Parking przy cmentarzu od strony Śniadeckich będzie utwardzony

Na styczniowej Sesji RM NS w imieniu wnioskujących złożyłem interpelację w sprawie potrzeby utwardzenia parkingu, miejmy nadzieję, że to pomoże.

Grzegorz Fecko