Nowy herb Nowego Sącza?

Właśnie dzisiaj, kilka godzin przed Sesją RM NS wpłyną nieterminowo niezgodnie z regulaminem projekt uchwały z propozycją nowego herbu , pieczęci, flagi i sztandaru. Na wiosnę w 2014 roku były prowadzone podobne prace. Wówczas zgłaszaliśmy  zastrzeżenia co do kolorystyki  „smoka”, flagi, dewizy na sztandarze oraz detali. Flaga, niektóre detale oraz kolor zostały zmieniony zgodnie z naszymi uwagami. Niestety dewizy nie zmieniono….

Grzegorz Fecko

Poniżej skan herbu, pieczęci, flagi i sztandaru: