Basen letni, parkowanie w niedzielę, Zdrojowa i Zabełecka

Zapraszam do zapoznania się z interpelacjami, które zgłosiłem do Pana Prezydenta na zeszłotygodniowej Sesji RM NS 21 marca 2017 r. Poruszyłem problemy od lat nieczynnego letniego basenu, problemów z parkowaniem w centrum miasta w święta oraz potrzebę remontu zniszczonych odcinków ulic Zdrojowej i Zabełeckiej.

Grzegorz Fecko