej od mostu rowerowego na Kamienicy przy Rybackiej pod mostem na Tarnowskiej, dalej poprzez bulwar i wał nad Kamienicą, dalej pod mostem na Krańcowej do mostu wiszącego przy MOSiR,
 • Kontynuacja i budowa ścieżki pieszo rowerowej na bulwarze Narviku od przystanku pod wiaduktem do ronda „pod szpitalem” i dalej do ronda Solidarności,
 • Budowa chodniki na ulicy Dunajcowej od pętli autobusowej do Jagodowej,
 • Remont nawierzchni drogi i budowa chodnika ulicy Stefana Jarosza,
 • Naniesienie nawierzchni asfaltowej dla przejazdu rowerowego ze ścieżki rowerowej Dunajec EuroVelo w kierunku Starego Miasta na wysokości hotelu Panorama, Remont nawierzchni drogi i budowa chodnika ulicy Bogdana Zaleskiego od ulicy Romera do ulicy Moniuszki,
 • Remont nawierzchni drogi i budowa chodnika ulicy Inwalidów Wojennych od ulicy Stefana Jarosza do ulicy Michała Ogińskiego,
 • Budowa chodnika ulicy Racławickiej od ulicy Na Rurach do bloków mieszkalnych (brak chodnika po obu stronach drogi),
 • Podniesienie siatek piłkochwytów na boisku szkolnym przy ulicy Szkolnej, obecnie zniszczone są rynny i poszycie dachu,
 • Remont nawierzchni ulicy Tarnowskiej (stara Tarnowska- dojazd do posesji 108, 110, 114, 116, 118) oraz montaż lampy oświetleniowej na istniejącym słupie energetycznym.
 • Budowa chodnika ulicy Bandurskiego od ulicy Paderewskiego w kierunku piekarni Zdrój,
 • Remont nawierzchni drogi oraz budowa chodnika na ulicy Moniuszki od ulicy Paderewskiego do ulicy Zaleskiego(brak chodnika po obu stronach drogi),
 • Remont ulicy Młodzieżowej i budowa chodnika gdyż po prawej stronie ulicy w kierunku ulicy Paderewskiego rośnie szpaler wysokich tui a po lewej stronie parkują samochody a mieszkańcy osiedla Hallera poruszają się bardzo wąską niebezpieczną ulicą. Odcinek tej drogi został zniszczony podczas remontu ulicy Paderewskiego (gdyż był objazdem podczas remontu),
 • Remont ulicy Różanej oraz budowa chodnika(brak chodnika po obu stronach drogi),
 • Wykonanie zatoki autobusowej przy ulicy Tarnowskiej obok posesji nr.28,
 • Wykonanie oświetlenia obiektu sportowego przy ulicy Witosa ( obok PSP w Nowym Sączu) kosztem likwidacji trzech słupów oświetleniowych oświetlających chaszcze za bazarem nad Łubinką,
 • Budowa drogi dojazdowej oraz jej oświetlenia do obiektu sportowego Przetakówka (około 45 mb drogi dojazdowej) gdyż działka o nr. ewidencyjnym 20/7 w obrębie 8 będąca własnością miasta, na której to działce znajduje się obiekt sportowy, który nie posiada własnego dojazdu (istnieje wykonany zjazd z ulicy Witosa),
 • Kapitalny remont pękniętego muru oporowego na rzece Kamienica poniżej mostu Sybiraków na rzece Kamienica,
 • Po uzgodnieniu z zarządca Polskich Wód stałe koszenie i pielęgnacja międzywala Dunajca, kamienicy i Łubinki, tereny te powinny być naturalnymi terenami rekreacyjnymi dla Sądeczan,
 • Eliminacja uciążliwego odoru emitowanego ze składowiska odpadów komunalnych i z oczyszczali ścieków,
 • Budowa systemu odprowadzenia wód deszczowych z ulicy Zdrojowej na odcinku od jej najwyższego punktu n. p. m. do ulicy Witosa, obecnie większość wód z dużego zlewiska spływa jezdnią co powoduje stałe niszczenie nawierzchni i poboczy,
 • Dalsze monitorowanie i badanie osuwiska tzw. góry Aleksandrówki. Osuwiska zagrażają mieszkańcom oraz istnieje zagrożenie przeniknięcia wód z wysypiska w stronę posesji przy ulicy Witosa,
 • Montaż wiat przystankowych na ulicy Paderewskiego na przystanku autobusowym Paderewskiego – Romera naprzeciw przedszkola,
 • Przystosowanie istniejących pomieszczeń przy ulicy Tarnowska 28 na potrzeby świetlicy dla dzieci i młodzieży, seniorów Osiedla Przetakówka oraz na siedzibę dla zarządu Osiedla i Klubu Sportowego Przetakówka,
 • Modernizacja – poszerzenie ulicy Zdrojowej na odcinku 1 km od granicy Przetakówki w kierunku osiedla Kwieciszowa do pętli autobusowej,
 • Skomunikowanie obecnych ścieżek rowerowych z centrum miasta poprzez budowę systemu ścieżek oraz wydzielanie specjalnych pasów dla rowerów, oznakowanie poziome oraz pionowe tak, żeby zachęcić Sądeczan do korzystania z rowerów nie tylko rekreacyjnie ale również „na co dzień”,
 • Budowa chodnika przy ulicy Zdrojowej (Roszkowice),
 • Budowa chodnika (ścieżki pieszo-rowerowej ) na odcinku barskiej do granicy miasta,
 • budowa lekkoatletycznego kompleksu sportowego przy ul. Piramowicza (przy szkole),
 • Zaplanowanie budowy co najmniej czterech Orlików na terenie naszego miasta,
 • budowa rekreacyjnego parku wodnego w okolicach „Skałek” nad rzeką Kamienicą,
 • Budowa parkingu przy przedszkolu na ulicy Inwalidów Wojennych,
 • Budowa łącznika ulicy Widok z Dunajcową,
 • Budowa masztu z flagą Białoczerwoną na górze Zabełeckiej.

Grzegorz Fecko

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *