Odp. na interp. MOSiR i boisko „na trójce” nadal opór, a parking ?

Otrzymałem odpowiedzi na interpelacje, które złożyłem na ostatniej Sesji RM NS. Niestety, w sprawie cen na basenie w MOSiR (w tym sprawa sprawozdania finansowego) oraz zabezpieczenie boiska na „trójce” ?  -„odpowiedź bez odpowiedzi”. Można wywnioskować, że jest zgoda władz na  niszczenie dachu na szkole oraz by szkodzić mieszkańcom zgodnie z przepisami… (bez komentarza). Nadal nie otrzymałem odpowiedzi na moją prośbę o podanie wpływów analogicznie rok do roku po podwyżce cen na sądeckiej pływalni. W sprawie remontu i powiększenia parkingu na Kraszewskiego będzie analiza.  Grzegorz Fecko

Tutaj treść treść interpelacji, na które udzielono mi odpowiedzi: interpelacje wrzesień

Poniżej odpowiedzi na owe interpelacje: