Informacje z sesji RM NS

Zapraszam do zapoznania się z interpelacjami:

Interpelacje zgłoszone na sesji   RM NS  6  XII 2016r