Rada głosuje w ciemno….. -odwołanie przetargu na Grottgera

Wczoraj medialnie głośno obił się fakt, że rajcy miejscy nie wiedza na co wydaja/wydajemy  pieniądze głosując nad poprawkami do budżetu. Zaznaczam, że my nie byliśmy w grupie popierającej…    Na XVIII sesji  (grudniowej)  deliberowaliśmy nad projektem uchwały o zbyciu nieruchomości części ulicy Grottgera. My byliśmy przeciw, uzasadniając swoje stanowisko w dyskusji. Jednak większość pokornie zagłosowała za! Teraz okazuje się, że Urząd odwołał przetarg na część ulicy Grottgera. Nie wdając się w dalsze wywody przytoczę linki do sesji grudniowej oraz link z świeżym ogłoszeniem o odwołaniu przetargu. A poniżej cześć moich i Pana Prezydenta wypowiedzi. A  skłonności do glosowania w ciemno z grzeczności pozostawię bez komentarza. Grzegorz Fecko

1. Protokół XVIII Sesji RM NS 2. Ogłoszenie o przetargu z 28 IV 2016 r.

Fragment wypowiedzi z protokołu grudniowej sesji:

„G. Fecko stwierdził, że doszli do takiego etapu w Nowym Sączu, że zaczęto sprzedawać ulice miejskie ale myśli, że jest to zwykły przypadek i zwykłe przeoczenie organizacyjne. Zwrócił się  z zapytaniem czy Prezydent Miasta dysponuje opinią przede wszystkim Zarządu Osiedla właściwego dla miejsca, opinią Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, gdyż od tego należało zacząć. Zapytał także czy w tej sprawie nie powinno się zrobić spotkania informacyjnego, żeby zebrać informacje od mieszkańców, gdyż łatwo jest zagłosować „za” i sprzedać działkę nie myśląc  o konsekwencjach. Następnie, przytoczył przykład ul. Kościuszki, która zaczynała się przy wale na Dunajcu, Miasto przekazało część ulicy publicznej PWSZ-ej w czym nie było nic zdrożnego,  ale jedyną bolączką jaka jest to to, że na odcinku ponad kilometra nie ma jak dostać się do terenu rekreacyjnego jakim jest naturalnie rzeka Dunajec. Dodał, że z tego co pamięta miała być możliwość przejścia, natomiast na chwilę obecną ciężko jest coś takiego osiągnąć żeby dojechać tam
9
samochodem, zaparkować i wyjść w stronę rzeki Dunajec. Oznajmił, iż nie podoba mu się przedstawiony projekt, jest niebezpieczny i w ogóle otwiera się wtedy taką przykrą tradycję, że będą sprzedawane ulice, co jest bardzo złym postępowaniem.  Prezydent Miasta R. Nowak w odpowiedzi poinformował, iż przedmiotowa droga nie jest drogą publiczną, natomiast jeżeli chodzi o uciążliwość to należy pamiętać, że uciążliwość jeżeli chodzi  o jakąkolwiek działalność musi być zamknięta w granicach tej działalności. Oznajmił, odnośnie fetoru że nikt o tym nie słyszał i nikt o tym nie mówi jak również o hałasie. Stwierdził, że jeżeli chodzi  o jakiekolwiek ustalenia czy uzgodnienia to nie jest tak, że podejmuje się decyzje bez zastanowienia  a jeżeli chodzi o Policję, która jest w tym przypadku istotą rzeczy, czy też jeżeli chodzi o dostępność to musi powiedzieć, że nie ma z tym najmniejszego problemu. Oznajmił, że uzgodnienia również, dotyczą przyszłych inwestycji, czyli w najbliższych latach 2016 – 2017 budowy nowego budynku Sądu i są takie, że w momencie, kiedy budowa będzie zaawansowana w takim stopniu, że będzie można rozwiązywać problemy komunikacyjne w 2017 r., to to nastąpi. Oświadczył, iż nie widzi najmniejszego problemu w żadnym przypadku, natomiast należy pamiętać o jednym, że zawsze  w każdej sytuacji, a nie chce przypominać poprzednich dyskusji również podczas posiedzenia połączonych komisji, dotyczących niejako gestów ze strony Miasta w stosunku do przedsiębiorców, którzy tworzą nowe miejsca pracy, to w tym przypadku musi jednoznacznie powiedzieć, iż nie można tego odwlekać, gdyż albo zdecydują się na to i powstanie duży zakład, który będzie zatrudniał kilkaset osób albo on nie powstanie lub powstanie pod Poznaniem. Oznajmił, iż to nie jest tak, że coś sobie wymyślił dzisiaj i wniosek został złożony dzisiaj, tylko to są już kilkumiesięczne dyskusje na ten temat i taka jest jego decyzja, ale decyzję ostateczną podejmie Rada Miasta, gdyż to ona jest władna do tego. Oznajmił, iż rekomenduje tą sprawę, ponieważ z punktu widzenia interesu Miasta jest to niezwykle ważne, pomijając przy tym fakt, iż dotyczy to sądeckiego przedsiębiorcy, znanego już  nie tylko na Sądecczyźnie ale również globalnie i ważnym jest, aby potrafiono podejmować decyzje, które umożliwiają rozwój sądeckich firm. Poinformował, że ta decyzja w niczym nie przeszkadza, gdyż nie jest to droga publiczna ale i nie można w tym miejscu zrobić drogi publicznej ze względu na to, że są sieci, które to uniemożliwiają, natomiast każde rozwiązanie, które będzie potrzebne  i umożliwi czy ułatwi dostęp do mieszkań komunalnych czy do Komendy Miejskiej Policji jest uwzględnione i będzie zrealizowane w najbliższych dwóch latach.  Radny G. Fecko stwierdził, że dobrze, iż Prezydent Miasta informuje radnych o takich rzeczach, gdyż często zwracają uwagę na to jak są przygotowywane projekty uchwał i ewentualne załączniki lub ich brak do projektów uchwał. Dodał, że to co mówił Prezydent Miasta to radni oczywiście mogli się tego domyślać hipotetycznie tylko szkoda, że tego nie ma w uzasadnieniu do projektu uchwały.  Oznajmił, iż jest kilkanaście wierszy, które w ogóle nie mówią o tym, że troską Prezydenta Miasta jest troska o przedsiębiorczość, co zmienia kontekst sprawy, troska o miejsca pracy, gdyż rzeczywiście spotkali się na wspólnym posiedzeniu dwóch najważniejszych komisji w Radzie Miasta i jest pełna zgoda jeśli chodzi o wspieranie przedsiębiorców, natomiast szkoda że skoro jest to tak ważne i tak istotne, że nie jest zawarte w uzasadnieniu. Stwierdził, że byłoby zupełnie inaczej gdyby wszystko było opisane, a i radni mogliby się przygotować do dyskusji nad tym projektem uchwały. W związku  z tym, aby wokół ewentualnego biznesu nie rodzić jakiś napięć, co pokazał przykład wspólnego posiedzenia komisji, że warto rozmawiać i to nie na zasadzie gotowych tez, złożył wniosek formalny  o zdjęcie przedmiotowego projektu uchwały z porządku obrad. Zaproponował, aby przygotować się do tej sprawy, konkretnie określić, kiedy zostanie przygotowana droga zastępcza i wówczas będą  w porządku wobec mieszkańców. Stwierdził, że Prezydent Miasta wypowiedział się, iż jest przygotowany i o tym rozmyślał, ale oni o tym nie wiedzieli, natomiast nie ma choćby opinii mieszkańców a na przykładzie Węgierskiej Bis widać jak to jest ważne, gdzie ludzie dowiedzieli się  o pewnych sprawach na zebraniu osiedlowym i okazało się, że jest więcej wątpliwości. Przypomniał, iż Prezydent Miasta wspominał o Komendzie Policji, co nie było powoływaniem się na opinię Komendanta Policji tylko było to stwierdzenie, że są dojazdy, co było stwierdzeniem topograficznym, natomiast podczas ostatniego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, która zebrała się z inicjatywy radnego D. Dumany Komendant Miejski Policji wypowiedział się, że to nie jest w jego gestii, że droga mogłaby być lepsza, ale powiedział też, że jest za tym, aby przedmiotowa droga była przejezdna. Oznajmił, że argumenty Prezydenta Miasta są ważne tylko szkoda, że zostawia się je na koniec a uzasadnienie do projektu uchwały w ogóle nie odpowiada temu, co mówi  Prezydent Miasta, gdyż nie ma w nim mowy o przedsiębiorczości, o miejscach pracy co jest ważną
10
sprawą, bo jeżeli poświęca się już komfort możliwości skrótu dla mieszkańców to ważne jest żeby było wiadome za co się go poświęca.”