Mur na Kamienicy przy Rybackiej, CD

Zapraszam na dalszą cześć odpowiedzi na interpelację , którą złożyłem do pana Prezydenta na ostatniej sesji RM NS. Grzegorz Fecko