Odpowiedzi Prezydenta na interpelacje

Zapraszam do zapoznania się z odpowiedziami na interpelacje,  które zgłosiłem na sesji RM NS do pana Prezydenta 6 grudnia br.

  • Parkingi dla szkoły na Grota Roweckiego i dla przedszkola przy Inwalidów Wojennych,
  • Problem nieruchomości na Górze Zabełeckiej,
  • Problem pozwolenia na budowę na ulicy Podmłynie,
  • Problem samochodów dla Straży Miejskiej,

Grzegorz Fecko