Prezydent „rozważa, liczy środki i analizuje”…

Na ostatniej styczniowej sesji RM NS w imieniu wnioskujących mieszkańców złożyłem do Pana Prezydenta interpelacje z poniższymi ważnymi sprawami, – a Pan Prezydent „rozważa, liczy środki i analizuje”…

Grzegorz Fecko