Lokal dla „Przetakówki” na najniższym poziomie?

Zapraszam do zapoznania się z odpowiedzią Pana Prezydenta na interpelację, którą złożyłem na sesji majowej RM NS. Cóż, nie wiem, czy najniższy poziom wskazanego lokalu może spełnić oczekiwania. Trzeba sprawdzić.     Grzegorz Fecko