Parking przy basenie, przejścia, piłkochwyt, poszerzenie ul. Zdrojowej na Kwieciszowej

Interpelacje   RM NS 12  VII 2020r.

Szanowny Pan, Ludomir Handzel, Prezydent Miasta Nowego Sącza

W imieniu swoim jak i obywateli zgłaszających sprawy przedstawiam następujące istotne problemy:

1. W związku ze zbliżającym się uruchomieniem nowobudowanego kąpieliska letniego przy ulicy Zdrojowej, proszę o przygotowanie, uporządkowanie i oznakowanie parkingu przy tejże ulicy naprzeciw basenu. Ponadto proszę o oznakowanie ulicy tak, aby w czasie dużego natężenia ilości pojazdów parkujących ulica nadal mogła być bezpiecznie drożna dla pozostałych pieszych, rowerzystów i zmotoryzowanych użytkowników ruchu drogowego. Również proszę o rozważenie przygotowania na ten czas przejścia dla pieszych z parkingu przez jezdnię w kierunku furtki i schodów z nasypu drogowego na basen.

2. Po raz kolejny  zwracam się poprzez interpelację (i przypominam) o podwyższenie piłkochwytu na boisku szkolnym w Szkole Podstawowej numer 3, które mieści się pomiędzy obiektami szkolnymi a ulicą na Rurach i boczną ulicy Szkolnej. Obecny stan jest taki, że przelatująca piłka ponad dość niskim płotem z jednej strony dewastuje budynek szkoły a z drugiej „ląduje” na prywatnej posesji po drugiej stronie ulicy Na Rurach. W pierwszym przypadku od kilku lat na zachodniej części dachu sali gimnastycznej zerwane są rynny co powoduje stałą dewastację elewacji i ewidentne niegospodarstwo. W drugim przytoczonym przypadku zmusza to młodzież do ryzykownego przechodzenia przez prywatne płoty za utraconą piłką, a to tworzy niepotrzebne ryzyko i konflikt z sąsiadami. 

3. Proszę o wykonanie przejść dla pieszych (przynajmniej jednego z nich) na ulicy Witosa na wysokości siedziby Państwowej Straży Pożarnej i osady Aleksandrówka oraz/lub przy rondzie św. JP II. 

4. Proszę o wykonanie oznakowania poziomego i pionowego przejazdów rowerowych przez ulicę Witosa na wysokości ulicy Zdrojowej i ulicy Barskiej, nadmieniam, że przy ulicy Zdrowej nawierzchnia chodnika jest już przygotowana i potrzebne jest oznakowanie poziome i pionowe na jezdni ulicy Witosa.  Oznakowanie jest potrzebne na tych skrzyżowaniach, bowiem wzdłuż ulicy Witosa biegnie ruchliwa ścieżka rowerowa i wielu rowerzystów kontynuuje trasę ulicą Barską i ulicą Zdrojową (którą dodatkowo wiedzie turystyczny oznakowany szlak rowerowy).  

5. Zgodnie z dokonaną wcześniej wizją lokalną z Panem Prezydentem Arturem Bochenkiem i Dyrektorem MZD,  proszę o przygotowanie projektu a w konsekwencji  realizacji poszerzenia jezdni ulicy Zdrojowej na odcinku około 900 m licząc do granicy dzielnicy Przetakówka z Zabełczem w kierunku północnym do pętli autobusowej na Kwieciszowej. Poszerzenie jezdni znacznie zwiększy bezpieczeństwo i drożność ulicy oraz pozwoli na ekonomiczne wydłużeni linii autobusowej nr 18 z pętli na Roszkowicach do pętli na Kwieciszowej.

Z wyrazami szacunku,

Grzegorz Fecko, Radny, Rada Miasta , Nowy Sącz

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *