Przystanki bez chodników, ławek i wiat!

Zapraszam do zapoznania się z odpowiedzią Pana Prezydenta na i interpelację, którą zgłosiłem na ostatniej majowej sesji RM NS. Istotą powinno być to, aby wszystkie przystanki zaopatrzone były w chodnik oraz wiatę lub przynajmniej ławkę (przy mniejszym ruchu).  Obecnie często dzieci i starsi wychodzą wprost w błoto, trawę lub grząski grunt! W dzisiejszych czasach ten problem należy rozwiązać kompleksowo dla całego miasta – wszystkich mieszkańców!  Grzegorz Fecko