Interpelacje UM NS 25 IV 2017

Zapraszam do zapoznania się z interpelacjami, które złożyłem do Pana Prezydenta na sesji RRM NS 25 kwietnia 22017. Grzegorz Fecko