Sądecka Orla Perć – nowy Park z Orłem wykutym w skale na Przetakówce

Sądecka Orla Perć w Nowym Sączu jest na Przetakówce! Jakże się nie radować? Po siedmiu latach, mamy w Nowym Sączu nowy park (jeszcze nieformalnie) oraz dostępne dla ogółu miejsce o wartości krajobrazowej, historycznej i patriotycznej.  Siedem lat temu podjąłem starania na wniosek mieszkańca NS Pana Leszka Machaja o zabezpieczenie pamiątki niemal z przed całego wieku. Owa pamiątka, to memoriał upamiętniający zwycięską wojnę Polsko – Bolszewicką. Sądeczanie, Pan Jeleń oraz Pan Wilczyński wystarali się o znak orła w koronie wykuty w skale na terenie tak zwanego „Skalnika”. Orzeł przetrwał okupację i okres „komuny”, ale zagrażał mu czas i erozja jaką natura bezlitośnie czyniła w kruchym piaskowcu – nietrwałej skale. Kilka lat temu wystąpiłem do pana Prezydenta o zabezpieczenie wizerunku orla wykutego w skale, i tak się stało, skała została oczyszczona i zaimpregnowana, orzeł odzyskał swój blask. W 2016 roku kolejny już raz w tej sprawie wystąpiłem do Pana Prezydenta o to, aby teren gdzie jest skała z orłem objął patronatem i opieką mecenas – spółka miejska. I tym razem udało się, mecenasem wskazanym przez Pana Prezydenta została miejska spółka Nova, która jest i funkcjonuje w najbliższym sąsiedztwie działki z orłem. Duże zaangażowanie w sprawie wykazał prezes spółki Nova Pan Piotr Piotrowski. Jako dowód tego zaangażowania niech będzie galeria zdjęć i prace, które zostały wykonane przez spółkę – dobrego sąsiada. Zabezpieczono teren, przygotowano około 600 metrów ścieżki o charakterze górskim, która wije się niczym Orla Perć wzdłuż stoku Skalnika. Przygotowano również miejsce przed skałą z orłem oraz zabezpieczenia nad skarpą z solidnych drewnianych bali. W niedzielę w czasie rekonesansu można było spotkać wiele rodzin, które delektowały się spacerem, pięknym widokiem na miasto i pobliskie rondo imienia JP II oraz leśnym górski otoczeniem swoistego parku krajobrazowego  z miejsce historycznym. Odwiedzający to miejsce robili sobie zdjęcia pamiątkowe i dziwili się, że tak urokliwe miejsce jest tak blisko ich miejsca zamieszkania. Pozostało do wykonania jeszcze opisanie trasy, oznakowanie oraz opisanie historii tego miejsca. Przy takim zaangażowaniu spółki Nova, wydaje się, że to kwestia czasu…  W związku z realizacją tak ważnej sprawy, historycznej sprawy, oraz krajobrazowej sprawy, warto przekazać wyrazy uznania dla Pana Prezydenta Ryszarda Nowaka za realizacje naszych propozycji związanych z tym miejscem. Jestem przekonany, że nie tylko dla Przetakówki i bliskiego Zabełcza ten Park – Memoriał będzie służył swym pięknem i symbolika patriotyczną. Liczymy na to, że będzie to miejsce – perełka ważne dla wszystkich sądeczan.

Grzegorz Fecko